Професійна асоціація просить не погоджувати проект постанови КМУ щодо стабілізації цін на ліки та вироби медичного призначення

19 Травня 2014 5:02 Поділитися

aormvАсоціація «Оператори ринку медичних виробів»

Вих. від 15.05.2014 року № 40

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство охорони здоров’я України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

Державна служба України з лікарських засобів

Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про стабілізацію цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення»

Від імені членів Асоціації «Оператори ринку медичних виробів» (далі по тексту – Асоціація) як першого в Україні професійного об’єднання імпортерів, дистриб’юторів та інших учасників ринку медичних виробів звертаємося щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про стабілізацію цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення», про який Асоціації стало відомо за інформацією онлайн-видання «Аптека».

Так, за посиланням http://www.apteka.ua/article/291638 15.05.2014 року було розміщено проект регуляторного акта, яким, зокрема, передбачається:

скасування постанови Кабінету Міністрів України від 13.08.2012 року № 794 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів» та одночасне затвердження нового Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що відпускаються за рецептом лікаря, включені до Державного реєстру лікарських засобів України,  та вироби медичного призначення, включені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення, із використанням механізму визначення порівняльних (референтних) цін, встановлених у країні їх походження, Республіці Болгарії, Республіці Молдові, Республіці Польщі, Словацькій Республіці, Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Угорщині і Республіці Сербія та в Україні.

Відповідно до пп.3 п.1. ст. 1 Закону України «Про ціни і ціноутворення» декларування зміни ціни та/або реєстрація ціни – це інформування суб’єктом господарювання у встановленому порядку органів державного регулювання і контролю (нагляду) та спостереження у сфері ціноутворення про наміри встановлення та застосування ціни, відмінної від поточної.

Виходячи із сутності проекту постанови, пропонується встановити обов’язковість процедури декларування зміни оптово-відпускних цін на всі вироби медичного призначення, включені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення.

Тобто, проектом передбачається встановлення цінового регулювання не лише до медичних виробів, що придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, як це відбувається відповідно до чинного законодавства, а взагалі до всіх зареєстрованих в Україні медичних виробів.

Впровадження Кабінетом Міністрів України таких ініціатив в законні регуляторні акти цілком суперечить публічним заявам представників Уряду перед громадськістю, а також основним напрямам державної цінової політики, визначеним в ст.4 Закону України «Про ціни і ціноутворення», якою, зокрема, визначено, що державна цінова політика є складовою частиною державної економічної та соціальної політики і спрямована на забезпечення розвитку національної економіки та підприємницької діяльності та розширення сфери застосування вільних цін.

Так, під час зустрічі з керівниками компаній – членів Американської торгівельної палати 5 травня 2014 р. Віце-прем’єр-міністр України Олександр Сич заявив: «Зменшення кількості регулюючих процедур допоможе кардинально зменшити зловживання в галузі. Очистивши охорону здоров’я від корупції, зможемо почати її докорінне реформування – зокрема, впровадження медичного страхування, лікарського самоврядування й водночас контролю якості охорони здоров’я з боку громади, наприклад, через механізм опікунських рад закладів охорони здоров’я».

На думку урядовця, реформування охорони здоров’я має відбуватися на засадах демонополізації управління, дерегуляції та деконцентрації ресурсів.

з 01.10.2014 року здійснення реалізації всіх зареєстрованих медичних виробів здійснюється за цінами, які не перевищують рівень задекларованих змін оптово-відпускних цін з урахуванням мита, податку на додану вартість та граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок.

В рамках розуміння ст. 20 Закону України «Про захист прав споживачів» реалізація – це діяльність суб’єктів господарювання з продажу товарів (робіт, послуг).

Тобто, для здійснення продажу суб’єктам господарювання медичних виробів (а не лише аптечними закладами та виробниками, яких МОЗ України відповідно до п.6 проекту зазначеної постанови необхідно проінформувати  про зміну ціноутворення на медичні вироби) при встановленні ціни на такі вироби необхідно неухильно дотримуватися задекларованих змін оптово-відпускних цін.

розширення сфери дії постанови Кабінету Міністрів України від 17.10. 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» на всі медичні вироби, що включені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення.

Таким чином, державному ціновому регулюванню будуть підлягати всі медичні вироби, що введені в обіг та/або експлуатацію на території України за процедурою державної реєстрації (включені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення).

Крім того, проектом постанови передбачено змінити розмір диференційованих граничних торговельних (роздрібних) надбавок, а також кореспондуючий з надбавками розмір закупівельної ціни медичного виробу.

Ми як Асоціація констатуємо, що прийняття регуляторного акта у такій редакції та подальше впровадження подібних нормотворчих ініціатив повністю дестабілізує ринок медичних виробів та зупинить імпорт медичних виробів закордонного виробництва на територію України, оскільки суб’єкти господарювання будуть позбавлені економічної доцільності в здійсненні такої діяльності та понесуть збитки.

Асоціація не розділяє ведення такої політики, вбачає складність механізму декларування, пов’язану з колосальною трудозатратністю та непрактичністю процесу, повною відсутністю обґрунтування нагальної потреби та практичного європейського досвіду та вважає її вкрай неприйнятною як для кінцевих споживачів-пацієнтів та закладів охорони здоров’я, так і для розвитку підприємництва на території України в цілому, оскільки:

  • створюються всі необхідні умови для практичної неможливості повноцінного забезпечення лікувально-профілактичних закладів України необхідними медичними виробами для оперативного та своєчасного надання медичної допомоги населенню;
  • порушується норма, закріплена в ч.2 ст. 48 ГК України, відповідно до якої держава сприяє розвитку малого підприємництва та створює необхідні умови для цього.
  • існує велика ймовірність зменшення кількості операторів ринку та, як наслідок, до зменшення робочих місць.

З огляду на зазначене вище, з метою недопущення натиску на здійснення господарської діяльності та створення несприятливих умов для ведення бізнесу з боку державного регулятора у особі уповноважених органів виконавчої влади

ПРОСИМО:

1) не погоджувати та не вносити на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови «Про стабілізацію цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення» в редакції, опублікованій онлайн-виданням «Аптека» з «негативними» ініціативами;

2) погодити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі по тексту – проект постанови), що був винесений на громадське обговорення та оприлюднений з пояснювальною запискою 28 січня 2014 року шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет.

Прийняття постанови дозволить викласти у новій редакції Національний перелік основних лікарських засобів та затвердити положення про нього, а також виключити з-під дії державного цінового регулювання Обов’язковий мінімальний асортимент (соціально орієнтованих) лікарських засобів та виробів медичного призначення для аптечних закладів, затверджений наказом МОЗ України від 29.11.2011 р. №1000, зареєстрований в Мін’юсті України 10 квітня 2012 р. за № 524/20837.

Розробка та подальше закріплення на державному рівні проекту постанови є цілком виваженим та виправданим рішенням, що сприятиме підвищенню рівня доступності високих медичних технологій для населення України, захисту та реалізації прав і законних інтересів операторів ринку медичних виробів та дозволить забезпечити стабільне функціонування та розвиток цього ринку.

Доречно зазначити, що у відповідь в частині відмови від діючої практики державного цінового регулювання ринку медичних виробів на звернення народного депутата України Пишного А.Г. щодо оптимізації системи державного регулювання ринку медичних виробів від 30.04.2014 р. № 18.02-05/Д-1/795/2314/11978 МОЗ України, зокрема, було зазначено, що питання виведення з-під дії постанови Кабінету Міністрів України від 13.08.2012 року № 794 «Про питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів» буде розглянуто під час опрацювання змін до зазначеної постанови в рамках відповідної робочої групи з урахуванням основоположних принципів з питань державного регулювання цін на продукцію, що закуповується за бюджетні кошти;

3) сприяти оптимізації системи державного регулювання ринку медичних виробів шляхом дерегуляції ринку, що проявляється у відміні процедури декларування цін на медичні вироби. Оскільки дотримання законодавства щодо декларування зміни-оптово-відпускних цін на медичні вироби ставить під ризик участь суб’єктів господарювання в процедурах державних закупівель медичних виробів та, як наслідок, можливість повноцінного забезпечення лікувально-профілактичних закладів України необхідними медичними виробами для оперативного та своєчасного надання медичної допомоги населенню;

4) вжити в межах своїх повноважень заходів захисту прав та законних інтересів операторів ринку медичних виробів та споживачів медичних виробів;

5) за результатами розгляду цього звернення надати відповідь в термін, передбачений чинним законодавством України.

Виконавчий директор Асоціації Д. Дорощук

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті