Медична реформа має бути прийнята до кінця жовтня — відкрите звернення ЄБА

17 жовтня Європейська Бізнес Асоціація (далі — ЄБА) направила відкрите звернення керівництву держави з приводу пріоритетності прийняття медичної реформи. На думку ЄБА, вкрай важливо, аби прийняття законопроектів і дії Уряду та МОЗ України відповідали б суті положень, які закладені у відповідних законопроектах, і призвели б до позитивних результатів для України.

Європейська Бізнес Асоціація

Вих. № 996/2017/13
від 17 жовтня 2017 року
Голові Верховної Ради України
пану Парубію А.В.
Народним депутатам
Верховної Ради України
Копія:
Президенту України
пану Порошенку П.О.
Прем’єр-міністру України
пану Гройсману В.Б.
Щодо медичної реформи

Шановні пані та панове!

Європейська Бізнес Асоціація засвідчує Вам свою високу повагу і звертає Вашу увагу на законопроекти № 6327 від 10 квітня 2017 р.1 та № 6604 від 21 червня 2017 р.2 (далі — законопроект № 6327 та № 6604 відповідно), які, на нашу думку, є пріоритетними для розгляду Верховною Радою України у жовт­ні 2017 р.

Минулого тижня ми були раді засвідчити розуміння народними депутатами необхідності впровадження в Україні медичної реформи. Так, 11 жовтня 2017 р. Головою Верховної Ради України було оголошено3, що цього тижня, тобто 17–20 жовтня 2017 р., народні депутати Верхов­ної Ради України розглядатимуть прийняття медичної реформи, а саме до розгляду запропоновані законопроекти № 6327 та № 6604, розроблені Міністерством охорони здоров’я України, схвалені Кабінетом Міністрів України та підтримані головними комітетами Верховної Ради України4.

Асоціація підтримує пріоритетність розгляду законопроектів щодо медичної реформи та акцентує увагу Верховної Ради України на тому, що прийняття вище­окреслених законодавчих ініціатив має відбутися до кінця жовтня 2017 р. Цей термін критичний через необхідність забезпечення відповідного фінансування для того, щоб можна було розпочати перетворення, закладені в законопроектах, уже починаючи з 1 січня 2018 р. Інакше населення України змушене буде очікувати на можливий старт медичної реформи в країні лише у 2019 р. за умови відповідного голосування у Верховній Раді України та забезпечення необхідних бюджетних витрат. За нинішнього економічного стану в країні, удаваної «безкоштовності» медицини та матеріального становища населення України вимушене продовження очікування населенням на якісні перетворення в охороні здоров’я може створити зайву напругу в суспільстві.

Загальновідомо, що багаторічна бездіяльність профільних органів влади в частині стратегічного перегляду й створення нової системи охорони здоров’я в Україні на заміну існуючої системи, що бере свій початок ще з радянських часів (система Семашка5), призвела не лише до жалюгідного стану медицини в країні, а й до загальної недовіри населення України до тих практик і методик, які вже роками дають корисні результати в країнах ЄС та інших розвинених країнах, не кажучи вже про вимушену відсутність у країні державницьких стимулів для підвищення загального рівня обізнаності і культури населення щодо здорового способу життя та профілактики захворювань. Тож відновлення довіри й підвищення рівня медичної свідомості населення України багато в чому залежить нині від факту прийняття Верховною Радою України медичної реформи і початку її впровадження саме у 2018 р.

На нашу думку, вкрай важливо, аби прийняття законопроектів і дії КМУ та МОЗ України відповідали суті положень, які, ми сподіваємося, закладені в законопроектах, і призвели б до таких позитивних результатів для України:

1. Вільний вибір лікаря пацієнтом і оплата праці лікаря за фактом надання ним конкретних послуг. Крім загальних позитивних наслідків, до яких має призвести запропонована система, а саме — усвідомлення пацієнтом значення власного вибору лікаря і можливості гарантовано оплачуваного державою візиту до лікаря, а також підвищення відповідальності лікаря за послуги, що надаються, і покращання їх якості, такий підхід матиме позитивний вплив і на подальший розвиток системи відшкодування амбулаторного споживання лікарських засобів пацієнтами (реімбурсації). Саме забезпечивши відвідування пацієнтами сімейного лікаря (тобто лікаря первинної ланки), пацієнти зможуть скористатися перевагами системи реімбурсації6 та отримати рецепт на безкоштовні (або із доплатою) лікарські засоби в аптеці.

2. Подальше визначення на рівні закону чіткого переліку лікарських засобів та медичних послуг, оплата яких забезпечуватиметься державою7, має гарантувати пацієнтам можливість отримання лікування в разі відповідних захворювань та станів. Запровадження програми державних гарантій медичного обслуговування населення також має підвищити передбачуваність державного фінансування медичних послуг та лікарських засобів для операторів ринку та має надати їм можливість довгострокового планування своєї діяльності для постачання в Україну відповідної фармацевтичної і медичної продукції на користь населення.

3. Поступове розширення системи реімбурсації, що закладене в законопроекті № 6327, має покращити не лише забезпечення пацієнтів ліками, а й поліпшуватиме, на нашу думку, спроможність держави контролювати власні витрати на забезпечення населення лікарськими засобами. Також, як передбачається в законопроекті № 6327, з 1 січня 2020 р.8 має бути введена система реімбурсації вартості тих лікарських засобів, що будуть передбачені програмою медичних гарантій (див. п. 2) цього листа вище), що важливо для населення країни.

4. Запровадження ефективної електронної системи охорони здоров’я (e-Health)9 неможливе без змін у системі взаємовідносин «держава — лікар — пацієнт», що запропоновано законопроектами. Запровадження е-Health, за умови встановлення прозорих взаємовідносин між лікарем і пацієнтом та лікарем і державою, стане додатковим інструментом виведення взаємовідносин між лікарем і пацієнтом та лікарем і державою на новий якісний рівень і, зокрема, інструментом ефективного контролю за витраченими державними коштами. Подальша робота лікаря первинної ланки в нових умовах матиме позитивний вплив на збір інформації щодо пацієнтів із хронічними захворюваннями, її подальшого ефективного зберігання і використання та формування реєстрів пацієнтів.

5. Новий формат роботи лікаря первинної ланки безпосередньо впливатиме також на застосування в Україні міжнародно визнаних настанов з лікування. Відтак необхідність більшої уваги до настанов з боку лікарів і перегляду методик лікування має призвести до якісніших результатів для пацієнтів, оптимізації лікувальних процедур і відповідних процесів у медичних закладах.

6. Запровадження однакових можливостей для закладів охорони здоров’я всіх форм власності щодо укладання ними договорів про медичне обслуговування населення з розпорядниками бюджетних коштів, як ми сподіваємося, має розширити конкуренцію серед надавачів медичних послуг. У свою чергу, це повинно призвести до підвищення якості медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, у тому числі за рахунок більш широких можливостей, якими вони зможуть скористатися у випадку їх реорганізації10. Ми сподіваємося, що це дозволить надавачам медичних послуг мати самостійний баланс, самостійно визначати штатний розпис, систему оплати праці лікарів, мати власний рахунок у банку та надасть інші переваги.

7. Започаткування реформи первинної ланки надання медичної допомоги має призвести до виокремлення коштів державного бюджету, необхідних для обслуговування функціонування цієї ланки медицини. Відповідно, на базі перших результатів впровадження реформи на первинній ланці держава зможе продовжити ефективний рух у напрямку реформування вторинної та третинної ланок надання медичної допомоги.

Підкреслюємо, що реформування фінансування і взаємовідносин лікарів, держави і пацієнтів на первинній ланці медицини — це лише перший крок, що має започаткувати реформування системи в подальшому. Проте це вкрай важливий етап, впровадження якого дозволить суспільству сприймати державу як таку, яка воліє рухатися вперед.

Заздалегідь дякуємо за увагу до нашого звернення та сподіваємося на винесення законопроектів № 6327 та № 6604 на голосування Верхов­ної Ради України протягом пленарних засідань на період 17–20 жовт­ня цього року.

З повагою
Ганна Дерев’янко,
виконавчий директор
1Проект Закону України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів».
2Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів».
3http://rada.gov.ua/news/Povidomlennya/150119.html.
4Законопроект № 6327: Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я ухвалив рішення внести зазначений законопроект на розгляд Верховної Ради України у другому читанні та рекомендувати прийняти в цілому як закон: http://komzdrav.rada.gov.ua/ documents/zasid/73363.html.
Законопроект № 6604: Комітет Верховної Ради України з питань бюджету ухвалив рішення рекомендувати Верхов­ній Раді України прийняти за основу законопроект № 6604, доручивши Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням окремих положень альтернативного законопроекту № 6604-1 та внести на розгляд Верховної Ради у другому читанні після прийняття в цілому законопроекту № 6327 (Висновок Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 6 вересня 2017 р.).
5http://westudents.com.ua/glavy/41721-sistema-semashko.html.
7Частини 3 та 5 статті 4 законопроекту № 6327, запропоновані Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров’я в остаточній редакції (див. порівняльну таблицю до другого читання від 13 липня 2017 року): «3. Програмою медичних гарантій визначаються перелік та обсяг медичних послуг та лікарських засобів, оплата яких гарантується за рахунок коштів Державного бюджету України… 5. Програма медичних гарантій затверджується Верховною Радою України у складі закону про Державний бюджет України на відповідний рік…».
8Пункт 5 розділу IV Прикінцевих та перехідних положень законопроекту № 6327 передбачає, що «…З 1 січня 2020 року запроваджується реімбурсація вартості лікарських засобів, передбачених програмою медичних гарантій».
9https://ehealth-ukraine.org/news/ehealth-zaprovadzhuvatimut-poetapno-2.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті