Реалізація лікарських засобів через ФАП: питання та відповіді

юридическая консультация
До редакції «Щотижневика АПТЕКА» від читачів — співробітників КПОЗ «Центральна районна аптека № 131» (Харківська обл., смт Краснокутськ) надійшли питання щодо реалізації лікарських засобів через фельдшерсько-акушерські пункти (далі — ФАП). На питання відповідає Анастасія Усова, юрист юридичної фірми «Спенсер і Кауфманн».

Згідно з п. 2.5.2 наказу Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України від 21.09.2010р. № 340 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» у сільській місцевості у разі відсутності аптеки (її структурного підрозділу) роздрібна торгівля лікарськими засобами може здійснюватися­ фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами, сільськими дільничими лікарнями та амбулаторіями на підставі договорів, укладених із суб’єктом господарювання, який має відповідну ліцензію, за умови, що відпуск буде здійснюватися особою з медичною освітою.

Як правильно організувати реалізацію лікарських засобів через фельдшерсько-акушерські пункти (ФАП)?ФАП — це структурні підрозділи центральної районної лікарні. Реалізація лікарських засобів у ФАП здійснюється середнім медичним персоналом без ліцензії.Чи потрібно погоджувати умови договору, що укладається з суб’єктом господарювання, який має відповідну ліцензію (аптекою) з органами місцевої влади? Якщо так, то хто повинен подавати документи на погодження?

— Із втратою чинності Правилами торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 р. № 1570, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. № 259 «Деякі питання діяльності, пов’язаної з торгівлею лікарськими засобами» на відміну від раніше діючого порядку наразі, відповідно до чинного законодавства, відсутня необхідність письмового погодження органами місцевого самоврядування договорів, які укладаються між суб’єктом господарювання, що має відповідну ліцензію, та ФАП для здійснення торгівлі лікарськими засобами.

З ким і який договір повинен укласти суб’єкт господарювання (аптека)?

— Виходячи з того, що ФАП не має статусу юридичної особи і діє як структурний підрозділ юридичної особи (центральної районної лікарні), аптека повинна укладати договір (як правило, договір поставки) безпосередньо з центральною районною лікарнею в особі головного лікаря або іншої особи, уповноваженої на укладення такого договору відповідною довіреністю, наданою у письмовій формі і завіреною печаткою центральної районної лікарні.

Згідно з п. 7 Переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахунок операцій без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2000 р. № 1336, роздрібна торгівля медичними і фармацевтичними товарами та надання медичних і ветеринарних послуг на території села може проводитися з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій. Хто повинен подавати на реєстрацію в податкову інспекцію розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій?

— Відповідно до Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 р. № 614, розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій подаються на реєстрацію юридичною особою, яка має намір використовувати ці документи при здійсненні розрахунків у сфері торгівлі.

З урахуванням того, що ФАП не має статусу юридичної особи і є структурним підрозділом центральної районної лікарні, від імені центральної районної лікарні подавати на реєстрацію розрахункові книжки та книги обліку може головний лікар або особа, яка уповноважена на такі дії відповідною довіреністю в письмовій формі, завіреною печаткою центральної районної лікарні.

Хто повинен нести відповідальність за порушення вимог законодавства стосовно ведення касових операцій?

— Відповідно до п. 7.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637, відповідальність за порушення порядку ведення операцій з готівкою, в тому числі касових операцій, покладається на керівників підприємств. У випадку з ФАП, що є структурним підрозділом центральної районної лікарні, адміністративна відповідальність за порушення порядку ведення касових операцій покладається на головного лікаря центральної районної лікарні.

У п. 1.2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою від 15.12.2004 р. № 637, є визначення: «відокремлені підрозділи — філії, представництва, відділення та інші структурні підрозділи, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законодавством України». Чи підпадають під це визначення ФАП?

— Визначення відокремленого підрозділу відповідно до п. 1.2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні передбачає в першу чергу наділення частиною майна господарських організацій із здійсненням щодо цього майна права оперативного використання. Що ж стосується відносин між аптекою і ФАП, вони встановлюються за господарським договором поставки, який не передбачає ані наділення частиною майна, ані права його оперативного використання.

Відповідно до договору поставки відбувається перехід права власності на ліки від аптеки до ФАП. Тобто відповідно до договору поставки ФАП виступає покупцем, котрий в подальшому самостійно визначає, як використати придбані засоби.

Таким чином, за умови здійснення реалізації лікарських засобів ФАП за договором поставки з аптекою немає підстав для визначення ФАП відокремленим підрозділом аптеки.

У зв’язку з вищезазначеним ФАП не підпадає під визначення «відокремленого підрозділу» аптеки у разі здійснення ним торгівлі лікарськими засобами за договором поставки з аптекою.

Згідно з п. 5.2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, для кожного підприємства та його відокремленого підрозділу складається окремий розрахунок залишку готівки в касі. Встановлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства. Для відокремлених підрозділів ліміт каси встановлюється і доводиться до їх відома відповідними внутрішніми наказами (розпорядженнями) юридичної особи. Чи повинна аптека встановлювати ліміт залишку готівки в касах для кожного ФАП?

— Відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, ліміт залишку готівки в касах кожного структурного підрозділу встановлюється підприємством, до складу якого входить такий структурний підрозділ.

Оскільки ФАП є структурним підрозділом центральної районної лікарні, ліміт залишку готівки в касах повинен встановлюватися саме цент­ральною районною лікарнею на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується головним бухгалтером центральної районної лікарні та головним лікарем (або уповноваженою ним особою).

Відповідно до вищезазначеного положення аптека повинна встановлювати ліміт залишку готівки в касах лише для своїх відокремлених підрозділів. ФАП же виступає для аптеки лише контрагентом за договором поставки, який укладається з аптекою для реалізації лікарських засобів, що не дає підстав для встановлення аптекою ліміту залишку готівки для ФАП.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

В. Пашков 12.02.2011 11:51
Не хотілося коментувати своїх колег. Но цей коментар є, м'яко кажучи, таким, що зовсім не відповідає чинному законодавству. Безумовно його не потрібно використовувати і навіть, якщо хтось і побажає використати ці рекомендації, у нього нічого не вийде. А чому? Та де ви бачили комунальний або державний лікувально-профілактичний заклад, що на підставі договру поставки здійснює перепродаж фармацевтичної продукції, особливо, якщо він й ще бюджетна установа? Навіть якщо ЛПЗ як субєкт господарювання і не буде вважатися бюджетною установою, то відразу, при спробі здійснити роздрібну реалізацію ліків, від нього потребуть, згідно з законродавством ліцензію, в іншому випадку вся незаконно отримана виручка в дохід державного бюджету. Хоча користь від цього коментару є в тому, що ми звернули увагу на проблему викладення Держінспекцією вищезазначеного пункту ліцензійних вимог. А так шановний Ігор Володимирович, хочу Вам порадити в подальшому користуватися послугами більш досвідченних правознавців.
В. Пашков 13.02.2011 12:07
Як мені не прикро, але консультація не відповідає вимогам законодавства. По-перше, одразу помітно, що фахівці юридичної фірми зовсім не в темі. По-перше, яким чинном лікувально-профілактичний заклад, як бюджетна установа буде здійснювати торгівлю фармпродукцією? По-друге, якщо навіть ЛПЗ буде просто субєктом господарювання без бюджетного фінансування, то і в цьому випадку згідно з ЗУ "Про ліцензування" він повинен отримати ліцензію на торгівлю ліками, а згідно з Податковим кодексом, окрім ліцензії, ще в окремих випадках й патент. В іншому разі вся виручка піде на користь Бербюджету, а посадові особи, будуть притягнуті до відповідальності. Тому пропоную залучати для консультацій все ж такі більш фахових юристів.
Анастасия Усова 14.02.2011 1:01
Шановний Віталію, Не можу погодитись з Вашим коментарем, оскільки відповідно до положень чинного законодавства, незважаючи на наявність загальної вимоги про ліцензування роздрібної торгівлі лікарськими засобами, передбаченої згаданим Вами Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» N 1775-III від 1 червня 2000 року (далі – Закон), слід пам’ятати про Ліцензійні умови, які відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону є «…нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності…» і ч. 2 ст. 8 Закону передбачає, що «…Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов…». У свою чергу, як вже зазначалось, п. 2.5.2 наказу Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України від 21.09.2010р. № 340 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» передбачає чітке виключення саме стосовно роздрібної торгівлі лікарськими засобами фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами, сільськими дільничими лікарнями та амбулаторіями у сільській місцевості (далі - ФАП) за наявності таких умов: • відсутності аптеки або її структурного підрозділу у такій сільській місцевості; • здійснення відпуску лікарських засобів у ФАПі особою з медичною освітою; • наявність у ФАПу договору із суб’єктом господарювання (аптекою), який має відповідну ліцензію. У такому випадку, відповідно до чинного законодавства ФАП здійснює торгівлю лікарськими засобами без ліцензії. За наявності у Вас більш точної інформації, обґрунтовуйте, будь-ласка, Вашу позицію із посиланням на конкретні норми законодавства. Всього найкращого.
Евгений 14.02.2011 6:27
в случае зааключения договора поставки между аптекой и центральной районной больницей для обеспечения ЛС населения через ФАП аптеке необходимо получать лицензию для оптовой торговли, так как ФАП не является ее структурным подразделением и это не конечный потребитель.
Анастасия Усова 15.02.2011 11:11
Звичайно ж, що для реалізації лікарських засобів через ФАП аптека повинна мати відповідну ліцензію. Як зазначалось у відповіді та коментарях, центральна районна лікарня, структурним підрозділом якої є ФАП, в особі головного лікаря або іншої уповноваженої належним чином особи заключає договір поставки із суб’єктом господарювання (аптекою), який має відповідну ліцензію.
В.Пашков 15.02.2011 9:45
Дискусія зовсім не фахова, тому далі не вважаю доцільним приймати в ній участь. А представників аптек, хто бажає скористатися цією консультацією, прошу проінформувати про наслідки.
Светлана 16.02.2011 8:41
В ответе Евгению вы указали на то, что аптека должна иметь соответствующую лицензию при заключении договора поставки с центральной районной больницей, а какую именно на розничную или оптовую реализацию учитывая то, что договор постаки предполагает дальнейшую реализацию?
Віктор 16.02.2011 11:45
Як відомо "Що два юриста мають три точки зору" і не через те що вони хороші чи погані юристи, а через те що законодавча база пишеться безграмотними особами. Прикладів "цікавого" законодавства можна наводити безліч, а крайніми залишаються хворі , кинуті державою люди з сільської місцевості. Якщо з Киева будуть керувать селом, то селяни взагалі вимруть або порозбігаються. Віктор. Полтава
Inna 02.03.2011 1:23
Наша аптека не має договорів з ЦРЛ, а уклала цивільно-правові угоди на роздрібну торгівлю ліками безпосередньо із фельдшерами ФАПів, - такі наші дії є невірні? Це є порушенням?

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті