Увага! Атестація!

p_343_22_030602_TOLOCHKO.jpg (10177 bytes)

Валентин Толочко, перший проректор НФАУ

Редакція продовжує публікацію матеріалів, які стосуються атестації фармацевтичних кадрів. Нижче наведені тематичні напрямки підвищення кваліфікації спеціалістів фармації на базі Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національної фармацевтичної академії України (далі — ІПКСФ НФАУ), а також напрямки та види післядипломної підготовки спеціалістів фармації на базі ІПКСФ НФАУ у другому півріччі 2002 р. Умови навчання коментують перший проректор НФАУ Валентин Толочко та декан ІПКСФ НФАУ Дмитро Великий.

Валентин Толочко. За сучасних умов підготовка та підвищення кваліфікації фармацевтичних кадрів визначається ринковими потребами галузі в досягненні високого професіоналізму фахівців за рахунок спеціалізації, поглибленої теоретичної підготовки, підвищення мотивації до безперервної освіти та вільного вибору працевлаштування.

p_343_22_030602_VELIKIJ.jpg (9543 bytes)

Дмитро Великий, декан ІПКСФ НФАУ

У складі НФАУ близько 20 років функціонує ІПКСФ, атестований і акредитований як вуз IV рівня. На базі ІПКСФ здійснюється післядипломна підготовка фармацевтів, провізорів усіх спеціалізацій (організаторів, технологів, аналітиків, клінічних провізорів) та інших фахівців фармацевтичної галузі — юристів, економістів, програмістів та ін.

Дмитро Великий. Відповідно до рівня акредитації та наявної ліцензії в ІПКСФ НФАУ проводиться тематичне післядипломне навчання (близько 60 програм) терміном від 2 до 4 тижнів (табл. 1), передатестаційна підготовка, цикли спеціалізації, в тому числі інтернатура, магістратура. Після успішного закінчення навчання слухачі ІПКСФ отримують документи державного зразка, наявність яких необхідна на всіх етапах виробничої діяльності, починаючи з державних вимог щодо ліцензування та акредитації аптечних установ і закінчуючи атестацією фармацевтичних кадрів.

Окрім зазначених напрямків (див. табл. 1), згідно з навчально-виробничим планом ІПКСФ НФАУ на друге півріччя 2002 р. передбачено проведення 18 циклів, з яких 9 — тематичного удосконалення, 7 — передатестаційних, 2 — підвищення кваліфікації викладачів. Конкретні терміни, напрямки та види підготовки у другому півріччі 2002 року наведені у табл. 2.

Таблиця 1

Тематичні напрямки підвищення кваліфікації спеціалістів фармації на базі ІПКСФ НФАУ

Цикл

Назва

Тривалість

Контингент

1. На базі кафедри управління та економіки фармації

ТУ-1

Організація роботи фармацевтичних підприємств

1 міс
(156 год)

Старші провізори аптек і аптечних пунктів

ТУ-2

Організація системи контролю якості в фармацевтичній галузі

“”

Керівники держінспекцій, контрольно-аналітичних лабораторій, завідувачі відділів та їх заступники

ТУ-3

Фармацевтична діяльність у сучасних умовах

0,5 міс
(72 год)

Провізори-організатори, керівники фармпідприємств та їх заступники, провізори

ТУ-4

Організаційні та економічні аспекти підприємницької діяльності на фармацевтичному ринку

“”

Провізори-організатори, фармацевти, які займаються організаційно-економічною діяльністю

ТУ-5

Організаційно-економічні основи підприємницької діяльності на  фармацевтичному ринку

“”

Провізори-організатори, провізори, фармацевти з відпуску ліків

ТУ-6

Питання зовнішньоекономічної діяльності фармацевтичних підприємств

“”

Комерційні директори, керівники зовнішньоекономічних відділів і відділів маркетингу підприємств усіх форм власності, провізори-організатори

ТУ-7

Управління міжособистісним спілкуванням на фармацевтичних підприємствах

“”

Керівники підприємств та їх заступники, провізори-організатори, фахівці кадрових служб

ТУ-8

Кадровий менеджмент

“”

Директори фармацевтичних фірм усіх форм власності, завідувачі (працівники) відділів кадрів управлінських структур

ТУ-9

Інформаційні потоки в  управлінні фармацевтичними підприємствами

“”

Керівники підприємств усіх форм власності та їх заступники, провізори-організатори, працівники кадрових і довідково-інформаційних служб

ТУ-10

Методи формування попиту і стимулювання збуту лікарських засобів на фармацевтичному ринку

“”

Керівники підприємств та їх заступники, провізори-організатори, працівники кадрових і довідково-інформаційних служб

ТУ-11

Податкове регулювання фармацевтичного бізнесу

“”

Керівники підприємств, фінансові та комерційні директори, менеджери, провізори-організатори, провізори, економісти, бухгалтери

ТУ-12

Створення та експлуатація інформаційно-пошукових баз даних

“”

Провізори-організатори, провізори, працівники відділів інформації та кадрів

ТУ-13

Пакети прикладних програм бухгалтерського обліку та роботи з банком

“”

Керівники фінансових, планово-фінансових відділів та бухгалтери фармацевтичних підприємств

ТУ-14

Правові аспекти відносин з питань закупівель та збуту лікарських препаратів і товарів медичного призначення

“”

Провізори-організатори, провізори відділів закупівель і збуту, маркетингу, юристи підприємств

ТУ-15

Економічні питання фармацевтичного ринку

“”

Керівники, фінансові та комерційні директори, менеджери, провізори-організатори, економісти, бухгалтери

ТУ-16

Основи управління фінансами фармацевтичних підприємств

“”

Керівники підприємств, провізори-організатори, менеджери, економісти, бухгалтери

2. На базі кафедри фармацевтичної технології та клінічної фармації

ТУ-1

Актуальні питання організації виробництва і контролю якості ліків

1 міс
(156 год)

Провізори загального профілю, провізори з контролю якості ліків

ТУ-2

Актуальні питання діяльності фахівців з відпуску та застосування ліків у сучасних умовах господарювання

0,5 міс
(72 год)

Фахівці (провізори, фармацевти), які відпускають ліки із аптек, аптечних пунктів і кіосків

ТУ-3

Сучасні питання виробництва ліків в умовах малого підприємства

0,5 та1 міс

Провізори, інженери-технологи, працівники відділів з контролю якості ліків підприємств з різною формою власності

ТУ-4

Особливості виробництва стерильних і асептичних ліків

0,5 міс

Фахівці, які займаються виготовленням та аналізом стерильних і асептичних ліків

ТУ-5

Технологія, фармакологічна дія та особливості використання ліків з рослинної сировини

1 міс

Провізори загального профілю, провізори та фармацевти з виготовлення і відпуску ліків, фахівці аптек “Лікарські рослини”

ТУ-6

Технологія та застосування лікувальних косметичних засобів

0,5 міс

Провізори загального профілю, провізори та фармацевти з виготовлення і відпуску косметичних лікарських засобів

ТУ-7

Вікові ліки

“”

Фахівці, які займаються приготуванням і реалізацією вікових ліків

ТУ-8

Гомеопатичні ліки та їх фармакотерапевтична дія

“”

Фахівці, які займаються питаннями виготовлення та реалізації гомеопатичних ліків

ТУ-9

Фармацевтична інформація

0,5 та1 міс

Провізори, які займаються інформаційною роботою

ТУ-10

Клініко-фармацевтичні аспекти раціонального використання ліків

“”

Клінічні провізори, провізори загального профілю, провізори та фармацевти з відпуску ліків

3. На базі кафедри якості, стандартизації і сертифікації ліків

ТУ-1

Актуальні питання з контролю якості ліків і лікарської рослинної сировини

1 міс
(156 год)

Провізори-аналітики та провізори, які відповідають за якість ліків в  аптеках, на складах, митницях, фармпідприємствах, та провізори-аналітики контрольно-аналітичних лабораторій

ТУ-2

Актуальні питання з контролю якості ліків у сучасних умовах

“”

Начальники державних інспекцій, їх заступники і інспектори, завідувачі контрольно-аналітичних лабораторій та їх заступники

ТУ-3

Актуальні питання з контролю якості ліків і лікарської рослинної сировини

0,5 міс
(72 год)

Провізори, які відповідають за якість ліків на фармацевтичних підприємствах

ТУ-4

Фізико-хімічні та хімічні методи аналізу ліків

1 міс

Провізори-аналітики контрольно-аналітичних лабораторій, аптечних складів (баз) та інших фармпідприємств

ТУ-5

Лікарські засоби рослинного походження, їх хімічні та фармакотерапевтичні властивості

“”

Провізори, які працюють з лікарською рослинною сировиною, препаратами рослинного походження та здійснюють контроль їх якості

ТУ-6

Сучасні фізико-хімічні методи фармацевтичного аналізу

0,5 міс

Аналітики аптек, контрольно-аналітичних лабораторій та інших фармпідприємств

ТУ-7

Контроль якості лікарських засобів, які надходять до аптеки та аптечного складу

“”

Провізори, які відповідають за якість ліків і лікарської сировини

ТУ-8

Контроль якості стерильних та асептичних лікарських форм

“”

Провізори-аналітики лікарняних і міжлікарняних аптек

ТУ-9

Лікарські засоби рослинного походження, їх хімічні та фармакотерапевтичні властивості

0,5 міс

Провізори, які займаються заготівлею, контролем якості та реалізацією лікарської рослинної сировини

ТУ-10

Спеціальний контроль психотропних, наркотичних засобів і прекурсорів на аптечних підприємствах

“”

Провізори, які працюють з психотропними, наркотичними засобами та прекурсорами

4. На базі кафедри судової фармації

ТУ-1

Актуальні питання правової та судової фармації у сучасних умовах

1 міс
(156 год)

Провізори-організатори, керівники фармацевтичних підприємств та їх заступники, керівники структурних підрозділів і філій та їх заступники

ТУ-2

Контрольно-дозвільне регулювання обігу сильнодіючих, отруйних, радіоактивних і психотропних речовин, наркотичних і одурманливих засобів та прекурсорів на фармацевтичному ринку України

“”

Провізори, старші провізори аптек і аптечних пунктів

ТУ-3

Режим контролю у регулюванні обігу (зберігання, обліку, відпуску та ін.) безрецептурних та рецептурних лікарських засобів у сучасних умовах

“”

Фармацевти

ТУ-4

Аспекти правової та судової фармації при виробництві та реалізації лікарських засобів

“”

Фахівці фармацевтичних підприємств

ТУ-5

Особливості обігу лікарських засобів різних класифікаційно-правових груп

0,5 міс
(72 год)

Провізори та фармацевти, які займаються питаннями обігу лікарських засобів

5. На базі кафедри клінічної фармації НФАУ

ТУ-1

Клініко-фармацевтичні аспекти лікування захворювань серцево-судинної системи

0,5 міс
(72 год)

Провізори, клінічні провізори

ТУ-2

Клініко-фармацевтичні аспекти лікування захворювань органів дихання

“”

Провізори, клінічні провізори

ТУ-3

Клініко-фармацевтичні аспекти лікування захворювань нервової системи

“”

Провізори, клінічні провізори

ТУ-4

Клініко-фармацевтичні аспекти лікування захворювань органів травлення

“”

Провізори, клінічні провізори

ТУ-5

Клініко-фармацевтичні аспекти в лікуванні гематологічних захворювань

“”

Провізори, клінічні провізори

ТУ-6

Клініко-фармацевтичні аспекти лікування захворювань нирок

“”

Провізори, клінічні провізори

ТУ-7

Клініко-фармацевтичні аспекти лікування захворювань ендокринної системи

“”

Провізори, клінічні провізори

ТУ-8

Клініко-фармацевтичні аспекти лікування дерматологічних захворювань

“”

Провізори, клінічні провізори

ТУ-9

Фітотерапія найбільш поширених захворювань

1 міс
(156 год)

Провізори, клінічні провізори

ТУ-10

Клініко-фармацевтичні аспекти безрецептурних ліків

1 міс
(156 год)

Провізори, клінічні провізори

Таблиця 2

Напрямки та види післядипломної підготовки спеціалістів фармації на базі ІПКСФ НФАУ
у другому півріччі 2002 р. за державним замовленням

Цикл

Напрямки та види навчання

Термін проведення циклу

1. УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА ФАРМАЦІЇ

ПА

1.1. Передатестаційний цикл зі спеціальності “Провізор-організатор” (виїзний на базі Кримського РВО “Фармація”, м. Феодосія)

27.08.–25.09.

ПА

1.2. Той самий (виїзний на  базі Миколаївського ОВО “Фармація”, м. Первомайськ)

26.09.–25.10.

ПА

1.3. Той самий (у м. Харкові)

28.10.–26.11.

ПА

1.4. Той самий (виїзний на  базі Луганського ОДКВП “Фармація”)

27.11.–26.12.

2. ФАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ

ПА

2.1. Передатестаційний цикл зі спеціальності “Провізор” (виїзний на  базі Миколаївського ОВО “Фармація”, м. Первомайськ)

29.08.–27.09.

ПА

2.2. Той самий (виїзний на  базі Миколаївського ОВО “Фармація”, м. Миколаїв)

30.09.–29.10.

ПА

2.3. Той самий (виїзний на  базі Луганського ОДКВП “Фармація”)

30.10.–28.11.

ТУ

2.4. Актуальні питання організації виробництва і контролю якості ліків (виїзний на базі Одеської облдержінспекції з контролю якості ліків)

29.11–28.12.

3. ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ЛІКІВ

ТУ

3.1. Актуальні питання фармацевтичної діяльності в сучасних умовах — для фармацевтів (виїзний на базі Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів в  Одеській області)

29.08.–27.09.

ТУ

3.2. Актуальні питання якості та стандартизації в фармацевтичній галузі — для провізорів та старших провізорів аптек, аптечних баз (складів) (виїзний на базі фармуправління Сумської облдержадміністрації)

30.09.–29.10

ТУ

3.3. Той самий цикл (у м. Харкові)

30.10.–28.11.

ТУ

3.4. Той самий цикл (у м. Харкові)

29.11.–28.12.

4. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ

К

4.1. Удосконалення комп’ютерної підготовки професорсько-викладацького складу фармацевтичних закладів освіти (очно-заочна форма навчання)

09.09.–25.12.

Очна частина 09.09.–21.09.

28.10.–09.11.

16.12.–25.12

ПК-3

4.2. Основи педагогіки, психології та організації навчального процесу — первинне для асистентів, старших викладачів, доцентів

30.09.–13.11.

5. СУДОВА ФАРМАЦІЯ

ТУ-3

5.1. Режим контролю у регулюванні обігу (зберіганні, обліку, відпуску та ін.) безрецептурних та рецептурних лікарських засобів у сучасних умовах — для фармацевтів (виїзний на базі Миколаївського ОВО “Фармація”, м. Миколаїв)

26.08.–24.09.

ТУ-3

5.2. Той самий цикл (виїзний на базі ОДКВП “Фармація” Луганської облдержадміністрації)

30.09.–29.10.

ТУ-3

5.3. Той самий цикл (виїзний на базі Миколаївського ОВО “Фармація”, м. Первомайськ)

01.11.–30.11.

ТУ-2

5.4. Контрольно-дозвільне регулювання обігу сильнодіючих, отруйних, радіоактивних і психотропних речовин, наркотичних і одурманливих засобів та прекурсорів на фармацевтичному ринку України — для провізорів

02.12.–31.12.

Відповідно до зазначених напрямків підготовки фахівців за держзамовленням фармацевтичні (аптечні) установи державної та комунальної форм власності проводять підвищення кваліфікації фахівців безплатно, а недержавні фармацевтичні заклади (підприємства) мають можливість навчати своїх спеціалістів за плату.

За довідковою інформацією звертайтеся за тел.: (0572) 67-91-81, 45-11-47.

Світлана Полуніна

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті