Підсумкова колегія Київського аптечного об,єднання «Фармація»

28 лютого у приміщенні Великого конференц-залу Національної академії наук України відбулася колегія аптечного об’єднання «Фармація» Київської міської держадміністрації, на якій було підбито підсумки роботи аптечних підприємств, що входять до складу вищезгаданого об’єднання, у 2001 році. З промовою виступив генеральний директор АО «Фармація» Володимир Руденко. В роботі колегії взяли участь заступник голови Державного департаменту Олександр Євтушенко, заступник Головного державного інспектора України з контролю якості лікарських засобів Сергій Сур, голова Ради Української асоціації сприяння охороні здоров’я населення, радник прем’єр-міністра України Володимир Загородній та ін. Було дано високу оцінку діяльності АО «Фармація» у минулому році й відзначено, що АО «Фармація» — один із провідних українських дистриб’юторів лікарських засобів, в асортименті якого понад 4000 лікарських препаратів.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У доповіді В. Руденко зазначив, що діяльність комунальних підприємств АО «Фармація» в 2001 р. була спрямована на виконання завдань Київської міської держадміністрації, національних та регіональних програм соціальної допомоги населенню, збереження і зміцнення здоров’я громадян, забезпечення населення життєво необхідними лікарськими засобами у визначеному відповідними регламентуючими органами обсязі. Нові організаційні, правові та економічні умови, в яких формуються відносини на фармацевтичному ринку, вимагають подальшого удосконалення процесу державного регулювання діяльності фармацевтичної галузі.

p_331_10_110302_KOLLEGIA.jpg (10679 bytes)

Зліва направо: заступник Головного державного інспектора України з контролю якості лікарських засобів Сергій Сур, президент Київського фармацевтичного товариства Валентина Бабяк, генеральний директор АО «Фармація» Київської міської держадміністрації Володимир Руденко, заступник голови Державного департаменту Олександр Євтушенко

У 2001 р. частка комунальних аптечних закладів на фармацевтичному ринку Києва складала 27,6% загальної чисельності аптек. Зараз у столиці України функціонує 80 аптечних підприємств комунальної власності, які об’єднують 127 аптек і 118 їх відокремлених структурних підрозділів; 34% аптек вищезгаданої форми власності надають всі види фармацевтичних послуг.

Нові економічні умови вимагають подальшого розвитку та вдосконалення господарської діяльності, збільшення обсягів реалізації. У минулому році обсяг загального товарообігу зріс на 9,3% порівняно з 2000 р., приріст обсягу оптового товарообігу становив 50,2%, реалізації ліків пільговим категоріям населення — 8,5%. Разом з тим обсяг роздрібного товарообігу склав 97,3% такого у 2000 р., що пояснюється значним зростанням у місті кількості аптечних закладів інших форм власності. З метою підвищення конкурентоспроможності на 2,45% (до 9,92%) була знижена середня оптова надбавка. Постійно проводиться пошук резервів для зменшення витрат обігу. Об’єднанню вдалося знизити середній рівень операційних витрат на 0,8%. При цьому рівень витрат по аптеках АО «Фармація» у 2001 р. склав 24,18%, по аптечній базі — 10,26%. Слід відзначити, що рівень рентабельності аптек, що входять до складу об’єднання, склав 0,4% до товарообігу і 1,62% до операційних витрат.

Минулого року в роздрібній комунальній аптечній мережі м. Києва націнка на лікарські засоби в середньому складала 30,9%, в оптовій ланці — 9,92%. Ці показники нижчі в порівнянні з іншими регіонами України.

Позитивним у діяльності АО «Фармація» є прискорення обігу товарних запасів в 2001 р. на 1,3 дня. В аптеках цей показник коливається від 16 до 59 днів. У минулому році значно зросла продуктивність праці. За звітний період середня продуктивність праці становила 83,5 тис. грн. порівняно з 73,2 тис. грн. в 2000 р. Аналіз використання орендованої площі свідчить про те, що навантаження на 1 кв. м становить в середньому по аптеках міста 2,7 тис. грн. на рік, що на 4,2% більше, ніж в 2000 р. у порівняних цінах.

Водночас не можна не сказати про те, що орендовані приміщення, плата за які сягає 16 грн. за 1 кв. м, не завжди використовуються раціонально. В умовах конкурентної боротьби можуть вижити тільки ті підприємства, які постійно аналізують результати своєї діяльності і своєчасно вживають заходів щодо усунення недоліків.

СПІВРОБІТНИЦТВО З ВИРОБНИКАМИ

У звітний період на вітчизняному фармацевтичному ринку з’явилися нові ефективні препарати. Зараз проводиться робота, спрямована на формування в оптовій ланці АО «Фармація», — аптечній базі — широкого спектра лікарських засобів і виробів медичного призначення.

За звітний період з виробниками лікарських засобів було укладено 204 угоди, на 67 більше, ніж у 2000 р. З вітчизняними виробниками укладено 61 угоду. Обсяг закупівлі лікарських засобів у 2001 р. збільшився на 67% порівняно з 2000 р. Найбільша частка в ньому належить «Фармацевтичній фірмі «Дарниця», Борщагівському ХФЗ, Київмедпрепарату, ВАТ «Фармак», ВАТ «Здоров’я», Київському вітамінному заводу.

Перелік найменувань лікарських засобів і виробів медичного призначення, наявних на аптечній базі, в минулому році сягав 4400, що приблизно у 2 рази більше, ніж у 2000 р. Номенклатура вітчизняних фармацевтичних підприємств представлена на аптечній базі у повному обсязі (на 100%). Зросла номенклатура імпортних лікарських засобів, значно підвищився відсоток парафармацевтичної продукції. Що стосується останньої, то є всі підстави для подальшого нарощування номенклатури, просування на український ринок та збільшення обсягу продажу.

Слід відзначити, що частка реалізації лікарських засобів вітчизняного виробництва, становить 51% загального обсягу продажу, та 75% загальної кількості упаковок лікарських препаратів.

Належне функціонування структурних підрозділів АО «Фармація» дозволяє оперативно виконувати замовлення та протягом доби доставляти лікарські засоби покупцям. Необхідно відзначити, що 70% продукції аптечні підприємства АО «Фармація» закуповують на аптечній базі.

НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

В. Руденко відзначив, що для підвищення ефективності роботи аптечних підприємств, що входять до АО «Фармація», а також зростання товарообігу, поліпшення обслуговування покупців було проведено роботу з удосконалення та розширення комп’ютерної бази та програмного забезпечення.

Нове програмне забезпечення дає змогу АО «Фармація» інтегруватися з локальними мережами постачальників для здійснення замовлень в електронному вигляді. Аналіз наявності на ринку фармацевтичної продукції вітчизняного виробництва свідчить про те, що роботу з планування та контролю за пропозицією препаратів сезонного попиту не завжди можна вважати задовільною. Це негативно відбивається на забезпеченні потреб охорони здоров’я громадян.

У минулому році АО «Фармація» активно надавала інформаційні послуги населенню, фахівцям і суб’єктам підприємницької діяльності. Аптечним інформаційним центром «Інфомед» протягом 2001 р. було надано близько 950 тис. інформаційних послуг, в тому числі довідковою службою понад 850 тис., що на 7% більше, ніж у 2000 р. Збільшилась кількість аптечних підприємств, які використовують у своїй діяльності сучасні методи електронного зв’язку, ведення складського та бухгалтерського обліку з використанням комп’ютерних баз даних, що створює передумови для накопичення та опрацювання інформації в рамках єдиної централізованої мережі. На сьогодні в 93% аптечних підприємств корпорації впроваджено систему автоматизації.

УЧАСТЬ У ВИКОНАННІ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ КИЄВА

Виконання розпоряджень Київської міської державної адміністрації, вимог регіональних програм «Турбота», «Діти України», «Здоров’я літніх людей», «Здоров’я киян» щодо надання допомоги пільговим та малозабезпеченим категоріям населення проводиться в основному в межах затвердженого формуляра лікарських засобів.

У ході виконання програми «Цукровий діабет» одержано інсулінів на суму 9 416 678 грн., у тому числі 70,7% інсулінів вітчизняного виробництва. Згідно з розпорядженням головного ендокринолога, інсуліни щомісяця розподіляли між аптеками для подальшого відпуску хворим за рецептами. Система обігу інсулінів автоматизована, що дає змогу чітко та оперативно проводити аналіз обліку, розподілу і забезпечення населення життєво необхідним препаратом.

Результати комп’ютерного аналізу свідчать про те, що середня вартість ліків, відпущених за пільговими рецептами, у минулому році становила 11,08 грн., виписаних для хворих онкологічного профілю — 16,93 грн., інвалідів Великої Вітчизняної війни — 7,36 грн., постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС — 14,97 грн., хворих на бронхіальну астму — 25,25 грн., психічно хворих — 11,6 грн. В усіх аптеках АО «Фармація» працювали ветеранські відділи. Лікарські засоби вітчизняного виробництва ветеранам війни, праці, малозабезпеченим відпускалися зі знижкою 10–20%. Крім того, було організовано доставку додому ліків одиноким тяжкохворим. Загальна сума знижок у 2001 р. склала 3,6 млн грн.

ВИСОКА КВАЛІФІКАЦІЯ ФАХІВЦІВ

В. Руденко підкреслив, що в усіх цивілізованих країнах за останнє десятиліття роль фармації в системі охорони здоров’я істотно підвищилася. Лікарі дедалі більше довіряють фармацевтам, компетентність яких постійно зростає. На базі Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика курси підвищення кваліфікації закінчили 113 провізорів, 40 фармацевтів і 46 спеціалістів керівного складу аптечних закладів АО «Фармація». Протягом 2001 р. атестаційною комісією присвоєно та підтверджено кваліфікаційну категорію 108 провізорам і 21 фармацевту. Зараз в об’єднанні працює 418 провізорів і 102 фармацевти, що мають кваліфікаційну категорію.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»
Фото Євгена Кривші

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті