Об’єднати зусилля у боротьбі з ВІЛ-інфекцією

Проблема ВІЛ-інфекції, поширення якої в усьому світі вже давно набуло характеру пандемії, надзвичайно актуальна для країн Центральної та Східної Європи. На жаль, Україна займає одне з перших місць за темпами поширення цієї невиліковної хвороби. За статистичними даними, у період з 1987 р. по січень 2003 р. в Україні офіційно зареєстровано 52 356 ВІЛ-інфікованих та 4260 хворих на СНІД. За оцінкою ВОЗ, реальна кількість ВІЛ-інфікованих в Україні складає близько 400 тис., тобто майже 1% усього населення. Життя людей з ВІЛ-інфекцією в Україні надзвичайно складне, оскільки їм щодня доводиться стикатися з цілою низкою соціальних, психологічних та медичних проблем. Це й недостатня увага до проблем ВІЛ-інфікованих з боку держави та органів соціального захисту, всебічна ізоляція, вороже ставлення суспільства, проблеми з працевлаштуванням, отриманням медичної допомоги, зокрема, недоступність сучасних методів діагностики та лікування. Життєво важливою проблемою ВІЛ-інфікованих в Україні залишається відсутність доступу до антиретровірусної терапії (АРТ). Уже зараз близько 10% ВІЛ-інфікованих громадян України за медичними показаннями потребують проведення АРТ, яка на сьогодні є єдиним засобом недопущення перетворення ВІЛ-інфекції на її кінцеву стадію — СНІД, і відповідно збереження життя ВІЛ-позитивних людей. Об’єднання зусиль суспільства для активного вирішення всіх цих проблем стало основною метою проведення 6-ї регіональної освітньої конференції з лікування ВІЛ/СНІДу в країнах Центральної та Східної Європи «Доступ до лікування та зниження шкоди», яка відбулася 3–5 жовтня 2003 р. в Пущі-Водиці під Києвом.

Зліва направо: голова представництва компанії «Пфайзер» в Україні Владислав Страшний, медичний директор представництва Віктор Гречановський, медичний директор по Європі і Канаді Фонду Пфайзера Ханс Грос, голова Координаційної Ради Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД Володимир Жовтяк

Подібні зустрічі активістів руху у сфері лікування ВІЛ-інфікованих, організатором яких виступає Європейська група лікування СНІДу (European AIDS Treatment Group, EATG), в Центральній та Східній Європі відбувалися вже не раз, але в Україні така конференція пройшла вперше. Ідея її проведення саме в нашій країні виникла ще у 2001 р. і належить Всеукраїнській мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД. Це благодійна організація, що має свої представництва у 14 регіонах України і об’єднує близько 200 як ВІЛ-позитивних, так і ВІЛ-негативних громадян нашої держави. Вона надає психологічну, соціальну, консультативну, правову допомогу ВІЛ-позитивним громадянам, захищає їх законні права, домагається доступності сучасної діагностики та лікарських засобів, сприяє покращанню якості життя і формуванню толерантного ставлення до них з боку суспільства. Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД створює і підтримує навчальні програми, проекти з догляду ВІЛ-позитивних людей вдома, а зараз розпочала нову програму з формування прихильності до АРТ.

На 14-й Всесвітній конференції зі СНІДу, яка відбулася в Барселоні у 2002 р. Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, досягла з EATG принципової домовленості про проведення наступної конференції в Україні, і відтоді розпочалася активна робота з її підготовки, зокрема пошук організацій, здатних надати фінансову підтримку в її проведенні. Конференція проходила під патронатом Європейської Мережі Червоного Хреста зі СНІДу за підтримки Міжнародної програми розвитку зниження шкоди Інституту відкритого суспільства (Нью-Йорк). Одним з основних спонсорів конференції виступив Фонд Пфайзера (Pfizer Health Foundation), який традиційно підтримує проекти, спрямовані на вирішення глобальних проблем, які постали перед світовою спільнотою на сучасному етапі її розвитку.

На конференції були присутні близько 80 учасників, які прибули з різних регіонів України та з-за кордону: керівники та активні члени EATG, Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, співробітники представництва компанії «Пфайзер» в Україні, представники державних структур, ВОЗ, суспільних та благодійних організацій, лікарі, соціальні працівники.

Доповіді викликали жваву дискусію в залі

Заради участі в конференції спеціально з Нью-Йорка прибув медичний директор по Європі та Канаді Фонду Пфайзера Ханс Грос. Він розповів, що причиною його візиту в Україну став започаткований компанією «Пфайзер» великий проект, спрямований на підвищення рівня здоров’я населення країн Центральної та Східної Європи, а також Центральної Азії. Не викликає сумнівів, що тільки здорові люди здатні своєю продуктивною працею зробити внесок у покращання економічної ситуації і добробуту населення країн цих регіонів. На жаль, на сьогодні між цими країнами та країнами Заходу існують великі розбіжності у таких ключових показниках стану здоров’я населення, як тривалість життя, захворюваність та смертність, дитяча смертність, захворюваність на інфекційні хвороби. ВІЛ-інфекція — захворювання, що переважно уражує активних людей працездатного віку. Тому зрозуміло, що заради досягнення політичної та економічної стабільності необхідно докладати максимум зусиль для збереження здоров’я громадян країн цих регіонів, і невід’ємною частиною має стати захист від таких смертельно небезпечних захворювань, як ВІЛ/СНІД. Ключову роль у профілактиці ВІЛ-інфекції відіграють освітні програми, які інформують про цю глобальну загрозу як працівників сфери охорони здоров’я, так і безпосередньо громадян. Також необхідно інформувати вже інфікованих людей про досягнення сучасної медицини в лікуванні ВІЛ/СНІДу і давати можливість ними скористатися. Таким чином, компанія «Пфайзер» готова підтримати суспільну волю, спрямовану на боротьбу з пандемією ВІЛ-інфекції, допомогти населенню отримати необхідні знання та доступ до лікування. Ханс Грос зазначив, що мета його візиту в Україну полягає в тому, щоб скласти уявлення про рівень знань та досвід боротьби з поширенням цієї потенційно небезпечної хвороби, ознайомитися з діяльністю та проблемами місцевих неурядових організацій і на основі цього прийняти рішення про шляхи найбільш ефективного подальшого партнерства з ними.

Офіційну частину конференції урочисто відкрили голова Ради директорів EATG Мауро Гварінієрі та голова Координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД Володимир Жовтяк. Вони привітали учасників і побажали їм плідної роботи, наголосивши на важливості співпраці усіх зацікавлених сторін у вирішенні питань щодо надання ВІЛ-інфікованим пацієнтам рівних можливостей доступу до якісної діагностики та лікування. Мауро Гварінієрі, зокрема, розповів, що на початку діяльності EATG її головна місія полягала в тому, щоб зробити АРТ доступною для всіх ВІЛ-інфікованих людей, які її потребують. Але зараз, коли у країнах Західної Європи цього вже досягнуто, керівництво EATG прийняло остаточне рішення , що її основні зусилля будуть сконцентровані саме на країнах Східної Європи, де, на жаль, більшість ВІЛ-інфікованих ще не мають доступу до лікування. Сприяти забезпеченню доступності АРТ у цих країнах є першочерговим завданням EATG на найближчі 5 років. Мауро Гварінієрі також підкреслив, що представники очолюваної ним організації хочуть поділитися досвідом країн Західної Європи у вирішенні цих складних питань, і саме тому виявили бажання взяти участь в організації цієї конференції разом із Всеукраїнською мережею людей, які живуть з ВІЛ/СНІД.

В. Жовтяк у своєму виступі зазначив, що в Україні настав той час, коли завдяки підтримці Глобального Фонду по боротьбі з ВІЛ, туберкульозом та малярією усі ВІЛ-позитивні громадяни, які потребують проведення АРТ (а їх в Україні близько 4 тис.), зможуть її отримати. На сьогодні АРТ проводять лише у близько 70 пацієнтів. Налагодити цей процес, зробити його якісним і продуктивним буде досить нелегко, але цілком можливо за умови активної участі лікарів, об’єднань ВІЛ-позитивних громадян, державних, суспільних та міжнародних організацій. Проведення цієї конференції мало на меті дати поштовх до співпраці у вирішенні проблем ВІЛ-позитивних громадян, а практичним її результатом повинно стати правильне призначення АРТ, соціальна підтримка, ефективна взаємодія між соціальними працівниками та лікарями. Окрему подяку за фінансову підтримку у проведенні конференції В. Жовтяк висловив фармацевтичній компанії «Пфайзер».

Програма конференції включала широкий спектр питань, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією. Докладно розглядалися питання життєвого циклу ВІЛ, стадії розвитку ВІЛ-інфекції в організмі людини, а також основні показники стану імунної системи при цій патології, визначення яких потрібно для вирішення питання про необхідність початку АРТ та її подальшого моніторингу. Деякі доповіді стосувалися питань АРТ, її побічних реакцій та моделей підтримки ВІЛ-інфікованих людей, які вдалися до її застосування; профілактики та лікування опортуністичних інфекцій; принципів зниження шкоди; взаємодії наркотичних речовин та лікарських засобів. Окреме засідання було присвячене ключовим питанням доступу до основних лікарських препаратів для лікування ВІЛ/СНІДу та проблемі генериків, обговорення яких викликало особливий інтерес учасників конференції.

Олена Барсукова
Фото Євгена Чорного


Владислав Страшний, голова представництва компанії «Пфайзер» в  Україні

— Діяльність транснаціональної корпорації «Пфайзер», яка на сьогодні є найбільшою у світі фармацевтичною науково-дослідною та виробничою компанією, спрямована насамперед на створення новітніх технологій щодо лікування найбільш важких і поширених захворювань. Саме тому «Пфайзер» вважає своїм обов’язком завжди займати активну позицію у вирішенні глобальних проблем, що постають перед світовим співтовариством на сучасному етапі його розвитку. Для того, щоб розробляти ефективні ліки для боротьби з небезпечними захворюваннями і дійсно приносити користь людству, необхідно передусім глибоко вивчати всі найважливіші аспекти цих глобальних проблем. Саме з цією метою корпорація «Пфайзер» розробила спеціальну програму підтримки боротьби з особливо небезпечними захворюваннями (Pfizer Health Fellows Program). У рамках цієї програми 30 добровольців — співробітників компанії «Пфайзер», поїхали в ті регіони світу, де найбільш поширені такі соціально небезпечні захворювання, як онкологічні, ВІЛ-інфекція, туберкульоз, малярія та інші. Вони вивчатимуть ці проблеми у місцевих умовах, спілкуючись безпосередньо з хворими та співпрацюючи з медичними працівниками цих країн у галузі лікування та профілактики зазначених захворювань. Тобто наше завдання як найбільшого у світі розробника і виробника медикаментів — насамперед жити щоденними проблемами і горем людей із цими недугами.

Така стратегія є генеральною лінією корпорації «Пфайзер» і, звичайно, співробітники всіх регіональних представництв компанії в Україні активно включилися в цю роботу. Так, нещодавно ми брали участь у «Пробігу заради життя» на користь ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. Ця акція була спрямована на привернення уваги до проблем цих людей, оскільки суспільство не має морального права цуратися їх. Я вважаю, що всі працівники галузі охорони здоров’я, вірні клятві Гіппократа, повинні в першу чергу перейнятися нагальними проблемами цих хворих, щоб удосконалити процес надання їм допомоги.

Що стосується самої конференції, то, на мою думку, як для медичної спільноти, так і для нашого суспільства взагалі, було б дуже важливо, щоб адміністратори сфери охорони здоров’я частіше були присутні на тих заходах, де, спілкуючись безпосередньо з членами асоціацій пацієнтів, мали б нагоду особисто переконатися у важкості життя людей з такими небезпечними захворюваннями, як СНІД, рак, туберкульоз. Такі події дають можливість не тільки проникнутися проблемами хворих із різних країн світу, але й сприяють створенню умов для обміну думками стосовно методів запобігання розвитку і лікування небезпечних інфекцій та інших захворювань між представниками медичної еліти України та інших країн світу. Такі соціально загрозливі захворювання, як СНІД, рак, туберкульоз, — загальнолюдські проблеми, розв’язати які можна тільки спільно, створюючи новітні технології, медикаменти, обладнання, системи тестування, виявлення та моніторингу захворювань. Так, кілька днів тому співробітники нашої компанії разом з представником Pfizer Health Fellows Program, медичним директором по Європі та Канаді, доктором Хансом Гросом відвідали Донецький обласний спеціалізований Будинок дитини у м. Макіївці, в якому знайшли притулок 22 дитини, народжені від ВІЛ-позитивних матерів. Не можна допустити, щоб наші співгромадяни стали ізгоями суспільства. Ми повинні завжди пам’ятати про те, що безпосередньо поряд з нами існує така проблема, і саме зараз суспільство повинне належним чином на неї зреагувати.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті