Держбюджет-2014: збільшено фінансування МОЗ

Держбюджет-2014: збільшено видатки на МОЗ17 січня 2014 р. Президент України підписав Закон України від 16.01.2014 р. 719-VII «Про Державний бюджет України на 2014 рік». На основі проекту відповідного закону ми аналізували його положення та порівнювали розміри видатків, зокрема і на сферу охорони здоров’я, з видатками у 2013 р. У даній публікації ми проаналізуємо, чи суттєво змінилися попередні показники доходів і видатків з проекту Державного бюджету–2014 порівняно з ухваленим законом.

Нагадаємо, що у зв’язку з неприйняттям Держбюджету–2014 у строк, встановлений законодавством, Постановою Верховної Ради України від 19.12.2013 р. № 717-VII «Про особливості процедури розгляду і прийняття проекту Закону України про Державний бюджет України на 2014 рік» було передбачено розглянути законопроект за такою процедурою:

  • розгляд законопроекту народними депутатами, формування пропозицій до законопроекту і подання їх Комітету з питань бюджету — не пізніше 8 січня;
  • підготовка Комітетом з питань бюджету за участю уповноважених представників Кабінету Міністрів України пропозицій до законопроекту та подання таких пропозицій на розгляд Верховної Ради України — до 10:00 16 січня;
  • розгляд законопроекту з пропозиціями Комітету з питань бюджету та прийняття його в цілому — 16 січня.

У встановлений строк до парламентського Комітету з питань бюджету надійшло більше 3 тис. пропозицій народних депутатів України та парламентських комітетів. За попередньою оцінкою, для врахування таких пропозицій необхідно додатково близько 750 млрд грн., з них, за оцінкою Міністерства фінансів України, окремі пропозиції соціального спрямування (підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, забезпечення повної ліквідації розриву між розмірами мінімальної заробітної плати та тарифної ставки (посадового окладу) працівника першого тарифного розряду ЄТС тощо) потребують додаткових видатків в обсязі близько 500 млрд грн.

Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради України у своєму висновку до законопроекту «Про Державний бюджет України на 2014 рік» надано зауваження щодо прогнозу макроекономічних показників на 2014 рік та їх відповідності основним напрямам бюджетної політики на поточний рік.

Зокрема, аналіз параметрів прогнозних основних макроекономічних показників на 2014 р., який надано Урядом, засвідчує їх неоднозначність. Певною мірою можна вважати реалістичним та таким, що може бути використаний для обґрунтування основних показників проекту Державного бюджету на 2014 рік, прогнозований рівень інфляції. Разом із тим певні сумніви виникають щодо прогнозу ключового макроекономічного показника «зростання реального ВВП України в 2014 році» — 103%, який, на думку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, вважається завищеним з огляду на негативні тенденції в економіці України у 2013 р., що відповідним чином дозволяє оцінювати зростання реального ВВП за підсумками поточного року на досить низькому рівні. Основною складовою суттєвого зниження темпів росту є стагнація у вітчизняній промисловості в умовах низького зовнішнього попиту, що посилює ризики оптимістичного прогнозу. Враховуючи інерційність зазначених процесів, ймовірність збереження яких існує і, щонайменше, у першій половині 2014 р., а також зважаючи на необхідність виконання значних за обсягом зовнішніх боргових зобов’язань, запропонований Урядом прогнозний рівень ВВП у 2014 р. потребує додаткових розрахунків та обґрунтувань.

За результатами опрацювання положень законопроекту, поданих пропозицій народних депутатів України і комітетів, висновків Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України і Рахункової палати Комітет з питань бюджету підготував пропозиції, які частково були враховані в Держбюджеті–2014.

Законом України № 719-VII визначено доходи Державного бюджету України в сумі 395,3 млрд грн., у тому числі доходи загального фонду — у сумі 345 459 299,5 тис. грн. та доходи спеціального фонду — у сумі 49 845 028,2 тис. грн. Порівняно з відповідним законопроектом розмір доходів становить на 0,66% більше.

Розмір видатків — 462,2 млрд грн., у тому числі видатки загального фонду — у сумі 408 073 741,9 тис. грн. та видатки спеціального фонду — у сумі 54 137 986,4 тис. грн. У проекті закону було визначено видатки у сумі 447,3 млрд грн., що на 3,33% менше, ніж передбачено Держбюджетом–2014.

Граничний обсяг дефіциту Держбюджету–2014 становить 71,6 млрд грн., що на 12,1 млрд грн. більше, ніж було закладено в проекті Держбюджету на 2014 рік.

Ст. 5 Закону України № 719-VII визначено на 31 грудня 2014 р. граничний обсяг державного боргу в сумі 585,5 млрд грн., що на 0,93% більше, ніж заплановано в проекті Держбюджету–2014.

З метою забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина України у 2014 р. передбачено поетапне підвищення розміру прожиткового мінімуму в середньому на 8,1%. Так, ст. 7 Держбюджету–2014 встановлено аналогічний із законопроектом прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня — 1176 грн., з 1 липня — 1207 грн., з 1 жовтня — 1256 грн. та для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років: з 1 січня — 1032 грн., з 1 липня — 1059 грн., з 1 жовт­ня — 1102 грн.;
  • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня — 1286 грн., з 1 липня — 1320 грн., з 1 жовтня — 1373 грн.;
  • працездатних осіб: з 1 січня — 1218 грн., з 1 липня — 1250 грн., з 1 жовтня — 1301 грн.;
  • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 949 грн., з 1 липня — 974 грн., з 1 жовтня — 1014 грн.

У свою чергу, Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради України у зауваженнях до окремих статей законопроекту зазначено, що запропоновані розміри прожиткового мінімуму потребують підтвердження даними науково-громадської експертизи сформованих наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг відповідно до вимог Закону України «Про прожитковий мінімум». Оскільки рішення про схвалення експертною комісією наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг для встановлення прожиткового мінімуму є підставою для розрахунку прожиткового мінімуму.

Держбюджетом–2014 установлено мінімальну заробітну плату:

  • у місячному розмірі: з 1 січня — 1218 грн., з 1 липня — 1250 грн., з 1 жовтня — 1301 грн.;
  • у погодинному розмірі: з 1 січня — 7,3 грн., з 1 липня — 7,49 грн., з 1 жовтня — 7,8 грн.

Таким чином, приріст середньорічного розміру мінімальної заробітної плати у 2014 р. до 2013 р. становить 8,2%.

Видатки для Міністерства охорони здоров’я України, передбачені Держбюджетом–2014 у рамках фінансування сфери охорони здоров’я, становлять 10 083 900,7 тис. грн., у тому числі за загальним фондом — 8 024 985,1 тис. грн., за спеціальним — 2 058 915,6 тис. грн. Це на 2,12% більше, ніж було закладено у проекті Державного бюджету на поточний рік, і, як результат, на 0,82% більше порівняно з розміром видатків за цією статтею у 2013 р. (табл. 1).

Передбачені для Міністерства охорони здоров’я України видатки включають у тому числі витрати апарату, розмір яких збільшено на 2,46% порівняно з проектом Держбюджету–2014 (на 210 000 тис. грн.) — 8 741 501,2 тис. грн. (збільшено порівняно з минулорічним бюджетом на 20%); Державної служби України з лікарських засобів у сумі 63 799,3 тис. грн. (зменшено порівняно з Держбюджетом–2013 на 45,3%); Державної санітарно-епідеміологічної служби в сумі 1 268 980,2 тис. грн. (менше на 31,3% порівняно з минулорічним бюджетом).

Більше ніж у 2 рази збільшено видатки на Державну службу з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням у порівнянні з минулорічним бюджетом. Так, якщо у минулому році вони становили 4 157,8 тис. грн., то згідно з Держбюдже­том–2014 вони становлять 9 620,0 тис. грн. (на 131,37% порівняно з Держбюджетом–2013).

Держбюджетом–2014 передбачено субвенцію місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, загальний розмір якої, як і минулого року, становить 191636,3 тис. грн. Найбільший обсяг субвенції на 2014 р. передбачено для обласного бюджету Донецької обл. — 18357,6 тис. грн., що на 54,1 тис. грн. менше за минулорічний показник. Для обласного бюджету Чернівецької обл. — найменший — 3796,7 тис. грн., що на 55,8 тис. грн. більше, ніж у поточному році. Міські бюджети Києва й Севастополя отримають на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою 11959,0 і 1997,5 тис. грн. відповідно.

На підставі аналізу показників проекту Держбюджету–2014 парламентський Комітет з питань бюджету в законі № 719-VII уточнив окремі показники з метою покращення у першу чергу соціального забезпечення громадян і розвитку територій, передбачивши додаткові видатки. За рахунок збільшення видатків споживання за кодом 3511060 «Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам» на 535 млн грн. з Державного бюджету виділено додаткову дотацію в розмірі 150 млн грн. на встановлення стимулюючих надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу в непілотних регіонах, з розподілом її між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць. Найбільший обсяг дотації передбачено для обласних бюджетів Київської і Львівської областей — 10 741,4 млн грн. і 10 556,4 млн грн. відповідно. Найменший — для обласного бюджету Тернопільської обл. (4 175,6 млн грн.). Для міського бюджету міста Севастополя передбачена дотація в розмірі 1 780,8 млн грн.

Держбюджетом–2014 передбачено видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на будівництво сучасної регіональної лікарні швидкої медичної допомоги у м. Донецьку» у сумі 50 млн грн.

Видатки на забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет у Держбюджеті–2014 збільшено на 2% порівняно з 2013 р., що становить 599 млн грн. Ми вже повідомляли про те, що до 2014 р. лікування хворих на цукровий діабет здійснювалося відповідно до Державної цільової програми «Цукровий діабет на 2009–2013 роки». Проте на сьогодні відповідна затверджена Державна цільова програма на наступні роки відсутня. Лише 10.01.2014 р. МОЗ України винесло на громадське обговорення проект розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Цукровий діабет на період до 2018 року».

Нагадаємо, що згідно з постановою КМУ від 14.08.2013 р. № 732 з 1 грудня 2013 р. введено в дію пілотний проект щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну шляхом встановлення граничного рівня оптово-відпускних цін на такі препарати на основі порівняльних (референтних) цін. Витрати, пов’язані з відпуском препаратів інсуліну, здійснюються за рахунок коштів, що передбачаються місцевими бюджетами на охорону здоров’я за Державною цільовою програмою «Цукровий діабет».

Видатки Державного бюджету в поточному році на підготовку й підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації становлять 2 344 512,5 тис. грн. (на 8,5% більше, ніж у 2013 р.).

На 58,2% менший розмір видатків для Національної академії медичних наук України порівняно з передбаченим проектом Держбюджету–2014 фінансуванням — 1 529 692,1 тис. грн. Це на 63,2% менше, ніж у попередньому році.

У 2014 р. передбачено фінансування бюджетної програми «Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) для закладів охорони здоров’я України» на рівні минулорічного обсягу — 625 000 тис. грн. для закупівлі близько 1000 автомобілів швидкої медичної допомоги з метою продовження розпочатого у 2013 р. процесу оновлення парку автомобілів системи екстреної медичної допомоги.

Як і передбачалося в законопроекті, у Держбюджеті–2014 фінансування медичного обслуговування співробітників державних структур у 2014 р. сумарно збільшилося на 5,3%, при цьому для різних статей передбачається різноспрямована динаміка видатків (табл. 2).

Порівняно з проектом Держбюджету–2014 змінилися розміри видатків на окремі органи державної влади. Зокрема, закон № 719-VII передбачає видатки на Міністерство соціальної політики України в розмірі 92 996 137,0 тис. грн., що на 0,78% більше, ніж було передбачено відповідним законопроектом, і на 4,85% більше порівняно з минулорічним бюджетом.

Аналогічними із зазначеними в законопроекті про Держбюджет–2014 залишилися показники видатків на Пенсійний фонд України, які в поточному році збільшено на 4,95% порівняно з 2013 р. — до 87,3 млрд грн. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, залишено без змін на рівні 2,6 млрд грн., що на 0,001% менше порівняно з 2013 р.

Порівняно з проектом Держбюджету–2014 законом № 719-VII збільшено фінансування окремих силових структур. Зокрема, на 3,69% збільшено фінансування Міністерства внутрішніх справ України, внаслідок чого розмір видатків на це відомство становить 19 064 322,7 тис. грн. Це, у свою чергу, на 18,7% більше, ніж у 2013 р. Значно збільшено фінансування Міністерства оборони України, видатки на яке сягають 15,6 млрд грн., що на 7,36% більше, ніж заплановано законопроектом (на 2,1% більше порівняно з 2013 р.). У поточному році фінансування Служби безпеки України становить 3 584 368,7 тис. грн., що на 3,76% більше, ніж передбачено проектом Держбюджету на поточний рік (на 3,81% більше, ніж у минулорічному бюджеті).

На 4,15% збільшено фінансування Державного управління справами порівняно із законопроектом, яке відповідно до закону № 719-VII становить 1,33 млрд грн. (на 2,6% більше порівняно з Державним бюджетом на 2013 р.).

У Держбюджеті–2014 закладено збільшення фінансування судової системи порівняно з розмірами видатків, передбачених Держбюджетом–2013. При цьому на 9,48% збільшено фінансування Верховного суду України порівняно із закладеним у законопроекті розміром видатків — 115 379,0 тис. грн. (як наслідок, на 9,19% більше порівняно з минулорічним бюджетом). Незмінним у порівнянні із законопроектом залишився розмір видатків на Вищий адміністративний суд, який збільшено на 4,67% порівняно з бюджетом 2013 р. (109 098,0 тис. грн.).Не змінився розмір видатків порівняно із законопроектом на Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, фінансування якого збільшено на 7,18% порівняно з 2013 р. і становить 120 348,6 тис. грн.

Без змін залишено фінансування Вищого господарського суду України, при цьому його збільшено на 7,6% порівняно з минулим роком — до 144 млн грн. Порівняно із проектом Держбюджету–2014 не зазнав змін і розмір видатків на Конституційний суд України — обсяг його фінансування зменшено порівняно з минулорічним бюджетом на 6,86%, що становить 64,3 млн грн. Фінансування Генеральної прокуратури України у 2014 р. залишено практично без змін на рівні 3,2 млрд грн.

Фінансування Апарату Верховної Ради України порівняно з проектом закону залишено без змін — у 2014 р. за цією статтею виділено 920 млн грн. (на 1,73% менше порівняно з попереднім роком).

У поточному році на державну охорону органів державної влади та посадових осіб передбачено 357 428,4 тис. грн., що на 5,92% більше порівняно з минулорічним бюджетом.

На основі моніторингу виконання Державного бюджету України за підсумками I півріччя 2014 р. Уряд повинен внести пропозиції щодо підвищення соціальних стандартів та їх фінансового забезпечення. Проводячи паралель між фінансуванням силових структур, судової системи і соціальним та медичним забезпеченням населення України, постає питання, чи дійсно Держбюджет–2014 має соціальну спрямованість, про яку постійно запевняють чиновники? Зусиллями влади впевнено, але маленькими кроками збільшується обсяг фінансування соціально важливих статей, проте він не є достатнім, аби можна було з впевненістю заявити про соціальну спрямованість Держбюджету в поточному році.

Катерина Горбунова
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*