Світ якості України. Шлях до європейського Олімпу

Минуло 10 років відтоді, як було проголошено незалежність України. Ознакою часу є те, що Україна робить кроки до зближення з країнами Європейського Союзу. Це диктує необхідність у стислі терміни привести вітчизняні підприємства у відповідність до європейського рівня ділової досконалості та налагодити випуск продукції європейського рівня якості. Адже тільки високоякісна продукція може бути конкурентоспроможною на європейському ринку. Не випадково під гаслом «Якість — в ім’я кращого життя» під егідою ООН протягом двох десятиліть по всій планеті кожен другий четвер листопада відзначають Всесвітній день якості. Спрямованість на якість як на найвищий пріоритет дала змогу таким країнам, як Японія, Німеччина, Швеція, Швейцарія, США та ін. досягти вершин економічного розвитку. Якість у широкому розумінні здатна стати тим важелем, який може піднести на новий рівень українську промисловість, суттєво підвищити конкурентоспроможність продукції, перетворити Україну на розвинену європейську державу з високим рівнем життя громадян. З огляду на викладене вище пропонуємо вашій увазі інтерв’ю з президентом Української асоціації якості Петром Калитою.

ЯКІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Коли сьогодні йдеться про якість, то мається на увазі не стільки якість самої продукції чи послуги, скільки якість функціонування підприємств і організацій, досконалість їхніх систем управління якістю, спрямованих на постійне самовдосконалення.

Петро КАЛИТА

Президент Української асоціації якості, радник Прем’єр-міністра України з питань управління якістю

Досвід, накопичений останніми десятиліттями провідними фірмами розвинених країн світу, переконливо доводить, що вдосконалення системи управління якістю є найефективнішим засобом досягнення успіху на ринку. Сотні тисяч фірм світу для вдосконалення власних систем управління якістю використовують міжнародні стандарти ISO серії 9000, а також похідні від них QS 9000, ISO 14000 тощо. Але найвищого ефекту досягають ті фірми, які вдосконалюють свої системи якості на засадах концепцій загального управління якістю (TQM), що передбачають постійне вдосконалення діяльності фірми, поліпшення якості продукції і задоволення потреб усіх зацікавлених сторін: споживачів, постачальників, персоналу, власників, суспільства в цілому.

Україні необхідно суттєво активізувати процес удосконалення систем управління якістю підприємств і організацій як на основі ISO 9000, так і на принципах TQM. Необхідно якомога швидше усвідомити, що процеси, які відбуваються в цій сфері, безперервно прискорюються, і адекватне реагування на них потребує суттєвих змін у психології багатьох керівників, які беруть участь у становленні та розвитку вітчизняної промисловості й економіки на різних рівнях ієрархії.

Приємно відзначити, що останніми роками в цьому питанні намітилися позитивні зрушення і багато керівників підприємств, особливо приватизованих, проявляють зацікавленість до сучасних методів і досвіду системного управління якістю.

На сьогодні Україна залишається єдиною країною СНД, а також на всьому пострадянському просторі, чиї підприємства мають статус фіналіста Європейської нагороди з якості. Це Броварське шляхово-будівельне управління № 50, що на Київщині (1999, 2000 рр.), та ЗАТ «Сандора» з Миколаєва (2001 р.). Слід зауважити, що Європейська нагорода з якості — єдина відзнака, яку офіційно визнає і підтримує Європейська Комісія. Вона може бути присуджена лише підприємствам, які отримали дуже високу оцінку згідно з критеріями Моделі досконалості Європейського фонду управління якістю (ЄФУЯ), що базується на принципах TQM і характеризує ідеальну організацію.

За підсумками Європейського конкурсу-2001 ще три українські підприємства — переможці Українського національного конкурсу з якості різних років (фармацевтична компанія ВАТ «Фармак», СП «Інтерсплав» та аеропорт «Бориспіль») отримали від ЄФУЯ сертифікати про визнання досконалості їхніх систем управління якістю відповідно до Моделі досконалості ЄФУЯ в номінації «Великі підприємства». Досі такого визнання ще не мало жодне підприємство країн СНД.

Таких успіхів досягнуто завдяки багаторічному формуванню позитивної громадської думки і політики у сфері якості, довготерміновій методичній та практичній допомозі професійних організацій, наданій вітчизняним підприємствам.

ГРОМАДСЬКИЙ РУХ ЗА ЯКІСТЬ В УКРАЇНІ

Для поширення сучасних підходів до вдосконалення систем управління якістю необхідно, щоб це розуміли громадськість, керівники вищої та середньої ланки, фахівці підприємств та організацій. Потрібно усвідомлювати, що кожна людина-споживач одночасно є й виробником продукції. Тому необхідно в державі одночасно розвивати і культуру споживання, і культуру виробництва. Кожен працездатний громадянин України має виготовляти продукцію чи надавати послуги такого рівня якості, якого сам очікує від інших. Тому виникає потреба формувати відповідну громадську думку, що поліпшення якості — це ключ до поліпшення життя людей, до підвищення конкурентоспроможності підприємств-виробників, і цей ключ в руках кожного з нас.

В Україні зародження громадського руху за якість пов’язують із заснуванням у 1989 р. Української асоціації якості (УАЯ). УАЯ — це всеукраїнське неурядове професіональне громадське об’єднання і перша національна громадська організація у сфері якості на території колишнього Радянського Союзу. На відміну від багатьох інших громадських організацій того часу УАЯ було створено не за вказівкою зверху; її засновниками з власної ініціативи виступили фахівці з якості.

Головна мета УАЯ — формування громадської думки та політики у сфері якості, виявлення перспективних підприємств і надання їм всебічної допомоги з формування позитивного іміджу та підвищення конкурентоспроможності, узагальнення та поширення кращої світової та вітчизняної практики ведення бізнесу, підвищення ділової досконалості, поліпшення якості.

За 10 років існування УАЯ отримала міжнародне визнання. Її діяльність відповідає світовим і європейським вимогам, що висуваються до національних організацій з якості. Щороку під егідою УАЯ проводяться престижні науково-технічні заходи, зокрема: Всеукраїнський з’їзд якості, Європейський тиждень якості в Україні, Міжнародний форум «Дні якості в Києві», Міжнародний проект «Сузір’я якості», Український національний конкурс з якості тощо.

ЯК СТИМУЛЮВАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ?

Одним із найефективніших засобів стимулювання підприємств до пошуку та впровадження сучасних методів управління якістю, підвищення досконалості і конкурентоспроможності є конкурси на здобуття національних і регіональних нагород з якості. На відміну від інших відомих нагород національні нагороди з якості базуються на порівнянні підприємств-претендентів з моделлю ідеальної організації. Такі конкурси дають змогу виявити кращі компанії, які можуть слугувати зразком для наслідування.

У світі три моделі досконалого підприємства: японська — Демінга, американська — Болдріджа і європейська — ЄФУЯ. Ці моделі через відповідну систему критеріїв всебічно описують ідеальне підприємство незалежно від його специфіки та форми власності. Діяльність підприємства оцінюють за 9 критеріями: лідерство, політика і стратегія, управління персоналом, ресурсами і процесами, задоволеність споживачів та власного персоналу, вплив на суспільство і результати роботи. Організаторами конкурсів на Європейську нагороду з якості на засадах Моделі досконалості ЄФУЯ виступають ЄФУЯ і Європейська організація з якості (ЄОЯ) за підтримки Європейської Комісії. На сьогодні в 70 країнах світу проводять національні конкурси з якості на засадах моделі досконалості. Цікаво відзначити, що лише в декількох країнах конкурси на національні нагороди організовують державні структури; у більшості країн цим займаються громадські організації.

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС З ЯКОСТІ

В Україні національний конкурс з якості запроваджено у 1996 р. за ініціативи УАЯ та Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) за підтримки ЄОЯ і ЄФУЯ. Український національний конкурс з якості, що проводиться на засадах Моделі досконалості ЄФУЯ, занесено до реєстру «Національні нагороди з якості Європейських країн». Основні рішення щодо проведення Українського національного конкурсу з якості, в тому числі щодо визначення переможців, приймає Центральна конкурсна комісія (ЦКК), до складу якої входять представники центральних органів виконавчої влади, всеукраїнських громадських об’єднань, засобів масової інформації. Очолює комісію президент УСПП, співголовою ЦКК є президент УАЯ. Експертизу та оцінювання претендентів на Національну нагороду здійснюють спеціально підготовлені експерти з Експертно-методичного центру, що діє при ЦКК. На останньому конкурсі з якості підприємства-претенденти оцінюють близько 100 експертів, серед них 6 мають статус експертів ЄФУЯ і п’ятирічний досвід оцінювання підприємств-претендентів на Європейську нагороду. Методика оцінювання підприємств побудована таким чином, що забезпечує неупередженість та об’єктивність кінцевих результатів і виключає можливість втручання в цей процес будь-кого, навіть керівників ЦКК. Приємно відзначити, що протягом усіх років результати оцінювання підприємств в Україні практично збігалися з європейськими.

З кожним роком збільшується популярність Українського національного конкурсу з якості і збільшується кількість підприємств, які беруть участь у ньому. Так, якщо в 1-му конкурсі взяли участь 11 підприємств із 7 регіонів України, то в 6-му національну нагороду з якості виборюють 62 підприємства з 22 регіонів (у більшості країн світу національні нагороди виборюють від 20 до 30 підприємств).

Для українських підприємств Конкурс виявився стимулом для вдосконалення і можливістю опанувати найсучасніші методи підвищення власної конкурентоспроможності на внутрішньому і світовому ринках. Працюючи в таких же складних соціально-економічних умовах, як і інші українські підприємства, підприємства — володарі Української національної нагороди з якості вже сьогодні досягли значних успіхів і впевнено дивляться в майбутнє. Вони систематично виплачують своїм працівникам заробітну плату, яка значно перевищує середню по Україні, своєчасно відраховують до держбюджету податки і успішно конкурують із зарубіжними фірмами не лише на власному ринку, але й на ринках інших країн.

ПЕРЕМОЖЦІ, ЛАУРЕАТИ І ФІНАЛІСТИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО КОНКУРСУ З ЯКОСТІ СЕРЕД ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

На 3-му Українському національному конкурсі з якості (1998 р.) у номінації «Великі підприємства» лауреатом стало ВАТ «Фармак» (м. Київ); на 4-му Конкурсі (1999 р.) ВАТ «Фармак» вибороло звання переможця і стало володарем головної нагороди «За найвищу якість». У 2000 р. на 5-му Українському національному конкурсі з якості фіналістами в цій самій номінації стали ВАТ «Концерн Стирол» (м. Горлівка, Донецька обл.) та ВАТ «Галичфарм» (м. Львів).

У 1998 р. 17 кращих підприємств України, які отримали статус переможця, лауреата чи фіналіста Українського національного конкурсу з якості, об’єдналися в Клуб лідерів якості України. За результатами 4-го та 5-го конкурсів кількість підприємств-членів Клубу збільшилася до 40. Основною метою Клубу, до складу якого входять і три вітчизняні фармацевтичні фірми, є об’єднання та координація зусиль, що спрямовані на розвиток підходів TQM як в Україні загалом, так і на окремих підприємствах. Клуб створено в рамках УАЯ. Протягом останніх 5 років підприємства — члени Клубу представляють Україну в боротьбі за Європейську нагороду з якості і досягають у цих нелегких і престижних змаганнях високих результатів.

МІЖГАЛУЗЕВИЙ ЦЕНТР ЯКОСТІ «ПРИРОСТ»*

Протягом багатьох років безпосередню науково-методичну та практичну допомогу українським підприємствам і організаціям у підвищенні ділової досконалості і конкурентоспроможності надають головна організація УАЯ — Міжгалузевий центр якості «ПРИРОСТ» та його дочірні підприємства. «ПРИРОСТ» було створено у 1991 р. на базі Інституту кібернетики НАН України як професійну науково-технічну організацію з якості і зареєстровано в системі НАН України. Центр «ПРИРОСТ» першим в Україні отримав статус генерального члена EFQM (1997 р.).

Основними напрямками діяльності «ПРИРОСТу» є розповсюдження методичних матеріалів і проведення науково-технічних заходів з питань якості та ділової досконалості; навчання керівників та фахівців у галузі якості за європейськими програмами; експертиза нормативних документів з питань якості і сертифікації; сертифікація систем якості; організаційно-методичне забезпечення конкурсів з якості тощо. «ПРИРОСТ» акредитований як орган сертифікації систем якості у Системі сертифікації УкрСЕПРО, у Німецькій асоціації з акредитації TGA та у Міжнародній системі сертифікації «СовАсК». Це дає йому можливість при одному аудиті видавати відразу декілька сертифікатів, які визнаються і в Україні, і за кордоном. А нещодавно центр «ПРИРОСТ» видав сертифікат на систему управління якістю фармацевтичній компанії ВАТ «Фармак» (див. «Щотижневик АПТЕКА» від 24 вересня 2001 р. № 37 (308)).

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ

Протягом 2000–2001 pp. у рамках українсько-німецької програми «Трансформ» виконується проект УНІКУМ (Учбово-наукова інфраструктура конкурентоспроможного управління малими і середніми підприємствами). Мета проекту — надати допомогу українським партнерам у створенні вітчизняної інфраструктури вдосконалення систем управління якістю на основі стандартів ISO серії 9000 і підвищенні конкурентоспроможності українських підприємств.

Координатором проекту з боку Німеччини виступив Федеральний інститут випробування матеріалів (ВАМ), з боку України — УАЯ. У рамках проекту підготовлено 25 менеджерів і 18 аудиторів з якості, які після іспитів отримали сертифікати Європейської організації з якості і занесені до європейського реєстру. Крім того, підготовлено 12 викладачів з якості Німецького товариства з якості (DGQ). Чотирьом українським підприємствам, яких було відібрано на конкурсній основі, надано методичну та практичну допомогу з боку німецької фірми «СОКОТЕК» і Центру систем якості «ПРИРОСТ — Система» з вдосконалення систем управління якістю на засадах стандартів ISO серії 9000 у версії 2000 р.

Напрацьовані під час виконання проекту УНІКУМ технології навчання та консалтингу вже сьогодні використовують як допомогу іншим українським підприємствам та організаціям.

Віктор Маргітич
Фото Євгена Кривші

ДОВІДКА «ЩОТИЖНЕВИКА АПТЕКА»

На рубежі тисячоліть Всесвітня рада якості (WQC, штаб-квартира в  Лондоні) спільно з Консультативною радою 10-го Всесвітнього Конгресу з загальної якості назвали імена кращих у світі. Нагороду «Людина якості року ’99» присуджено президентові УАЯ Петрові Калиті, його також було обрано віце-президентом Всесвітньої ради якості.

Петро Калита — засновник і лідер громадського руху за якість в Україні, один з провідних учених із системного управління якістю, автор науково-методичних засад інженерного проектування системних технологічних комплексів управління якістю. Брав безпосередню участь у розробленні міжнародних стандартів ISO серії 9000, є автором понад 150 наукових праць, обраний академіком Російської академії якості, нагороджений Почесним дипломом Європейської організації з якості (EOQ) і міжнародними преміями. П. Калита — провідний науковий співробітник Інституту кібернетики НАН України, генеральний директор Міжгалузевого центру якості «ПРИРОСТ». Призначений радником Прем’єр-міністра України з питань управління якістю. З 1996 р. представляє Україну в Генеральній асамблеї EOQ. Обраний президентом Міжнародної гільдії професіоналів якості, віце-президентом Міжнародної асоціації якості «СовАсК», президентом Клубу лідерів якості України, членом правління та головою комісії з якості УСПП. Має статус аудитора з якості EOQ та експерта нагород з якості Європейського фонду управління якістю.


* Прийняття рішень з оптимізації та стандартизації.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті