Контроль за обігом рецептурних препаратів буде посилено: за матеріалами Колегії МОЗ України

9 грудня відбулося розширене засідання Колегії МОЗ України, під час якого було розглянуто низку актуальних питань галузі охорони здоров’я, серед яких: попередні результати впровадження формулярної системи та перспективи посилення контролю за виписуванням рецептів та відпуском лікарських засобів з аптек та їх структурних підрозділів.

Відкриваючі роботу колегії, Зіновій Митник, міністр охорони здоров’я України, зазначив, що нині одним із напрямків діяльності уряду є реформування системи охорони здоров’я. Не секрет, що якість медичних послуг в Україні нижча, ніж в більшості країн Європи, тому зусилля держави спрямовані на виведення національної системи охорони здоров’я на якісно новий рівень.

Міністр зауважив, що, за прогнозами експертів, у найближчі роки чисельність населення України значно зменшиться, адже середня тривалість життя в нашій країні на 10–15 років менша, ніж в Європі. Крім того, в Україні відмічається надвисока смертність чоловіків віком 25–65 років, що негативно відображується на демографічних показниках.

Отже, нині перед державою стоїть завдання створити умови для покращання демографічної ситуації. Очевидно, що суттєвий вплив на останню має національна система охорони здоров’я, адже вона визначає якість медичної допомоги, а також ефективність заходів, направлених на попередження захворюваності та популяризацію здорового способу життя.

Українська система охорони здоров’я потребує структурних змін. Досвід розвинутих країн свідчить про те, що ефективність системи охорони здоров’я більшою мірою залежить не від обсягів її фінансування, а від ефективності організації лікувального процесу, якості підготовки та кваліфікації фахівців, наявності умов для поширення здорового способу життя серед населення.

Щодо стану фінансування галузі міністр повідомив, що, за прогнозами фахівців, у 2010 р. загальні видатки на охорону здоров’я становитимуть 3,6% ВВП, або 67% мінімальної потреби. Кошти переважно спрямовуються на підтримку життєдіяльності галузі, а саме зарплатню, оплату комунальних послуг тощо. Станом на 01.12.2010 р. заклади й установи системи МОЗ України профінансовано на 85% річного плану. При цьому за рахунок коштів місцевих бюджетів системи охорони здоров’я — на 69,1% річного плану. Середній рівень заробітної плати в галузі за жовтень поточного року знаходився на рівні 1676 грн. У той час як у сфері освіти він становить — 1874 грн., промисловості — 2726 грн.

За словами міністра, нині уряд має вирішувати складне завдання у сфері охорони здоров’я на тлі економічної нестабільності та загрозливої демографічної ситуації. У короткий термін необхідно створити систему надання якісної медичної допомоги кожному громадянину. Відповідно має підвищитися рівень соціальної захищеності працівників галузі охорони здоров’я.

З. Митник підкреслив, що реформа національної системи охорони здоров’я передбачає кардинальні зміни, які потребують ретельної підготовки. Протягом року фахівцями створювалася відповідна правова база. Було розроблено низку важливих проектів документів, які розглядатимуться урядом у найближчий час. Міністр зауважив, що Президент України також приділяє увагу питанням реформування системи охорони здоров’я. Таким чином, нині в Украї­ні створено умови для реформування галузі.

Олександр Гудзенко, заступник міністра охорони здоров’я, розповів про попередні результати впровадження формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я.

Основною метою Державної програми забезпечення населення лікарськими засобами на 2004–2010 рр., затвердженої постановою КМУ від 25.07.2003 р. № 1162, протокольного доручення Миколи Азарова, Прем’єр-міністра України, від 16.06.2010 р., Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011–2020 рр., затвердженої наказом МОЗ України від 13.09.2010 р. № 769, є забезпечення доступної та ефективної фармакотерапії, яка, за даними ВООЗ, визначає доступність національної системи охорони здоров’я для населення. Доступність та ефективність фармакотерапії визначається 4 чинниками: доступність та якість ліків; адекватність дій лікаря; рівень фармацевтичних послуг, які надають аптечні заклади; адекватність дій пацієнта.

Формулярна система є частиною системи стандартизації медичних послуг, остання також має такі важливі складові, як стандарти і протоколи лікування. Формулярна система створюєтьс­я в рамках низки нормативно-правових актів, серед яких: наказ МОЗ України від 22.07.2009 р. № 529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я», наказ МОЗ України від 24.07.2009 р. № 531 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу безпеки та ефективності лікарських засобів у стаціонарах закладів охорони здоров’я» тощо.

Формулярна система — комплекс управлінських методик в охороні здоров’я, що забезпечує застосування раціональних, організаційно та економічно ефективних методів постачання і використання лікарських засобів з метою забезпечення в конкретних умовах високої якості медичної допомоги і оптимального використання наявних ресурсів; інформаційно-економічна доктрина раціонального застосування лікарських засобів. Основний принцип формулярної системи — застосування ліків із доведеною ефективністю. Метою її впровадження є забезпечення ефективної та доступної фармакотерапії, зокрема забезпечення пріоритетності використання під час лікування ефективних, безпечних ліків, призначення яких економічно обґрунтовано.

В Україні передбачено впровадження формулярів 3 рівнів: державного, регіонального та локального. Структура документа є традиційною і відповідає міжнародним вимогам до складання формуляра та раціонального застосування фармакотерапії як важливої складової якісної медичної допомоги.

Державний формуляр розроблений консультативно-експертними групами, у складі яких працювали головні позаштатні спеціалісти МОЗ України, співробітники науково-дослідних установ, підпорядкованих НАМН та МОЗ України. Авторський колектив включає фахівців із клінічної фармації, клінічної фармакології, клініцистів, представників професійних медичних асоціацій, науковців, організаторів охорони здоров’я та ін.

Уперше цей документ було випущено в березні 2009 р. Відповідно до міжнародної практики Державний формуляр переглядатиметься щорічно. На даний час в Україні чинним є другий випуск Державного формуляра лікарських засобів, який затверджено наказом МОЗ України від 28.01.2010 р. № 59. Перегляд та оновлення Державного формуляра здійснювалися відповідно до рекомендацій ВООЗ щодо створення національного формуляра. У даному випуску було переглянуто всі розділи, включені нові лікарські засоби з доведеною ефективністю та вилучені препарати, що не були зареєстровані в Украї­ні станом на 01.09.2009 р., а також вилучені ті ліки, які поступаються своєю ефективністю серед наявни­х. У другому випуску застосовані принципи відбору лікарських засобів до Державного формуляра на засадах доказової медицини з використанням первинних, вторинних, третинних джерел наукової інформації. Другий випуск розіслано в електронному вигляді до всіх закладів охорони здоров’я.

На даний час готується третій випуск Державного формуляра лікарських засобів. Зважаю­чи на державні пріоритети розвитку первинної медико-санітарної допомоги, він міститиме додаток, що стосуватиметься первинної допомоги та буде розрахований на сімейних лікарів.

Поточний рік є роком впровадження формулярної системи. Паралельно з розповсюдженням Державного формуляра лікарських засобів у закладах охорони здоров’я керівництвом Центрального формулярного комітету розпочато організаційно-методологічну роботу серед зацікавлених спеціалістів на місцях.

О. Гудзенко повідомив, що станом на 08.11.2010 р. регіональні формулярні комітети створені в МОЗ АР Крим, управліннях охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. У закладах охорони здоров’я функціонують фармакотерапевтичні комісії. Вони здійснюють моніторинг ефективності та безпеки лікарських засобів. Його результати враховуватимуться під час наступних оновлень Державного формуляра лікарських засобів.

Центральним формулярним комітетом розроблено методику моніторингу та оцінки формулярної системи на основі рекомендацій ВООЗ та нормативних документів МОЗ України. О. Гудзенко підкреслив, що впровадження формулярної системи — важлива складова реформування системи охорони здоров’я, адже це дозволить вирішити проблему раціонального застосування лікарських засобів.

Василь Бліхар, генеральний директор ДП «Державний експертний центр» МОЗ Украї­ни, доповів про забезпечення діяльності Центрального формулярного комітету МОЗ України.

Відповідно до наказу МОЗ України від 22.07.2009 р. № 529 Центральний формулярний комітет МОЗ України — постійно діючий робочий орган при МОЗ України, що створено з метою розробки та постійного оновлення Державного формуляра, запровадження формулярної системи на базі ДП «Державний експертний центр» МОЗ України. Отже, на ДП «Державний експертний центр» МОЗ України покладені завдання щодо забезпечення діяльність Центрального формулярного комітету МОЗ України, супроводу розробки Державного формуляра лікарських засобів України та забезпечення його доступності для закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності. Виконання цих завдань стало можливим завдяки наявності кадрів відповідної кваліфікації та матеріально-технічних ресурсів.

Перший випуск Державного формуляра лікарських засобів був виданий у 2009 р. тиражем 5 тис. екземплярів. Його було розіслано в заклади охорони здоров’я державної та комунальної форм власності. Видання другого випуску Державного формуляра лікарських засобів в електронному виді сприяло задоволенню інформаційних потреб системи охорони здоров’я. Протягом І півріччя 2010 р. електронними версіями було забезпечено близько 3 тис. закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності.

В. Бліхар зауважив, що нині важливо вирішити такі проблемні питання, як забезпечення взаємодії в рамках інфраструктури формулярної системи всіх рівнів, здійснення регулярного моніторингу та оцінки формулярної системи.

Володимир Карасик, заступник директора Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров’я МОЗ України, повідомив про заходи щодо посилення контролю за виписуванням рецептів та відпуском лікарських засобів з аптек та їх структурних підрозділів.

Він зазначив, що Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядок відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів регламентуються наказом МОЗ України вiд 19.07.2005 р. № 360.

Нині спостерігається тотальне недотримання Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення з боку лікарів та Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів з боку працівників аптечних закладів. Це призводить до поширення самолікування і як наслідок — збільшення кількості пацієнтів із хронічними захворюваннями. Крім того, без наведення порядку в цій сфері не може бути мови про запровадження страхової моделі медицини. Отже, посилення контролю за виписуванням рецептів та відпуском лікарських засобів з аптек та їх структурних підрозділів — це лише питання часу.

Профільним міністерством було розроблено проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360». Ним пропонується зобов’язати лікарів зберігати верхню частину виписаного рецепту, до лінії відриву, а також супроводжувати призначення лікарських засобів чи виробів медичного призначення відповідним записом у медичній документації (історії хвороби, медичній картці амбулаторного чи стаціонарного хворого).

Крім того, вищезазначеним проектом наказу МОЗ України пропонується залишати та зберігати рецепти (ф-1) на рецептурні лікарські засоби в аптеках та аптечних пунктах.

Після вивчення проблеми МОЗ України прийняло рішення про необхідність проведення підготовки до посилення контролю за виписуванням рецептів та відпуском лікарських засобів з аптек та їх структурних підрозділів, яка полягатиме у проведенні роз’яснень серед лікарів, забезпеченні фахівців охорони здоров’я рецептурними бланками тощо. Крім того, слід провести суспільну роз’яснювальну роботу, адже населення країни може негативно сприйняти посилення контролю з боку держави за обігом рецептурних препаратів.

Таким чином, посилення контролю за виписуванням рецептів та відпуском лікарських засобів з аптек та їх структурних підрозділів буде запроваджено поетапно. На першому етапі буде посилено контроль за виписуванням рецептів, отже, він стосуватиметься лікарів. Другий етап передбачатиме посилення державного контролю за зберіганням бланків рецептів аптеками та аптечними пунктами.

За попередніми розрахунками, забезпечення фахівців закладів охорони здоров’я бланками рецептів у необхідній кількості коштуватиме країні близько 13 млн грн. на рік.

Віктор Лисак, перший заступник міністра охорони здоров’я, наголосив, що перш за все необхідно викоренити практику призначення препаратів лікарями на аркуші паперу. Отже, їх необхідно забезпечити бланками рецептів у необхідній кількості. Відповідальним за проведення цієї роботи є керівники регіональних управлінь охорони здоров’я. В. Лисак рекомендував останнім провести термінові наради на місцях.

На засіданні Колегії МОЗ України також було розглянуто звіт про виконання Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007–2011 рр., який надала Світлана Черенько, голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам. За словами доповідача, вперше за останні 15 років вдалося зупинити поширення туберкульозу в Україні, причому ця тенденція спостерігається в усіх регіонах країни.

Про проблемні питання в онкології розповів Ігор Щепотін, директор Національного інституту раку, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «онкологія». За словами доповідача, основною проблемою онкологічної служби є дефіцит фінансування. Потреби пацієн­тів у лікарських засобах задоволено приблизно на 30%, а в окремих регіонах лише на 15%–20%, 80% обладнання онкологічних диспансерів та відділень застаріле і т.д.

Крім того, на засіданні Колегії МОЗ України були заслухані доповіді щодо упорядкування діяльності обласних та міських центрів здоров’я та аналізу звернення громадян до МОЗ України за 9 міс 2010 р. Детальніше про ці та інші доповіді читайте у найближчому номері «Українського медичного часопису» або на сайті www.umj.com.ua

Олена Приходько,
фото Сергія Бека
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Александр 13.12.2010 4:50
Необходимо нотариально заверять выписанные рецепты.Хотел бы я посмотреть как терпеливо будут родственники ждать пока хирург по всем правилам выпишет уйму рецептов например больному с ножевым ранением или политравме или желудочно-кишечному кровотечению, когда счет на минуты. А потом еще все это продублирует и т.д.Ведь в больницах зачастую нет элементарного.Не тем путем идете товарищи.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті