Наказ Міністерства фінансів України від 08.10.2012 р. № 1057

02 Січня 2013 1:20 Поділитися

Документ набув чинності 05.11.2012 р. – в день опублікування в «Офіційному віснику України», № 82

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 08.10.2012 р. № 1057

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
17 жовтня 2012 р. 
за № 1743/22055

Про затвердження Вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних та Порядку передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв’язку до органів державної податкової служби

Відповідно до абзацу четвертого пункту 7 статті 3, частини п’ятої статті 13 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, Положення про Державну податкову службу України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 584, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних, що додаються.

2. Затвердити Порядок передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв’язку до органів державної податкової служби, що додається.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Департаменту податкового контролю Державної податкової служби України (Крухмальов С.Б.) в установленому порядку забезпечити:

 • подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 • оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної податкової служби України Клименка О.В.

Міністр Ю. Колобов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
08.10.2012  №1057

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
17 жовтня 2012 р. 
за № 1743/22055

ВИМОГИ 
щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних

І. Загальні положення

1.1. Цими Вимогами встановлюються критерії щодо створення контрольної стрічки в електронній формі в реєстраторах розрахункових операцій (далі – РРО) для різних сфер застосування та вимоги до модемів, за допомогою яких РРО передаватимуть дані в електронній формі дротовими або бездротовими каналами зв’язку згідно з технологією, розробленою Національним банком України (далі – Національний банк).

1.2. У цих Вимогах терміни вживаються у такому значенні:

вбудований модем – модем, що знаходиться під кожухом РРО;

дані – інформація, яка створюється РРО та подана у формі, придатній для оброблення електронними засобами;

зовнішній модем – модем, що підключається до зовнішнього порту РРО;

канали передачі інформації – GSM/GPRS та/або інші дротові чи бездротові канали, що використовуються модемом для передачі інформації до сервера обробки інформації;

код автентифікації повідомлення (message authentication code) (далі – МАС) – блок інформації фіксованої довжини, що одержується з відкритого тексту і ключа, однозначно відповідний такому відкритому тексту. MAC призначений для перевірки цілісності та достовірності пакета даних РРО (у тому числі в контрольній стрічці в електронній формі). MAC формується і перевіряється модулями безпеки Національної системи масових електронних платежів (далі – НСМЕП);

контрольна стрічка в електронній формі (далі – КСЕФ) – копії розрахункових документів, а також копії фіскальних звітних чеків, послідовно сформованих РРО, що створені в електронній формі таким реєстратором, які зберігаються на носії контрольної стрічки у формі пакетів даних;

контрольно-звiтна інформація – інформація, яку необхідно передавати до органів податкової служби дротовими або бездротовими каналами зв’язку згідно з пунктом 7 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон);

модуль безпеки НСМЕП (далі – МБ) – засіб захисту інформації НСМЕП Національного банку, спеціалізований пристрій, призначений для реалізації функцій захисту інформації від модифікації та перегляду. Існує у формі картки МБ SAM (модуль безпеки терміналу НСМЕП) та формі плати для комп’ютера МБ серверів НСМЕП. МБ SAM призначений для встановлення в РРО або модем;

носій контрольної стрічки в електронній формі – функціональна частина РРО з контрольною стрічкою в електронній формі, яка призначена для зберігання створених цим РРО пакетів даних;

пакет даних РРО (далі – ПД РРО) – набір даних, що генеруються РРО в електронному вигляді. ПД РРО містить інформацію про подію або стан РРО, код автентифікації повідомлення, має визначений формат, захищений від зміни та модифікації;

порядок роботи з модулем безпеки РРО – документ, що розробляється Національним банком та надається розробникам РРО на договірних засадах;

програмне забезпечення платіжної системи (далі – ПЗ ПС) – частина програмного забезпечення РРО, що дає змогу РРО виконувати функції термінала платіжної системи – функції безготівкових розрахунків банківськими спеціальними платіжними засобами. Архітектура РРО, що створює контрольну стрічку в електронній формі, повинна забезпечувати функціонування ПЗ ПС. ПЗ ПС у РРО відповідної архітектури є опціональним та встановлюється в РРО за бажанням власника РРО;

протокол передачі інформації – документ, в якому наведено структуру пакетів даних РРО для обміну із сервером обробки інформації, інтерфейси взаємодії компонентів, процес персоналізації РРО тощо;

сервер обробки інформації – сервер інформаційного еквайєра, до якого модем передає контрольно-звiтну інформацію;

службова інформація – будь-яка інформація, що надходить до модема РРО та може додатково передаватися за допомогою модема;

термінальний порт – логічний чи фізичний комунікаційний порт РРО, призначений для підключення обладнання, за допомогою якого можливе виконання безготівкових платежів: зчитувачів карток, банківських платіжних терміналів тощо;

технологія зберігання і збору даних РРО для Державної податкової службою України (далі – Технологія Національного банку) – розроблена Національним банком та погоджена Державною податковою службою України (далі – ДПС України) технологія, призначена для використання у системі зберігання і збору даних РРО для ДПС України, яка дає змогу у захищеному вигляді зберігати у РРО електронні копії розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, що створені РРО, передавати ці електронні копії каналами зв’язку до Системи обліку даних РРО та визначені команди і конфігураційні дані від Системи обліку даних РРО до РРО.

1.3. Терміни «денний звіт», «електронний контрольно-касовий реєстратор (ЕККР)», «контрольна стрічка», «модем», «реєстратор розрахункових операцій», «розрахунковий документ», «розрахункова операція», «фіскальний звітний чек», «фіскальна пам’ять», «фіскальний режим роботи», «фіскальні функції» вживаються у значеннях, визначених Законом.

1.4. Термін «фіскальний блок» вживається у значенні, наведеному у Вимогах щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 року № 199.

ІІ. Вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній формі в РРО з КСЕФ

2.1. РРО з КСЕФ повинен мати:

2.1.1 носій КСЕФ;

2.1.2 МБ SAM, що повинен входити до складу фіскального блока РРО;

2.1.3 програмне забезпечення платіжної системи (опціонально);

2.1.4 унікальний номер для однозначної ідентифікації РРО сервером обробки інформації;

2.1.5 інтерфейс зв’язку для забезпечення можливості передачі пакетів даних, що знаходяться в носії КСЕФ, на зовнішні пристрої (персональний комп’ютер, зовнішній накопичувач тощо);

2.1.6 свідоцтво платіжної організації НСМЕП про відповідність вимогам НСМЕП щодо підключення і використання МБ SAM.

2.2. Процесор фіскального блока РРО з КСЕФ з використанням МБ SAM повинен забезпечувати реалізацію функцій формування ПД РРО, включаючи МАС, перевірки (верифікації) такого МАС, запису сформованого пакета даних на носій КСЕФ, а також контролю цілісності КСЕФ. МАС пакета даних повинен формуватися для кожного ПД РРО без винятків.

2.3. РРО з КСЕФ повинен забезпечувати:

2.3.1 контроль за відсутністю спотворення або знищення даних про проведені розрахункові операції та копій розрахункових документів, які містяться на КСЕФ, з можливістю ідентифікації РРО на такій стрічці;

2.3.2 проведення персоналізації МБ SAM;

2.3.3 проведення персоналізації РРО, друкування даних для підтвердження виконання процедури персоналізації;

2.3.4 енергонезалежне зберігання інформації КСЕФ у носії КСЕФ протягом законодавчо встановленого строку зберігання;

2.3.5 друк пакетів даних, що знаходяться у носії КСЕФ, за допомогою механізму друку РРО. При цьому повинна бути забезпечена можливість вибору пакета даних за датою створення чи порядковим номером розрахункового документа або фіскального звітного чека;

2.3.6 перевірку (верифікацію) МАС пакета даних при роздрукуванні на механізмі друку;

2.3.7 блокування проведення розрахункових операцій у разі:

 • неможливості формування МАС пакета даних, що повинен бути збережений у КСЕФ;
 • переповнення, несправності або порушення цілісності інформації у носії КСЕФ;

2.3.8 можливість функціонування ПЗ ПС та реалізацію в складі РРО (або підключення через термінальний порт) карткового рідера\пін-пада платіжного термінала.

ІІІ. Вимоги до РРО та модемів щодо передачі даних

3.1. Загальні вимоги:

3.1.1. Модем повинен:

 • забезпечувати з’єднання РРО із сервером обробки інформації каналам передачі інформації;
 • мати засоби контролю за справністю та засоби тестування каналу передачі інформації;
 • мати підтвердження відповідності вимогам чинних державних технічних регламентів та стандартів згідно із Законом України «Про підтвердження відповідності». Якщо використовується вбудований модем, підтвердження його відповідності повинно проводитися у складі РРО, який містить цей модем.

3.1.2. РРО з модемом повинен забезпечувати:

 • автоматичну із заданою сервером обробки інформації періодичністю передачу контрольно-звiтної інформації до сервера обробки інформації за протоколом передачі інформації (для РРО з КСЕФ та ЕККР, у тому числі передачу інформації про кожен надрукований розрахунковий документ);
 • на запит органів ДПС України передачу інформації (для РРО з КСЕФ та ЕККР, у тому числі передачу інформації про кожен надрукований розрахунковий документ);
 • захист контрольно-звiтної інформації від підміни, модифікації та перегляду під час передачі засобами МБ SAM;
 • збереження у контрольній стрічці дати та часу передачі контрольно-звiтної інформації до сервера;
 • прийняття та збереження у контрольній стрічці повідомлення від сервера обробки інформації про отримання контрольно-звiтної інформації, дати та часу прийняття цього повідомлення сервером;
 • проведення персоналізації МБ SAM, вбудованого в РРО або модем;
 • проведення персоналізації РРО, друкування даних для підтвердження виконання процедури персоналізації;
 • повторну передачу контрольно-звiтної інформації у разі, якщо отримане від сервера повідомлення буде містити таку вимогу;
 • накопичення контрольно-звiтної інформації у разі неможливості передачі її через порушення зв’язку із сервером обробки інформації з будь-яких причин та автоматичну передачу накопиченої інформації до сервера обробки інформації після відновлення зв’язку;
 • індикацію справного та несправного стану модема та каналу передачі інформації;
 • блокування проведення розрахункових операцій у разі:
 • технічної несправності модема, який до нього приєднаний, за винятком несправності каналу передачі інформації (тільки для РРО з КСЕФ);
 • неможливості передачі контрольно-звiтної інформації до сервера обробки інформації протягом 72 годин;
 • переповнення у модемі пам’яті для накопичення збереження контрольно-звiтної інформації (тільки для РРО, що друкують паперову контрольну стрічку).

3.1.3. Дозволяється використовувати модем для передачі службової інформації. Допускається наявність у модемі або під’єднаному до нього РРО вузлів та блоків для формування службової інформації та виконання інших функцій.

3.2. Вимоги до модема (вбудованого або зовнішнього), який використовується з РРО, що друкує паперову контрольну стрічку:

 • модем повинен мати вбудований індивідуальний МБ SAM;
 • модем повинен мати свідоцтво платіжної організації НСМЕП про відповідність вимогам НСМЕП щодо підключення і використання МБ SAM;
 • модем повинен мати унікальний номер для однозначної ідентифікації цього модема сервером обробки інформації;
 • модем повинен містити енергонезалежну оперативну пам’ять, обсяг якої має бути достатнім для накопичення і збереження контрольно-звiтної інформації протягом 72 годин;
 • модем повинен поставлятись (вироблятись) заявником (виробником) відповідної моделі РРО, внесеної до Державного реєстру РРО. В експлуатаційній документації зовнішнього модема повинні бути зазначені моделі РРО, для експлуатації з якими він призначений;
 • корпус зовнішнього модема повинен мати місця для пломбування та унеможливлювати несанкціонований доступ до складових частин без порушення пломб;
 • модем має бути підключений безпосередньо до РРО. Допускається підключення ЕККР до модема, а модема до керуючого пристрою для ЕККР.

3.3. У РРО з КСЕФ повинен застосовуватись вбудований модем.

Директор Департаменту податкової, митної
політики та методології бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
08.10.2012  № 1057

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
17 жовтня 2012 р. 
за № 1744/22056

ПОРЯДОК 
передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв’язку до органів державної податкової служби

І. Загальні положення

1.1. Цим Порядком встановлюється механізм передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) дротовими або бездротовими каналами зв’язку до органів державної податкової служби для суб’єктів господарювання, що використовують РРО.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

головний процесинговий центр національної системи масових електронних платежів (далі – ГПЦ) – учасник платіжної системи національної системи масових електронних платежів, що здійснює інформаційне керування учасниками національної системи масових електронних платежів;

інформаційний еквайєр – учасник платіжної системи національної системи масових електронних платежів з обмеженими функціями, який надає суб’єктам господарювання послуги з технічної підтримки, інформаційного обслуговування згідно з технологією зберігання і збору даних РРО для органів державної податкової служби (далі – ДПC) та отримав від Національного банку України (далі – НБУ) висновок про відповідність зазначеним вимогам та правилам роботи, визначеним НБУ;

національна система масових електронних платежів (далі – НСМЕП) – банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів, у якій розрахунки за товари та послуги, видача готівкових грошей та інші операції здійснюються за допомогою платіжних смарт-карток за технологією, розробленою НБУ;

система зберігання і збору даних РРО (далі – СЗЗД РРО) – система, призначена для збору даних РРО до бази даних системи обліку даних РРО, для реалізації якої використовується зазначена технологія;

система обліку даних РРО (далі – СОД РРО) – програмно-апаратний комплекс, розміщений в центральному органі ДПС, що використовує інформацію, яка збирається за допомогою СЗЗД РРО;

центр системної ініціалізації та персоналізації карток НСМЕП (далі -ЦСІПК) – компонент платіжної системи НСМЕП, що виконує безпосередньо функції електричної ініціалізації і персоналізації спеціальних платіжних засобів, модулів безпеки НСМЕП.

1.3. Терміни «електронний контрольно-касовий реєстратор», «контрольна стрічка», «модем» «фіскальна пам’ять», «розрахунковий документ», «розрахункові операції», «реєстратор розрахункових операцій», «фіскальний звітний чек» вживаються у значеннях, встановленихЗаконом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

1.4. Терміни «код автентифікації повідомлення» (далі – МАС), «контрольно-звiтна інформація», «контрольна стрічка в електронній формі» (далі – КСЕФ), «пакет даних РРО» (далі – ПД РРО), «протокол передачі інформації», «сервер обробки інформації» вживаються у значеннях, наведених у Вимогах щодо створення контрольної стрічки в електронній формі в реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 2012 року № 1057.

1.5. Суб’єкти господарювання, які використовують РРО, що створюють КСЕФ, та/або електронні контрольно-касові реєстратори, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді, повинні забезпечити передачу до сервера обробки інформації електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці у пам’яті РРО або в пам’яті модемів, які до них приєднані.

1.6. Суб’єкти господарювання, які використовують РРО для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, повинні забезпечити передачу інформації про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, яка міститься у їх фіскальній пам’яті, до сервера обробки інформації.

1.7. Суб’єкти господарювання, які використовують РРО, не визначені у пунктах 1.5, 1.6 цього розділу, повинні забезпечити передачу інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або безготівковій формі, яка міститься у їх фіскальній пам’яті, до сервера обробки інформації.

ІІ. Система зберігання і збору даних РРО

2.1. СЗЗД РРО базується на технології зберігання і збору даних РРО для ДПС України, розробленої НБУ. Складовими компонентами СЗЗД РРО, яка використовує таку технологію, є:

 • РРО з КСЕФ;
 • РРО, що друкують контрольну стрічку;
 • модем (вбудований чи зовнішній);
 • інформаційний еквайєр;
 • головний процесинговий центр НСМЕП;
 • ЦСІПК;
 • служба персоналізації РРО;
 • СОД РРО.

2.2. СЗЗД РРО забезпечує збір та внесення даних РРО у бази даних СОД РРО у такому вигляді, в якому дані сформовані в РРО, перевірку цілісності і незмінності даних та ідентифікацію РРО засобами НСМЕП.

III. Вимоги до інформаційного еквайєра

3.1. Інформаційні еквайєри як компоненти СЗЗД РРО є «точками входу» в систему для РРО.

Інформаційні еквайєри забезпечують:

 • організацію первинної взаємодії з РРО – вирішення питань у випадках виявлення проблем підключення РРО до СЗЗД РРО, здійснення заходів для вирішення технічних питань передачі даних РРО, які виникають у суб’єктів господарювання;
 • організацію сеансу зв’язку з РРО – первинну перевірку автентичності і реєстрації РРО в СЗЗД РРО, перевірку цілісності захищених пакетів даних, що надходять від РРО;
 • тимчасове зберігання захищених пакетів даних, що надходять від РРО в будь-який час (у тому числі в моменти «пікових» навантажень), у базі даних інформаційного еквайєра;
 • реалізацію оптимального регламенту подальшої передачі захищених даних, отриманих від РРО, із бази даних інформаційного еквайєра до СОД РРО;
 • зберігання у базі даних інформаційного еквайєра захищених пакетів команд і даних, які надходять від СОД РРО для РРО, що обслуговуються цим інформаційним еквайєром;
 • передачу на РРО захищених пакетів команд і даних, накопичених у базі даних інформаційного еквайєра, сеансом зв’язку з відповідним РРО.

3.2. Інформаційний еквайєр СЗЗД РРО повинен бути учасником платіжної системи НСМЕП, мати висновок НБУ про відповідність визначеним вимогам та правилам роботи.

IV. Головний процесинговий центр НСМЕП

4.1. ГПЦ виконує загальні функції керування компонентами НСМЕП, що використовуються в СЗЗД РРО.

4.2. Захист даних у каналах зв’язку між інформаційними еквайєрами, ГПЦ, СОД РРО забезпечується модулями безпеки НСМЕП, які працюють у серверах авторизації відповідних комплексів.

4.3. ГПЦ НСМЕП не змінює даних, що передаються між інформаційними еквайєрами і СОД РРО.

V. Центр системної ініціалізації та персоналізації карток НСМЕП та служба персоналізації РРО

5.1. ЦСІПК виконують емісію МБ SAM, передачу МБ SАМ інформаційним еквайєрам відповідно до їх заявок, погоджених платіжною організацією НСМЕП.

5.2. Служба персоналізації РРО розміщується в центральному органі ДПС та забезпечує:

5.2.1 реєстрацію та облік РРО в СЗЗД РРО;

5.2.2 персоналізацію РРО.

VІ. Система обліку даних РРО

6.1. СОД РРО складається із сервера авторизації, сервера додатків та бази даних.

6.2. Сервер авторизації призначений для перевірки МАС пакета даних та перетворення інформації, що надходить від РРО, у відкритий вигляд засобами НСМЕП.

6.3. Сервер додатків забезпечує взаємодію сервера авторизації та інших компонентів СОД РРО з базою даних.

6.4. База даних призначена для зберігання:

6.4.1 переліку РРО, які повинні пройти або вже пройшли персоналізацію;

6.4.2 ПД РРО, що були отримані від РРО, у відкритому вигляді;

6.4.3 команд і конфігураційних даних (регламент передачі даних, результат обробки сервером ПД РРО, запит на повтор передачі окремих ПД РРО тощо), які потрібно передати на РРО;

6.4.4 іншої службової інформації, необхідної для функціонування СЗЗД РРО.

6.5. Доступ будь-яких компонентів СОД РРО до бази даних здійснюється виключно через сервер додатків.

VII. Випуск (емісія) та персоналізація МБ SAM

7.1. Інформаційні еквайєри за погодженням з платіжною організацією НСМЕП замовляють МБ SAM у виробників карток НСМЕП. Системна ініціалізація МБ SAM виконується у виробника карток.

7.2. Під час ініціалізації в МБ SAM заносяться всі (крім унікального номера – ідентифікатора пристрою, в якому буде працювати МБ SAM) необхідні дані для функціонування МБ SAM (у тому числі ключова інформація) у захищеному засобами НСМЕП вигляді.

7.3. Виробники РРО замовляють МБ SAM у необхідній кількості у інформаційних еквайєрів.

7.4. Персоналізація МБ SAM відбувається шляхом занесення в МБ SAM ідентифікатора пристрою – унікального номера у виробника на етапі виробництва РРО (або модема) після встановлення МБ SAM у фіскальний блок РРО (або модем).

VIIІ. Персоналізація РРО

8.1. Персоналізація виконується для РРО, яким уже призначено фіскальний номер. Після призначення фіскальний номер та заводський номер РРО повинні бути передані до бази даних СОД РРО.

8.2. Персоналізація потребує підключення РРО до каналу зв’язку.

8.3. Під час персоналізації виконуються такі дії:

8.3.1 РРО переводиться у режим персоналізації;

8.3.2 РРО за допомогою МБ SAM встановлює захищене з’єднання зі службою персоналізації через інформаційного еквайєра та передає їй ідентифікаційний номер МБ SAM, фіскальний номер РРО та унікальний номер РРО (або модема);

8.3.3 служба персоналізації передає СОД РРО та РРО інформацію про успішне виконання персоналізації РРО.

IХ. Передача даних РРО

9.1. Передача даних РРО виконується згідно з регламентом у форматі XML за протоколом передачі інформації. Інформаційні еквайєри забезпечують реалізацію регламенту подальшої передачі захищених даних, що були отримані від РРО, з бази даних інформаційного еквайєра до СОД РРО.

9.2. Для РРО з КСЕФ порядок передачі даних є таким:

 • процесор РРО вибирає з носія КСЕФ ті ПД РРО, які підлягають передачі;
 • отриманий набір даних засобами МБ SAM захищається від підміни, модифікації та перегляду;
 • модем встановлює з’єднання з інформаційним еквайєром та передає захищений за допомогою МБ SАМ набір даних;
 • інформаційний еквайєр перевіряє засобами НСМЕП цілісність набору даних та зберігає його у незмінному (захищеному від перегляду) вигляді у базі даних інформаційного еквайєра до отримання підтвердження про успішний прийом даних від СОД РРО;
 • інформаційний еквайєр надсилає РРО підтвердження про отримання та успішне зберігання набору даних;
 • РРО приймає підтвердження та зберігає його у носії КСЕФ;
 • у разі невдалого виконання операції (порушення цілісності набору даних під час передачі, неможливість зберігання інформації у базі даних тощо) інформаційний еквайєр повертає до РРО код помилки. Залежно від коду помилки РРО повторює спробу передачі негайно або через визначений час згідно з регламентом передачі даних.

9.3. Для РРО без КСЕФ порядок передачі даних є таким:

 • РРО формує пакет даних;
 • РРО передає ПД РРО до з’єднаного з ним модема;
 • модем засобами МБ SAM захищає дані від підміни, модифікації та перегляду;
 • модем у взаємодії з МБ SAM встановлює захищене з’єднання з інформаційним еквайєром та передає набір даних;
 • інформаційний еквайєр перевіряє засобами НСМЕП цілісність набору даних та зберігає його у незмінному (захищеному від перегляду) вигляді у базі даних інформаційного еквайєра до отримання підтвердження про успішний прийом даних від СОД РРО;
 • інформаційний еквайєр надсилає модему підтвердження про отримання та успішне зберігання набору даних;
 • модем приймає підтвердження, передає на РРО результат передачі даних;
 • у разі невдалого виконання операції (порушення цілісності набору даних під час передачі, неможливість зберігання інформації в базі даних тощо) інформаційний еквайєр повертає модему код помилки. Залежно від коду помилки модем повторює спробу передачі негайно або через заданий час згідно з регламентом передачі даних.

9.4. Обмін інформацією між інформаційними еквайєрами та СОД РРО здійснюється згідно з регламентом, інформаційні еквайєри передають у СОД РРО ПД РРО.

При цьому відбуваються такі процеси:

інформаційний еквайєр передає набори даних, що були отримані від РРО з моменту початку останнього сеансу зв’язку із СОД РРО;

СОД РРО зберігає отриману інформацію у базі даних та надсилає набір даних, який містить:

підтвердження успішного прийому даних;

набір команд, які необхідно передати на відповідні РРО (командний набір даних);

інформаційні еквайєри після отримання підтверджень і командного набору даних:

видаляють з бази даних набори даних, що були успішно передані;

формують командний набір даних для відповідних РРО або модемів та передають його на відповідні РРО (модеми) під час наступного сеансу зв’язку.

9.5. Передача команд на РРО, командні набори даних, що були сформовані в базах даних інформаційних еквайєрів (за командами, отриманими від СОД РРО) і мають статус таких, що призначені для передачі на РРО (модеми), передаються на відповідні РРО (модеми) під час чергового сеансу зв’язку, ініційованого відповідним РРО.

9.6. При прийомі командного набору даних РРО (модем) перевіряє цілісність цього набору засобами МБ SAM. У разі успішної перевірки РРО (модем) виконує дії, визначені в командному наборі даних.

Директор Департаменту податкової, митної
політики та методології бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті