Бюджет України 2012 р.: маємо, що маємо (оновлено)

28 грудня проект Державного бюджету України, прийнятий у другому читанні Верховною Радою, був підписаний Президентом України, 1 січня 2012 р. Закон набув чинності, а 3 січня було опубліковано додатки до цього документа, згідно з якими він зазнав чимало змін порівняно з попередніми версіями. У цій публікації ми розглянемо деякі ключові моменти цього документа.

З моменту прийняття Державного бюджету України у першому читанні у вересні сплило чимало води — ситуація на світових ринках і, зокрема, в нашій країні дещо змінилася, причому не в кращий бік. Вже до другого читання 21 грудня державний кошторис було переглянуто й ухвалено песимістичний сценарій розвитку країни на 2012 р., що, як вказано в пояснювальній записці, зумовлено передусім поглибленням боргової кризи в Єврозоні (Греція, Італія, Іспанія); погіршенням оцінок зростання світової економіки та кон’юнктури на світових товарних ринках (у тому числі на метали, зерно). Але слід також враховувати й негативні тенденції безпосередньо в економіці України, а саме зниження зовнішньоторговельного балансу, зростання боргів, що потребують виплати найближчим часом, неурегульоване газове питання та інші чинники, що впливають на макроекономічні показники розвитку країни. Зазначимо, що Держбюд­жет-2012 базується на діючих з Росією газових контрактах, згідно з якими прогнозована середня вартість російського газу в 2012 р. становитиме 416 дол. США за тисячу кубометрів.

Так, на фоні розгортання кризових явищ у світі міжнародними фінансовими організаціями, зокрема Міжнародним валютним фондом (МВФ), було знижено оцінки розвитку світової економіки у 2012 р. (з 4,5% у червні до 4% у жовтні) та держав Єврозони (з 1,7 до 1,1%). При цьому зважаючи на подальше зниження ділової активності у зв’язку з фінансово-борговою кризою в Єврозоні та загальною турбулентністю на світових фінансових ринках МВФ анонсував подальший перегляд прогнозу зростання світової економіки на 2012 р. у бік погіршення.

Через уповільнення розвитку основних держав — торговельних партнерів прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту знижено з 5 до 3,9%, прогноз номінального валового внутрішнього продукту — на 5 млрд грн. до 1500 млрд грн. Водночас прогноз підвищення індексу споживчих цін залишено без змін — 7,9%.

На Міністерство охорони здоров’я згідно з законом про Державний бюджет на 2012 р. виділено 7 003 796,1 тис. грн., у тому числі за загальним фондом— 6 290 874,6 тис. грн., за спеціальним фондом — 712 921,5 тис. грн.

Держбюджет-2012 передбачає прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня — 1017 грн., з 1 квітня – 1037 грн., з 1 липня — 1044 грн., з 1 жовтня — 1060 грн., з 1 грудня — 1095 грн. При цьому встановлений рівень мінімальної заробітної плати ледь покриває показник цього прожиткового мінімуму. Так, на 2012 р. мінімальна заробітна плата за місяць становитиме: з 1 січня — 1073 грн., з 1 квітня — 1094 грн., з 1 липня – 1102 грн., з 1 жовтня — 1118 грн., з 1 грудня — 1134 грн.

Відповідно до уточненого прогнозу реальна заробітна плата підвищиться на 4,4%.

Разом з тим зниження темпів зростання економіки та прогнозу номінального валового внутрішнього продукту зумовить зменшення прогнозного показника фонду оплати праці на 15,6 млрд грн. до 443,3 млрд грн.

Через погіршення оцінок кон’юнктури світових товарних ринків знижено прогноз зростання експорту товарів та послуг з 9,2 до 6,3%. Внаслідок очікуваного уповільнення темпів зростання внутрішнього споживчого та інвестиційного попиту, а також впровадження Урядом політики розвитку внутрішнього виробництва та імпортозаміщення суттєво знижено прогноз збільшення імпорту — з 13,3 до 6,4%. За уточненими оцінками, обсяг експорту товарів та послуг у 2012 р. становитиме 92,6 млрд дол., імпорту — 99,2 млрд дол., сальдо торговельного балансу — «мінус» 6,6 млрд дол.

Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2012 р. за рахунок коштів державного бюджету, оцінюють на рівні 95,5 млрд грн., з яких 53,2 млрд грн. — виплати за внутрішнім боргом та 42,3 млрд грн. – за зов­нішніми запозиченнями. Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2012 р. прогнозується в обсязі 29,6 млрд грн., що на 0,4 млрд грн. менше, ніж передбачалося при першому читанні.

У Держбюджеті на 2012 р. заплановано, що на 31 грудня 2012 р. граничний обсяг державного боргу становитиме 415,3 млрд грн.

У рамках Державного бюджету України на 2012 р., ухваленого Президентом України, передбачені доходи в сумі 332 821 347,3 тис. грн. і витрати — 358 010 376,4 тис. грн. Слід зазначити, що в першому читанні були прийняті більш високі показники — 337 556 920,4 і 361 585 949,5 тис. грн. відповідно.

Порівняно з 2011 р., у Державному бюд­жеті України на 2012 р. закладено доходи на 10%, а витрати — на 5% більше. Таким чином, у наступному році дефіцит бюджету планується на рівні 2,5%.

Витрати на апарат Верховної Ради у 2012 р. передбачається скоротити порівняно з 2011 р. на 6% з 924 450,0 до 869 821,2 тис. грн. У цей же час витрати на Державне управління справами збільшено порівняно з 2011 р. майже на 15 млн грн. до 1403 млн грн.

На Міністерство охорони здоров’я, згідно з законом про Державний бюджет на 2012 р., виділено 7 003 796,1 тис. грн., у тому числі за загальним фондом — 6 290 874,6 тис. грн., за спеціальним фондом — 712 921, 5 тис. грн. (табл. 1).

Нагадаємо, що в першому читанні був прийнятий документ, в якому на Міністерство охорони здоров’я планувалося виділити 7 068 118,8 тис. грн., зокрема 5 232 969,7 тис. грн. за загальним фондом і 1 835 149,1 тис. грн. за спеціальним.

Витрати на апарат Верховної Ради у 2012 р. передбачається скоротити порівняно з 2011 р. У цей же час витрати на Державне управління справами збільшено майже на 15 млн грн.

Ці суми включають витрати апарату Міністерства охорони здоров’я (6 794 501,0 тис. грн.), Державної служби з лікарських засобів (86 134,3 тис. грн.), Державної служби з конт­ролю за наркотиками (12 884,3 тис. грн.), Державної санітарно-епідеміологічної служби (107 205,6 тис. грн.), Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам (3070,9 тис. грн.). Відзначимо, що у фінальній версії документа для Державної служби з лікарських засобів витрати скорочено більше ніж удвічі порівняно з документом, прийнятим у першому читанні, а для Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, навпаки, збільшені. Нагадаємо також, що в 2011 р. Указом Президента України Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками була реорганізована, в результаті чого були виділені 2 окремі служби — Державна служба з лікарських засобів і Державна служба з контролю за наркотиками.

Якщо порівнювати з 2011 р., коли на Міністерство охорони здоров’я було виділено 7548 695,0 тис. грн., у тому числі 5895 943,5 тис. грн. за загальним та 1469 739,5 тис. грн. за спеціальним фондом, і навіть ці витрати не були достатніми для забезпечення потреб системи охорони здоров’я, то скорочення фінансування цієї соціально значимої сфери у 2012 р. більше ніж на півмільярда гривень викликає сумніви щодо підвищення рівня здоров’я і тривалості життя населення України. Можна також відзначити, що була скасована така стаття витрат, як «Стипендії Президента України для видатних діячів галузі охорони здоров’я».

На загальнодержавні видатки на Міністерство охорони здоров’я у 2012 р. виділено загалом 1 175 615,1 тис. грн. Зазначимо, що в 2011 р. за цією статтею витрат проходила менша сума — 725 000 тис. грн.

Для забезпечення надання швидкої медичної допомоги в розрахунку 25 грн. на 1 виклик передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у розмірі 0,3 млрд грн.

Для забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами, а також препаратами для загальної анестезії у дорослих та дітей під час стаціонарних та амбулаторних операцій передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у розмірі 0,2 млрд грн.

На потреби Національної академії медичних наук України заплановано виділити 2 335 649,0 тис. грн., що на 44% більше порівняно з 2011 р.

Що стосується витрат на медичне обслуговування співробітників державних структур, то ці показники суттєво збільшені порівняно з 2011 р., за винятком медичного обслуговування та оздоровлення особового складу служби зов­нішньої розвідки України (табл. 2).

Таблиця 2 Видатки Державного бюджету України на 2012 рік на медичне забезпечення службовців та керівництва деяких державних структур
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету 2012 2011 Темпи зростання/спаду, %
0301170 0731 Надання медичних послуг медичними закладами 381435,8 311141,70 23
1001100 721 Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і керівного складу органів внутрішніх справ 517623,2 391348,80 32
1003080 731 Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах 36917,6 25433,40 45
2101080 260 Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни 1015629,5 951623,30 7
3104040 731 Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 903739,1 697682,30 30
3108020 731 Медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам 10238,4 8078,90 27
3202060 763 Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 21300,0 6520,80 227
6521050 734 Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України 235665,8 202787,00 16
6541100 731 Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України 36702,2 31947,30 15
6621020 0734 Медичне обслуговування та оздоровлення особового складу Служби зовнішньої розвідки України 1954,1 2519,00 –22
Всього 3161205,7 2629082,5 20

У проекті Державного бюджету, ухваленому у другому читанні, було передбачено децентра­лізацію видатків на здійснення заходів державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру з охорони здоров’я. Ці кошти було передбачено місцевим бюджетам як субвенція з державного бюджету, що дасть змогу відповідним місцевим органам влади оперативно вирішувати питання щодо своєчасного забезпечення населення лікарськими засобами та підвищити якість надання медичної допомоги населенню.

Але у Законі про Державний бюджет затверджено видатки на централізовані закупівлі в рамках державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру з охорони здоров’я на загальну суму 1 858 млн грн.

Видатки на виконання державних цільових програм та здійснення заходів програмного характеру з охорони здоров’я передбачені у 2012 р. збільшено на 21,5% більше порівняно з 2011 р. Видатки збільшилися за такими напрямами:

  • імунопрофілактика населення — 0,3 млрд грн. для забезпечення профілактичної вакцинації та ревакцинації 8 млн дітей відповідно до календаря щеплень;
  • забезпечення медикаментозного лікування близько 3,2 тис. хворих на гемофілію (в тому числі дітей) — 0,1 млрд грн.;
  • здійснення заходів Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД — 0,3 млрд грн., що на 0,1 млрд грн. або 38,5% більше, ніж у 2011 р., що дасть змогу забезпечити відповідним лікуванням більше 30 тис. ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД;
  • здійснення централізованих заходів з лікування близько 1,9 тис. онкохворих дітей — 0,1 млрд грн.;
  • здійснення медичних заходів із запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань — 0,3 млрд грн.;
  • виплата щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям (близько 7,6 тис. дітей віком до 16 років) — 19,2 млн грн. (для збільшення у 5 разів її розміру з 1 січня 2012 р.).

На продовження реалізації національного проекту «Нове життя» — нова якість охорони материнства та дитинства» з метою створення протягом кількох років 27 регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням, передбачено 0,1 млрд грн. (для створення 8 перинатальних центрів у 2012 р., в тому числі двох, роботи зі створення яких розпочато у 2011 р. Планується введення в експлуатацію 3 регіональних перинатальних центрів).

У Державному бюджеті України на 2012 р. збільшено цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, на 35,7 млн грн. або на 7,1% порівняно з 2011 р., загальний обсяг яких становитиме 0,5 млрд грн. За розрахунками МОЗ, ці видатки в повному обсязі дозволять забезпечити препаратами інсуліну та десмопресину 215,3 тис. хворих на цукровий та нецукровий діабет.

Ухвалений у другому читанні проект закону про Державний бюджет України на 2012 р. передбачав децентралізацію видатків на здійснення заходів державних цільових програм, але у фінальній версії документа було повернено централізовану систему закупівель

У 2012 р. видатки Держбюджету на медичну та фармацевтичну освіту спрямовуватимуться замість МОЗ України до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту згідно з розпорядженням КМУ від 16 листопада 2011 р. № 1191-р, яке передбачає передачу до 1 січня 2012 р. вищих навчальних закладів I–IV рівня акредитації, навчально-методичних і науково-методичних установ до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Соціальні аспекти розвитку України потребують особливої уваги у контексті нещодавніх дискусій відносно скасування соціальних виплат деяким пільговим категоріям населення.

На Міністерство соціальної політики у 2012 р. було виділено лише на 0,02% коштів більше, ніж в 2011 р. — 62,8 млрд грн., проте на апарат цього Міністерства видатки збільшено на 16%.

У 2012 р. планується збільшити деякі соціальні виплати. Так, з Державного бюджету до Пенсійного фонду буде спрямовано 57,5 млрд грн., що на 19%, ніж у 2011 р. Розміри допомоги при народженні дитини у 2012 р. будуть збільшені в 2,2 раза порівняно з 2010 р.

Кабінетом Міністрів України 23 листопада 2011 р. прийнято постанову № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», на реалізацію якої під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» до другого читання додатково враховано 1,8 млрд грн., що на 30% більше, ніж обсяги, передбачені на зазначену мету у проекті держбюджету, представленому на перше читання.

Так, наприклад, середній розмір пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС збільшиться майже в 2 рази і становитиме: для інвалідів І групи — 5439,52 грн. (в 2011 р. — 2442,98), для інвалідів ІІ групи — 5128,73 грн. (в 2011 р. — 2195,21), для інвалідів ІІІ групи — 3941,53 грн. (в 2011 р. — 1421,61). Але незважаючи на збільшення пільг отримувати їх буде складніше. Конституційний суд України визнав конституційним право уряду визначати порядок і розмір соціальних виплат залежно від наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду. Цим пунктом парламент встановив порядок виплат соціальних пільг низці категорій населення, а саме упов­новажив уряд встановлювати порядок і розмір цих виплат відповідно до наявних ресурсів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Увагу привернули такі статті витрат Держбюджету-2012, як фінансування деяких силових структур, яке було значно посилене порівняно з 2011 р. Так, у 2012 р. передбачається збільшити видатки на силові структури (Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство оборони України, Служба безпеки України) — на 3,5 млрд грн. (12%) до 34,1 млрд грн. порівняно з 2011 р. Також суттєво — більше ніж на 1,4 млрд грн. (53%) збільшаться видатки з держбюджету на судову систему.

Враховуючи прогнозні показники розвит­ку України на 2012 р., можна лише сподіватися на покращення соціально-економічної ситуа­ції в країні.

Анна Шибаєва
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті