Хто з лікарів відтепер отримуватиме подарунки, а хто хабар?

Майже півроку «корупційного свавілля», і, нарешті, — закон. 7 квітня 2011 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції в Україні» (далі — Закон), що містить ряд суттєвих новел, зокрема, досить жорсткі обмеження, які мають на меті мінімізувати прояви корупції та непоодинокі випадки зловживання посадовцями своїми службовими обов’язками. Безумовно, цікаво, як будуть відбуватися практичне виконання та реалізація норм Закону, адже тепер його положення стосуються не тільки представників органів державної влади, а й деяких інших категорій осіб.

Закон також суттєво обмежить можливість взаємодії фармацевтичних компаній з медичними спеціалістами, що, зокрема, позначиться на проявах гостинності стосовно таких осіб.

Які лікарі відповідають за корупцію?

Варто зазначити, що порівняно з раніше діючим корупційним законодавством, даний Закон значно розширив перелік суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення. Зокрема, до таких суб’єктів включені посадові особи юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету.

Відповідно до чинного законодавства посадовими є особи, які займають певну посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним повноваженням (ст. 364 Кримінального кодексу України). Така позиція підтверджена також і Верховним Судом України в Постанові Пленуму від 26.04.2002 р. № 5. У документі зазначається, що організаційно-розпорядчі обов’язки — це обов’язки із здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. У свою чергу, адміністративно-господарські обов’язки — це обов’язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо).

Юридичною особою публічного права є юридична особа, створена розпорядчим актом Президента України, органу державної влади АР Крим чи органу місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 81 Цивільного кодексу України).

Таким чином, медичні спеціалісти, які працюють у державних чи комунальних закладах охорони здоров’я та відповідають хоча б одній із наступних ознак: а) мають у підпорядкуванні хоча б 1 особу, б) здійснюють функції з розпорядження майном чи адміністрування діяльності, — є суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення. До таких категорій можна віднести, зокрема, головного лікаря, завідувача відділення, начальника медичної служби та ін., що працюють у державних поліклініках та лікарнях. Варто зазначити, що саме щодо цих категорій осіб Законом передбачені обмеження щодо діяльності, на всі інші категорії медичних спеціалістів, зокрема, рядових лікарів, обмеження не розповсюджується.

Подарунок чи хабар?

Новим Законом встановлено заборону вищезазначеним категоріям медичних спеціалістів одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами, а також одержувати такі подарунки від особи, що перебуває у підпорядкуванні.

Предметом дарування відповідно до ст. 718 Цивільного Кодексу України можуть бути будь-які рухомі чи нерухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також майнові права.

Однак, Закон дозволяє визначеним вище категоріям медичних спеціалістів приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, та пожертви, якщо вартість таких дарунків (пожертв) не перевищує 50% мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких дарунків (пожертви), отриманих з одного джерела протягом року, — однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

Фактично, станом на квітень 2011 р. медичні спеціалісти можуть приймати одноразово подарунок у розмірі не більше 480 грн., а за рік — 941 грн.

Таким чином, будь які подарунки, що відтепер надаватимуться у розмірі більше 480 грн., вважатимуться неправомірною вигодою, що у разі встановлення причинно-наслідкового зв’язку між наданням такої вигоди і вчинком відповідного медичного спеціаліста на користь дарувальника може розцінюватися як корупційне діяння.

Ця норма є ключовою в процесі взаємодії фармкомпаній з медичними спеціалістами визначеної категорії, адже будь-які дії на їх адресу, зокрема, організація наукових семінарів, бізнес-ланчів, круглих столів за участю таких спеціалістів має здійснюватися з огляду на обмеження вартості, передбачені для подарунків. Адже всі вищезазначені блага надаються медичним спеціалістам безоплатно.

Варто зазначити, що передбачені обмеження щодо вартості дарунків (пожертв) не поширюється на дарунки (пожертви), які:

  • даруються (здійснюються) близькими особами;
  • одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

Однак важливо, що поняття «загальнодоступності» Законом не визначено, тому надання подарунка на засадах загальнодоступності має суб’єктивний характер, що може викликати сумніви контролюючих органів.

Крім того, за загальним правилом, подарунки, які надаються фізичним особам, підлягають оподаткуванню податком на прибуток фізичних осіб. Такий податок перераховується до бюджету податковим агентом, а саме юридичною особою — дарувальником.

При цьому чинний Податковий кодекс України містить певні особливості щодо оподаткування подарунків. Так, відповідно до ст. 165.1.39 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається та не підлягає оподаткуванню вартість дарунків платнику податку, якщо вона не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі. Таким чином, з метою мінімізації податкових витрат, вартість подарунків у 2011 р. не повинна перевищувати 471,50 грн.

Відповідальність за неправомірне одержання подарунка

За порушення вимог щодо вручення та вартісних обмежень подарунків Законом передбачена відповідальність особи, що приймає такий дарунок. Зокрема, Законом пропонується допов­нити Кодекс України про адміністративні правопорушення ст. 172-5, яка передбачає відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) у вигляді штрафу від 425 грн. до 850 грн. з конфіскацією такого дарунка (пожертви), а за порушення встановленої законом заборони щодо одержання дарунка (пожертви) у вигляді штрафу від 850 грн. до 1700 грн. з конфіскацією такого дарунка (пожертви).

Підсумовуючи, можна стверджувати, що даний Закон є необхідним нормативним актом для України. Законотворці, прагнучи привести у відповідність законодавство України з міжнародними стандартами, закріпили в Законі основоположні засади світової практики у боротьбі з корупцією, зокрема щодо вручення подарунків. Положення нового Закону відповідають підходам таких визнаних актів у сфері боротьби з корупціє­ю, як закон США про протидію іноземній корупційній практиці (FCPA) та антикорупційний закон Великобританії (UK Anti-Bribery Act). Зокрема, в Законі реалізовано принцип поширення відповідальності за корупційні правопорушення як на осіб, що виконують функції держави, так і на осіб, що прирівнюються до них, які працевлаштовані в державних/комунальних підприємствах, установах, організаціях та отримують заробітну плату за рахунок державного чи комунального бюджету. Крім того, Закон розповсюджує свою дію не лише на суб’єктів публічного сектору, а й на посадових осіб приватного сектору. Наразі, важко спрогнозувати ефективність реалізації зазначених положень, адже обмеження щодо подарунків стосуються також і головних посадовців країни, які звикли вимірювати вартість подарунків не мінімальними заробітними платами. Але, безумовно, зазначені нововведення сприятимуть кристалізації відносин між приватним і публічним сектором та викоріненню хабарництва. Однак питання: «Чи зможуть чиновники неухильно виконувати положення Закону, чи пристосуються і до таких норм?», залишається відкритим.

Яна Карцева, юрист,
Андрій Горбатенко, радник
юридичної компанії «Правовий Альянс»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті