ГО «Всеукраїнська аптечна палата» виступає проти обмежень до змісту вивісок та назв аптек

07 Квітня 2016 9:32 Поділитися
Як ми вже повідомляли, 25 березня Державна служба України з лікарських засобів оприлюднила доопрацьований проект Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) (далі — проект Ліцензійних умов). Ознайомившись з проектом Ліцензійних умов, ГО «Всеукраїнська аптечна палата» виступила проти встановлення обмежень до змісту вивісок, зовнішніх рекламних конструкцій та назв аптек.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«ВСЕ­УКРАЇНСЬКА АПТЕЧНА ПАЛАТА»

№ 15 від 05.04.2016 р.

Щодо недопустимості встановлення Ліцензійними умовами з роздрібної торгівлі лікарськими засобами обмежень щодо змісту вивісок, реклами та інше

25 березня на офіційному сайті Державної служби України з лікарських засобів оприлюднено доопрацьований проект постанови, яким пропонується затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) (далі — Проект).

Вважаємо, що цей Проект не може бути прийнятий в такій редакції, він вимагає суттєвого доопрацювання та виключення частини передбачених ним вимог.

Так, п. 6 розділу 5 Проекту передбачає:

«6. На фасаді будівлі, де розміщується аптечний заклад, згідно з його призначенням повинна розміщуватись вивіска із зазначенням виду закладу. На видному місці перед входом до аптечного закладу розміщується інформація про найменування суб’єкта господарювання, режим роботи аптечного закладу. Для аптек та їх структурних підрозділів має бути наявна інформація про місцезнаходження чергової (цілодобової) та найближчої аптек.

Зміст інформації, яка розміщується на вивіс­ці та на зовнішніх рекламних конструкціях аптечного закладу, а також найменування аптечного закладу повинні відповідати вимогам статті 1, статті 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

За бажанням ліцензіат може встановити сигнальний покажчик аптечного закладу та його структурного підрозділу, загальний опис якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Аптечні заклади повинні мати порядковий номер та, за бажанням ліцензіата, найменування».

З такою редакцію не можна погодитися у зв’язку з наступним.

Згідно з цими відсилочними нормами:

Стаття 15-1. Поширення інформації, що вводить в оману

Поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення суб’єктом господарювання безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб’єкта господарювання.

Інформацією, що вводить в оману, є, зокрема, відомості, які:

 • містять неповні, неточні або неправдиві дані про походження товару, виробника, продавця, спосіб виготовлення, джерела та спосіб придбання, реалізації, кількість, споживчі властивості, якість, комплектність, придатність до застосування, стандарти, характеристики, особливості реалізації товарів, робіт, послуг, ціну і знижки на них, а також про істотні умови договору;
 • містять неповні, неточні або неправдиві дані про фінансовий стан чи господарську діяльність суб’єкта господарювання;
 • приписують повноваження та права, яких не мають, або відносини, в яких не перебувають;
 • містять посилання на обсяги виробництва, придбання, продажу чи поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, яких фактично не було на день поширення інформації.

Стаття 1. Недобросовісна конкуренція

Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Недобросовісною конкуренцією є дії у конкуренції, зокрема, визначені главами 2–4 цього Закону.

Терміни, які вживаються для цілей цього Закону, визначені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

Стаття 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі за текстом — Закон) містить виключний перелік питань, які повинні містити Ліцензійні умови. Питання щодо змісту вивісок та зовнішньої реклами до них не відносяться. Тобто їх внесення буде суперечити чинному законодавству.

Фактично це заборона використовувати певну інформацію.

І вирішення питання «чи відповідає інформація конкурентному законодавству або ні» фактично буде введено у повноваження органу, який здійснюватиме перевірки дотримання Ліцензійних умов, яким наразі є Держлікслужба України. Спеціалісти цього органу не мають належної компетенції, фаху та освіти.

Посилання на норми законодавства також суперечать Закону.

Так згідно із статтею 9 Закону України «Про ліцензування господарської діяльності»:

«9. Вимоги Ліцензійних умов до суб’єкта господарювання мають бути обумовлені особливостями провадження виду господарської діяльності… та включають:

 • вичерпний перелік підтвердних документів, що підтверджують відповідність суб’єкта вимогам Ліцензійних умов,
 • кадрові вимоги;
 • організаційні вимоги щодо:

– зберігання протягом дії ліцензії документів…;

– строку повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних…;

– провадження… виключно в межах місць…, зазначених у відомостях про них…;

– провадження… виключно з використанням засобів їх провадження, що зазначені у відомостях про них…;

– подання передбаченої законом звітності;

– порядку дій ліцензіата у разі планового або позапланового припинення…,

– забезпечення присутності… під час проведення… перевірки додержання;

 • технологічні вимоги щодо наявності певної матеріально-технічної бази разом з даними, що дають можливість її ідентифікувати;
 • спеціальні вимоги, передбачені законом, стосовно:

– обмеження щодо суміщення здійснення видів господарської діяльності;

– можливості провадження… лише юридичними особами або лише юридичними особами окремих організаційно-правових форм;

– розміру статутного капіталу;

– обмеження щодо здійснення над суб’єктом господарювання контролю».

Також слід звернути увагу, що статтею 9 Закону передбачено, що:

«10. До ліцензійних умов не можуть бути включені вимоги:

 • щодо додержання законодавства України у відповідній сфері та/або окремих законів у цілому:
 • законодавства, обов’язкові до виконання всіма суб’єктами господарювання».

У даному випадку Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» — обов’язковий для виконання всіма суб’єктами господарювання, а також є законом у відповідній сфері. Тому його вимоги та вимоги щодо його додержання не можуть бути включені до Ліцензійних вимог.

«13. Ліцензійні умови повинні відповідати принципам державної політики у сфері ліцензування».

Такі принципи містяться в статті 3 Закону і запропоновані зміни їм не відповідають.

Стаття 3. Принципи державної політики у сфері ліцензування

1. Державна політика у сфері ліцензування ґрунтується на:

– принципі дотримання законності шляхом того, що:

 • вимоги Ліцензійних умов мають бути однозначними, прозорими та виключати можливість їх суб’єктивного застосування органами ліцензування чи ліцензіатами;

– принципі пріоритетності захисту прав, законних інтересів, життя і здоров’я людини, навколишнього природного середовища, захисту обмежених ресурсів держави та забезпечення безпеки держави, що передбачає:

 • запобігання проявам корупції;

– принципі рівності прав суб’єктів господарювання, що передбачає:

 • уникнення необґрунтованих обтяжень чи зай­вих адміністративних процедур;
 • заборону використання ліцензування видів господарської діяльності для обмеження конкуренції.

Звертаю увагу, що вже були спроби в ме­жах Ліцензійних умов встановити обмеження щодо змісту вивісок, реклами тощо, їх незаконність була предметом розгляду судів і всі три судові інстанції прийшли до однозначного виснов­ку про незаконність таких вимог в Ліцензійних умовах (копії рішень судів додаються). Це свідчить про те, що і міжнародні інстанції теж підтримали б таку позицію.

Прийнявши таку постанову, КМУ буде діяти не на підставі, не в межах повноважень та не у спосіб, передбачені Конституцією та законами України, не маючи на те законних повноважень фактично забороняючи суб’єктам використовувати певні найменування, знаки для товарів і послуг, вивіски, рекламу, а користувачам та власникам знаків для товарів та послуг — бути учасником ринку торгівлі лікарськими засобами з їх отриманими та зареєстрованими у законному порядку знаками для товарів і послуг, їх найменуваннями, вивісками, рекламою. А також наділяючи органи Держлікслужби не передбаченими законом для них повноваженнями.

Також законодавством давно врегульовано порядок притягнення до відповідальності за поширення інформації, що вводить в оману. Це здійснюється органами Антимонопольного комітету України.

Ні Кабінет Міністрів, ні Міністерство охорони здоров’я, ні Державна служба з лікарських засобів (чи її правонаступник) чи інший ліцензійний орган — не можуть за законом перебирати на себе подібні функції та повноваження, не мають спеціалістів, які б могли це робити.

Текст згідно
з Проектом Ліцензійних умов
Текст, що пропонується Асоціацією
Розділ 5 п. 6. «6. На фасаді будівлі, де розміщується аптечний заклад, згідно з його призначенням повинна розміщуватись вивіска із зазначенням виду закладу. На видному місці перед входом до аптечного закладу розміщується інформація про найменування суб’єкта господарювання, режим роботи аптечного закладу. Для аптек та їх структурних підрозділів має бути наявна інформація про місцезнаходження чергової (цілодобової) та найближчої аптек.
Зміст інформації, яка розміщується на вивісці та на зовнішніх рекламних конструкціях аптечного закладу, а також найменування аптечного закладу повинні відповідати вимогам статті 1, статті 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».
За бажанням ліцензіат може встановити сигнальний покажчик аптечного закладу та його структурного підрозділу, загальний опис якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
Аптечні заклади повинні мати порядковий номер та, за бажанням ліцензіата, найменування.».
Розділ 5 п. 6. «6. На фасаді будівлі, де розміщується аптечний заклад, згідно з його призначенням повинна розміщуватись вивіска із зазначенням виду закладу. На видному місці перед входом до аптечного закладу розміщується інформація про найменування суб’єкта господарювання, режим роботи аптечного закладу. Для аптек та їх структурних підрозділів має бути наявна інформація про місцезнаходження чергової (цілодобової) та найближчої аптек.За бажанням ліцензіат може встановити сигнальний покажчик аптечного закладу та його структурного підрозділу, загальний опис якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
Аптечні заклади повинні мати порядковий номер та, за бажанням ліцензіата, найменування.

Прошу розглянути наше звернення та пропозиції, взяти їх до уваги та здійснити заходи з недопущення прийняття та введення в дію такого Проекту.

Додаток: копії 3 судових рішень по справі № 2а-17708/12/2670.

З повагою
Р.В. Константиновський,
голова правління
ГО «Всеукраїнська аптечна палата»

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті