Оприлюднено проекти документів, необхідних для реімбурсації ліків через НСЗУ

8 лютого на сайті МОЗ України для громадського обговорення оприлюднено проект постанови КМУ, якими пропонується затвердити Типову форму, Порядок укладення, зміни та припинення договору про реімбурсацію та проект наказу МОЗ, яким пропонується затвердити форму Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації.

Документи розроблено у зв’язку з переходом до Національної служби здоров’я України (НСЗУ) адміністрування програми «Доступні ліки» з 1 квітня 2019 р., а в подальшому — запуском програми реімбурсації в рамках програми медичних гарантій.

Так, Порядком укладання договорів передбачається, що весь документообіг, пов’язаний з укладенням, зміною та припиненням договору, здійснюватиметься через електронну систему охорони здоров’я (далі — система).

З метою укладання договорів НСЗУ розміщуватиме на своєму веб-сайті оголошення про укладення договору (далі — оголошення), у якому в тому числі зазначатиметься зміст інформації, що повинна бути зазначена в заяві про укладення договору (далі — заява) та термін подання заяв.

Для того щоб укласти договір з НСЗУ, аптечні заклади повинні:

  • зареєструватися в системі та забезпечити реєстрацію в ній їх уповноважених осіб, які будуть залучені до виконання договору та забезпечити отримання ними елект­ронного підпису або підпису, прирівняного до власноручного підпису, відповідно до Закону України «Про електронні довір­чі послуги» (далі — електронний підпис);
  • мати в наявності комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, необхідні для роботи через систему, з підключенням до мережі Інтернет у кожній аптеці та аптечному пункті, де здійснюватиметься відпуск лікарських засобів за договором.

Суб’єкт господарювання, який відповідатиме цим вимогам, формуватиме в системі заяву про укладення договору та зазначатиме в ній дані про аптеки та аптечні пункти, у яких здійснюватиметься відпуск лікарських засобів за договором, банківські реквізити, за якими здійснюватиметься оплата за договором, та інформацію про особу, уповноважену на підписання договору. На заяву накладатиметься електронний підпис керівника або уповноваженої особи суб’єкта господарювання.

Протягом 10 календарних днів НСЗУ формуватиме проект договору, накладатиме електронний підпис та електронну печатку та надсилатиме через систему суб’єкту господарювання. Для підтвердження цього проекту суб’єкту господарювання надаватиметься 5 календарних днів. Договір вважатиметься укладеним та набуватиме чинності з дати його підписання уповноваженими особами сторін, якщо інше не встановлено договором. Інформація про це вноситиметься до Реєстру договорів про реімбурсацію (далі — Реєстр).

Згідно з типовою формою договору аптечний заклад зобов’язуватиметься, зокрема, забезпечити:

  • безперебійний відпуск лікарських засобів, вартість яких підлягає реімбурсації, протягом робочого часу аптеки, аптечного пункту, зазначеного у їх графіках роботи;
  • безперервну наявність як мінімум одного лікарського засобу, вартість якого підлягає повному відшкодуванню, з Реєстру на кожну міжнародну непатентовану наз­ву (далі — МНН) для відпуску в кожній аптеці та аптечному пункті, де здійснюється відпуск лікарських засобів за договором;
  • пропонувати особам, що звернулися за отриманням лікарських засобів за рецептом на реімбурсацію, у першу чергу лікарські засоби, вартість яких підлягає повному відшкодуванню, та інше.

У свою чергу, НСЗУ зобов’язуватиметься відповідно до умов договору відшкодовувати повністю або частково вартість ліків, відпущених пацієнтам за електронними рецептами, записи про які внесено до системи.

Для отримання відшкодування відпущених лікарських засобів за договором аптечний заклад подаватиме до НСЗУ звіт 2 рази на місяць. Вартість лікарських засобів, відпущених за період з 23 до 31 грудня, включатиметься до першого звіту за січень наступного року. Звіт формуватиметься автоматично з інформації, що міститься в системі.

При цьому у разі виявлення, що лікарські засоби, включені у звіт, були відпущені з порушенням вимог законодавства, сума оплати у період виявлення такого порушення зменшуватиметься на відповідну суму відшкодування таких ліків, що відображатиметься у розділі «Розрахунок-коригування» звіту за відповідний період.

Відповідно до Типової форми договору він автоматично продовжуватиметься на наступний рік за умови, якщо жодна із сторін не повідомила іншу сторону про намір припинити договір за 30 календарних днів до закінчення строку його дії.

Також згідно з проектом постанови форма Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, який вестиме НСЗУ, збігається з формою, яку наразі веде МОЗ.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Марина 09.02.2019 1:03
Як зрозуміти ,це потрібно наприклад фармацевту робити своє ЕЦП?Чи можливо буде відпускати за ЕЦП керівника?
Ирина Бондарчук 11.02.2019 8:49
Марина, добрый день. Предусматривается, что ЭЦП будет необходима каждому провизору, который отпускает лекарственные средства.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті