Державний бюджет України 2011: від проекту до другого читання

10 грудня Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (реєстраційний № 7000 від 10.12.2010 р.) (далі — проект закону). У проекті закону визначені доходи Державного бюджету України на 2011 р. у сумі 281 464 879,4 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України у сумі 238 581 192,9 тис. грн. та доходи спеціального фонду Державного бюджету України у сумі 42 883 686,5 тис. грн. (згідно з додатком № 1 до цього проекту). Документом пропонується затвердити видатки Державного бюджету України на 2011 р. у сумі 321 948 850,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду Державного бюд­жету — у сумі 279 127 019,8 тис. грн. та видатки спеціального фонду Державного бюджету — у сумі 42 821 830,5 тис. грн.

У проекті закону для МОЗ України як одного з головних розпорядників бюджетних коштів передбачено видатки в сумі 7 031 997,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 5 384 245,8 тис. грн., по спеціальному фонду — 1 647 751,5 тис. грн.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я» видатки становлять 26 831,9 тис. грн. При цьому видатки загального фонду проекту бюджету на 2011 р. передбачені в обсязі 26 094,7 тис. грн., що на 1275,2 тис. грн. (або 4,7%) менше, ніж у 2010 р., видатки спеціального фонду — 737,2 тис. грн.

Проектом Державного бюджету на 2011 р. перед­бачені видатки загального фонду за бюджетною програмою «Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини» у сумі 13 924 тис. грн., що на 29,3 тис. грн. більше порівняно з 2010 р. У 2011 р. планується виконати 44 фундаментальні дослідження у 25 наукових установах і організаціях, що відповідає аналогічному плановому показнику 2010 р. Середні витрати на проведення одного дослідження у 2011 р. становитимуть 316,4 тис. грн., що на 0,6 тис. грн. більше показника за 2009 р. За результатами проведених досліджень, протягом року передбачено також виділення коштів для 476 пуб­лікацій в наукових виданнях та видання 15 монографій.

За бюджетною програмою «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров’я» на 2011 р. передбачені видатки в цілому у сумі 63 377,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 42 115,0 тис. грн., по спеціальному фонду — 21 262,3 тис. грн., тобто видатки загального фонду збільшено проти 2010 р. відповідно на 150,8 тис. грн. (або 0,4%), видатки спеціального фонду — на 3643,1 тис. грн. (або 20,7%).

Науково-дослідні роботи у 2011 р. будуть здійснюватися у 39 наукових установах і організаціях, якими планується виконати 547 науково-дослідних робіт, із них за рахунок загального фонду — 214 та спеціального фонду — 333. Середні витрати на проведення однієї науково-дослідної роботи у 2011 р. становитимуть за рахунок загального фонду 196,8 тис. грн., спеціального фонду — 63,8 тис. грн. Середні витрати за рахунок коштів загального фонду на навчання одного клінічного ординатора (аспіранта) становитимуть 19,4 тис. грн., докторанта — 25,7 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини» у 2011 р. передбачено видатки загального фонду в обсязі 94,5 тис. грн. Протягом 2011 р. 4 установами буде забезпечуватися збереження 20 944 зразків колекцій штамів та організмів. Середні витрати на збереження одного зразка колекції передбачаються у сумі 4,5 тис. грн.

За бюджетною програмою «Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» у проекті бюджету на 2011 рік перед­бачені видатки в обсязі 1 573 099,0 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 592 901,4 тис. грн., спеціального фонду — 980 197,6 тис. грн.

У 2011 р. надання вищої та післядипломної освіти за цією програмою буде здійснюватися у 15 навчальних закладах. Середньорічна чисельність студентів у 2011 р. становитиме 83 727 осіб.

За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кад­рів у сфері охорони здоров’я» у проекті Державного бюджету на 2011 р. передбачені видатки в сумі 151 497,0 тис. грн., у тому числі загального фонду — 106 645,9 тис. грн., спеціального фонду — 44 851,1 тис. грн. У 2011 р. надання вищої та післядипломної освіти за цією програмою буде здійснюватися­ у 3 навчальних закладах. У 2011 р. підвищать кваліфікацію 41 896 осіб.

За бюджетною програмою «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я» планується спрямувати кошти в обсязі 625 708,6 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 598 501,4 тис. грн. та по спеціальному фонду — 27 207,2 тис. грн. Видатки на 2011 р. забезпечать надання спеціалізованої та високо­спеціалізованої медичної допомоги окремим категоріям населення у 26 закладах МОЗ (з потужністю більше 7 тис. ліжок), зокрема дітям — Національною дитячою спеціалізованою лікарнею «Охматдит», ветеранам війни — Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни.

За бюджетною програмою «Стипендії Президента України для видатних діячів галузі охорони здоров’я» передбачено видатки в обсязі 924,0 тис. грн., які заплановані для встановлення 200 стипендій відповідно до Указу Президента України від 13.07.2006 р. № 611. Зазначені видатки заплановані на рівні поточного року.

За бюджетною програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я» передбачаються видатки в обсязі 405 369,5 тис. грн., в тому числі по загальному фонду — 394 735,5 тис. грн. та по спеціальному фонду — 10 634 тис. грн. Зазначені кош­ти спрямовуватимуться на функціонування 16 клінік наукових установ МОЗ (з потужністю 2,8 тис. ліжок) для надання високоспеціалізованої відповідно до профілю допомоги населенню із впровадженням у практику лікування нових наукових розробок.

За бюджетною програмою «Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями» передбачено асигнування в сумі 386 303,2 тис. грн., в тому числі по загальному фонду — 318 010,8 тис. грн. та по спеціальному — 68 292,4 тис. грн. За рахунок зазначених коштів планується забезпечити безоплатним санаторно-курортним лікуванням понад 49 тис. осіб, хворих на туберкульоз (відповідно до норм Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз») у 26 спеціалізованих протитуберкульозних санаторіях загальнодержавного значення та понад 48 тис. дітей за медичними показаннями у 14 загальнодержавних дитячих спеціалізованих санаторіях.

За бюджетною програмою «Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я» передбачаються видатки в обсязі 34 862 тис. грн., в тому числі по загальному фонду — 29 747 тис. грн. та по спеціальному фонду — 5 115 тис. грн. За рахунок цих коштів функціонуватимуть 13 закладів МОЗ для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та консультативної медичної допомоги.

За бюджетною програмою «Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах» передбачаються видатки в обсязі 44 100 тис. грн., в тому числі по загальному фонду — 34 613,7 тис. грн. та по спеціальному фонду — 9 486,3 тис. грн. Зазначені видатки спрямовуються на надання стоматологічної допомоги населенню у 8 стоматологічних поліклініках при вищих медичних навчальних закладах та на водному транспорті.

Найбільшою за обсягом фінансування та питомою вагою серед бюджетних програм у сфері охорони здоров’я є програма «Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезінфекційні заходи». Видатки по цій програмі плануються у сумі 1 727 253,4 тис. грн., в тому числі по загальному фонду — 1 268 520,1 тис. грн. та по спеціальному фонду — 458 733,3 тис. грн. За рахунок зазначених коштів передбачено функціонування 798 установ санітарно-епідеміологічної служби, які мають забезпечити контроль за санітарно-епідеміологічною ситуацією на всій території України шляхом проведення обстежень близько 500 тис. об’єктів нагляду та 30,5 млн лабораторних досліджень тощо. За рахунок спеціального фонду за зазначеною програмою планується проведення робіт з профілактичної дезінфекції та надання інших послуг, які здійснюються згідно з чинним законодавством на платній основі за договорами.

Поряд з цим за окремою бюджетною програмою «Заходи по боротьбі з епідеміями» у проекті бюджету на 2011 р. передбачено 500 тис. грн. для забезпечення здійснення додаткових проти­епідемічних заходів у разі непередбачуваного погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації на окремих територіях.

У проекті Державного бюджету 2011 р. за програмою «Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укр­медпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційних проектів» по загальному фонду перед­бачені видатки у сумі 146 769,2 тис. грн. Нагадаємо, що за ці кошти мали бути придбані автомобілі для забезпечення надання первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості.

За бюджетною програмою «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики» на 2011 р. передбачено асигнування по загальному фонду з обсягом 237 835,5 тис. грн. на закупівлю імунобіологічних препаратів (вакцин) для проведення профілактичних щеплень дітям (відповідно до календаря щеплення).

Для реалізації заходів Державної цільової соціальної програми «Трансплантація» за бюджетною програмою «Централізовані заходи з транс­плантації органів та тканин» передбачено кошти в обсязі 43 392,6 тис. грн.

Враховані у проекті видатки за бюджетною програмою «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я» в обсязі 26 507,7 тис. грн., в тому числі по загальному фонду — 24 297,1 тис. грн. та по спеціальному фонду — 2 210,6 тис. грн. Ці видатки планується спрямувати на функціонування 20 закладів МОЗ (центральні бази спецмедпостачання, центр медстатистики, головне бюро судмедекспертизи тощо), на виготовлення бланків листків тимчасової непрацездатності та інші заходи.

Бюджетна програма «Лікування громадян України за кордоном» у проекті Державного бюд­жету на 2011 р. планується для лікування хворих, яким не може бути надана відповідна медична допомога в Україні (близько 19 осіб залежно від вартості лікування). Обсяг видатків за програмою передбачається в сумі 14 011,9 тис. грн.

З метою стабілізації епідемічної ситуації з туберкульозу в Україні, запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, а також для забезпечення лікування онкологічних хворих, у тому числі онкохворих дітей, високо­вартісними онкопрепаратами за бюд­жетною програмою «Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих» передбачено кошти в сумі 577 177,6 тис. грн., з яких передбачається спрямувати:

• 150 541,5 тис. грн. — на реалізацію заходів Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз, які передбачають, зокрема, централізовану закупівлю протитуберкульозних препаратів першої та другої лінії для безперервного лікування протягом року хворих на туберкульоз, придбання тестів для ідентифікації культур мікобактерій туберкульозу, препарату туберкулін. Зазначені видатки дадуть можливість охопити лікуванням понад 52 тис. осіб, хворих на туберкульоз. За рахунок цього прогнозується зниження показника смертності населення від цієї хвороби на 0,5%;

• 224 012,4 тис. грн. — на заходи Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями, а також централізовані заходи з лікування онкохворих дітей, що дозволить забезпечити лікуванням понад 160 тис. онкологічних хворих, у тому числі дітей;

• 199 359,6 тис. грн. — на заходи Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. Зазначені кошти будуть спрямовані на забезпечення антиретровірусними препаратами хворих на СНІД та на 100% забезпечення служби крові тест-системами на СНІД;

• 3264,1 тис. грн. — на виплату державної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дітям.

За бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» у проекті Державного бюджету на 2011 рік передбачені видатки в обсязі 506 162,3 тис. грн. Зокрема, за цією програмою враховано кошти на реалізацію:

• медичних заходів запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, видатки на проведення яких передбачені в сумі 91 981,0 тис. грн., що дасть можливість суттєво поліпшити централізоване забезпечення надання кардіо­логічної та кардіохірургічної допомоги хворим (включаючи забезпечення кардіо­стимуляторами, штучними клапанами та іншими імплантатами серця);

• заходів Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» з обсягом видатків 34 065,7 тис. грн. За рахунок цих коштів перед­бачається придбання імуноглобулінів і препаратів при кровотечах у породіль, придбання тестів для обстеження осіб груп ризику на TORCH та інші інфекції, що передаються статевим шляхом, придбання лікарських засобів для лікування синдрому дихальних розладів у новонароджених та контрацептивів для жінок з тяжкими захворюваннями;

• централізованих заходів із забезпечення донорства крові та її компонентів з обсягом видатків 86 321 тис. грн., які передбачені на забезпечення служби крові тест-системами для контролю донорської крові на гепатити В, С та сифіліс, на закупівлю для служб крові пластикатної тари для заготівлі донорської крові та її компонентів та одноразових комплектів для апаратного плазмаферезу, а також для часткового оснащення лабораторій закладів пере­ливання крові автоматизованими аналізаторами;

• централізованих заходів з лікування хворих на гемофілію в сумі 68 631,4 тис. грн. для централізованого забезпечення потреби хворих у препаратах (фактори згортання крові). Ці кошти дадуть можливість забезпечити супровід таких хворих при оперативних втручаннях та забезпечити факторами згортання крові дітей з найбільш тяжкими та ускладненими формами перебігу цього захворювання;

• заходів з надання медико-генетичної допомоги населенню — в обсязі 36 167,6 тис. грн. За ці кошти буде забезпечуватися обстеження новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз тощо, а також оснащення лабораторій окремих закладів медико-генетичної служби медичним обладнанням;

• заходів щодо забезпечення лікарськими засобами для лікування хворих на розсіяний склероз — 73 499,7 тис. грн., на гіпофізарний нанізм — 28 836,0 тис. грн. та на хворобу Гоше — 5322,9 тис. грн. Це дасть можливість забезпечити понад 3,5 тис. осіб відповідним високовартісним лікуванням.

У проекті на 2011 р. за вказаною бюджетною програмою враховано цільові видатки на проведення ребальзамації тіла М.І. Пирогова в сумі 200,0 тис. грн. Крім того, передбачено відновлення бюджетної програми «Заходи з обміну та вивчення досвіду у провідних клініках світу» з обсягом видатків 10 000,0 тис. грн., які забезпечать стажування фахівців за кордоном.

За бюджетною програмою «Забезпечення окремих централізованих заходів з лікування цукрового діабету» передбачено видатки в обсязі 20 710 тис. грн. на поліпшення своєчасної діагностики цукрового діабету та його ускладнень у дітей та вагітних (придбання витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів), а також на придбання тест-систем для тестування глікозильованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет.

Обсяг цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет збільшено порівняно з поточним роком на 105,9 млн грн. (або на 26,8%), і тому він становить 500,6 млн грн., що за розрахунками МОЗ України дозволить повною мірою забезпечити відповідні контингенти хворих препаратами інсуліну та десмопресину.

За бюджетною програмою «Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця» передбачено спрямувати 56 184,7 тис. грн. на організацію надання службою милосердя медично-патронажної допомоги самотнім громадянам похилого віку, інвалідам та іншим соціально вразливим верствам населення (понад 485 тис. осіб). Крім того, у зазначеній програмі враховано 101 тис. грн. на сплату членського внес­ку до Міжнародної федерації Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері контролю за якістю лікарських засобів» видатки загального фонду проекту бюджету на 2011 р. передбачені в обсязі 128 812,9 тис. грн., що на 37 559,3 тис. грн. (або 41,2%) більше, ніж у 2010 р., що пов’язано з виділенням капітальних видатків у сумі 45 000,0 тис. грн. на придбання спеціального обладнання для лабораторій.

Загальний обсяг попередніх показників видатків на охорону здоров’я, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів між Державним бюджетом та місцевими бюджетами, на 2011 р. становить 31 168,6 млн грн.

Окремо в проекті закону встановлено, що у 2011 р. контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів здійснюватиметься за рахунок надходжень від видачі дозволів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами.

14 грудня 2010 р. Верховна Рада Украї­ни ухвалила в першому читанні проект Закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік». 22 грудня цей законопроект має бути внесено до Верхов­ної Ради для розгляду у другому читанні, а на 24 грудня заплановано ухвалення його в цілому. Отже, пропозиції та поправки до головного фінансового документа держави приймаються Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету до 17 грудня включно.

Саме тому основною темою обговорення народних депутатів під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я (далі — Комітет) 15 грудня 2010 р. були пропозиції до проек­ту Закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Під час засідання було зазначено, що у законопроекті частка витрат на охорону здоров’я у структурі ВВП передбачена у розмірі 3,2%. На фінансування охорони здоров’я по загальному фонду заплановано 40,1 млрд грн., з них у Державному бюджеті — 8,9 млрд грн., у місцевих бюджетах — 31,2 млрд грн.
Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я неможливо очікувати ефективної роботи галузі охорони здоров’я, якщо витрати на неї становлять менше 5% ВВП. Прогноз ВВП України на 2011 р. становить 1253 млрд грн., 5% прогнозованого ВВП становили б 62,6 млрд грн., таким чином, передбачені проектом бюджету видатки на охорону здоров’я на 22,5 млрд грн. менші від потреби.

У проекті Державного бюджету на 2011 рік передбачено кошти у вигляді субвенцій місцевим бюджетам у розмірі 45 млн грн. для поліпшення умов оплати праці медичним працівникам, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз.

За розрахунками МОЗ України потреба у бюджетних асигнуваннях на виконання державних цільових програм та комплекс­них заходів у сфері охорони здоров’я на 2011 р. становить 3638,4 млрд грн. Водночас у зареєстрованому законопроекті на ці потреби передбачено асигнування в обсязі 1399,3 млрд грн., що на 74,2 млн грн. більше, ніж у 2010 р., однак становить лише 38,5% потреби.

Так, на виконання програми і централізованих заходів з імунопрофілактики передбачено кошти в сумі 237,8 млн грн., що становить лише 64,5% потреби. Передбачені кошти будуть спрямовані на закупівлю вакцин для проведення обов’язкових профілактичних щеплень дітям відповідно до календаря щеплень. На жаль, не враховані витрати на придбання сучасного обладнання для лабораторної діагностики інфекційних захворювань, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, з використанням ланцюгової полімеразної реакції і методу імуноферментного аналізу. Не передбачені також кошти на закупівлю обладнання для складів імунобіологічних препаратів, кабінетів щеплень та інших закладів, в яких проводяться профілактичні щеплення, на закупівлю холодильного обладнання для підтримки оптимальних умов холодового ланцюга.

Для реалізації заходів Державної цільової програми «Трансплантологія» у проекті передбачені витрати в сумі 43,3 млн грн., що становить 64,8% потреби.

На боротьбу з туберкульозом передбачено 150,5 млн грн., що на 14,4% менше, ніж у 2010 р. і становить лише 37,8% потреби.

На 45,3% потреби передбачено фінансування Державної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції та лікування хворих на СНІД, сума якого становить 199,4 млн. грн. і є на 9% меншою, ніж у поточному році. Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення антиретровірусними препаратами хворих на СНІД та служби крові тест-системами на СНІД. Проте абсолютно зрозуміло, що через недостатнє фінансування ці заходи знову, як і в попередні роки, будуть забезпечені недостатньо.

Значне занепокоєння у народних депутатів викликав стан справ з фінансуванням заходів, спрямованих на лікування хворих онкологічного профілю. Адже кошти на медичне обслуговування дітей з онкологічними захворюваннями у проекті Державного бюджету на 2011 рік окремим рядком взагалі не передбачені, оскільки Державна програма «Дитяча онкологія» у 2010 р. закінчилася, а нова програма МОЗ України не підготовлена і Кабінетом Міністрів не затверджена. При цьому розміри витрат на надання допомоги онкологічним хворим, закладені в проект Державного бюджету на 2011 рік, на 23% менші, ніж сума коштів, передбачених бюджетом 2010 р. Щорічно в Україні реєструється близько 170 тис. хворих на злоякісні новоутворення, вмирають від раку близько 100 тис. осіб. Недостатнє фінансування онкологічних закладів, незадовільне забезпечення їх лікувально-діагностичним обладнанням, до 80% якого підлягає ремонту та заміні, не дозволяють забезпечити впровадження та практичне використання сучасних високовартісних технологій, необхідних для організації ранньої своєчасної діагностики та ефективного лікування хворих онкологічного профілю.

Не менш складна ситуація і з реалізацією медичних заходів щодо запобігання і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань. На цю програму планується виділити кошти в сумі 91,98 млн грн., що на 19,3% менше виділеного у 2010 р. і становить лише 39,4% потреби. Між тим, саме серцево-судинні захворювання займають провідне місце у структурі причин смертності населення і одне з перших місць у структурі захворюваності.

На реалізацію заходів з лікування хворих на гемофілію передбачено кошти в сумі 68,6 млн грн., що на 71% більше, ніж у 2010 р. і становить 73,6% потреби. Нагадаємо, що 5 листопада 2010 р. під стінами МОЗ України вже відбулася акція, у якій взяли участь представники громадського об’єднання хворих на гемофілію. Пацієнти та їх близькі звернулися до керівників МОЗ України з проханням прояснити ситуа­цію щодо забезпечення хворих необхідними препаратами (www.umj.com.ua).

Приблизно таку ж невтішну картину маємо і щодо реалізації інших державних програм, 100% фінансування закладене лише за бюджетною програмою «Забезпечення окремих централізованих заходів з лікування цукрового діабету». 20,7 млн грн. передбачені для поліпшення своєчасної діагностики цукрового діабету та його ускладнень у дітей та вагітних (придбання витратних матеріалів для індивідуаль­них глюкометрів), а також на придбання тест-систем.

Кошти для оснащення необхідним обладнанням акушерських стаціонарів взагалі не перед­бачені.

Тому народні депутати — члени Комітету разом із представниками МОЗ Украї­ни намагалися виділити найбільш пріоритетні напрямки, за якими необхідно внести пропозиції до другого читання законопроекту «Про Державний бюджет України на 2011 рік» щодо збільшення обсягів фінансування, а також можливі джерела додаткових коштів.

Народний депутат Володимир Карпук (НУНС) зауважив, що незважаючи на проголошений Президентом курс реформ, принципи фінансування галузі охорони здоров’я не змінилися. Єдиного медичного простору в країні фактично не створено, відом­ча медицина фінансується окремо, і Міністерство охорони здоров’я не має ніякого відношення до розподілу коштів на медичне забезпечення різних галузей.

При цьому на медичне забезпечення різних міністерств і відомств, на заходи з керівництва та управління у сфері контролю за якістю лікарських засобів у проекті Державного бюджету на 2011 рік закладено чималі видатки, які в сумі становлять понад 2 млрд грн.

Він також висловив нерозуміння з приводу того, що в той час коли скорочуються видатки на реалізацію медичних заходів щодо запобігання і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, які зумовлюють 67% у структурі смертності, дві відомчі лікарні — водного транспорту та нафтопереробної промисловості, сумарний ліжковий фонд яких становить 540 ліжок, отримують з Державного бюджету 53,5 млн грн.

Обурення народних депутатів від опозиції викликало також підвищення видатків на утримання санаторних закладів Державного управління справами, на яке в проекті Державного бюджету на 2011 рік закладено понад 130 млн грн.

Віктор Лисак, перший заступник міністра охорони здоров’я, повідомив, що протягом року МОЗ України намагалося скоординувати свою діяльність з усіма міністерствами і відомствами щодо медичного забезпечення, але, на жаль, позитивної відповіді від них не отримано. Серед найбільш нагальних потреб галузі В. Лисак відзначив питання збільшення фінансування програми імунопрофілактики, лікування хворих на гемофілію, а також реалізації державної програми підготовки медичної інфраструктури міст, які будуть приймати чемпіонат ЄВРО-2012. Він підкреслив, що МОЗ України робить усе можливе задля оптимізації процедур закупівель і розподілу наявних лікарських засобів і виробів медичного призначення і в цьому напрямку вже відчутні певні позитивні зрушення.

Народний депутат Віктор Шевчук (БЮТ) запропонував врахувати у пропозиціях до другого читання проекту Закону «Про Державний бюджет на 2011 рік» побажання міністра охорони здоров’я Зіновія Митника, а саме: виділення фінансування на боротьбу з вірусними гепатитами, зокрема гепатитом С, серцево-судинними захворюваннями, СНІДом, ревматологічними та психічними захворюваннями, врахувавши усі питання, які були підняті під час засідання В. Лисаком.

Внаслідок обговорення народні депутати ухвалили рішення підтримати усі пропозиції, внесені представниками МОЗ України і рекомендувати бюджетному комітету врахувати їх під час підготовки законопроекту «Про Державний бюджет України на 2011 рік» до другого читання.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА» за матеріалами www.rada.gov.ua
(©) Sportmoments / Dreamstime.com / Dreamstock.ru

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті