Фармринок на фоні двох епідемій: аптечний продаж за підсумками I кв. 2020 р.

У 2020 р. Україна стикнулася з двома епідеміями. Окрім традиційної епідемії грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), цього року Україну та світ спіткала епідемія коронавірусної хвороби (COVID-19). При цьому розповсюдження COVID-19 змусило владу багатьох країн, у тому числі й України запровадити карантинні заходи. Внаслідок цього деякі галузі економіки перестали працювати повністю, а деякі — частково, що неминуче призведе до спаду економіки. У 2020 р. Національний банк України (НБУ) прогнозує зниження ВВП на рівні 5% за підсумками року, хоча нещодавно прогнозувалося його зростання на 3,5%. У той же час фіксується зниження споживчої інфляції і, за прогнозами НБУ, у 2020 р. залишиться в цільовому діапазоні 5% ± 1 в.п. У І кв. 2020 р. фармринок розвивався досить активно. Проте запровадження карантинних заходів з 12 березня 2020 р. суттєво вплинуло на його розвиток. У даній публікації розглянуто ключові показники і тренди фармринку України* за підсумками І кв. 2020 р. При підготовці матеріалу використані дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компанії «Proxima Research».

«АПТЕЧНИЙ КОШИК»

За підсумками I кв. 2020 р. обсяги роздрібної реалізації всіх категорій товарів «аптечного кошика» становили 32,7 млрд грн, що в доларовому еквіваленті дорівнює 1,3 млрд дол. США. Порівняно з аналогічним періодом 2019 р. обсяги продажу збільшилися на 28% в гривневому та 39% в доларовому вираженні. В упаковках обсяги продажу збільшилися на 16,5% і становили 515,2 млн упаковок (рис. 1).

Рис. 1
Обсяги роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні, а також у доларовому еквіваленті (за курсом НБУ) за підсумками І кв. 2019–2020 рр. із зазначенням темпів приросту/спаду порівняно з аналогічним періодом попереднього року

У розрізі категорій товарів «аптечного кошика» приріст аптечного продажу як у грошовому, так і в натуральному вираженні відзначається для всіх категорій (табл. 1).

Таблиця 1 Роздрібний продаж різних категорій товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні за підсумками І кв. 2018–2020 рр.
Рік Лікарські засоби Медичні вироби Косметика Дієтичні добавки Ринок в цілому
Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, %
Грошове вираження, млн грн
2018 18 131,3 23,2 84,1 1584,7 22,3 7,3 725,0 18,4 3,4 1120,3 35,5 5,2 21 561,2 23,5
2019 21 271,3 17,3 83,2 1895,0 19,6 7,4 855,5 18,0 3,4 1540,3 37,5 6,0 25 562,2 18,6
2020 26 707,5 25,6 81,8 2669,8 40,9 8,2 1110,3 29,8 3,4 2165,5 40,6 6,6 32 653,1 27,7
Натуральне вираження, млн упаковок
2018 292,8 5,1 67,3 112,2 –0,1 25,8 11,6 1,3 2,7 18,4 15,0 4,2 435,1 4,0
2019 286,9 –2,0 64,9 123,1 9,7 27,8 11,9 2,3 2,7 20,4 11,0 4,6 442,3 1,7
2020 329,6 14,9 64,0 146,8 19,3 28,5 14,4 21,7 2,8 24,3 19,1 4,7 515,2 16,5
Зростання ринку в доларовому вираженні становить 39%

У розрізі товарів українського та зарубіжного виробництва для українського фармринку характерне переважання зарубіжних товарів у грошовому вираженні. У натуральному вираженні превалюють переважно вітчизняні, за винятком медичних виробів, де частка зарубіжних товарів перевищила позначку 50% (рис. 2).

Рис. 2
Структура аптечного продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками І кв. 2019–2020 рр.

Середньозважена вартість 1 упаковки товарів «аптечного кошика» за підсумками I кв. 2020 р. становила 63,4 грн і підвищилася на 9,7% порівняно з аналогічним періодом 2019 р. (рис. 3). Найдорожчою категорією в досліджуваний період стали дієтичні добавки, середньозважена вартість 1 упаковки яких становила 89,0 грн. Для лікарських засобів цей показник знаходиться на рівні 81,0 грн, косметики — 77,0 грн, медичних виробів — 18,2 грн.

Рис. 3
Динаміка середньозваженої вартості 1 упаковки різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками І кв. 2018–2020 рр. із зазначенням темпів приросту/спаду порівняно з аналогічним періодом попереднього року

Протягом I кв. 2020 р. продовжилася тенденція збільшення частки дієтичних добавок в загальній структурі продажу товарів «аптечного кошика». За останні 5 років її частка в структурі ринку в грошовому вираженні зросла майже вдвічі та за підсумками I кв. 2020 р. становила 6,6% (рис. 4).

Рис. 4
Динаміка питомої ваги різних категорій товарів «аптечного кошика» за період з I кв. 2015 по I кв. 2020 р. у грошовому вираженні

РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

За підсумками I кв. 2020 р. обсяги роздрібної реалізації лікарських засобів становили 26,7 млрд грн, 330 млн упаковок і 1,1 млрд дол. Приріст продажу зафіксовано на рівні 26% в гривневому і 37% — у доларовому вираженні. У натуральному вираженні обсяги продажу збільшилися на 15% порівняно з аналогічним періо­дом 2019 р.

Помісячна динаміка роздрібного продажу лікарських засобів демонструє, що в I кв. 2020 р. ринок активно розвивався, демонструючи суттєве зростання як у грошовому, так і в натуральному вираженні (рис. 5).

Рис. 5
Місячна динаміка аптечного продажу лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні, а також доларовому еквіваленті з січня 2018 до березня 2020 р. із зазначенням темпів приросту/спаду порівняно з аналогічним періодом попереднього року

Особливо значні темпи зростання ринок демонстрував з кінця січня до першої половини березня, коли розпочалася епідемія грипу та ГРВІ, та в другій половині березня, коли після запровадження карантину внаслідок COVID-19 населення в паніці активно скуповувало лікарські засоби та засоби індивідуального захисту. Однак запровадження карантину суттєво вплинуло на роботу окремих галузей економіки, зокрема, частина населення втратила роботу або змушена була йти в неоплачувану відпустку. І хоча НБУ звітує про підвищення номінальної та реальної заробітної плати, проте частка населення, яка її отримує, скоротилася, що призвело до зниження купівельної спроможності. Потижнева динаміка роздрібного продажу лікарських засобів (рис. 6) демонструє, що з кінця березня обсяги аптечного продажу лікарських засобів почали зменшуватися. Наразі темпи спаду ринку знаходяться на рівні -20% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Поденна динаміка аптечного продажу свідчить про продовження тенденції спаду фармринку.

Рис. 6
Потижнева динаміка аптечного продажу лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні з 1-го до 16-го тижня 2020 р. із зазначенням темпів приросту/спаду порівняно з аналогічним періодом 2019 р.

Індикатори динаміки розвитку ринку лікарських засобів у грошовому вираженні свідчать, що за підсумками I кв. 2020 р. ринок розвивався переважно за рахунок збільшення обсягів продажу в упаковках та за рахунок перерозподілу споживання в бік більш дорогих препаратів (індекс заміщення). Також відбулося незначне зростання цін за рахунок курсових коливань (рис. 7).

Рис. 7
Індикатори зміни обсягів аптечного продажу лікарських засобів у грошовому вираженні за період з січня 2018 до березня 2020 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року

При цьому, за даними Державної служби статистики України (ДССУ), інфляція на фармринку залишається нижчою, ніж по країні в цілому, а також порівняно з багатьма іншими категоріями товарів і послуг (рис. 8).

Рис. 8
Темпи приросту споживчих цін на різні категорії товарів за підсумками І кв. 2020 р. порівняно з аналогічним періодом 2019 р. за даними ДССУ
Инфляція в Фармі нижча, ніж по країні в цілому

У розрізі цінових ніш характерний тренд збільшення частки високовартісних препаратів у загальній структурі роздрібного продажу (рис. 9). За останні 10 років їх питома вага суттєво збільшилася як у грошовому, так і в натуральному вираженні.

Рис. 9
Структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі цінових ніш** у грошовому і натуральному вираженні за підсумками І кв. 2010–2020 рр.

У попередні роки спостерігалася тенденція планомірного збільшення частки рецептурних лікарських засобів. Однак у І кв. 2020 р. ця тенденція перервалася (рис. 10).

Рис. 10
Структура аптечного продажу рецептурних і безрецептурних лікарських засобів у грошовому і натуральному вираженні за підсумками І кв. 2010–2020 рр.

У першу чергу, це пов’язано з підвищеним попитом на жарознижувальні та протизастудні препарати внаслідок епідемій грипу, ГРВІ та COVID-19. У структурі аптечного продажу лікарських засобів українського та зарубіжного виробництва в грошовому вираженні в останні роки відмічено поступове збільшення частки препаратів зарубіжного виробництва (рис. 11).

Рис. 11
Структура аптечного продажу лікарських засобів зарубіжного і українського виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками І кв. 2010–2020 рр.

КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ

За підсумками I кв. 2020 р. топ-лист маркетуючих організацій за обсягами продажу товарів «аптечного кошика» в грошовому вираженні очолюють 3 українські компанії — «Фармак», «Корпорація Артеріум» і «Дарниця» (табл. 2). Усі компанії з топ-20 продемонстрували приріст продажу, проте серед топ-20 лише у 8 компаній приріст продажу був вище середньоринкового показника, і вони змогли збільшити свою частку на ринку, про що свідчить Evolution index (Ei), що характеризує її зміну.

Таблиця 2 Топ-20 маркетуючих організацій за обсягами аптечного продажу товарів «аптечного кошика» в грошовому вираженні за підсумками І кв. 2020 р. із зазначенням їх позиції в рейтингу за аналогічний період 2018–2019 рр., а також приросту продажу, Evolution index і частки на ринку
№ з/п, рік Маркетуюча організація Приріст продажу в гривневому вираженні, % Evolution index Частка на ринку, %
2018 2019 2020
1 1 1 Фармак (Україна) 24,9 98 5,23
2 2 2 Корпорація Артеріум (Україна) 23,2 96 3,39
3 4 3 Дарниця (Україна) 28,9 101 3,17
4 3 4 Sanofi (Франція) 18,3 93 3,03
5 5 5 Teva (Ізраїль) 31,9 103 3,03
7 6 6 Acino (Швейцарія) 22,2 96 2,51
8 9 7 Київський вітамінний завод (Україна) 33,6 105 2,48
12 11 8 Дельта Медікел (Україна) 31,9 103 2,29
6 7 9 Berlin-Chemie (Німеччина) 12,0 88 2,28
11 8 10 KRKA (Словенія) 16,6 91 2,26
9 10 11 Юрія-Фарм (Україна) 22,7 96 2,26
10 12 12 Група компаній Здоров’я (Україна) 18,9 93 2,02
14 13 13 Кусум Фарм (Україна) 24,1 97 2,01
13 14 14 Sandoz (Швейцарія) 24,7 98 1,97
17 15 15 Reckitt Benckiser Healthcare International (Великобританія) 39,8 109 1,55
22 17 16 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Великобританія) 42,0 111 1,49
20 18 17 Servier (Франція) 30,5 102 1,36
16 19 18 Bayer Consumer Health (Швейцарія) 21,2 95 1,22
29 26 19 Bayer Pharmaceuticals (Німеччина) 37,1 107 1,17
18 20 20 Борщагівський ХФЗ (Україна) 17,0 92 1,15

Активне просування препаратів за допомогою реклами та промоції є одним із ключових чинників збільшення продажу. Рейтинг компаній за показником рівня контакту з аудиторією (EqGRP) рек­лами товарів «аптечного кошика» на телебаченні очолюють «Фармак», «GSK Consumer Healthcare» і «Корпорація Артеріум» (табл. 3).

Таблиця 3 Топ-10 маркетуючих організацій за показником рівня контакту з аудиторією (EqGRP) реклами товарів «аптечного кошика» на ТБ*** за підсумками І кв. 2020 р.
Маркетуюча організація EqGRP, %
Фармак (Україна) 17 972,5
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Великобританія) 10 230,0
Корпорація Артеріум (Україна) 7 838,0
Сперко Україна (Україна) 7 719,7
Sopharma (Болгарія) 7 710,2
Reckitt Benckiser Healthcare International (Великобританія) 7 156,2
Київський вітамінний завод (Україна) 7 082,7
Sanofi (Франція) 6 754,0
Sandoz (Швейцарія) 6 346,6
Naturwaren (Німеччина) 5 808,8

Лідерами за кількістю згадувань фахівців охорони здоров’я про промоцію за допомогою візитів медпредставників (МП) стали «Berlin-Chemie», «Teva» і «Фармак» (табл. 4).

Таблиця 4 Топ-10 маркетуючих організацій за кількістю згадувань фахівців охорони здоров’я про промоцію товарів «аптечного кошика» за допомогою візитів МП**** за підсумками І кв. 2020 р.
Маркетуюча організація Кількість згадувань про візити МП, тис.
Berlin-Chemie (Німеччина) 40,3
Teva (Ізраїль) 35,5
Фармак (Україна) 32,0
Дельта Медікел (Україна) 29,3
KRKA (Словенія) 26,7
Acino (Швейцарія) 23,9
ПРО-Фарма (Україна) 22,3
Дарниця (Україна) 22,3
Sandoz (Швейцарія) 22,1
Юрія-Фарм (Україна) 21,5

За підсумками I кв. 2020 р. в топ-3 брендів лікарських засобів за обсягами роздрібного продажу у грошовому вираженні увійшли препарати Нурофєн, Ксарелто і Спазмалгон (табл. 5).

Таблиця 5 Топ-20 брендів лікарських засобів за обсягами аптечного продажу в грошовому вираженні за підсумками І кв. 2020 р. із зазначенням їх позиції в рейтингу за аналогічний період 2018–2019 рр.
№ з/п, рік Бренд
2018 2019 2020
1 1 1 НУРОФЄН
29 2 2 КСАРЕЛТО
11 6 3 СПАЗМАЛГОН
3 3 4 НІМЕСИЛ
12 15 5 НОВІРИН
20 29 6 АМІКСИН
5 4 7 СИНУПРЕТ
4 5 8 НАТРІЮ ХЛОРИД
41 22 9 ХЕЛПЕКС
90 20 10 ПУЛЬМІКОРТ
9 10 11 НО-ШПА
8 11 12 АЦЦ
42 18 13 ФЕРВЕКС
13 16 14 ЦИТРАМОН
7 9 15 РЕОСОРБІЛАКТ
6 8 16 ТІВОРТІН
15 12 17 ЕВКАЗОЛІН
48 31 18 ДЕТРАЛЕКС
121 107 19 ПАРАЦЕТАМОЛ
112 84 20 ПРОТЕФЛАЗІД

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦІЇ

У сегменті дистрибуції в останні роки окреслилася чітка трійка лідерів. Це компанії «БаДМ», «Оптіма-Фарм» і «Вента.ЛТД». У досліджуваний період питома вага поставок цих дистриб’юторів становить майже 82% (рис. 12).

Рис. 12
Питома вага топ-5 дистриб’юторів за обсягами поставок товарів «аптечного кошика» в аптечні заклади в грошовому вираженні за період з січня 2018 до березня 2020 р.

ПІДСУМКИ

У I кв. 2020 р. фармацевтичний ринок активно розвивався, демонструючи суттєве збільшення обсягів продажу як у грошовому, так і в натуральному вираженні. Одними з ключових факторів зростання ринку стали епідемія грипу та ГРВІ, а також запровадження карантинних заходів внаслідок COVID-19, яке спричинило паніку, і населення активно скуповувало ліки та засоби індивідуального захисту. У подальшому цей показник почав знижуватися і наразі фіксується зниження на рівні 20%. Зменшення обсягів продажу зумовлено зниженням купівельної спроможності населення внаслідок запровадження карантину та припинення роботи окремих галузей економіки. Як відомо, карантинні заходи в Україні подовжено до 11 травня 2020 р. Отже, найближчим часом не варто очікувати на відновлення докарантинних обсягів продажу.

Відновлення ринку почнеться після завершення карантинних заходів та відновлення роботи всіх галузей економіки.

Денис Кірсанов
*Аптечний продаж без урахування АР Крим та зони проведення ООС.
**Граничні показники цінових ніш: низьковартісна ніша — до 22 грн/упаковка, середньовартісна ніша — 22–100 грн/упаковка, високовартісна ніша — вище 100 грн/упаковка.
***Дані дослідження телевізійної аудиторії належать і надані Індустріальним телевізійним комітетом (ІТК). Оператор панелі — Nielsen; моніторинг — Комунікаційний Альянс.
****Моніторинг промоційної активності здійснюється в 25 найбільших містах України серед лікарів 17 спеціальностей і фармацевтів.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті