Бюджет України 2013 р.: реалії життя

6 грудня 2012 р. проект Державного бюджету України, прийнятий у другому читанні Верховною Радою, був підписаний Президентом України. Цей Закон набуває чинності з 1 січня 2013 р. У даній публікації ми зупинимося на ключових аспектах розвитку країни наступного року, зокрема у сфері охорони здоров’я.

Формування річного бюджету потребує комплексного підходу при оцінці потенціального впливу як зовнішніх, так і внутрішніх чинників розвитку країни. Для світових товарних ринків характерна різноспрямована динаміка — зниження попиту та цін на сировину через уповільнення темпів зростання світової економіки з одночасним збереженням відносно високих цін на продовольство та енергоносії, зумовлена відповідно гіршим, порівняно з минулорічним, врожаєм у світі та збереженням напруги на Близькому Сході.

Також дестабілізувальний вплив на розвиток світової економіки відмічено у зв’язку зі збереженням фінансових проблем у країнах Європи та відновленням рецесійних тенденцій в окремих європейських країнах; погіршенням зовнішньоекономічної кон’юнктури; згортанням іноземними компаніями інвестиційних планів або перенесенням термінів їх реалізації на майбутній період; дефіцитом зовнішнього фінансування та звуженням можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу.

Таким чином, високими є ризики нестабільності на світових товарних та фінансових ринках, що може призвести до збереження тенденції уповільнення темпів зростання світової економіки в наступному році. У жовтні поточного року Міжнародний валютний фонд переглянув у бік зменшення оцінку розвитку світової економіки на 2012 р. з 3,5 до 3,3%, на 2013 р. — з 3,9 до 3,6%, у тому числі Єврозони на 2012 р. з -0,3 до -0,4%, на 2013 р. — з 0,7 до 0,2%.

За основу для розрахунку показників державного бюджету враховано сценарій, який передбачає обсяг номінального ВВП у сумі 1576 млрд грн., зростання реального ВВП на рівні 3,4%.

У 2013 р. зростання індексу споживчих цін (грудень до грудня) прогнозується на низькому рівні порівняно з минулими роками — 104,8%. Серед стримувальних антиінфляційних факторів немонетарного характеру в пояснювальній записці до Держбюджету–2013 зазначено наступні: очікування високого врожаю зернових, достатнього як для задоволення внутрішніх потреб, так і для підтримки високого експорту (51 млн тонн проти 45,6 млн тонн у 2012 р.); створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, будівництво овоче- та фруктосховищ, сучасних тваринницьких комплексів, зокрема з вирощування поголів’я великої рогатої худоби та виробництва молока, наслідком чого буде збільшення пропозиції сільськогосподарських товарів та налагодження ефективної системи ціноутворення на аграрну продукцію.

Що стосується деяких соціальних аспектів розвитку України, у наступному році прогнозується підвищення заробітної плати до 3334 грн., у реальному вимірі (з урахуванням інфляційного впливу) — на 3,3%.

У 2013 р. прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено в розмірі з 1 січня — 1108 грн., з 1 грудня — 1176 грн. та для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років: з 1 січня — 972 грн., з 1 грудня — 1032 грн.;
  • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня — 1210 грн., з 1 грудня — 1286 грн.;
  • працездатних осіб: з 1 січня — 1147 грн., з 1 грудня — 1218 грн.;
  • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 894 грн., з 1 грудня — 949 грн.

Рівень мінімальної заробітної плати на 2013 р. передбачено в місячному розмірі з 1 січня — 1147 грн., з 1 грудня — 1218 грн.; у погодинному розмірі: з 1 січня — 6,88 грн., з 1 грудня — 7,3 грн.

У рамках Державного бюджету України на 2013 р., ухваленого Президентом України, передбачено доходи в сумі 362 830 144,1 тис. грн. і витрати — 412 060 560,7 тис. грн. Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України встановлено в сумі 50 532 000 тис. грн.

Порівняно з 2012 р. у Державному бюджеті України на 2013 р. закладено доходи на 3%, а витрати — на 0,4% менше. Таким чином, наступного року очікується зростання дефіциту бюджету на тлі випереджаючих темпів скорочення доходів у порівнянні з видатками.

Дохідна частина бюджету на 2013 р. розроблена з урахуванням деяких змін у податковому законодавстві. Наприклад, з 1 січня 2013 р. буде введено в дію податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Що стосується податку на прибуток, то планується зниження його ставки з 21 до 19%, а для суб’єктів індустрії програмної продукції — до 5%, але починаючи з 2013 р. передбачено запровадження сплати щомісячних авансових внесків з податку на прибуток.

Прогнозні надходження податку на додану вартість до загального фонду державного бюджету на 2013 р. розраховані за ставкою 20%. Але для платників податку на додану вартість передбачено деякі зміни. Зокрема, скасування нульової ставки обкладення податком на додану вартість операцій з постачання природного газу на митній території України Публічним акціонерним товариством «Національна акціо­нерна компанія «Нафтогаз України». У свою чергу, буде продовжено дію норми щодо звільнення від оподаткування операцій з постачання зерна. Також буде продовжено дію податку на додану вартість з ввезених в Україну товарів, при цьому очікується збільшення надходжень до бюджету у цій сфері оподаткування за рахунок збільшення кількості зовнішньоекономічних операцій. Стосовно податку на додану вартість на виробництво та імпорт лікарських засобів у 2013 р. ніяких змін не передбачено — ця група товарів залишається вільною від сплати цього виду податку.

Що стосується видаткової частини Держбюджету–2013, то позитивним моментом є збільшення видатків на Міністерство охорони здоров’я на 28% порівняно з 2012 р. Так, на Міністерство охорони здоров’я виділено 9 041 843,4 тис. грн., у тому числі за загальним фондом — 6 854 829,8 тис. грн., за спеціальним фондом — 2 187 013,6 тис. грн. (табл. 1). Збільшення видатків на Міністерство охорони здоров’я у порівнянні з 2012 р. передбачено головним чином за спеціальним фондом — утричі, за загальним фондом сума видатків збільшена лише на 8%.

Ці суми включають витрати апарату Міністерства охорони здоров’я (7 278 741,3 тис. грн.), Державної служби з лікарських засобів (92 704,0 тис. грн.), Державної санітарно-епідеміологічної служби (1 666 240,3 тис. грн.), Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням (4 157,8 тис. грн.). Для усіх цих служб передбачено збільшення витрат. Так, витрати апарату Міністерства охорони здоров’я та Державної служби з лікарських засобів збільшено на 6 та 8% відповідно. Для Державної санітарно-епідеміологічної служби та Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу­ та іншим соціально небезпечним захворюванням виділені суми збільшилися більше ніж на 1 млн грн. для кожної порівняно з 2012 р. за рахунок додаткових статей видатків. Зокрема, 1,3 млн грн. виділено для Державної санітарно-епідеміологічної служби на «Діяльність установ Державної санітарно-епідеміологічної служби та заходи по боротьбі з епідеміями», а для Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням передбачено 1 млн грн. на «Удосконалення заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу­ та інших соціально-небезпечних захворювань в Україні».

У Держбюджеті-2013 на Міністерство охорони здоров’я виділено 9 041 843,4 тис. грн., у тому числі за загальним фондом — 6 854 829,8 тис. грн., за спеціальним фондом — 2 187 013,6 тис. грн.

Увагу привернув той факт, що наступного року в рамках видатків на Міністерство охорони здоров’я зовсім відсутня стаття для Державної служби з контролю за наркотиками.

Ні для кого не секрет, що в нашій країні профілактичній медицині відводиться остання роль. У 2013 р. планується започаткувати розвиток цього напрямку медицини. Так, найбільшою за обсягом фінансування та питомою вагою серед бюджетних програм у сфері охорони здоров’я є бюджетна програма «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», для якої передбачені видатки в обсязі 2 118 729,6 тис. грн. Зазначені видатки планується спрямувати на профілактику захворювань, інвалідності та смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги населенню.

Загальнодержавні видатки на Міністерство охорони здоров’я у 2013 р. скорочено на 33% у порівнянні з 2012 р. до 821 751,4 тис. грн. Слід відмітити, що в 2012 р. за цією статтею витрат проходила сума 1 221 891,7 тис. грн. При цьому без змін залишилися кошти, передбачені для субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії, а також на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги — 200 млн грн. і 323,1 млн грн. відповідно.

У 2013 р. знову передбачена субвенція з Державного бюджету обласному бюджету Донецької області на будівництво ПЕТ-КТ цент­ру, капітальний ремонт і реконструкцію лікарняних споруд та закупівлю високовартісного медичного обладнання для Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання в розмірі 60 млн грн. Для порівняння роком раніше цей показник був на рівні 96 млн грн.

У Держбюджеті–2013 з’явилася така стаття видатків, як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою в розмірі 191 636,3 тис. грн. А це означає, що дію Пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою буде продовжено на 2013 р. Обсяг виділених коштів становить трохи більше третини загальної суми грошей, витрачених населенням протягом 50 тиж 2012 р. на препарати для лікування гіпертонічної хвороби, які підпадають під дію Пілотного проекту.

Загальний обсяг показників видатків на охорону здоров’я, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами, згідно з бюджетом на 2013 р. становить 42 120,2 млн грн., що на 2 649,6 млн грн. або на 6,7% більше відповідного показника 2012 р.

У складі видатків на охорону здоров’я на наступний рік враховано цільові видатки:

  • для забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет в обсязі 589,7 млн грн.;
  • на підтримку проведення реформування системи охорони здоров’я у пілотних регіонах — 417,3 млн грн. (розподілено для обласних бюджетів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та бюджету міста Києва);
  • підтримку проведення реформування первинної медичної допомоги у пілотних регіонах для заохочення медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу, за обсяг та якість виконаної роботи — 250 млн грн. (розподілено для бюджетів міст обласного значення та районних бюджетів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та бюджету міста Києва).

У 2013 р. видатки Держбюджету на медичну та фармацевтичну освіту у вищих навчальних закладах I–IV рівня акредитації становитимуть 2 211 557,8 тис. грн.

На потреби Національної академії медичних наук України заплановано виділити 2 488 606,7 тис. грн., що на 6% більше порівняно з 2012 р.

Що стосується витрат на медичне обслуговування співробітників державних структур, то нагадаємо, що у 2012 р. вони були суттєво збільшені порівняно з 2011 р., за винятком медичного обслуговування та оздоровлення особового складу служби зовнішньої розвідки України. Наступного року сумарно для цих статей бюджету передбачено збільшення видатків на 7,7% у порівнянні з 2012 р., але для різних статей буде різноспрямована динаміка видатків (табл. 2).

Таблиця 2

Видатки Державного бюджету України на 2013 р. на медичне забезпечення службовців та керівництва деяких державних структур

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету 2013 2012 Темпи зростання/спаду, %
0301170 0731 Надання медичних послуг медичними закладами 371239 388936 –4,6
1001100 0721 Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 547632 517623 5,8
1003080 0731 Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах 39798 36918 7,8
2101080 0260 Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни 1139922 1015630 12,2
2501070 0732 Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності 11318 12486 –9,4
2501080 0734 Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та інвалідів 114033 115164 –1,0
3104040 0731 Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 993133 903739 9,9
3108020 0731 Медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам 10826 10238 5,7
3202060 0763 Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 49895 50000 –0,2
6521050 0734 Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України 262707 235666 11,5
6541100 0731 Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України 39965 36702 8,9
6621020 0734 Медичне обслуговування та оздоровлення особового складу Служби зовнішньої розвідки України 1939 1954 –0,8
Всього     3582407 3325056 7,7

Соціально-економічна ситуація в нашій державі є нестійкою та потребує особливої уваги з точки зору розширення фінансування соціально значимих сфер. У Держбюджеті–2013 на Міністерство соціальної політики виділено на 26% коштів більше, ніж у 2012 р. — 88,6 млрд грн. У наступному році передбачається збільшення видатків у Пенсійний фонд України на 29% порівняно з 2012 р. до 83,2 млрд грн. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, залишено практично без змін на рівні 2,6 млрд грн. (+1% порівняно з 2012 р.).

У поточному році було відзначено суттєве посилення фінансування деяких силових структур (Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство оборони України, Служба безпеки України), а також судової системи в порівнянні з бюджетом на 2011 р. У 2013 р. ці статті бюджету знову буде збільшено, але в межах 10%, за винятком видатків на Міністерство оборони України, які буде зменшено на 7%.

Нагадаємо також, що у 2012 р. було демонстративне скорочення видатків на апарат Верховної Ради. У 2013 р. ці витрати передбачається збільшити порівняно з 2012 р. на 8% з 869 821,2 до 935 971,0 тис. грн.

Таким чином, простежується соціальна спрямованість Держбюджету–2013, активно популяризуються кроки держави в напрямку зростання уваги до соціально незахищених верств населення, а також надання медичної допомоги громадянам країни.

Але після стагнації видатків на соціальне та медичне забезпечення населення України протягом останніх років постає питання, наскільки теперішній обсяг фінансування цих важливих статей бюджету достатній для задоволення реальних потреб сьогодення.

Анна Шибаєва

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті