Наказ МОЗ України від 21.04.2017 р. № 453

27 Квітня 2017 2:38 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 21.04.2017 р. № 453
Про затвердження Плану-графіка проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Міністерства охорони здоров’я України на 2017 рік

З метою виконання вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Міністерства охорони здоров’я України на 2017 рік (далі — План-графік), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров’я України, відповідальним за здійснення відстеження, забезпечити:

1) виконання Плану-графіка у визначені ним терміни відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308;

2) розміщення звітів про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України не пізніше як у десятиденний строк з дня їх підписання Міністром;

3) надсилання звітів про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів не пізніше наступного робочого дня з дня їх оприлюднення до Державної регуляторної служби України;

4) внесення змін до Плану-графіка у разі проведення відстеження результативності (базового, повторного, періодичного) прийнятого регуляторного акта, не включеного до Плану-графіка;

5) подання щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом, до Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги інформації про здійснені заходи з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів та копії звітів про відстеження результативності прийнятого регуляторного акта.

3. Управліню ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги (Слонецький І.І.) забезпечити оприлюднення Плану-графіка на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.

В.о. Міністра
У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Міністерства охорони здоров’я України на 2017 рік

з/п Дата та номер регуляторного акта Назва регуляторного акта Видвідстеження Найменування структурного підрозділу відповідального за проведення відстеження Строк виконання заходів Вид даних
1. Від 09.11.2016 № 862 Постанова Кабінету Міністрів України «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» Базове Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції Квітень 2017 Статистичні
2. Від 09.11.2016 № 863 Постанова Кабінету Міністрів України «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» Базове Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції Квітень 2017 Статистичні
3. Від 28.12.2016 № 1006 Постанова Кабінету Міністрів України від «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 862» Базове Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції Квітень 2017 Статистичні
4. Від 01.02.2017 № 38 Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 862» Базове Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції Травень 2017 Статистичні
5. Від 29.12.2016 № 1423, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.01.2017 р. за № 12/29880 Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін» Базове Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції Квітень 2017 Статистичні
6. Від 17.03.2017 № 152 Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення доступності лікарських засобів» Базове Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції Червень 2017 Статистичні
7. Від 16.03.2017 № 180 Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» Базове Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції Червень 2017 Статистичні
8. Від 21.03.2017 № 299, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 23.03.2017 р. за № 396/30264 Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Порядку гранично оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін» Базове Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції Червень 2017 Статистичні
9. Від 21.03.2017 № 298, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.03.2017 р. за № 395/30263 Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форми Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню» Базове Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції Червень 2017 Статистичні
10. Від 11.11.2015 № 921 Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я» Періодичне Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги Листопад 2017 Статистичні
11. Від 12.11.2014 № 615 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із зайняття народною медициною (цілительством) і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я» Періодичне Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги Листопад 2017 Статистичні
12. Від 16.10.2014 № 543 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я» Періодичне Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги Листопад 2017 Статистичні
13. Від 11.02.2016 № 69 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я» Повторне Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги Липень 2017 Статистичні
14. Від 02.03.2016 № 285 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» Повторне Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги Липень 2017 Статистичні
15. Від 02.03.2016 № 286 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України» Повторне Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги Липень 2017 Статистичні
16. Від 16.03.2016 № 189, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.03.2016 р. за № 491/28621 Наказ МОЗ України «Про організацію роботи фізичних осіб — підприємців, які займаються народною медициною (цілительством) Повторне Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги Червень 2017 Статистичні
17. Від 05.02.2016 № 69, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.02.2016 р. за № 285/28415 Наказ МОЗ України «Про організацію клініко- експертної оцінки якості надання медичної допомги та медичного обслуговування» Повторне Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги Червень 2017 Статистичні
18. Від 23.09.2013 № 822, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.11.2013 р. за № 1943/24475 Наказ МОЗ України «Про порядок видачі атестаційно- експертного висновку, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей» Періодичне Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги Листопад 2017 Статистичні
19. Від 23.09.2013 № 823, зареєстровано вМіністерстві юстиції України 13.11.2013 р. за № 1944/24476 Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядкуперевірки заяви та документів, поданих для отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)» Періодичне Управління ліцензування таконтролю якості надання медичної допомоги Листопад 2017 Статистичні
20. Від 08.02.2017 № 68 Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я» Базове Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги Травень 2017 Статистичні
21. Від 06.07.2015 № 408, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.09.2015 р. за № 1104/27549 Наказ МОЗ України «Про затвердження Типового положення про університетську клініку вищого навчального закладу (закладу післядипломної освіти)» Періодичне Відділ освіти та науки Липень 2017 Статистичні
22. Від 07.10.2015 № 804 Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну» Повторне Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції Держлікслужба України Грудень 2017 Статистичні
23. Від 12.02.2016 № 91, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 р. за № 336/28466 Наказ МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2013 року № 39» Повторне Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції Держлікслужба України Травень 2017 Статистичні
24. Від 01.10.2014 № 698, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.10.2014 р. за № 1356/26133 Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів» Періодичне Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції Держлікслужба України Жовтень 2017 Статистичні
25. Від 29.09.2014 № 677, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.11.2014 за № 1515/26292 Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі» Періодичне Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції Держлікслужба України Вересень 2017 Статистичні
26. Від 24.04.2015 № 242, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.05.2015 р. за № 550/26995 Наказ МОЗ України «Про затвердження Правил утилізації та знищення лікарських засобів» Повторне Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції Держлікслужба України Червень 2017 Статистичні
27. Від 12.12.2014 № 954, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.12.2014 р. за № 1661/26438 Наказ МОЗ України «Про внесення зміни до Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України» Періодичне Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції Держлікслужба України Грудень 2017 Статистичні
28. Від 22.07.2015 № 452, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.08.2015 р. за № 1018/27463 Наказ МОЗ України «Про внесення змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики» Періодичне Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції Держлікслужба України Липень 2017 Статистичні
29. Від 03.03.2015 № 108, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 р. за № 304/26749 Наказ МОЗ України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 15 червня 2004 року № 301» Періодичне Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції Держлікслужба України Травень 2017 Статистичні
30. Від 08.08.2012 № 793 Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну» Періодичне Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України Держлікслужба України Вересень 2017 Статистичні
31. Від 13.08.2012 № 747 Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 2 Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги» Періодичне Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України Держлікслужба України Вересень 2017 Статистичні
32. Від 21.01.2013 № 39, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.02.2013 р. за № 234/22766 Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм документів, що застосовуються при здійсненні державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну» Періодичне Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України Держлікслужба України Липень 2017 Статистичні
33. Від 16.01.2013 № 24, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.01.2013 р. за № 198/22730 Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення зміни до пункту 1.2 Порядку проведення галузевої атестації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів» Періодичне Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України Держлікслужба України Липень 2017 Статистичні
Заступник Міністра
Роман Ілик

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті