Міністерство охорони здоров’я УкраїниНаказ від 24.07.2002 р. № 281

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
16.09.2002 р. № 751/7039

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. № 501 «Про затвердження обсягів квот на 2002 рік, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок та умови розподілу квот на 2002 рік, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин, між юридичними особами, що додається.

2. Державному департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення (Коротко О.Ш.), Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України (Бєлявський В.Г.) у місячний термін підготувати та подати на затвердження проект наказу щодо кількісного розподілу затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. № 501 обсягів квот на 2002 рік між юридичними особами.

3. Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України (Бєлявський В.Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Міністерства охорони здоров’я Коротка О.Ш.

Міністр

В.Ф. Москаленко

ПОГОДЖЕНО:
Віце-президент Академії медичних наук України, академік

Л.Г. Розенфельд

Т. в. о. Голови Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва

В.П. Загородній


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.07.2002 р. № 281

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
16.09.2002 р. № 751/7039

ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗПОДІЛУ КВОТ НА 2002 РІК,
У МЕЖАХ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИРОБНИЦТВО, ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВВЕЗЕННЯ ТА ВИВЕЗЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, МІЖ ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок та умови розподілу встановлених Кабінетом Міністрів України квот на 2002 рік, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України наркотичних засобів і психотропних речовин, уключених до таблиць II і III Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (далі — Перелік), між підприємствами, установами, організаціями (далі — юридичні особи), які провадять діяльність, пов’язану з обігом цих засобів і речовин, на підставі відповідної ліцензії.

1.2. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

розподіл установлених квот на наркотичні засоби і психотропні речовини, зазначені у пункті 1 цієї Інструкції (далі — наркотичні засоби і психотропні речовини), це процедура, у результаті якої юридичні особи отримують у встановлених для них розмірах наркотичні засоби або психотропні речовини для здійснення виробництва, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України цих засобів і речовин;

квота на ввезення на митну територію України наркотичних засобів і психотропних речовин — максимальна кількість наркотичних засобів і психотропних речовин для постачання на внутрішній ринок України на 2002 рік, на який встановлені квоти Кабінетом Міністрів України, для задоволення внутрішніх потреб;

квота на вивезення за межі митної території України наркотичних засобів і психотропних речовин — максимальна кількість наркотичних засобів і психотропних речовин для постачання на зовнішній ринок за міжнародними угодами та поповнення, у разі необхідності, квоти на ввезення на митну територію України наркотичних засобів і психотропних речовин на 2002 рік, на який встановлені квоти Кабінетом Міністрів України;

квота на виробництво, виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин — максимальна кількість наркотичних засобів і психотропних речовин, що може бути виробленою, виготовленою в Україні для споживання на внутрішньому ринку та вивезення за межі митної території України на 2002 рік, на який встановлені квоти Кабінетом Міністрів України;

квота на зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин — максимальна кількість наркотичних засобів і психотропних речовин, що зберігаються в Україні протягом 2002 року, на який встановлені квоти Кабінетом Міністрів України.

1.3. Сумарна кількість наркотичних засобів і психотропних речовин, що виробляється, виготовляється, зберігається, увозиться на митну територію України, вивозиться за межі митної території України за рік юридичними особами, не може перевищувати квот, установлених на 2002 рік Кабінетом Міністрів України.

1.4. Виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України юридичними особами наркотичних засобів і психотропних речовин (включаючи сировину та лікарські засоби, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини) понад установлений для кожної юридичної особи обсяг в результаті розподілу квот забороняється.

1.5. Вивезення за межі митної території України наркотичних засобів і психотропних речовин юридичними особами здійснюється за згодою країни-імпортера, у межах установленої на вивезення квоти України.

1.6. Міністерство охорони здоров’я здійснює кількісний розподіл затверджених Кабінетом Міністрів України річних квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України наркотичних засобів і психотропних речовин, між юридичними особами, що затверджується окремим наказом МОЗ України.

1.7. Розподіл квот для юридичних осіб здійснюється, виходячи з очікуваного балансу виробництва та споживання наркотичних засобів і психотропних речовин на даний рік, за закріпленою за юридичними особами номенклатурою товару, у пропорційній частці від установленого на рік обсягу укладених ними угод про постачання товарів для споживання на внутрішньому ринку та постачання на зовнішній ринок.

1.8. При розподілі квот ураховуються обсяги державних замовлень щодо виробництва, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України наркотичних засобів і психотропних речовин, обсяги цих засобів і речовин, що повинні зберігатись на складах спеціального призначення, та обсяги, необхідні для поповнення спеціальних складських запасів.

1.9. Контроль за цільовим використанням квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України наркотичних засобів і психотропних речовин, та за звітністю юридичних осіб здійснюється Комітетом з контролю за наркотиками при МОЗ України (далі — Комітет).

?

2. Порядок та умови розподілу квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України наркотичних засобів і психотропних речовин, між юридичними особами

2.1. З метою визначення обсягів квот на наступний рік, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України наркотичних засобів і психотропних речовин, юридичні особи, що отримали ліцензію на право здійснення діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, надсилають заяву про виділення квоти (за номенклатурою у грамах) на:

— ввезення на митну територію України наркотичних засобів і психотропних речовин (у тому числі сировини, субстанцій, лікарських засобів, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини) — до Комітету;

— виробництво та (або) виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин (у тому числі сировини, субстанцій, лікарських засобів, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини) — до Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення та Комітету;

— вивезення за межі митної території України наркотичних засобів і психотропних речовин (у тому числі сировини, субстанцій, лікарських засобів, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини) — до Комітету;

— зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин (у тому числі сировини, субстанцій, лікарських засобів, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини) — до Комітету.

2.2. Заява подається на бланку юридичної особи за встановленою формою (додаток 1) за підписами керівника і призначених наказом відповідальних осіб, завіряється печаткою юридичної особи.

2.3. Разом із заявою юридичною особою подається копія ліцензії, засвідчена у нотаріальному порядку, на право здійснення діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, довідка про обсяги виробництва, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України наркотичних засобів і психотропних речовин за попередній рік та про очікувані відповідні обсяги на рік, на який запитуються квоти, з обгрунтуванням потрібних обсягів (додаток 2).

2.4. У разі проведення наукових, науково-промислових досліджень до заяви додається погоджена з Міністерством охорони здоров’я та Академією медичних наук України програма дослідних робіт.

2.5. У разі здійснення виробництва, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України наркотичних засобів і психотропних речовин з метою виконання державного замовлення, зберігання на складах спеціального призначення до заяви додаються копії статуту та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчені в нотаріальному порядку, та копії відповідних укладених угод.

2.6. Комітет здійснює реєстрацію поданих заяв та документів, які додаються, і готує проект розподілу квот між юридичними особами, пропозиції, які разом з документами подає на розгляд до Міністерства охорони здоров’я.

2.7. Для розгляду поданих документів Міністерство охорони здоров’я призначає комісію, яка розглядає проект розподілу квот на 2002 рік між юридичними особами та визначає обсяги річних квот для юридичних осіб, у межах яких ними здійснюватиметься виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України наркотичних засобів і психотропних речовин, що затверджується наказом МОЗ України.

2.8. Переважне право на одержання квот для здійснення виробництва, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України наркотичних засобів і психотропних речовин мають юридичні особи, які виконують державні замовлення, забезпечують запаси складів спеціального призначення та виконують наукові і науково-промислові дослідження.

2.9. Міністерство охорони здоров’я може залишити в резерві до 30% обсягу загальних річних квот на виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України або вивезення за межі митної території України, установлених Кабінетом Міністрів України. Нерозподілена частка квот також зараховується до резерву.

2.10. Міністерство охорони здоров’я може відмовити заявнику у виділенні квоти в разі порушення з боку заявника вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів».

2.11. Якщо залишок окремого виду квот становить більше 30%, то Міністерство охорони здоров’я при наявності заяв від юридичних осіб у порядку, викладеному у цій Інструкції, протягом поточного року визначає та затверджує наказом додаткові обсяги квот для юридичних осіб, які будуть здійснювати виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України наркотичних засобів і психотропних речовин, і у місячний термін доводить наказ до юридичних осіб, своїх структурних підрозділів.

2.12. Заява про виділення додаткових квот юридичній особі (додаток 3) розглядається Міністерством охорони здоров’я протягом місяця з часу звернення за умови 70% використання попередньо виділеної квоти та наявності резерву в установленому цією Інструкцією порядку.

2.13. Юридична особа може звернутись до Міністерства охорони здоров’я із заявою про повернення отриманої квоти (частини квоти) до резерву (додаток 4) з обгрунтуванням обставин відмови.

2.14. Міністерство охорони здоров’я у місячний термін розглядає заяву юридичної особи про повернення отриманої квоти і зараховує зазначену квоту (частину квоти) до резерву.

2.15. Юридичні особи, які отримали квоти на виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України на рік, на який встановлені квоти Кабінетом Міністрів України, до 1 січня 2003 року звітують перед Комітетом про цільове використання отриманих квот (додаток 5).

В. о. Голови Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України

О.А. Алєксєєва


Додаток 1
до пункту 2.2 Інструкції про порядок та умови
розподілу квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин, між юридичними особами

ЗАЯВА
ПРО ВИДІЛЕННЯ КВОТИ НА 2002 РІК

Назва юридичної особи

Місцезнаходження, телефон ____________________________________

____________________________________________________________

Ліцензія № __________? від «___» 20__р., видана ___________________

_____________________________________________________________
                ? (назва органу, який видав ліцензію)

термін дії ліцензії до ___________________ 20__ р.

ліцензія видана на види господарської діяльності:? ___________________

______________________

Прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

_____________________________________________________________

Організаційно-правова форма юридичної особи ____________________

Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ ________________

Прошу виділити квоту(ти) на виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України наркотичних засобів і психотропних речовин за номенклатурою

____________________________________________________________
 ? (вказати назви наркотичних засобів і психотропних речовин)

____________________________________________________________
(вказати види обігу, на які запитуються квоти, та мету їх використання)

на період ____________________________________________________

Матеріально-технічна база юридичної особи ______________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Наявність державних замовлень ________________________________

____________________________________________________________

Керівник юридичної особи

_________
(П. І. Б.)

________
(підпис)

Відповідальна(і) посадова особа

_________
(посада)

_________
(П. І. Б.)

_________
(підпис)

_____________________
(контактний телефон)

«___» ____________ 20__ р.
  ? (дата складання документа)

Дата і номер реєстрації заяви «___» ____________ 20__ р. № ___

Посада особи, яка прийняла заяву

_________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)


Додаток 2
до пункту 2.3 Інструкції про порядок та умови розподілу квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин, між юридичними особами

ДОВІДКА
ПРО ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА, ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВВЕЗЕННЯ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ, ВИВЕЗЕННЯ ЗА МЕЖІ МИТНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН ЗА 2001 РІК ТА ПРО ОЧІКУВАНІ ВІДПОВІДНІ ОБСЯГИ НА 2002 РІК

Назва юридичної особи

Обсяги у 2001 році

№ з/п

Міжнародна назва наркотичного засобу, психотропної речовини

Вироблено, виготовлено за 20__ рік (грами)

Реалізовано в  Україні за 20__ рік (грами)

Ввезено в  Україну за 20__ рік (грами)

Вивезено з України за 20__ рік (грами)

Зберігалось у 20__ році (грами)

1

2

3

4

5

6

7

Очікувані обсяги у 2002 році

№ з/п

Міжнародна назва наркотичного засобу, психотропної речовини

Вироблення, виготовлення у 20__ році (грами)

Реалізація в Україні у 20__ році (грами)

Ввезення в Україну у 20__ році (грами)

Вивезення з України у 20__ році (грами)

Зберігання у 20__ році (грами)

1

2

3

4

5

6

7

Обгрунтування необхідності отримання конкретних обсягів квот на 2002 рік

____________________________________________________________

____________________________________________________________
(виходячи з очікуваного балансу між укладеними угодами про постачання і споживання на внутрішньому ринку та про постачання на зовнішній ринок, з наявності державних замовлень, науково-дослідних робіт, необхідності поповнення складських запасів)

Керівник юридичної особи

_________
(П. І. Б.)

________
(підпис)

Відповідальна(і) посадова(і) особа(и)

_________
(посада)

_________
(П. І. Б.)

_________
(підпис)

_____________________
(контактний телефон)

«___» ____________ 20__ р.
(дата складання документа)

Дата і номер реєстрації довідки «___» ____________ 20__ р. № ___

Посада особи, яка прийняла заяву

_________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)


Додаток 3
до пункту 2.12 Інструкції про порядок та умови розподілу квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин, між юридичними особами

ЗАЯВА
ПРО ВИДІЛЕННЯ ДОДАТКОВОЇ КВОТИ НА 2002 РІК

Назва юридичної особи

Прошу виділити додаткову(і) квоту(и) на виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України наркотичних засобів і психотропних речовин за номенклатурою

____________________________________________________________
     ? (вказати назви наркотичних засобів і психотропних речовин)

____________________________________________________________

____________________________________________________________
(вказати види обігу, на які запитуються квоти, та мету використання квот)

на період ____________________________________________________

Матеріально-технічна база юридичної особи ______________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Наявність державних замовлень _________________________________

Попередньо виділена(і) квота(и) _________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
(вказати обсяги попередньо виділеної(их) квоти(т) за видами, грами)

Використано ________________________________________________

____________________________________________________________
(вказати обсяги використання квоти(т) за видами на час подання заяви, грами)

Керівник юридичної особи

_________
(П. І. Б.)

________
(підпис)

Відповідальна(і) посадова(і) особа(и)

_________
(посада)

_________
(П. І. Б.)

_________
(підпис)

_____________________
(контактний телефон)

«___» ____________ 20__ р.
(дата складання документа)

Дата і номер реєстрації заяви «___» ____________ 20__ р. № ___

Посада особи, яка прийняла заяву

_________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)


Додаток 4
до пункту 2.13 Інструкції про порядок та умови розподілу квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин, між юридичними особами

ЗАЯВА
ПРО ПОВЕРНЕННЯ ОТРИМАНОЇ КВОТИ (ЧАСТИНИ КВОТИ) ЗА 2002 РІК ДО РЕЗЕРВУ

Назва юридичної особи

Прошу прийняти квоту(ти) (частину квоти(т)) на виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України наркотичних засобів і психотропних речовин до резерву за номенклатурою

____________________________________________________________
(вказати назви наркотичних засобів і психотропних речовин, кількість у грамах)

____________________________________________________________
(вказати види обігу, на які запитувались квоти, та мету використання квот)

на період ____________________________________________________

Попередньо виділена(і) квота(и) _________________________________

____________________________________________________________
(вказати обсяги попередньо виділеної(них) квоти(т) за видами, грами)

Використано _________________________________________________

____________________________________________________________
(вказати обсяги використання квоти(т) за видами на час подання заяви, грами)

Повернення здійснюється у зв’язку з _____________________________

____________________________________________________________

Керівник юридичної особи

_________
(П. І. Б.)

________
(підпис)

Відповідальна(і) посадова особа

_________
(посада)

_________
(П. І. Б.)

_________
(підпис)

_____________________
(контактний телефон)

«___» ____________ 20__ р.
(дата складання документа)

Дата і номер реєстрації заяви «___» ____________ 20__ р. № ___

Посада особи, яка прийняла заяву

_________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)


Додаток 5
до пункту 2.15 Інструкції про порядок та умови розподілу квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин, між юридичними особами

ЗВІТ
ПРО ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ КВОТ, У МЕЖАХ ЯКИХ ЗДІЙСНЮВАЛОСЬ ВИРОБНИЦТВО, ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВВЕЗЕННЯ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ, ВИВЕЗЕННЯ ЗА МЕЖІ МИТНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН ЗА 2002 РІК

Назва юридичної особи

Отримані квоти на 2002 рік

№ з/п

Міжнародна незареєстрована назва наркотичного засобу, психотропної речовини

Виробництво, виготовлення за 20__ рік (грами)

Ввезення в  Україну за 20__ рік (грами)

Вивезення з України за 20__ рік (грами)

Зберігання у 20__ році (грами)

1

2

3

4

5

6

Цільове використання отриманих квот у 2002 році

№ з/п

Міжнародна назва наркотичного засобу, психотропної речовини

Вироблення, виготовлення у 20__ році (грами)

Ввезення в  Україну у 20__ році (грами)

Вивезення з України у 20__ рік (грами)

Зберігання у 20__ році (грами)

1

2

3

4

5

6

Використання отриманих у 2002 році обсягів квот складає:

Квоти на виробництво (виготовлення) ______________ % від отриманої;

Квоти на ввезення                                  ? ______________ % від отриманої;

Квоти на вивезення                               ? ______________ % від отриманої;

Квоти на зберігання                               ? ______________ % від отриманої.

Обгрунтування

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Керівник юридичної особи

_________
(П. І. Б.)

________
(підпис)

Відповідальна(і) посадова(і) особа(и)

_________
(посада)

_________
(П. І. Б.)

_________
(підпис)

_____________________
(контактний телефон)

«___» ____________ 20__ р.
(дата складання документа)

Дата і номер реєстрації документа «___» ____________ 20__ р. № ___

Посада особи, яка прийняла заяву

_________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті