ВАТ «Фармак» — до вершин європейської якостіПідприємство отримало сертифікат відповідності системи управління якістю ISO 9001


ВАТ «Фармак» є одним з найбільших і найстаріших фармацевтичних підприємств України. Керівництво компанії добре розуміє, що якість продукції створюється на всіх етапах діяльності і відповідальність за це несе весь персонал. Тому ВАТ «Фармак» впроваджує в життя нові підходи до управління та забезпечення якості, які відповідають світовим стандартам.

У цьому напрямку компанія вже досягла значних успіхів. З 1998 р. вона є членом Української асоціації якості, учасником національних конкурсів якості. В 1999 р. ВАТ «Фармак» стало переможцем 4-го Українського національного конкурсу з якості та було відзначено нагородою «За найвищу якість». Це дозволило підприємству увійти до складу Клубу лідерів якості, а голові правління Філі Жебровській стати членом Ради Клубу.

Урочистий момент вручення сертифіката якості

У 2001 р. компанія здобула міжнародне визнання. За результатами Європейського конкурсу з якості-2001 ВАТ «Фармак» отримало високу оцінку системи управління згідно з Європейською моделлю досконалості і було відзначено сертифікатом Європейського фонду Управління Якістю «Визнання досконалості». Такі сертифікати мають лише десятки кращих підприємств Європи та лише два — в Україні.

Одночасно «Фармак» протягом декількох років удосконалює свою систему управління згідно з міжнародними стандартами ISO серії 9000 та правилами GMP. В цьому році орган по сертифікації систем якості «Прирост» провів сертифікацію системи якості підприємства на відповідність ISO 9001:1994. 13 вересня на ВАТ «Фармак» відбулися урочисті збори, присвячені Дню фармацевтичного працівника, на яких президент Української асоціації якості Петро Калита вручив Сертифікат на систему якості голові правління ВАТ «Фармак» Філі Жебровській.

Кореспондент «Щотижневика АПТЕКА» звернувся до головних дійових осіб, що брали участь у розбудові системи управління якістю та експертизі відповідності її діючим міжнародним нормам ISO 9001, з проханням висловити свою думку з приводу події, що відбулася.

— Сертифікація діючої системи якості — це не просто результат 2-річної роботи всього колективу з розробки та впровадження системи якості. Сертифікація — це новий рівень відносин із споживачами, постачальниками та партнерами, це підвищення рівня професіоналізму персоналу в галузі управління якістю, це наближення виробництва, контролю, закупівель, продажу, процесів складування та ін. до правил GMP.

ФІЛЯ ЖЕБРОВСЬКА

Голова правління, генеральний директор ВАТ «Фармак», кандидат економічних наук

75 років свого існування наша компанія виробляє життєво необхідні та якісні ліки. За цей період пройдений найскладніший шлях від невеличкого заводу до одного з провідних підприємств фармацевтичної галузі України. Тому кожний рік у нашому житті — це новий етап у розвитку, це крок вперед.

Сьогодні ВАТ «Фармак» випускає понад 100 найменувань готових лікарських засобів — таблетки, драже, капсули, розчини для ін’єкцій, краплі для внутрішнього та зовнішнього застосування, м’які лікарські форми — мазі, креми, пасти, гелі. Підприємство постачає на ринок 10% загального обсягу вітчизняних лікарських засобів. Наша продукція добре відома не тільки в Україні, СНД, а й в країнах Європи; майже 11% своєї продукції компанія відправляє на експорт.

Умови ринкової економіки та інтеграція України до Європейського Союзу вимагають від вітчизняних фармацевтичних підприємств дотримуватися правил виробництва лікарських засобів, прийнятих у світі, тому ВАТ «Фармак» постійно проводить роботу із реконструкції та технічного переоснащення діючих, створює нові виробничі потужності відповідно до вимог GMP. На розвиток і модернізацію виробництва щорічно направляється до 70% прибутку.

За 5 минулих років успішно завершився перший етап технічного переоснащення. У 1995 р. введена в експлуатацію дільниця з виробництва очних та назальних крапель у сучасній поліетиленовій упаковці; у 1997 р. — мазей, кремів, паст, гелів; у 1998 р. — три нових об’єкти: дільниця з випуску L-тироксину-Фармак у формі таблеток, дільниця таблетування та дражирування, лінія з маркування та пакування ампульної продукції. В 2000 р. введено в дію нову дільницю з виробництва ін’єкційних препаратів. Зараз ми працюємо над впровадженням нових проектів.

Головна ціль нашої діяльності — забезпечити споживача ефективними, безпечними та якісними лікарськими засобами, гарантувати споживачу нашу спроможність випускати продукцію стабільного рівня якості. Забезпечити такі гарантії можна тільки за умови правильно обраної стратегії бізнесу, орієнтованої на споживача, управління через маркетинг та систему менеджменту якості.

Ставши на шлях удосконалення системи управління якістю, ми розуміємо, що необхідно створити таку систему, яка б наблизила нас до «Моделі ідеального підприємства», яка базується на принципах TQM. Для досягнення цієї мети ми використовуємо всі можливі шляхи: беремо участь в тендерах, конкурсах якості, заходах, що проводять спеціалізовані в галузі якості організації, вивчаємо передовий досвід (бенчмаркінг) вітчизняних та зарубіжних підприємств, до речі, не лише фармацевтичної галузі, розробляємо власні програми.


Ольга Олексійчук

Заступник генерального директора по якості

На початку 2000 р. «Фармак» пройшов відбірковий конкурс і став учасником спільного українсько-німецького проекту «УНІКУМ», що здійснюється в рамках програми «TRANSFORM» і фінансується федеральним урядом Німеччини. Мета проекту — створення і розвиток в Україні інфраструктури системи управління якістю. В рамках реалізації цього проекту проводиться підготовка кадрів і впровадження в Україні єдиних вимог до фахівців системи управління якістю, що відповідають європейським критеріям сертифікації та реєстрації. Німецька сторона допомагає чотирьом українським підприємствам у розробці, впровадженні та підготовці до сертифікації системи управління якістю на основі міжнародних стандартів ISO 9000 версії 2000 р., а «Фармаку» — в розробці інтегрованої системи якості з урахуванням вимог GMP.

Важливим для підприємства заходом у процесі роботи над проектом був аудит по GMP, який проводився за участю спеціалістів із Німеччини. Результати цього аудиту визначили напрямки діяльності, які потребують вдосконалення.

Удосконалення системи якості за міжнародними стандартами і правилами можна вважати лише етапом на шляху до Всебічного Управління Якістю — TQM, концепція якого використовується в національних і європейських конкурсах якості для оцінки системи менеджменту.

У 2000–2001 рр. ВАТ «Фармак» брало участь у Європейському конкурсі якості на здобуття Європейської нагороди з якості. У поточному році наша компанія була відібрана для візиту групи експертів Європейського фонду управління якістю (EFQM). За підсумками Євроконкурсу-2001 ВАТ «Фармак» отримало сертифікат EFQM «Визнання Досконалості» системи управління якості та визнано організацією з високим рівнем управління.

Отримані за результатами конкурсу незалежні експертні оцінки із зазначенням сильних і слабких сторін в управлінні підприємством дозволили нам порівняти себе з найкращими, визначити напрямки для вдосконалювання.

Всі ми розуміємо, що досягнення підприємства визначаються компетентністю і професіоналізмом персоналу, колективу однодумців, спроможних працювати разом.

На «Фармаку» такий колектив є. Трудові досягнення найкращих працівників нашого колективу були відзначені з нагоди Дня фармацевтичного працівника подяками голови Київської міської адміністрації та Подільської районної адміністрації, а також почесними грамотами МОЗ України, Фармацевтичної асоціації України та грамотами ВАТ «Фармак». Вісімнадцять працівників основних та допоміжних цехів визнані переможцями змагання на звання «Кращий за професією».

Підсумовуючи вищесказане, хочу відзначатити, що якість створюється на кожному з етапів нашої діяльності і охоплює всі процеси виробництва. Тільки коли ці процеси визначені, ефективно функціонують і постійно вдосконалюються, підприємство може бути впевненим у своєму майбутньому.

Ольга Олексійчук, заступник генерального директора по якості:

— Як виробник лікарських засобів, підприємство завжди ставило високі вимоги до якості продукції, що випускається. Змінювалися підходи до питань контролю, забезпечення та управління якістю через удосконалення діючої системи якості. Перша система якості, яка створена в 1983 р. (див. рисунок), дозволила нам досягти певних результатів на шляху підвищення якості продукції.

Новий етап розвитку культури якості розпочався у 1996 р. Він ознаменував собою перехід від контролю якості лікарських засобів до забезпечення якості.

У березні 1998 р. ми почали розробку систем якості відповідно до міжнародних стандартів ISO серії 9000, яка в жовтні минулого року була успішно впроваджена на нашому підприємстві. Із введенням в дію нової версії стандартів у кінці 2000 р. розпочалась адаптація діючої системи якості до нових міжнародних вимог. Водночас було прийнято рішення провести незалежну оцінку діючої системи якості на відповідність вимогам МС ISO 9001:1994 із залученням Української організації із сертифікації — Органа по сертифікації системи якості «Прирост».

У червні 2001 р. у ВАТ «Фармак» було проведено сертифікаційний аудит, за результатами якого підприємство отримало сертифікат відповідності системи управління якості у системі УкрСЕПРО.

Основна мета діяльності з удосконалення системи якості в умовах ринкової економіки — підвищення конкурентоспроможності підприємства. Ця мета досягається шляхом підвищення якості продукції та послуг, процесів, включаючи процеси менеджменту, а також шляхом забезпечення впевненості споживачів, партнерів та керівників у тому, що підприємство гарантує високу якість продукції, що випускається.

Петро Калита, президент Української асоціації якості, радник прем’єр-міністра України:


ПЕТРО КАЛИТА

Президент Української асоціації якості

— Той факт, що ВАТ «Фармак» сьогодні отримав сертифікат відповідності своєї системи управління якістю вимогам ISO 9001, є нормою життя цього підприємства. Адже ця компанія є одним з лідерів не тільки фармацевтичної, а всієї вітчизняної промисловості. ВАТ «Фармак» є володарем найпрестижнішої Національної нагороди «За найвищу якість», яку за останні 5 років отримали лише 12 кращих підприємств України, серед яких такі славнозвісні, як ЗАТ «Оболонь» (Київ), ВАТ «ПКБ «Славутич» (Запоріжжя), АТ «Львівська кондитерська фірма «Світоч», аеропорт «Бориспіль», ТОВ «Сандора» (Миколаїв). Крім того, беручи участь в боротьбі за європейську нагороду з якості 2001 року, ВАТ «Фармак» отримав від Європейського фонду управління якістю сертифікат «Визнання Досконалості», який в СНД мають поки що лише два українські підприємства та одне російське.

Щодо сертифіката ISO 9000, який було вручено сьогодні, то цей документ у світі мають близько 400 тис. фірм. Його наявність стала нормою сучасного світового ринку як підтвердження досконалості системи управління якістю і спроможності фірми-виробника виконувати перед споживачем взяті на себе зобов’язання з якості продукції чи послуг.

В Україні, на жаль, свої системи управління якістю привели у відповідність до стандартів ISO 9000 лише близько 250 підприємств, тоді як в Угорщині, населення якої в 5 разів менше, ніж в нашій державі, таких підприємств налічується понад 3000.

З метою підвищення конкурентоспроможності підприємств і держави в цілому Президент України 23 лютого цього року видав Указ «Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції». Цим Указом передбачено комплекс заходів щодо широкого впровадження в промисловості та у сфері послуг сучасних систем управління якістю на засадах стандартів ISO 9000. Відповідно до Указу готуються нормативні документи. Слід відзначити, що в останні роки вагомий внесок у розвиток руху за якість і досконалість внесли Українська асоціація якості та Український союз промисловців і підприємців.


Ніна Колеснікова

Аудитор по сертифікації систем якості в  системі УкрСЕПРО

Найсучасніший світовий та вітчизняний досвід управління якістю, а також краща програма ведення бізнесу будуть всебічно розглянуті на 10-му ювілейному міжнародному форумі «Дні якості в Києві», який відбудеться з 5 по 8 листопада в столиці України в межах заходів Європейського тижня якості як його центральний захід. Серед кращих підприємств України буде представлено і ВАТ «Фармак».

Ніна Колеснікова, аудитор по сертифікації систем якості в системі УкрСЕПРО

— Стандарти відповідності системи управління якістю ISO 9001 версії 1994 р. були покладені в основу національних норм, введених у дію в 1995 р., й отримали назву ДСТУ — Державний стандарт України. Я задоволена тим, що ВАТ «Фармак» отримав національний сертифікат відповідності системи управління якістю ДСТУ ISO 9001–95. Ми одночасно проводили аудит відповідно до Української системи сертифікації продукції (УкрСЕПРО) і системи TGA. Сертифікат, виданий ВАТ «Фармак», чинний до 2003 р. Однак в Європі минулого року було прийнято нову версію ISO 9000, яка в Україні буде введена в дію з 1 жовтня 2001 р. і отримає статус національного стандарту України. Зауважу, що перша редакція ISO 9000 була прийнята в 1987 р., друга — у 1994 р., а третя, остання, — у 2000 р. Кожні п’ять років існуюча версія ISO 9000 переглядається, а «планка» її вимог піднімається. В Україні діє версія ДСТУ ISO 9000–95. Ця версія фактично повторює вимоги міжнародного стандарту системи управління якістю і є адаптованою до національних вимог. Сьогодні ВАТ «Фармак» отримав сертифікат якості ДСТУ ISO 9001 версії 1995 р. Це найповніша модель сертифікації. Існують і інші моделі — ISO 9002, ISO 9003. ISO 9001 є моделлю забезпечення якості в процесі проектування, розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування на підприємстві. Модель ISO 9002 включає забезпечення якості в процесі виробництва, монтажу та обслуговування, ISO 9003 — у процесі контролю готової продукції та її випробувань (див. «Щотижневик АПТЕКА», № 32 (253) від 21 серпня 2000 р.Прим. ред.).

Сертифікація згідно з критеріями ISO — це добровільна справа кожного підприємства. Примусової системи сертифікації якості управління не існує в світі, в тому числі в Україні. Щоправда, в нашій державі існує список продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації якості, але не згідно з критеріями ISO, а відповідно до інших стандартів якості. Це вимога ринку, це гарантія якості наших продуктів. Якщо налагоджена система управління виробництва, то існує більша вірогідність того, що споживач не отримає недоброякісної продукції. Сертифікація на відповідність стандартам ISO 9000 допомагає уникнути громіздкого суцільного контролю якості кінцевої продукції. Між іншим, на підприємствах, де не здійснюється контроль якості управління виробництвом, існує висока імовірність виготовлення неякісних продуктів. За цих умов суцільний контроль за якістю виробів просто життєво необхідний. Із впровадженням системи управління якістю, підтвердженої сертифікатом ISO 9000, така необхідність відпадає. Підприємство, яке гарантує високу якість продукції, має відповідний імідж і користується довірою споживачів. Це дозволяє компанії бути прозорою у всіх відношеннях. Система якості грунтується на трьох основних принципах: розподіл обов’язків, повноважень та взаємодія.

Я пишаюся колективом компанії «Фармак» і хочу побажати, щоб вони виробляли лікарські препарати тільки найвищого гатунку. Адже від якості продукції компанії залежить здоров’я та якість нашого життя.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»
Фото Євгена Кривші

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті