Вступна кампанія до ВНЗ — 2010

З 15 липня в Україні розпочалася вступна кампанія до ВНЗ. Цьогоріч її регламентують «Умови прийому до ВНЗ України» (далі — Умови), що затверджені наказом МОН України від 18.09.2009 р. №?873, зі змінами, внесеними наказом МОН від 23.07.2010 р. № 735.  Розібратися в особливостях вступної кампанії абітурієнтам, які бажають отримати медичну і фармацевтичну освіту, допоможе «Щотижневик АПТЕКА».

Терміни вступної кампанії

Прийом заяв та документів від вступників* з повною загальною середньою освітою та бакалаврів на денну форму навчання розпочинається 15 липня, закінчується, згідно з Умовами — 5 серпня. 27 липня закінчується термін прийому документів від вступників, що мають право складати вступні іспити у дві сесії з 23 липня до 5 серпня.

Згідно з Умовами складати вступні іспити мають право особи з обмеженими фізичними можливостями — інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди. У разі неучасті у зовнішньому незалежному оцінюванні складають іспити до ВНЗ:

 • військовослужбовці Збройних Сил України, інших військових формувань (утворених відповідно до законів України), право­охоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту,
 • звільнені з військової служби в рік вступу до ВНЗ;
 • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — при вступі на заочну форму навчання;
 • особи, що мають захворювання (відповідно до переліку захворювань МОН та МОЗ), які можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання та для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження оцінювання навчальних досягнень.

Зазначені особи при вступі до ВНЗ мають надати документи, що засвідчують їх право на складання іспитів.

Зарахування вступників за державним замовленням здійснюється не пізніше 15 серпня, вступників, що будуть навчатися за кошти фізичних або юридичних осіб, — після зарахування на місця державного замовлення, але не пізніше 25 серпня.

Терміни прийому заяв та документів на заоч­не навчання визначаються правилами прийому до ВНЗ і становлять не більше 30 днів. Зарахування на зазначену форму навчання проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів. Протягом цих днів проводиться конкурсний відбір.

Подача документів

Вступна кампанія до ВНЗ — 2010Вступник особисто подає заяву про вступ, пред’являє документи, які засвідчують особу і громадянство (паспорт громадянина України або для виїзду за кордон, особи, які за віком не мають паспорта, — свідоцтво про народження), військовий квиток (посвідчення про приписку до призов­ної дільниці). До заяви необхідно додати документ державного зразка про раніше здобуту освіту, додаток до нього; медичну довідку за формою 086-о; 6? кольорових фотокарток розміром 3х4 см, сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у поточному році, з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до ВНЗ. Усі зазначені документи можуть бути як оригіналами, так і копіями, завіреними за оригіналами ВНЗ, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти в базі даних цього центру, розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу до ВНЗ. Також вступник має подати й інші документи, якщо цього вимагають правила прийому.

Необхідно звернути увагу на наявність у ВНЗ відповідної ліцензії МОН України та рішень Державної акредитаційної комісії України на впровадження освітньої діяльності, зокрема на обраний вступником напрям. ВНЗ зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), інформацією про правила прийому, ліцензовані обсяги та обсяги прийому за державним замовленням, у тому числі про кількість місць, що виділені для цільового прийому.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією та сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

Цьогоріч вступник має право подавати документи до декількох ВНЗ, на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) чи на різні форми навчання в одному ВНЗ.

Прохідний бал ?та необхідні сертифікати

У 2010?р. прохідний бал за результатами зовнішнього тестування не змінився порівняно з минулим роком і має бути не нижчим 124?балів. ВНЗ мають право збільшувати цей бал на профільні спеціальності.

Необхідно подати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання мінімум з трьох предметів. До ВНЗ медичного та фармацевтичного спрямування це: біологія, за деякими спеціальностями фізика, хімія (профільний), українська мова та література, історія України або математика (на вибір вступника).

Не допускаються до участі у конкурсі вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче 124?та у разі письмового підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката (анулюється наказ про зарахування).

Крім того, цьогоріч враховується середній бал атестата про повну загальну середню освіту. Зазначений бал (з округленням до десятих частин бала, за 12-бальною шкалою) додається до суми балів сертифіката з конкурсних предметів.

Якщо оцінки виставлені за 5-бальною шкалою, їх враховують таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». При використанні інших шкал оцінювання порядок пере­рахунку визначає приймальна комісія ВНЗ.

Таким чином, конкурсний бал (якщо вступник не здає іспити) обчислюється як сума балів з визначених предметів (3) із сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

Пільги на зарахування

У 2010?р. список пільгових категорій вступників порівняно з 2009?р. не тільки не зменшився, а навіть збільшився. Згідно з Умовами право на зарахування поза конкурсом мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови КМУ від 05.04.1994 р. №?226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право, а саме: особи, які закінчили середні та професійно-технічні заклади освіти без відзнаки (відмінних оцінок (10–12?балів)) і які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (у редакції від 19.12.1991?р., зі змінами та доповненнями):
  • віднесені до категорії 1 або 2;
  • є неповнолітніми дітьми померлих громадян, віднесених до категорії 1 або 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
  • є неповнолітніми дітьми померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
  • є неповнолітніми дітьми громадян, віднесених до категорії 1;
  • є дітьми, зазначеними у ст. 27 вказаного закону, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою;
  • є дітьми, які мають підстави для встановлення категорії 2 або 3? до досягнення повноліття;
  • неповнолітні, які до вступу в державні вищі навчальні заклади, розташовані за межами зони забруднення, мали підстави для отримання категорії 4;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. №?157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
 • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до постанови КМУ від 09.01.2008 р. №?6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»; особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.

Право на першочергове зарахування згідно з Умовами мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право, а саме:
  • інваліди та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є інвалідами; один з батьків інвалід, а інший помер;
  • одинока матір з числа інвалідів;
  • батько-інвалід, який виховує дитину без матері;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. №?157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх право­вого і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право, а саме:
  • громадяни України, які відслужили строкову військову службу або службу за контрактом і мають позитивні характеристики від командування військових частин;
  • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 р. №?849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4?вересня 2007?року «Про основ­ні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008?р.» надане таке право, а саме:
  • діти із багатодітних сімей, які мають п’ятьох і більше дітей;
  • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на базі повної загальної середньої освіти;
  • особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;
  • абітурієнти, які вступають із дипломом з відзнакою про закінчення училищ та інших ВНЗ закладів I–II рівнів акредитації;
 • особи, віднесені згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (у редакції від 19.12.1991 р., зі змінами та доповнен­нями) до категорій 3 і 4 потерпілих, які вступали за конкурсом.

Також згідно з Умовами до пільгових категорій вступників належать призери (особи, нагороджені дипломами I—III ступенів) міжнародних олімпіад, ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, що відбулися у поточному навчальному році. При вступі на напрями (спеціальності), для яких профільним предметом визначено «біологія», базовим є біологія з екологією.

Цільовий набір

Особи, які вступають до ВНЗ за державним замовленням на умовах цільового прийому, додають направлення, видане відповідними установами. У ВНЗ медичного та фармацевтичного спрямування установлена квота цільового набору не повинна перевищувати 25% обсягів державного замовлення. Учасники зазначеного прийому зараховуються за окремим конкурсом відповідно до конкурсного балу. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах згідно з установленими квотами.

Рейтинговий список

Рейтинговий список оприлюднюється не пізніше 6?серпня. ВНЗ має зазначити в ньому: прізвище, ім’я та по батькові вступника; бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, що проводилися­ у ВНЗ) з конкурсних предметів; середній бал атестата про повну загальну середню освіту; результати творчих конкурсів (якщо передбачені); наявність підстав для вступу поза конкурсом; наявність підстав для вступу за результатами співбесіди (з відміткою про результати співбесіди), визначних успіхів (у вивченні профільних предметів) із зазначенням предмета та олімпіади або прав на першочергове зарахування.

Окремо складається список вступників, які мають цільове направлення. У ньому виділяються вступники, які рішенням приймальної комісії ВНЗ рекомендовані до зарахування.

Загальний рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • особи, які мають право на зарахування поза конкурсом;
 • особи, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
 • особи, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів;
 • особи, які зараховуються за конкурсом.

Рейтинговий список впорядковується: за конкурсним балом від більшого до меншого; з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття. Він оприлюднюється шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайтах та оновлюється щодня протягом терміну проведення конкурсного відбору.

Зверніть увагу, що вступники, які зараховані, але не подали оригінали необхідних документів до ВНЗ впродовж 5?календарних днів після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування , втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

Після цього приймальна комісія здійснює заключне коригування списку рекомендованих для зарахування осіб: оголошує списки рекомендованих раніше вступників, які виконали вимоги для зарахування; відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування; формує нові списки рекомендованих осіб із числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, з урахуванням рейтингового списку вступників на наявні місця.

ВНЗ медичного та фармацевтичного спрямування

В Україні акредитацію на підготовку фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) медичних та фармацевтичних напрямів мають: Буковинський державний медичний університет, Він­ницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський державний медичний університет», Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», Дніпропетровська державна медична академія, Донецький національний медичний університет ім. Максима Горького, Закрите акціонерне товариство «Медичний інститут Української асоціації народної медицини», Запорізький державний медичний університет, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського, Луганський державний медичний університет, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Національний фармацевтичний університет, Одеський державний медичний університет, Харківський національний медичний університет.

Вони здійснюють підготовку за спеціальностями: лікувальна справа, стоматологія, педіатрія, медична психологія, медико-профілактична справа, фармація, клінічна фармація, технологія парфумерно-косметичних засобів та фармацевтичних препаратів, біотехнологія, менеджмент організації та адміністративний менеджмент, економіка підприємства, маркетинг, педагогіка вищої школи, якість, стандартизація та сертифікація тощо.

Вже за декілька днів прийому документів очевидно, що цьогорічна вступна кампанія не буде легкою. Зменшений термін подачі документів, збільшена кількість пільговиків, не відома (у деяких ВНЗ) кількість місць за державним замовленням провокують черги, непорозуміння і навіть конфлікти між вступниками (батьками) та адміністрацією. У МОН України з метою забезпечення контролю за проведенням вступної кампанії — 2010?та швидкого реагування на проти­правні дії у ВНЗ з 15?липня відкрита багатоканальна консультативна телефонна лінія за номером
+38 (044) 486-28-49.

У МОЗ України також створений оперативний штаб з питань вступної кампанії 2010?р. у медичні та фармацевтичні ВНЗ І–ІV рівнів акредитації (наказ МОЗ від 16.07.2010 р. №?586). Його очолює Василь Лазоришинець, перший заступник міністра охорони здоров’я України. Номери телефонів: з питань вступу до ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації — +38 (044) 253-80-59; до ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації — +38 (044) 253-78-64?та 253-45-69.


*Вступник (згідно з Умовами) — особа, яка подала заяву щодо зарахування до ВНЗ на конкурсній основі.

Дар’я Чудутова, фото Сергія Бека

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Евгений 24.07.2010 10:17
А також готує по спеціальності Лікувальна справа (ліцензований обсяг 200 осіб,обсяг державного замовлення - 65,вартість навчання 12660 грн/рік) та Фармація (ліцензований обсяг 50 осіб,обсяг державного замовлення - 20,вартість навчання 9730 грн/рік) Ужгородський національний університет

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті