Підтвердження відповідності умов виробництва ліків вимогам GMP: експертна оцінка проекту

30 вересня 2014 р. Державна служба України з лікарських засобів (далі — Держлікслужба України) оприлюднила проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики», який направлено до МОЗ України з метою винесення його на громадське обговорення. Даний проект документа протягом тривалого часу опрацьовувався робочою групою при Держлікслужбі України з питань GMP. Однак експерти ринку зауважують, що розроб­лений проект наказу МОЗ України не враховує європейські підходи до проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам GMP. Пропонуємо увазі наших читачів експертну оцінку розробленого проекту наказу МОЗ України одного з членів робочої групи — Віктора Чумака, експерта фармацевтичного ринку.
Віктор Чумак— Опрацювання робочою групою з питань GMP зазначеного проекту документа тривало з червня поточного року. Скажіть, будь-ласка, які з принципових пропозицій враховано в проекті?

— Загалом, на мою думку, є вірогідність отримати досить прогресивний відносно діючого наказу МОЗ України від 27 грудня 2012 р. № 1130 документ. Чому вірогідність? Тому що невідомо, які правки внесуть у цей проект МОЗ України і Міністерство юстиції України. Що ж враховано із принципових питань?

У проекті документа наведено підходи, які використовуються у світі, при визначенні критичних та суттєвих порушень вимог GMP. Також розроблено Додаток 10 до Порядку, у якому наведено перелік типових порушень (невідповідностей) вимог GMP, які виявляють під час інспектування, та їх класифікацію з урахуванням оцінки ризиків для пацієнта. Тобто це критичні, суттєві та несуттєві порушення у розрізі кожної складової правил GMP.

Внесено корективи у визначення, що є суттєвими порушеннями з урахуванням визначення цього терміна у документах ЄС.

Введено поняття лікарських засобів з різними рівнями ризиків для здоров’я людини:

  • лікарський засіб критичного рівня ризику;
  • лікарський засіб високого рівня ризику;
  • лікарський засіб низького рівня ризику.

Зокрема, у проекті Порядку наголошується, що при виробництві лікарських засобів низького рівня ризику ризик критичних порушень зводиться до мінімуму. Як зазначено у п. 8 розділу IV проекту Порядку, зазвичай виявленим порушенням не присвоюється рівень критичних, а це фармацевтичні фабр­ики та низка виробництв лікарських засобів безрецептурної групи. Таким чином, можна сподіватися на те, що у наступних змінах до Порядку буде передбачено планування проведення інспекцій відповідно до процедури Європейського Співтовариства «Модель ризикорієнтованого планування інспекцій фармацевтичних виробників фармацевтичної продукції».

Також суттєво опрацьовано положення проекту Порядку щодо процедури здійснення інспектування на відповідність умов виробництва ліків вимогам GMP (розділ IV проекту Порядку) та щодо порядку прийняття рішень про видачу або відмову у видачі сертифіката GMP або висновку (розділ V проекту Порядку). Крім того, передбачено видачу сертифіката GMP європейського формату.

Зауважу, що кінцевим проектом документа не враховано більше 50 погоджених пропозицій робочою групою щодо внесення змін до наказу МОЗ України № 1130. Але це все «мед», залишився і дьоготь.

— Які саме пропозиції членів робочої групи не знайшли відображення у проекті Порядку?

— На жаль, залишилися безсистемність та корупційні ризики, незважаючи на те, що були узгоджені пропозиції щодо їх виключення.

Наприклад, у преамбулі до проекту документа вказано, що Порядок розроблено з урахуванням Директиви ЄС 2001/83/ЕС, але категорично відмовлено з приводу наведення конкретних статей Директиви. На мою думку, зазначення конкретних статей є принциповим, оскільки, враховуючи специфічне ставлення Держлікслужби України до системи реєстрації лікарських засобів, є ризик її втручання з посиланням на GMP стосовно будь-якого розділу реєстраційного досьє тощо.

У той же час у аналогічному документі ЄС — Збірнику процедур Європейського агентс­тва з лікарських засобів (European medicines agency — ЕМА) про інспекції та обмін інформацією (London. 27 June 2013, EMA/385898/2013 Rev 16) чітко визначено межі застосування порядку підтвердження GMP у контекс­ті Директиви ЄС 2001/83/ЕС — ст. 40–42 або Модуль 3 реєстраційного досьє — якість. На жаль, Держлікслужба України відмовилася від конкретизації меж застосування проекту Порядку і взагалі врахування європейських процедур планування та здійснення інспектування GMP, наведених у вищевказаному документі ЕМА. А шкода, оскільки у ньому чітко викладена класифікація інспекцій GMP, зокрема базове інспектування (загальне або регулярне), яке закінчується видачею сертифіката GMP; позапланові інспектування, спрямовані на конкретний препарат або процес (наприклад стерилізація), які закінчуються відповідними висновками щодо відповідності виробництва конкретного препарату або окремої його стадії вимогам GMP. Підстави для проведення таких інспекцій — пред- або післяреєстраційні.

У чинному законодавстві України це передбачено, як і у законодавстві ЄС, зокрема у ст. 9 та 17 Закону України «Про лікарські засоби» і, відповідно, у постановах КМУ від 26.05.2005 р. № 376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)» та від 14.09.2005 р. № 902 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну». Зокрема, інспектування може проводитися у разі прийняття рішень щодо вилучення з обігу в установленому порядку серій лікарського засобу, які вироблялися на даній дільниці, що пов’язані з якістю лікарського засобу (абзац 3 п. 4 розділу IV проекту Порядку). Однак це не стосується предреєстраційного інспектування і є класичним спрямованим післяреєстраційним інспектуванням. Але у проекті Порядку не визначено класифікації інспекцій GMP, що відкриває великі ворота для «національних особливостей» інспектувань GMP.

У проекті Порядку залишилося й інше ноу-хау української процедури інспектування — визначення «країна — член PIC/S», чого теоретично не може бути, оскільки членом Міжнародної системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme — PIC/S) є Держлікслужба України, а в інших країнах — інспекторати — члени PIC/S. Таке ноу-хау дає великі можливості для корупційних ризиків та маніпуляцій.

У разі визнання процедур інспектування відповідно до EMA/385898/2013 Rev 16 Збірника процедур ЕМА про інспекції та обмін інформацією (додаток 3) було б зрозуміло, що процедура підтвердження GMP для виробників, які мають сертифікати GMP, видані їм інспекторатами — членами PIC/S відповідно до наказу МОЗ України № 1130 та проекту Порядку, є не процедурою їх визнання, а, по суті, дистанційним інспектуванням, а це зовсім різні речі. Тобто Держлікслужба України не визнає сертифікати GMP, видані інспекторатами — членами PIC/S, а це означає, що у них теж немає підстав для визнання сертифікатів GMP, виданих Держлікслужбою України, тим більше що вона не дотримується процедур інспектування, які передбачені у PIC/S і наведені у вищезгаданому Збірнику.

Другий блок корупційних ризиків містить п. 2 розділу II проекту Порядку, який передбачає подачу заявником до Держлікслужби Украї­ни 12 документів + в окремих випадках додаткові документи, визначені пп. 1) п. 9 та пп. 2) п. 9 розділу II проекту Порядку (аналогічно до чинного Порядку). Свого часу пропозиції, підтримані робочою групою, щодо коригування переліку необхідного пакету документів надавала Європейська Бізнес Асоціація, однак Держлікслужбою України вони не враховані. Ризики полягають у тому, що для лікарських засобів, які виробляються у ЄС за повною схемою, для підтвердження GMP в Україні достатньо 5 документів, але компанії мають надати 12. Це означає, що на стадії первинної експертизи є вірогідність отримати безліч зауважень до решти 7 документів і справа до спеціалізованої експертизи, де і визначається відповідність GMP, може дійти не скоро. Аналогічна ситуація для інших комбінацій організації виробництва.

Перелік проблем, які не вирішуються представленим проектом Порядку, можна продовжувати, але ще є час, коли він буде оприлюднений профільним міністерством для громадського обговорення. При добрій волі Держлікслужби України усі ці недоліки можна усунути. Але в цілому оприлюднений проект документа — великий крок нового керівництва Держлікслужби України до європейської процедури інспектування GMP відносно існуючої практики.

Чому для вітчизняних виробників це питання принципове? Справа у тому, що наступним кроком мають бути внесені відповідні зміни до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, затвердженого наказом МОЗ України від 31.10.2011 р. № 724, що, по суті, те ж саме для резидентів, що й інспектування GMP у межах наказу МОЗ України № 1130. У створенні європейських процедур інспектування GMP зацікавлені компанії країн ЄС і «країн — членів PIC/S», тому вони наполягають на змінах діючого законодавства у цій сфері. Керівництво Держлікслужби України запевнило, що усі принципи, які будуть закладені у змінах до наказу МОЗ України № 1130, будуть автоматично перенесені у наказ МОЗ України № 724. Що стосується вітчизняного виробника, то його ставлення до прозорих європейських процедур інспектування GMP неоднозначне, а тому ніхто не турбується про термінове внесення змін до наказу МОЗ України № 724.

Ми, у свою чергу, запрошуємо всіх бажаючих до громадського обговорення проекту документа, який найближчим часом буде оприлюднено на сайті МОЗ України.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті