Постанова КМУ щодо форми паспорта аптечного закладу

Документ втратив чинність від 01.08.2012 р. на підставі Постанови КМУ від 1 серпня 2012 р. № 699

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 04.10.2010 р. № 906
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМИ ПАСПОРТА АПТЕЧНОГО ЗАКЛАДУ
(СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити форму паспорта аптечного закладу (структурного підрозділу), що додається.

2. У підпункті 8 пункту 4 Положення про Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2008 р. № 1121, слова «відповідно до Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1570 (Офіційний вісник України, 2004 p., № 47, ст. 3105)» виключити.

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 p. № 259 «Деякі питання діяльності, пов’язаної з торгівлею лікарськими засобами».

4. Міністерству охорони здоров’я, Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я у двомісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 04.10.2010 р. № 906

ПАСПОРТ
аптечного закладу (структурного підрозділу)*

__________________________________________________________________________________

(найменування та/або номер аптечного закладу  (структурного підрозділу)

I. Відомості про аптечний заклад (структурний підрозділ) **

1. _________________________________________________________________________________

(найменування або прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта господарювання)

2. Ідентифікаційний код (номер) _________________________________________________________

3. Місцезнаходження (місце проживання) _________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, місто (село, селище), вулиця, номер будинку)

Номер телефону _____________________________________________________________________

Форма власності _____________________________________________________________________

4. Місце провадження діяльності ________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, місто (село, селище), вулиця, номер будинку, номер телефону)

5. Завідуючий аптечним закладом (структурним підрозділом)

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові (освіта, номер і дата укладення трудового договору))

6. Режим роботи з _________________ до _________________

Вихідні дні ___________________________________________________________________________

7. Приміщення, у якому розміщено аптечний заклад (структурний підрозділ):

____________________________________________________________________________________

(зазначається тип приміщення: окреме, ізольоване (прибудоване, вбудоване, вбудовано-прибудоване), наявність окремого входу та умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями, запасного чи пожежного виходів, суміщеність з іншими приміщеннями будівлі)

8. Аптечний заклад (структурний підрозділ) розміщено на ____ поверсі будинку_____________________.

(житлового/нежитлового)

9. Будівля, де розміщено аптечний заклад (структурний підрозділ):

____________________________________________________________________________________

(цегляна, дерев’яна, інша; капітальна/некапітальна; кількість будівель; основне використання будівлі; кількість поверхів)

10. Наявність інженерного обладнання для забезпечення (із зазначенням виду):

Теплопостачання ________________________________________________________________________

(централізоване, автономне)

Вентиляції ______________________________________________________________________________

(механічна, природна, припливно-витяжна з механічним спонуканням)

Водопостачання _________________________________________________________________________

(центральне, автономне)

Освітлення ______________________________________________________________________________

(електричне, природне)

Каналізації ______________________________________________________________________________

(центральна, автономна)

11. Структура аптечного закладу (структурного підрозділу) із зазначенням площі приміщення:

загальна площа, кв. метрів; _______________________________________________________________

у тому числі:

торговельного залу______________________________________________________________________

виробничих приміщень ___________________________________________________________________

службово-побутових приміщень ____________________________________________________________

додаткових приміщень ___________________________________________________________________

допоміжних приміщень ___________________________________________________________________

зона робочих місць персоналу (для аптечних кіосків) ___________________________________________

зона обслуговування населення (для аптечних кіосків) __________________________________________

12. План-схема будівлі (будівель) аптечного закладу (структурного підрозділу) та його приміщень.

На плані-схемі слід зазначити нумерацію, назву, площу (кв. метрів) кожного приміщення, вхід до аптечного закладу, до кожного виробничого, службово-побутового, додаткового, допоміжного приміщення, зону (місце) приймання та відвантаження продукції, рукомийник чи місце для санітарної обробки рук, зону розміщення обладнаних робочих місць персоналу, зону обслуговування населення, вантажно-розвантажувальний майданчик для під’їзду машин (для аптечного складу), за наявності окремих будівель додається план-схема кожної такої будівлі.

13. Аптечний заклад (структурний підрозділ) облаштований:

обладнанням для зберігання та відпуску лікарських засобів у торговельному залі ________________

____________________________________________________________________________________

(шафи, стелажі, холодильники, екран для захисту від прямої крапельної  інфекції тощо)

та виробничих приміщеннях ___________________________________________________________

(шафи, стелажі, холодильники, сейфи, піддони)

технічними засобами для постійного контролю за температурою та відносною вологістю повітря

____________________________________________________________________________________

іншими засобами вимірювання ___________________________________________________________

(найменування та мета застосування)

Службово-побутові приміщення обладнані: _______________________________________________

(шафи, холодильники тощо)

14. Щоденне вологе прибирання _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(зазначити періодичність його проведення та застосування дезінфікуючих засобів)

Суб’єкт господарювання _______________________________________________________________

(уповноважена ним особа)

______________________________

(посада, прізвище та ініціали)

______________________________

(підпис)

_____ ______________ 20____р.

МП

II. Відомості про наявність матеріально-технічної бази, її стан та освітньо-кваліфікаційний рівень персоналу аптечного закладу (структурного підрозділу) ***

_____ ______________ 20____р.

____________________________________________________________________________________

(назва населеного пункту)

Посадовою особою ____________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)

проведено огляд аптечного закладу (структурного підрозділу): _____________________________

____________________________________________________________________________________

(найменування та/або номер)

____________________________________________________________________________________

(адреса місця провадження діяльності: поштовий індекс, область, район, місто (село, селище), вулиця,  номер будинку, номер телефону)

щодо наявності матеріально-технічної бази, її стану та освітньо-кваліфікаційного рівня персоналу.

Огляд проведено у присутності суб’єкта господарювання (уповноваженої ним особи)

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

Під час проведення огляду встановлено, що аптечний заклад (структурний підрозділ) здійснює/має намір здійснювати торгівлю лікарськими засобами _______________________________________________.

(зазначається вид торгівлі — оптова, роздрібна)

Будівля, де розміщено аптечний заклад (структурний підрозділ): ________________________________

(капітальна/не капітальна, житлова/нежитлова)

основне використання будівлі  __________________________________________________________.

Аптечний заклад (структурний підрозділ) розміщено на _____ поверсі___________________________________ приміщення.

(ізольованого/не ізольованого)

Загальна площа приміщень аптечного закладу (структурного підрозділу) _______ кв. метрів.

Приміщення аптечного закладу (структурного підрозділу) належить суб’єкту господарювання на праві власності, використовується на умовах оренди

____________________________________________________________________________________

(документи, що підтверджують право користування приміщенням або право власності на нього)

Завідуючий аптечним закладом (структурним підрозділом):

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, освіта, номер і дата укладення трудового договору)

Посадова особа Держлікінспекції МОЗ або її територіального органу

______________________________

(посада)

______________________________

(підпис)

______________________________

(прізвище та ініціали)

_____ ______________ 20____р.

МП

* Сторінки паспорта нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом та скріплюються печаткою суб’єкта господарювання.

** Розділ заповнюється суб’єктом господарювання.

*** Розділ заповнюється суб’єктом господарювання за участю представників Держлікінспекції МОЗ або її територіальних органів з наданням ними безоплатної консультативно-методичної допомоги.

Коментарі

Мира Сим 17.11.2010 9:42
Нарешті безоплатно! А може як завжди?
Максим 23.11.2010 5:52
Ага,жди безплатно,опять за какую то информацию поборы установят.
Ігор 24.11.2010 6:45
ага, тепер вони не підписують паспорта, а відсилають на якісь фірмочки, які оформлять паспорт, а потім вони вже підпишуть
Ігор 24.11.2010 6:48
хочу запитати: згідно нового Наказу №340 від 21.09.2010 р. ніде не сказано, що на ліцензію потрібно везти паспорт аптеки(структурного підрозділу) Поясніть, будь ласка
Олеся 21.12.2010 10:29
Для господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами — копія паспорта аптечного закладу (структурного підрозділу), що складений за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, засвідчена підписом керівника суб’єкта господарювання, скріпленим печаткою суб’єкта господарювання, на кожній сторінці (абз. 2 п. 44 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності. затвердженого постановою КМУ від 04.07.2001 р. № 756)

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті