Аптечні кіоски: чи залишаться вони на українському фармринку?

Нині триває обговорення проекту наказу Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України (далі — Держлікінспекція МОЗ) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» (далі — проект наказу). Серед учасників фармацевтичного ринку є суб’єкти господарювання, котрі провадять діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами переважно через аптечні кіоски, які знаходяться у невеликих населених пунктах (районних центрах, селищах міського типу, селах тощо). Своїм баченням можливості існування цього виду господарської діяльності поділився Лев Брагінський, директор ТОВ «Ескулап».

За словами Л. Брагінського, торгівля лікарськими засобами через аптечні кіоски як вид господарської діяльності збереглася в Україні з радянських часів. Коли аптечна мережа знаходилася у державній власності, в кожному лікувально-профілактичному закладі був аптечний пункт, який реалізовував рецептурні і безрецептурні препарати, а також працювали невеликі аптечні кіоски, розташовані на залізничних і автовокзалах, аеропортах, у яких продавалися безрецептурні лікарські засоби і вироби медичного призначення.

Сьогодні, відповідно до діючих Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (далі — Ліцензійні умови), аптечний кіоск — це структурний підрозділ аптеки, який створюється на підприємствах, в установах та організаціях для роздрібної торгівлі готовими препаратами, що відпускаються без рецепта лікаря. Л. Брагінський зауважив, що у проекті наказу цей термін зберігається.

Нині, на думку директора ТОВ «Ескулап», аптечні кіоски за рівнем забезпечення якості збереження продукції та обслуговування споживачів не поступаються аптечним пунктам. Більше того, передбачена в проекті наказу необхідність дотримання суб’єктом господарювання вимог Державних будівельних норм (ДБН) 2.2-10-2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я» під час будівництва аптечного кіоску дозволяє стверджувати, що аптечний кіоск краще пристосований для зберігання та реалізації будь-яких препаратів, ніж аптечний пункт. При цьому сьогодні, як і за часів СРСР, вони не мають права реалізовувати рецептурні лікарські засоби. Нагадаємо, що за підсумками 2009 р. рецептурні препарати акумулювали 51,8% у грошовому вираженні і 31,5% — в натуральному (упаковки). Це значна частина продукції, що знаходиться в обігу на фармацевтичному ринку, яка відрізняється високою ліквідністю.

У проекті наказу визначено, що роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється лише через аптеки та їх структурні підрозділи (аптечні пункти й аптечні кіоски), крім випадків, передбачених законодавством.

Порівняємо вимоги до аптечних пунктів та кіосків. Аптечні кіоски розміщуються у відокремлених приміщеннях (не менше 8 м2) без виділення торговельного залу тільки в капітальних спорудах: на заводах, фабриках, у вокзалах, аеропортах, відповідно до вимог ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я». Аптечні кіоски можуть розміщуватися на перших поверхах житлових будинків та громадських споруд за наявності окремого входу, підведення інженерних комунікацій (водо­постачання, каналізація, теплопостачання), вентиляції та забезпечення площі приміщень не менше 21 м2, у тому числі 8 м2 — зона розміщення обладнання робочих місць персоналу, 10 м2 — зона обслуговування населення, 3 м2 — вбиральня згідно з вимогами ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я». Для аптечних кіосків, розташованих у місцевості, де відсутні комунікації (водопровід, каналізація), дозволяється розміщення у вбиральні біотуалету та облаштування місця для обробки рук.

Приміщення аптечного кіоску обов’язково обладнується стелажами, шафами, холодильником, місцем для санітарної обробки рук, шафою для роздільного зберігання особистого та спеціального одягу, шафою для зберігання господарського інвентарю окремо за призначенням.

Аптечні пункти розміщуються у відокремлених приміщеннях з виділенням або без виділення залу для обслуговування населення в капітальних спорудах лікувально-профілактичних закладів. Площа аптечного пункту не може бути меншою 18 м2 відповідно до вимог ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я». У разі відсутності у сільському населеному пункті лікувально-профілактичного закладу та аптеки дозволяється розміщення аптечного пункту в будь-яких інших приміщеннях, що відповідають вимогам Ліцензійних умов.

Приміщення аптечного пункту обов’язково обладнується стелажами, шафами, холодильником, сейфом або металевою шафою для зберігання лікарських засобів, місцем для санітарної обробки рук, шафою для роздільного зберігання особистого та спеціального одягу, шафою для зберігання господарського інвентарю окремо за призначенням.

Тобто, з одного боку, вимоги до аптечних кіосків серйозніші, ніж до пунктів, а з іншого — факт наявності в аптечному кіоску одного та більше рецептурних препаратів унеможливлює виконання ліцензіатом Ліцензійних умов. На думку Л. Брагінського, у разі якщо аптечний кіоск, діяльність якого відповідає Ліцензійним умовам, не матиме можливості реалізовувати рецептурні лікарські засоби, рентабельність цього виду господарської діяльності і надалі буде знижуватися. В нинішніх умовах динаміка розвитку фармацевтичного ринку демонструє зменшення кількості аптечних кіосків майже на 13% з 2007 р. Якщо за підсумками 2007 р. аптечних кіосків нараховувалося 5855, то за підсумками 2009 р. — 5160. При цьому кількість аптек збільшується.

За словами директора ТОВ «Ескулап», зменшення кількості аптечних кіосків з 2007 р. поки що відбувається не досить стрімко, адже термін дії ліцензій, отриманих у цей період, ще не закінчився. У найближчий час вони можуть зникнути взагалі. На перший погляд здається, що на зміну аптечним кіоскам приходять аптеки. Але насправді, у разі зникнення аптечних кіосків у селах, селищах міського типу, а також маленьких містах, де є лише одна аптека на центральній вулиці, фізична доступність лікарських засобів для населення значно знизиться, адже будувати в таких місцевостях аптеки економічно не виправдано.

На думку Л. Брагінського, реалізація лікарських засобів через аптечні кіоски — економічно виправданий вид господарської діяльності. Невелика площа (від 8 м2), низька собівартість будівництва, можливість розміщення в магазинах, торговельних центрах та інших місцях, де сконцентровано людський потік, висока рентабельність та, як наслідок, низькі ціни. З огляду на державні пріоритети у галузі охорони здоров’я слід мати на увазі й те, що для багатьох населених пунктів України властива наявність розгалуженого приватного сектору, який відрізняється невеликою кількістю мешканців на значній площі. Будівництво аптек в таких регіонах не рентабельне, створення аптечних пунктів також неможливе, тому що відсутні відповідні лікувально-профілактичні заклади. Ця проблема ефективно вирішується шляхом створення умов для діяльності аптечних кіосків у згаданих місцевостях.

Очевидно, що витрати на утримання аптечного кіоску нижчі, ніж на утримання аптеки. Суб’єкти господарювання можуть реалізовувати через аптечні кіоски ліки з меншою націнкою, ніж в аптеці. Отже, аптечні кіоски як форма торгівлі лікарськими засобами вигідна не лише суб’єктам господарської діяльності, а й споживачам, а значить — державі.

Сьогодні неможливо пояснити, яку різницю, крім місця розташування, мають аптечні пункт та кіоск. Тому незрозумілими залишаються підстави для збереження у проекті наказу вимог, що унеможливлюють реалізацію рецептурних лікарських засобів через аптечний кіоск.

Зникнення аптечних кіосків може призвести до значного зниження фізичної доступності лікарських засобів для населення приватного сектору маленьких міст. Також слід врахувати зручне для споживачів розташування аптечних кіосків у великих містах. Отже, їх зникнення позначиться на показнику доступності препаратів для населення великих місць, а також відобразиться на ціні лікарських засобів для кінцевого споживача.

Пропозиції ТОВ «Ескулап» до проекту наказу Держлікінспекції МОЗ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами»:

Ч. 2.5.17 викласти у такій редакції:

«Аптечні пункти та аптечні кіоски здійснюють торгівлю готовими лікарськими засобами, що відпускаються за рецептом та без рецепта лікаря».

Ч. 2.5.20 в існуючій редакції видалити. Ч. 2.5.21 вважати ч. 2.5.20, далі — відповідно до черговості.

Олена Приходько
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Валерий 18.04.2010 12:17
Поддерживаю.Считаю что в основе лицензионных требований должны бытькачество хранения ЛС и квалификация персонала а не название и месторасположение
провизор 19.04.2010 8:46
На мой взгляд, все разговоры об экономической целесообразности аптечного бизнесса должны быть на втором, а то и на третьем месте. Последнее время аптеки превратились в магазины по продаже чего угодно, в т.ч. лекарств. Обидно. Ни киоски, ни интернет, ни почта не могут обеспечить качественную фармацевтическую помощь. Аптека должна быть полноценной. В селе и так созданы привилегированные условия. А в городах киоски вообще не нужны.
Юрий 19.04.2010 10:51
Поддерживаю. Только соответственно нужно добавить, что рецептурные ЛС имеет право продавать только провизор.
Дана 19.04.2010 2:53
для Юрия: а если провизора сегодня нет, а есть только фармацевт, то нужно оправлять покупателя с фразой "извините, провизора нет, прихожите завтра с рецептом".
Провизор Татьяна 19.04.2010 3:50
Поддерживаю Провизора.Аптечных киосков вообще не должно быть!
Лікар 21.04.2010 11:54
Часто їздимо на мед. огляди по селам до інвалідів та Уча.війни,же були кіоски то закрились,як ?і де? людям лікі купувати,їхати до блищого міста?та по дорозі криз гіпертонічний отримати,разом з інсультом?Яка різниця аптека чи кіоск,головне,це на мою думку дотримання температурного режиму для ліків.Що холодильник по іншому морозе у аптеці?,чи кондиціонер?Село і так вмирає,а ВИ,хто проти АПТ.кіосків його доб'те.Гроші це не головне,ВИ конкуренції боїтесь,ось і знищуїте,ринок сам все покаже.Я бачу все не по телевізору,довідки про смерть родичам постійно виписую,якщо так і далі буде то село ВИМРЕ,задумайтесь,та дозвольте КІОСКАМ працювати,невіть рецептуру реалізовувати.
Лікар 21.04.2010 12:04
Люди які говорять,що лікі по рецептам має реалізовувати лише провізор,мабуть диплом за САЛО купили.Якщо людина отримала диплом фармацевта,то вона може,та має юридичне право реалізовувати медикаменти. А попробуйте в селі де живе 1000 людей знайти хоть одного фармацевта,не говорячи про провізора,А?По селах треба дозволити реалізовувати лікі людям з медичною освітою,після спец курсів.
Підприємець 21.04.2010 12:08
Л. Брагінський,що написав статю МОЛОДЕЦЬ перший за людей подумав.
Лікар-терапевт 21.04.2010 12:24
Часто їздемо на мед.огляди по селах до інгвалідів то УЧ.війни,де були кіоски то позакривались,як?і делюдям ліки купувати,їхати до найблищого міста? та по дорозі гіпертонічний криз,або інсульт отримати.А?Яка різниця аптека чи кіоск,на мій погляд головне,щоб умови зберігання медикаментів,температурний режим виконувався.Що,холодильник не так морозе у аптеці,як у кіоску,чи кондиціонер не так працює? Село і так вимирає,а хто проти кіосків взагалі його добьють.Ви боїтесь конкуренції,але ринок сам все покаже.Я все бачу не по телевізору,а як воно є .Справки,про смерть родичам померлих постійно виписую.Скоро українців не залишиться.Гроші не головне,подійтесь БОГА.Кіоски потрібно залишити.
Лікар-терапевт 21.04.2010 12:34
Той,хто говоре,що лікі по рецептам має реалізовувати провізор,мабуть диплом купив за САЛО.А????? Якщо людина отримала диплом фармацевта,то вона має юридичне право реалізовувати медикаменти.А спрбуйте в селі де мешкає 1000 чоловік знайти фармацевта,не говорячи про провізора.У селі потрібно дозволити відпускати медикаменти і людям з медичною освітою,після спеціальних курсів.
Лікар-терапевт 21.04.2010 12:37
Лев Брагінський, директор ТОВ «Ескулап».молодець за людей хоть трохі думає.Дуже гарна статя,підтримую.
фармацевт 23.04.2010 11:18
В селі ліки можуть відпускатися медпрацівниками з ФАПів, амбулаторій і т.і. Ніхто не зможе мене переконати в доцільності кіосків. Це анахронізм.
Лікар-терапевт 26.04.2010 12:10
Шановний хто хто небаче доцільності в кіосках по селах вже давно позакривалися фапи,а амбулаторії тільки у великіх селах де понад 2000мешканців,лікарів нема?Ви де живете,жируєте у місті,переконання необхідно іноді міняти ,а не впиратися як баран,де Ви по селах були? А? людей бачили?пенсіонерів?а?Де Ваша совість?Поїдь,та подивись,страшно стане.
Лікар-терапевт 26.04.2010 12:20
Анахрони?зм (от греч. ??? — против и ?????? — время) — в исторической науке, литературе, кино — ошибочное, намеренное или условное отнесение событий, явлений, предметов, личностей к другому времени, эпохе относительно фактической хронологии. В переносном смысле — что-либо несовременное, пережиток старины.Якщо для Вас люди цепережиток старини,не "современно" тоді ВИ не люди Ви звіри,гірше,ВБИВЦІ.
Александр 26.04.2010 4:20
Смешались в кучу кони,люди...Села не мы загубили.Есть свои герои и по этому вопросу,но нет ответственности.
на та ша 04.05.2010 5:12
категорически против киосков в том виде какм они существуют в Харькове.В одоснабжений нет-следовательно ни туалета ни рук помыть,про какие рецепты речь мы их и в полноценных аптеках не видим а там тупо торгуют кодеиносодержащими препаратами,ведь кто-то добрый сделал вообще их безрецептурными...тоесть как всегда деньги решают все,а что касается сел то однозначно надо разрешать всем торговать так как там купить лекарство невозможно. да и цены не сравнить с городскими
людмила 01.01.2013 8:30
закриття аптечного кіоску це катастрофа для людей які проживають у селищі.Люди не мають змоги купити ліки.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті