Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. № 724

Постанова Кабінету
Міністрів України
від 1 липня 2009 р. № 724
«Деякі питання надання державних платних (адміністративних) послуг, видачі документів дозвільного характеру»

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади забороняється з 1 серпня 2009 р.:

  • делегувати владні повноваження суб’єктам господарювання (крім суб’єктів господарювання державної форми власності у випадках, визначених законом);
  • справляти плату за надання послуг у відсотковому відношенні від кошторисної вартості об’єкта;
  • вимагати отримання документів дозвільного характеру, необхідність одержання яких не передбачена законом.

2. Зупинити з 1 вересня 2009 р. видачу документів дозвільного характеру згідно з додатком.

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади у двомісячний строк:

  • вжити заходів до скасування власних рішень, згідно з якими суб’єктам господарювання були делеговані владні повноваження;
  • подати в установленому порядку проекти нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України про затвердження вартості державних платних (адміністративних) послуг та скасувати власні рішення, якими встановлено розміри плати за надання послуг (крім випадків, передбачених законом);
  • подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до нормативно- правових актів, що випливають з цієї постанови.

4. Міністерству економіки забезпечити безоплатну видачу довідок про порушення провадження у справі про банкрутство підприємств, визнання їх банкрутами, застосування щодо них процедури банкрутства.

5. Для стимулювання вітчизняного виробництва Державному комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики забезпечити оприлюднення до 1 жовтня 2009 р. на власному офіційному веб-сайті усіх чинних державних стандартів та технічних регламентів, постійне оновлення інформації.

6. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

Ю. Тимошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2009 р. № 724
зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Абзаци десятий, дванадцятий та тринадцятий пункту 6 переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами та організаціями, що належать до сфери управління Державного комітету по водному господарству, на замовлення юридичних і фізичних осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. № 1379 (1379-99-п) (Офіційний вісник України, 1999 р., № 31, ст. 1611; 2000 р., № 37, ст. 1586; 2002 р., № 47, ст. 2131; 2008 р., № 41, ст. 1353) виключити.

2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1405 (1405-2001-п) «Про вдосконалення порядку ціноутворення на метрологічні роботи» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 44, ст. 1968; 2005 р., № 1, ст. 20) слова «на госпрозрахункових засадах згідно з Методикою визначення вартості метрологічних робіт, що затверджується Державним комітетом з питань технічного регулювання та споживчої політики» замінити словами «в розмірах, затверджених Кабінетом Міністрів України».

3. Абзаци четвертий та п’ятий пункту 1 переліку платних послуг екологічного характеру, які можуть надаватися територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1430 (1430-2001-п) (Офіційний вісник України, 2001 р., № 44, ст. 1978), виключити.

4. Абзац перший пункту 12 переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795 (795-2007-п) (Офіційний вісник України, 2007 р., № 42, ст. 1671), викласти у такій редакції: «Видача дозволу (оформлення документів) на:».

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2009 р. № 724
ПЕРЕЛІК
документів дозвільного характеру, необхідність одержання яких не передбачена законом

Найменування документа дозвільного характеру

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документів дозвільного характеру

1. Дозвіл на продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів у певних місцях торгівлі (якщо це передбачено законодавством) із зазначенням адреси таких місць

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. № 493 «Про тимчасовий порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами» (ЗП України, 1996 р., № 11, ст. 321; Офіційний вісник України, 2001 р., № 13, ст. 548)

2. Свідоцтво на право набору іноземців на навчання в Україні

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1238 (1238-98-п) «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів» (Офіційний вісник України, 1998 р., № 31, ст. 1186)

3. Дозвіл на проведення навчання з питань охорони праці (у тому числі на роботи, пов’язані з підвищеною небезпекою)

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1631 (1631-2003-п) «Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами» (Офіційний вісник України, 2003 р., № 42, ст. 2222; 2004 р., № 10, ст. 617)

4. Дозвіл на подальшу реалізацію лікарських засобів

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1570 (1570-2004-п) «Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 47, ст. 3105)

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті