Україна має стати чистою!

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 2 жовтня 2001 року № 224 «Про затвердження порядку збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки)», опублікований у «Щотижневику АПТЕКА», № 40 (311) від 15 жовтня 2001 року, викликав зацікавленість наших читачів. У зв’язку з екологічною, соціальною та економічною значущістю цього питання редакція звернулася до віце-президента державної компанії «Укрекокомресурси» Олександра Кучеренка з проханням прокоментувати окремі положення наказу і пояснити конкретні механізми його застосування.

Олександр КУЧЕРЕНКО

Віце-президент державної компанії «Укрекокомресурси»

— Утилізація використаної упаковки залишається дуже важливою проблемою для України, оскільки мільйони тонн її, зокрема, папір, картон, скло, полімерні матеріали тощо, накопичуються на звалищах, засмічують навколишнє середовище. Держава втрачає значні кошти, оскільки нераціонально використовуються земельні ресурси, мільйони гривень фактично викидаються на звалища. Повсюдне запровадження утилізації та використання вторинної сировини згодом дасть змогу пожвавити економіку, поліпшити економічну ситуацію і, як наслідок, збільшити надходження до державного бюджету.

Потрібно зрозуміти, що використання вторинних ресурсів — це не тільки збереження сировини, але й природних багатств нашої держави. Наприклад, склозаводи України виробляють скло для промислових потреб практично наново, тоді як в усьому світі 70–80% скла виробляється шляхом переплавки скляного бою. Завдяки такому підходу до цієї справи загальна економія енергоресурсів становить 15–20%. Але для ефективного функціонування системи утилізації слід задіяти систему збирання і сортування використаної тари та упаковки.

— Поясніть, будь ласка, загальний порядок проведення діяльності підприємств, організацій та установ згідно з наказом № 224 «Про затвердження порядку…».

— Ми говоримо в першу чергу про виконання закону України від 05.03.1998 року № 187/98–ВР «Про відходи», на підставі якого видано постанову Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 915 «Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини», і зазначеного наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. Закон «Про відходи» зобов’язує підприємства, організації та установи, що використовують тару та упаковку, самостійно її утилізувати. Таким чином, підприємства мають організувати приймання, збирання та утилізацію використаної тари і упаковки за власні кошти.

Інший аспект цього питання — сортування використаної тари та упаковки. Сортувати можна на приймальному пункті, на етапі збирання (для цього використовують відповідно марковані контейнери — папір, картон, скло, метал тощо) або на кінцевому етапі утилізації — на спеціальних заводах.

Утилізація — це використання відходів як вторинної сировини або як енергоресурсів. Мається на увазі використання окремих видів відходів для виробництва теплової, електричної енергії тощо. Для цього мають використовуватись екологічно чисті технології, що виключає утворення шкідливих речовин.

Якщо підприємство, установа чи організація не має можливості або не бажає самостійно займатися утилізацією використаної тари та упаковки, вона може укласти договір з державною компанією «Укрекокомресурси» або з будь-яким іншим підприємством, що проводить таку діяльність.

Згідно з договором державна компанія «Укрекокомресурси» організовує збирання, транспортування і утилізацію використаної тари та упаковки. У кожній області України діють філії, створено розгалужену мережу приймальних пунктів. До цієї діяльності можуть залучатися інші державні організації, наприклад ЖЕКи.

За надання послуг з утилізації використаної тари та упаковки Постановою Кабінету Міністрів України передбачено відповідну оплату. Дехто називає її податком — це неправильно. Це не податок, а оплата за послуги. Врешті-решт кожне підприємство має право вибору — платити за наші послуги чи проводити утилізацію самостійно.

— Ваша організація надає повний комплекс послуг, пов’язаних з утилізацією використаних тари та упаковки?

— Так, ми надаємо повний комплекс відповідних послуг, починаючи від збирання і закінчуючи переробкою використаної тари та упаковки.

— Який механізм укладання договорів із державною компанією «Укрекокомресурси» і чи є ці договори обов’язковими?

— Обласні управління державної компанії «Укрекокомресурси» уповноважені заключати договори з підприємствами на місцях. Я вважаю, що вони мають бути обов’язковими, оскільки закон зобов’язує підприємства утилізувати використану тару та упаковку. Для того щоб проводити таку діяльність самостійно, потрібно підтвердити наявність відповідних ресурсів. Це може бути акт державної комісії про введення в експлуатацію відповідних потужностей. В іншому разі необхідно укласти договір з державною компанією «Укрекокомресурси» або з будь-яким іншим підприємством.

— Чи дорого обійдуться замовникам ваші послуги?

— Вартість наших послуг не висока, з тарифами може ознайомитися кожен. Для прикладу: 1 кг макулатури коштує 0,17 грн., пластику — 0,42 грн., скла — 0,05 грн. Збирання оборотної тари у зв’язку з певною специфікою коштує значно дешевше. Крім того, на всі види упаковки для медикаментів і продуктів дитячого харчування вартість послуг знижена удвічі.

— Згідно із згаданим Наказом відповідальність за утилізацію використаної тари та упаковки покладено і на імпортерів продукції. Але ж вони не є кінцевими реалізаторами продукції?

— Мабуть, оптові компанії, імпортери повинні брати фінансову участь, адже вони закладають ці витрати в ціну свого товару.

— Яким чином здійснюватиметься нагляд за такою діяльністю?

— Оскільки ми укладаємо договори з нашими замовниками, то відповідно до законодавства маємо право контролювати їх дотримання. Для цього залучатимемо місцеві виконавчі органи (наприклад, обласні та міські державні адміністрації), також плануємо співпрацювати з екологічною інспекцією.

— Яку відповідальність несуть порушники згаданого Закону?

— Адміністративну відповідальність у вигляді штрафів. На жаль, ці штрафи незначні і становлять п’ять неоподаткованих мінімумів. Якщо ж ітиметься про викидання шкідливих відходів, може бути і більш сувора відповідальність. У такому разі може застосуватися Кримінальний кодекс України.

— Підприємства, що використовують тару та упаковку, відповідно до згаданого Наказу зобов’язані вести поточний облік її використання. Це неминуче призведе до збільшення витрат підприємства та ускладнення роботи бухгалтерії. Чи передбачені з боку держави компенсація фінансової шкоди або, можливо, певні заохочувальні заходи?

— Дійсно, Кабінет Міністрів прийняв постанову від 3 серпня № 1197 «Про затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, надання послуг із збирання та заготівлі яких звільняється від обкладення податком на додану вартість, а отримані доходи — від оподаткування», згідно з якою надаються пільги підприємствам, які беруть участь у збиранні та заготівлі окремих видів відходів. Ці підприємства можуть звільнятися від податку на додану вартість і навіть від податку на прибуток. Проте вирішення питання з наданням пільг залежить від формування державного бюджету на 2002 рік.

Що ж до ускладнення бухгалтерського обліку, то фактично кожне підприємство веде облік використаної тари та упаковки (прямим чи непрямим шляхом), бо в накладних на продукцію зазначаються кількість і види упаковки й тари. Тому це не буде великою проблемою.

Щоб полегшити перехід до виконання нових обов’язків, зазначена Постанова вводиться в дію поступово. Наступного року тільки 5% від загальної кількості упаковки підлягатиме обов’язковій утилізації. Через 5 років планується збільшити питому вагу утилізованої упаковки до 20%.

— У Наказі зазначено, що про застосування тари та упаковки організації мають надавати інформацію спеціально уповноваженим органам. Що це за органи і в якій формі ця інформація має бути надана?

— Спеціально уповноважені органи — це місцеві органи виконавчої влади, зокрема обласні державні адміністрації та ін. Оскільки це не є обов’язковою статистичною звітністю, то не йдеться про спеціально затверджені форми, тобто інформація може бути довільною.

— За рахунок яких фінансових джерел здійснюватиметься агітаційна робота в засобах масової інформації, як передбачено в наказі «Про затвердження порядку…»?

— Агітаційна та просвітницька робота проводитиметься в засобах масової інформації за сприяння державної компанії «Укрекокомресурси» та обласних органів виконавчої влади. Крім того, міністр освіти України запропонував запровадити в школах уроки з екології. Потрібно переконати кожного в необхідності заощадливого ставлення до використаної тари та упаковки, як це робиться у цивілізованих країнах. Така діяльність проводитиметься за рахунок коштів державної компанії «Укрекокомресурси»; для цього щороку виділятиметься 5% від обігових коштів.

Ще раз хочу наголосити, що справа утилізації використаної тари та упаковки є одним із державних пріоритетів. Державні органи приділяють цьому питанню значну увагу: наприклад, прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 року № 668 «Про державну програму використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року». Україна прямує до Європи, тому треба зробити все, щоб територія нашої держави стала чистою для нас і наших дітей.

Денис Сухінін
Фото Євгена Кривші

?ДОВІДКА «ЩОТИЖНЕВИКА АПТЕКА» ?

Віце-президент державної компанії «Укрекокомресурси» Олександр Андрійович Кучеренко раніше очолював Управління будівельних матеріалів і лісопаперової продукції при Міністерстві державних ресурсів, потім Управління тари і вторинних ресурсів Міністерства економіки України. До його компетенції на цій посаді входило забезпечення будівельних та інших організацій лісопаперовою, тарною продукцією, а також сфера використання вторинних ресурсів.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті