Проєкт Закону «Про внесення змін до пунктів 38 і 381 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, та особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я»

29 Червня 2022 10:55 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проєкт Закону України «Про внесення змін до пунктів 38 і 381 підрозділу 2 розділу ХX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, та особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я».

Представлятиме законопроєкт у Верховній Раді Міністр охорони здоров’я Ляшко Віктор Кирилович.

Прем’єр-міністр УкраїниДенис Шмигаль

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту Закону України «Про внесення змін до пунктів 38 та 381 підрозділу 2 розділу ХX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, та особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я»

  1. Мета

Проєкт Закону України «Про внесення змін до пунктів 38 та 381 підрозділу 2 розділу ХX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, та особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я» (далі — Законопроєкт) розроблено з метою продовження дії податкової пільги з податку на додану вартість для спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі, та для особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, до 31 грудня 2023 року.

  1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законопроєкт розроблено Міністерством охорони здоров’я України (далі — МОЗ) за власною ініціативою після набрання чинності Законом України від 21 квітня 2022 року № 2229-ІХ «Про внесення змін до пункту 3 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких законів України щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, та із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі», яким подовжено дію окремих норм законодавства щодо створення належних умов для діяльності спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі, та для особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, до 01 квітня 2023 року (раніше такі норми діяли до 31 березня 2022 року).

Йдеться про закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них через такі міжнародні спеціалізовані організації як Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), Краун Ейджентс Лімітед, Представництво Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ), а також про закупівлі, які здійснює державне підприємство «Медичні закупівлі України» як особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я.

Закуплені спеціалізованими організаціями та державним підприємством «Медичні закупівлі України» лікарські засоби, медичні вироби та допоміжні засоби до них знаходяться в обігу на території України виключно з метою їх безоплатного постачання структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за результатами закупівель за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, а також можуть бути розподілені до закладів охорони здоров’я СБУ, Міноборони, МВС, Збройних Сил, Національної гвардії, Національної поліції в період запровадженого воєнного стану.

Перелік лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, відповідно до частини третьої статті 54 Основ законодавства України про охорону здоров’я затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особливості ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість, визначено Порядком ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 року № 1153.

На разі, дія податкової пільги з податку на додану вартість обмежена часовими рамками, а саме пункт 38 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо податкової пільги з податку на додану вартість для спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі, та пункт 381 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо застосування податкової пільги з податку на додану вартість особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, діють тимчасово до 31 грудня 2022 року.

Таким чином, запропоновані зміни до Податкового кодексу України будуть фактично введені в дію з 01 січня 2023 року, тобто не раніше початку планового бюджетного періоду, що відповідає принципу стабільності податкового законодавства, встановленому підпунктом 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України, згідно з яким зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки, а податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.

Законопроєкт не протирічить Меморандуму про економічну та фінансову політику, укладеного з Міжнародним валютним фондом 08.11.2021 (далі — Меморандум), оскільки, відповідно до підпункту «а» пункту 8 Меморандуму Україна взяла на себе зобов’язання утримуватися від введення нових або розширення існуючих податкових преференцій/пільг як на галузевому, так і на регіональному рівнях, за винятком потенційних дрібномасштабних механізмів підтримки, які будуть ретельно розроблені для забезпечення обмежених та цільових стимулів.

Запропоновані зміни до Податкового кодексу України корелюються з одним із основних принципів, на яких ґрунтується податкове законодавство, — принципом рівності усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації (підпункт 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 Кодексу), оскільки не порушують принцип однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу.

Прийняття змін, запропонованих цим Законопроєктом, створить сприятливі умови для подальшого функціонування системи закупівель у сфері охорони здоров’я, дозволить оптимізувати витрати у системі закупівель лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них за кошти державного бюджету та відповідно збільшити доступність їх для кінцевих споживачів — пацієнтів.

Підвищення економії бюджетних коштів під час закупівель лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них відбудеться завдяки звільненню операцій із закупівлі таких товарів від оподаткування податком на додану вартість. Це надасть змогу закуповувати більше лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них при існуючих обсягах бюджетного фінансування програм у сфері охорони здоров’я. Крім того це сприятиме підвищенню конкуренції серед учасників закупівель та відповідно зниженню вартості лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів.

Законопроєкт включено до Проєкту Плану пріоритетних дій Уряду на 2022 рік.

  1. Основні положення проєкту акта

Законопроєктом пропонується внести зміни до пунктів 38 та 381 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, які наберуть чинності з 1 січня 2023 року.

  1. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Податковий кодекс України;

Основи законодавства України про охорону здоров’я;

Закон України «Про публічні закупівлі»;

постанова Кабінету Міністрів від 02 грудня 2015 року № 1153 «Про затвердження Порядку ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість».

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Законопроєкту не потребує додаткових витрат з державного та/або місцевих бюджетів.

Одночасно слід зазначити, що прийняття Законопроєкту забезпечить додаткову економію бюджетних коштів шляхом забезпечення умов для прозорих та публічних процедур закупівель, які мають місце під час централізованих закупівель лікарських засобів та медичних виробів. Таким чином, прийняття Законопроєкту, попри тимчасове скасування податку на додану вартість окремих, чітко визначених операціях, не призведе до збільшення дефіциту Державного бюджету України та не повинно призвести до розбалансування його прогнозованих надходжень та витрат.

  1. Позиція заінтересованих сторін

Законопроєкт не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, не потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, органами місцевого самоврядування, уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок.

Законопроєкт не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Законопроєкт не потребує проведення публічних консультацій.

  1. Оцінка відповідності

У Законопроєкті відсутні положення, які стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; створюють підстави для дискримінації.

Законопроєкт направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи (вхідн. № 14554 від 08.06.2022).

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.

Предмет правового регулювання Законопроєкту регулюється актом законодавства ЄС, а саме Директивою 2006/112/ЄС від 28.11.2006 про спільну систему податку на додану вартість, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

  1. Прогноз результатів

Реалізація Законопроєкту не матиме вплив на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

З урахуванням вимог статті 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Законопроєкт не містить норм регуляторного характеру, а його прийняття не потребує реалізації передбачених цим Законом процедур.

Очікуваним впливом реалізації Законопроєкту є розширення доступу пацієнтів України до найбільш ефективних, якісних та безпечних лікарських засобів медичних виробів.

Вплив на інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона Вплив реалізація акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного впливу
Громадяни України, медичні працівники Позитивний Реалізація Законопроєкту сприятиме доступу пацієнтів України до найбільш ефективних, якісних та безпечних лікарських засобів та медичних виробів.
Фармацевтичні представники, аптечні мережі — дистриб’ютори Негативний Зменшення обсягів продажу лікарських засобів та медичних виробів.

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Проєкт

зареєстровано у Верховній Раді України

27.06.2022 р. № 7495

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до пунктів 38 і 381 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, та особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я

Верховна Рада України постановляє:

  1. В абзаці першому пунктів 38 і 381 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13–17, ст. 112) цифри «2022» замінити цифрами «2023».
  2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Голова Верховної Ради України

 ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту Закону України «Про внесення змін до пунктів 38 та 381 підрозділу 2 розділу ХX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, та особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта
Податковий кодекс України
РОЗДІЛ ХХ. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість

38. Тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість»:

381. Тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість»:

РОЗДІЛ ХХ. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість

38. Тимчасово, до 31 грудня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість»:

381. Тимчасово, до 31 грудня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість»:

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті