Бюджет 2003

30 вересня 2002 р. в залі засідань колегії МОЗ України відбулася прес-конференція міністра охорони здоров’я України Віталія Москаленка, присвячена бюджетним питанням галузі. Міністр докладно висвітлив такі питання: бюджет 2003 р. на охорону здоров’я (ОЗ); забезпеченість населення лікарськими засобами (ЛЗ) вітчизняного виробництва як метод боротьби з бідністю; підготовка до доповіді на «Дні уряду» у Верховній Раді України 8 жовтня 2002 р.; пропозиції МОЗ України до Державного бюджету України на 2003 р. Пропонуємо короткий виклад порушених питань.

p_360_39_071002_Moskalenko2.jpg (11767 bytes)

Віталій Москаленко, міністр охорони здоров’я України

Віталій Москаленко зазначив, що за останніми даними, які надійшли з офіційних джерел статистики, на сьогодні в Україні працює лікувальних установ відомчого підпорядкування 253; амбулаторних — 938; державної форми власності, підпорядкованих МОЗ, — 938, комунальної — 23 098; приватної: юридичних осіб — 3134, фізичних осіб — 5860. Оскільки первинну ланку ОЗ планується реорганізувати на засадах сімейної медицини, збільшилася кількість лікарських амбулаторій на 985. Проте помітно зменшилася кількість ліжкового фонду в державному секторі порівняно з 2001 р. — з 434,1 тис. до 429,9 ліжок.

Забезпеченість медичними кадрами в Україні на сьогодні така: лікарями — 40,5 на 10 тис. населення (222,3 тис.), молодшими спеціалістами з медичною освітою — 97,2 на 10 тис. населення (530,5 тис.). Середня заробітна плата в галузі станом на червень 2002 р. складає 241,2 грн., заборгованість із зарплати — 3004,2 млн грн.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Віталій Москаленко підкреслив, що у 2002 р. бюджет МОЗ України на ОЗ становить 6,8 млрд грн., видатки зведеного бюджету на одну особу на рік — 133,2 грн. Велику допомогу у фінансуванні ОЗ Україна отримує з міжнародних джерел, зокрема у 2001 р. надійшло 16,54 млн дол. США.

Забезпеченість ЛЗ у 2001 р. становила 96,6% від запланованої, у 2002 р. передбачено — 479,1 млн грн. Зупинившись на питанні раціонального використання ресурсів на місцях, Віталій Москаленко зазначив, що деяку частку фінансових надходжень лікувальні установи здатні забезпечувати за рахунок власних надходжень, зокрема, якщо в 2001 р. ці надходження становили 943,1 млн грн., то в 2002 р. вже отримано 512 млн грн. Економія коштів за рахунок оптимізації придбання ЛЗ та виробів медичного призначення у 2001 р. склала 25,3 млн грн. (12,1%).

Поліпшується становище із закупівлею дорогого обладнання для лікувальних установ: якщо у 2001 р. на ці потреби було витрачено 53,2 млн грн., то за 8 міс 2002 р. — 69,189 млн грн. Незважаючи на це, придбання автотранспорту для потреб медичних установ вкрай недостатнє: якщо у 2001 р. було придбано 779 одиниць автотранспорту, то за 8 міс 2002 р. — тільки 28.

СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Поширеність хвороб серед дорослого населення у 2001 р. становила майже 150 тис. на 100 тис. населення. У структурі захворювань перше місце займають хвороби системи кровообігу (25,9%), друге — органів дихання (22,7%), третє — органів травлення (9,2%). Поліпшився основний показник малюкової смертності: на сьогодні — 10,8 на 1 тис. малюків проти 11,3 у 2001 р. Триває погіршення ситуації із захворюваністю на туберкульоз; непокоїть ситуація із захворюваністю на СНІД: офіційно зареєстровано 47 211 хворих, із них 3258 — діти.

Але досягнуто і деяких позитивних результатів: вдалим є виконання програм з імунізації, зокрема, тішить той факт, що Україна отримала сертифікат ВООЗ як країна, вільна від поліомієліту («Щотижневик АПТЕКА», № 26 (347) від 1 липня 2002 р.Прим. ред.). Вперше за останній рік відзначено позитивний приріст населення.

ДАНІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО БЮРО ВООЗ

Віталій Москаленко зупинився на статистичних даних, отриманих від Європейського регіонального бюро ВООЗ*, що викликає інтерес як фахівців ОЗ, так і громадськості.

Середня тривалість життя в Україні — 68,18 року, у країнах Європи — 73,54 року. Витрати на ОЗ у структурі ВВП становлять 3,1%, у країнах Європи —6,2, витрати на ЛЗ — 10% від загальних витрат на ОЗ, витрати на медичну допомогу в стаціонарі — 64,2%. Забезпеченість населення лікувальними установами стаціонарного типу — 6,29 на 100 тис. населення, у країнах Європи — 4,55. Кількість лікарняних ліжок в Україні — 896,8 на 100 тис. населення перевищує аналогічний показник країн Європи — 749,9. Показник госпіталізації становить 19,21 на 100 тис. населення на рік, у країнах Європи — 18,28, середня тривалість перебування пацієнта в стаціонарі — 15,1 дня на рік, у країнах Європи— 11,9, забезпеченість лікарями — 301,3 на 100 тис. населення у країнах Європи— 355,5, і медичними сестрами — 795,4 на 100 тис. населення, у країнах Європи— 760,9, кількість амбулаторних відвідувань — 8,6 на 100 тис. населення у країнах Європи— 7,1.

Поширеність інфекційних хвороб, зокрема туберкульозу, становить 66,22 на 100 тис. населення, у країнах Європи — 43,75, СНІДу — 1,17 на 100 тис. населення у країнах Європи — 1,42.

За показником захворюваності на онкологічні захворювання Україна на 13-му місці — 318,47, у країнах Європи — 493,65. Кількість абортів мала би стурбувати громадськість — 1204,51 на 1000 живонароджених малюків, у країнах Європи — 562,42.

Тішить те, що за показником вживання алкоголю на душу населення Україна займає почесне перше місце з кінця — 0,7 л на людину на рік, у країнах Європи — 8,22. Проте достовірність цього показника викликає сумніви: наприклад, за показником поширеності алкогольних психозів Україна займає 13-те місце — 18,93 на 100 тис. населення.

ПРОПОЗИЦІЇ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 2003 р.

Згідно з розповсюдженим МОЗ України прес-релізом у проекті Державного бюджету України на 2003 р., поданому Кабінетом Міністрів до Верховної Ради, зведений бюджет ОЗ визначено в сумі 6822,7 млн грн. (із них державний бюджет МОЗ — 1155,4 млн грн., місцеві бюджети — 5130,9 млн грн., бюджет інших відомств — 536,4 млн грн.), що з розрахунку на 1 жителя складає 140,9 грн. (у 2002 р. — 133,2 грн.). Збільшення видатків на ОЗ у зведеному бюджеті становить 312,1 млн грн. (4,8%).

Обсяг видатків з місцевих бюджетів збільшено на 409,9 млн грн. (8,7%). Видатки державного бюджету на ОЗ зменшено на 85,5 млн грн.

Питома вага видатків загального фонду на ОЗ в обсязі ВВП у 2003 р. очікується в розмірі 2,6% (у 2002 р. — 2,7%), в обсязі зведеного бюджету із загального фонду —12,9% (у 2002 р. —13,1%).

Питома вага видатків загального та спеціального фондів на ОЗ в обсязі ВВП у 2003 р. очікується 3% (у 2002 р. — 2,9%), в обсязі зведеного бюджету — 10,4% (у 2002 р. — 10,6%), в обсязі загального фонду Державного бюджету — 13,7% (у 2002 р. — 13,6%).

Обсяги видатків на ОЗ з місцевих бюджетів на 2003 р. визначалися з урахуванням чисельності та структури населення. Це дало змогу вирівняти обсяги видатків по регіонах з урахуванням потреби в наданні медичної допомоги населенню, яке найбільше її потребує, тобто дітям та пенсіонерам.

Загальний обсяг місцевих бюджетів на ОЗ в проекті державного бюджету України на 2003 р. становить 5130,9 млн грн., що на 409,9 млн грн., або 8,7% більше, ніж у 2001 р.

Збільшення видатків пропонується на всіх рівнях бюджетів. Більше за середній показник зростуть обсяги асигнувань районних бюджетів (9,3%). Проте по деяких адміністративно-територіальних одиницях відбулося зменшення обсягів видатків, що зумовлено насамперед зменшенням чисельності населення за результатами перепису 2001 р., а в деяких регіонах — до 1% у зв’язку з великою питомою вагою населення працездатного віку.

З державного бюджету 2003 р. буде виділено 217,4 млн грн. у вигляді субвенцій місцевим бюджетам на придбання інсулінів (131,4), препаратів для лікування хворих онкологічного профілю (86).

Видатки державного бюджету на ОЗ у 2003 р. передбачено в сумі 1155,4 млн грн., що на 85,5 млн грн. менше з урахуванням субвенцій 2002 р. (за рахунок зменшення видатків, у зв’язку із закінченням деяких програм та неврахування в повному обсязі видатків на нові програми).

На фінансування державних програм і централізованих заходів МОЗ передбачено 366,9 млн грн. (у 2002 р. — 661 млн грн.). Ці кошти насамперед будуть спрямовані на виконання пріоритетних цільових програм та комплексних заходів, зокрема, програм і централізованих заходів з імунопрофілактики (у 2002 р. — 76,4 млн грн., у 2003 р. — 101,6 млн грн.), «Національної програми боротьби з туберкульозом в Україні» (у 2002 р. — 100,9 млн грн., у 2003 р. — 54,9 млн грн.), «Програми профілактики ВІЛ-інфекцій/СНІДу в Україні» (у 2002 р.— 14,6 млн грн., у 2003 р. — 13,7 млн грн.), Комплексної програми «Цукровий діабет» (у 2002 р. — 132 млн грн., у 2003 р. — 132 млн грн.), «Програми розвитку донорства крові та її компонентів» (у 2002 р. — 5,7 млн грн., у 2003 р. — 19,3 млн грн.), Національної програми «Діти України» (у 2002 р. — 15,7 млн грн., у 2003 р. — 15,7 млн грн.), Державної програми «Онкологія» (у 2002 р. — 114,7 млн грн., у 2003 р. — 114,7 млн грн.).

Отже, в проекті державного бюджету на 2003 р., включаючи субвенції місцевим бюджетам, на виконання цільових програм і комплексних заходів передбачено 584,3 млн грн. (у 2002 р. — 661 млн грн.).

Встановлення нової мінімальної заробітної плати в розмірі 165 грн. (закон України «Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2002 рік» від 13.12.2001р. № 2896-ІІІ) без відповідного підвищення посадових окладів медичних працівників спричинило диспропорцію в оплаті праці різних категорій працівників, зрівнявши посадові оклади висококваліфікованих спеціалістів та робітників. На доплату до мінімальної заробітної плати в II півріччі 2002 р. медичній галузі необхідно додатково 54,2 млн грн., у тому числі з місцевих бюджетів — 52,2 млн грн., з державного бюджету — 1,8 млн грн.

Для виправлення цієї ситуації Кабінет Міністрів прийняв постанову, згідно з якою затверджено єдину тарифну сітку.

На 2003 р. у загальному обсязі видатків з місцевих бюджетів передбачено збільшення на 12% видатків на оплату праці, у тому числі близько 3% (102 млн грн.) — на доплату до 165 грн. та 9% (307 млн грн.) — на фактичне підвищення зарплати лише фахівцям на 12% (756 тис. фахівців — лікарі, середній медичний персонал та спеціалісти з немедичною освітою).

На впровадження єдиної тарифної сітки для системи ОЗ в повному обсязі при тарифній ставці І розряду 136 грн. на 2003 р. потрібно 4277 млн грн. з нарахуваннями, при 140 грн. — 4324,1 млн грн., при 165 грн. — 4761,8 млн грн. або додатково (з урахуванням збільшення асигнувань у проекті Державного бюджету на 2003 р.) при 136 грн. — 638,2 млн грн., при 140 грн. — 685,3 млн грн. та при 165 грн. — 1123 млн грн.

Згідно зі ст. 53 проекту закону України «Про Державний бюджет України на 2003 рік» призупинено дію ст. 77 «і» «Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо безплатного користування квартирою з опаленням і освітленням медичними працівниками сільської місцевості». Пільгами з оплати комунальних послуг користуються 128,2 тис. медичних і фармацевтичних працівників, які мешкають у сільській місцевості. Річна потреба на оплату цих пільг за чинними нормами і тарифами становить близько 80 млн грн.

Щорічне спрямування коштів на збільшення обсягів місцевих бюджетів виключно на підвищення заробітної плати може призвести до різкого скорочення видатків на ЛЗ, продукти, утримання установ. У 2003 р. видатки на заробітну плату складуть 3638,3 млн грн. (у 2002 р. фактичне виконання — 3328,2 млн грн.), питома вага цих видатків досягне 70,9% (у 2002 р. — 63%). Видатки на ЛЗ у 2003 році складуть 476,5 млн грн., або 9,3% (у 2002 р. — 479,1 млн грн., або 9,1%), на продукти — 266,1 млн грн., або 5,2% (у 2002 р. — 250,6 млн грн., або 4,7%), на енергоносії — 570 млн грн., або 11,1% (у 2002 р. — 569,9 млн грн., або 10,8%), інші видатки — 180 млн грн., або 3,5% (у 2002 р. — 653,6 млн грн., або 12,4%).

Враховуючи викладене, МОЗ України підготував пропозиції:

1. На впровадження єдиної тарифної сітки для системи ОЗ (постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298), крім врахованих коштів на підвищення заробітної плати, передбачити додатково на 2003 р. при тарифній ставці І розряду 136 грн.— 638,2 млн грн., при 140 грн. — 685,3 млн грн., при 165 грн. — 1098,4 млн грн.

2. Збільшити видатки на придбання ЛЗ для закладів ОЗ місцевого підпорядкування на 200 млн грн. (понад 40% від планових призначень 2002 р.), використавши частково 4% коштів від загального обсягу дотації вирівнювання місцевим бюджетам.

3. Передбачити збільшення видатків МОЗ на фундаментальні, прикладні дослідження, виконання наукової частини державних програм у сумі понад 8,4 млн грн. (довідка: у 2002 р. на ці цілі було передбачено 58,3 млн грн., у проекті на 2003 р. —51,7 млн грн., що на 6,6 млн грн. (11,3 %) менше).

4. Урядом затверджені і функціонують 15 державних цільових програм в ОЗ, на виконання яких у 2003 р. необхідно виділити понад 800 млн грн., у тому числі з державного бюджету — 374 млн грн., з місцевих бюджетів — понад 400 млн грн. Для забезпечення планових асигнувань у повному обсязі на виконання цих програм у державному бюджеті необхідно додатково ще 105,9 млн грн. (програма з імунопрофілактики — 24,8 млн грн., централізовані заклади з лікування хворих онкологічного профілю — 34,8 млн грн., програма «Цукровий діабет» — 27 млн грн., централізовані заходи з трансплантації органів — 4,1 млн грн., заходи з контролю та обліку індивідуальних доз опромінення — 2 млн грн., програми з профілактики та лікування СНІДу — 3,1 млн грн., програма розвитку донорства крові та її компонентів —5,6 млн грн., програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань — 2,3 млн грн., програма розвитку Державної служби медицини катастроф — 2,2 млн грн.).

Денис Сухінін
Фото Євгена Кривші


* Розбіжності між даними Европейского регіональого бюро ВООЗ і офіційної стастики МОЗ України пояснюються різницею в методології, джерелах їх отримання, а також оперативності опрацювання.

Профспілки закликають: не забувайте
про фахівців!

Згідно з заявою, наданою Радою Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я, на сьогодні середня зарплата у системі охорони здоров’я є принизливою і навіть не досягає межі малозабезпеченості. Зокрема, у тексті заяви наводяться дані щодо співвідношення рівня заробітної платні і прожиткового мінімуму (таблиця).

Таблиця

Категорія персоналу

1990

1999

2002

Середня заробітна плата (крб.)

У відношенні до прожиткового мінімуму

Середня заробітна плата (грн.)

У відношенні до прожиткового мінімуму

Середня заробітна плата (грн.)

У відношенні до прожиткового мінімуму

Лікарі

364

5,95

176,7

1,95

336,8

0,92

Середній медичний персонал

193

3,17

118

1,3

241,3

0,66

Молодший медичний персонал

116

1,9

101,4

1,1

196,7

0,53

Немедичний персонал

?

?

136,6

1,5

247,1

0,67

Інші

215

3,5

115,6

1,27

223,3

0,61

Середня заробітна плата по галузі

203

3,33

131,4

1,44

245

0,67

Цифри, наведені у таблиці, не потребують коментарів, як і те, що тільки кваліфіковані фахівці здатні створити дійсно сучасну медицину. Чи здатний голодний лікар, якого хвилює не стан здоров’я пацієнтів, а проблеми власного виживання, працювати з повною віддачею і підвищувати свій професійний рівень?

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Пропозиції народних депутатів

На черговому засіданні Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства відбулося обговорення проекту закону України «Про державний бюджет України на 2003 рік». За результатами обговорення було зроблено висновки та направлено їх у Комітет Верховної Ради України з питань бюджету. Не можна не помітити розбіжності між цифрами, що є в урядовому проекті, та тими, якими оперували члени Комітету. Але в будь-якому випадку народні депутати не задоволені рівнем фінансування галузі, що може призвести до її деградації.

«Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства розглянув поданий Кабінетом Міністрів України проект закону України «Про Державний бюджет України на 2003 рік» (реєстраційний № 2000 від 14 вересня 2002 p.) і направляє свої висновки та пропозиції щодо зазначеного документа.

Народні депутати України — члени Комітету дійшли висновку, що Уряд України при визначенні обсягу фінансування на охорону здоров’я у проекті Державного бюджету України на 2003 рік не повною мірою врахував критичну ситуацію, пов’язану з її недостатнім фінансуванням, яка може призвести до остаточної руйнації галузі, а населення України залишити без доступної кваліфікованої медичної допомоги.

Видатки на охорону здоров’я по загальному фонду у зведеному бюджеті на 2003 рік (6,5 млрд грн.) у порівнянні з минулим роком зменшились на 3,6% і складають 12,9% від загального фонду видаткової частини бюджету (50,6 млрд грн.), а у відсотках до прогнозованого обсягу ВВП (247 млрд грн.) — 2,6%.

Скорочення видатків на охорону здоров’я у відсотках до ВВП є найнижчим показником за останні 5 років (1999 — 2,9%, 2000 — 2,6%, 2001 — 2,7%, план 2002 р. — 2,7%, проект 2003 — 2,6%), і за цим показником Україна займає одне з останніх місць в Європі.

Головним недоліком проекту Державного бюджету на 2003 рік, як і в попередні роки, стосовно видатків на охорону здоров’я залишається невиконання вимог статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо встановлення розмірів ставок заробітної плати (посадових окладів) працівників охорони здоров’я на рівні, не нижчому від середньої заробітної плати у промисловості. Для виконання цих вимог Основ потрібно додатково 3,7 млрд грн.

Видатки на оплату праці медпрацівників, передбачені на 2003 рік (409,9 млн грн.), зможуть забезпечити збільшення заробітної плати медиків лише на 12% порівняно з наявним у даний час станом.

Отже, зазначені видатки не спроможні забезпечити не лише виконання вимог статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, а й вимог Постанови Верховної Ради України «Про невідкладні заходи щодо поліпшення стану справ у системі охорони здоров’я» (№ 69-IV від 11.07.02) щодо необхідності підвищення заробітної плати медичних працівників у наступному році на 25% (для цього необхідно 888,4 млн грн.).

Зазначеною вище Постановою Верховної Ради України було передбачено необхідність доведення видатків на охорону здоров’я з Державного бюджету на 2003 рік до розмірів, що дорівнювали б 3,5% від ВВП. Таким чином, вони мали б складати принаймні 8,6 млрд грн.

Натомість, майже всі основні показники фінансування галузі на наступний рік в порівнянні з 2002 роком передбачено зменшити.

У порівнянні з плановими показниками 2002 року на 50% передбачено зменшити видатки на переоснащення лікувально-діагностичною апаратурою першої необхідності, автомобілями швидкої меддопомоги для закладів охорони здоров’я (переважно сільської місцевості та санепідслужби). Для цього передбачено тільки 59,7 млн грн., що на 57,3 млн грн. менше, ніж у 2002 році.

Для забезпечення потреб лікування онкологічних хворих передбачено лише 114,7 млн грн., що на 34,8 млн грн. менше від мінімальної потреби.

На профілактику та лікування ВІЛ/СНІДу передбачено лише 13,7 млн грн. (на 8% менше, ніж у 2002 році) при мінімальній потребі 15,4 млн грн.

На програми і централізовані заходи з імунопрофілактики передбачено 101,6 млн грн., що складає лише 80% відсотків від потреби.

На заходи щодо створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення в проекті на 2003 рік взагалі коштів не передбачено.

Як неодноразово зазначалось у проведених Рахунковою Палатою України дослідженнях, на подолання епідемії туберкульозу необхідно 300 млн грн. Натомість, в проекті Державного бюджету передбачено лише 54,9 млн грн., що майже вдвічі менше, ніж заплановано в 2002 році. Цих коштів може вистачити лише на закупівлю мінімальної кількості препаратів для лікування вперше виявлених хворих, а також на часткове забезпечення лікування хворих з резистентними формами цієї хвороби.

На утримання санітарно-епідеміологічної служби передбачено 227 млн грн., але для нормального її функціонування потрібно вдвічі більше коштів.

Лише на 77,6% від потреби планується профінансувати Програму розвитку донорства крові та її компонентів на 2002–2007 рр. (19,3 млн грн. при мінімальній потребі 24,9 млн грн.).

Програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань на 2002–2007 pp. забезпечена фінансуванням лише на 57,6% (3,2 млн грн. при мінімальній потребі 5,6 млн грн.).

Заходи щодо розвитку Державної служби медицини катастроф передбачається профінансувати лише на 34,7% (1,2 млн грн. при мінімальній потребі 3,4 млн грн.).

Лише на 84,6% (132 млн грн. при мінімальній потребі 159 млн грн.) передбачається забезпечити фінансами виконання медичних заходів Комплексної програми «Цукровий діабет». З них 131,4 млн грн. — субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам.

Не передбачається позитивних зрушень й у фінансуванні заходів соціального захисту сімей з дітьми.

Згідно з Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», призначення допомоги регламентується розміром прожиткового мінімуму в розрахунку на одного члена сім’ї. В той же час, виходячи з проекту бюджету на 2003 рік (стаття 44), при призначенні допомоги пропонується виходити з рівня забезпечення прожиткового мінімуму у сумі 80 грн. в розрахунку на одну особу. Тобто фінансування цих заходів пропонується залишити на рівні 2002 року. У зв’язку з тим, що обраний Урядом критерій у розмірі 80 грн. є більш ніж удвічі нижчим від запропонованого на 2003 рік розміру мінімальної заробітної плати (165 грн.), значна частка сімей з дітьми, що потребують державної підтримки, при прийнятті вказаної норми проекту бюджету залишиться без допомоги.

Передбачена проектом бюджету на 2003 рік допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років у розмірі 50% рівня забезпечення прожиткового мінімуму складає тільки 40 грн. на місяць замість 85,5 грн. відповідно до вимог зазначеного вище закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». Одноразова допомога при народженні дитини передбачена в проекті на 2003 рік у розмірі 200 грн. замість 342 грн. згідно з цим же Законом.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям з дітьми пропонується обмежити 75% прожиткового мінімуму (256,5 грн.), що суперечить нормам того ж таки Закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».

Крім того, пропонується у сукупному доході сім’ї при визначенні її права на отримання державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми, враховувати грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги, що також є порушенням норм Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».

Враховуючи викладене, вважаємо за доцільне:

1. Рекомендувати Верховній Раді України доручити Комітету Верховної Ради України з питань бюджету разом з Кабінетом Міністрів України доопрацювати проект закону «Про Державний бюджет України на 2003 рік» і внести його на розгляд у повторному першому читанні.

2. При доопрацюванні зазначеного законопроекту пропонуємо:

 • передбачити додаткові кошти в обсязі 1123 млн грн. на впровадження єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників закладів та установ охорони здоров’я при тарифній ставці І розряду 165 грн. (Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298);

 • передбачити виділення 250 млн грн. на  централізовану закупівлю високовартісного обладнання для закладів охорони здоров’я (рентгенівська техніка, наркозно-дихальна апаратура, лабораторне обладнання для лікувальних та санітарно-профілактичних закладів охорони здоров’я, стоматологічне обладнання, обладнання для станцій переливання крові, автомобілі швидкої допомоги та обладнання для переоснащення центральних районних лікарень);

 • передбачити додаткові видатки в  розмірі 34,8 млн грн. для забезпечення виконання державної програми «Онкологія»;

 • профінансувати додатково Програму розвитку донорства крові та її компонентів на  2002–2007 рр. коштами в сумі 5,6 млн грн.;

 • передбачити додаткові видатки на  програми і централізовані заходи з імунопрофілактики в розмірі 24,8 млн грн.;

 • передбачити додаткові видатки в  розмірі 4,1 млн грн. для забезпечення реалізації програми, затвердженої на виконання вимог Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині»;

 • передбачити додаткові кошти в  розмірі 3,1 млн грн. для забезпечення фінансування заходів з профілактики та лікування СНІДу і наркоманії;

 • на заходи щодо створення єдиної державної системи контролю та обліку доз опромінення населення передбачити у видатках додаткові кошти у розмірі 2 млн грн.;

 • на заходи щодо подолання епідемії туберкульозу виділити додатково 50 млн грн.;

 • для забезпечення Програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань на 2002–2007 рр. виділити додатково 2,3 млн грн.;

 • для забезпечення заходів щодо розвитку Державної служби медицини катастроф передбачити додаткові видатки в сумі 2,2 млн грн.;

 • з метою реалізації Програми запобігання і ліквідації проявів захворювання великої рогатої худоби на губчастоподібну енцефалопатію та інших пріонних інфекцій на  території України на 2001–2010 рр., затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 р. № 179, передбачити відповідні видатки на 2003 рік у розмірі 14 млн грн.;

 • збільшити видатки місцевим бюджетам на придбання медикаментів та лікарських засобів на 200 млн грн.;

 • в проекті Закону про Державний бюджет України на 2003 рік передбачити статтю наступного змісту:

«Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів на придбання медикаментів для закладів охорони здоров’я передбачити не менше 50% від суми дотації вирівнювання з Державного бюджету місцевим бюджетам»;

 • забезпечити можливість виконання медичних заходів Комплексної програми «Цукровий діабет», додатково передбачивши виділення 27 млн грн. для закупівлі інсулінів;

 • з метою раціонального використання бюджетних коштів закупівлю лікарських засобів, в  тому числі інсулінів, здійснювати централізовано з Державного бюджету;

 • в проекті Закону про Державний бюджет України на 2003 рік додати статтю наступного змісту:

«Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на забезпечення хворих на цукровий діабет цукрознижувальними препаратами в повному обсязі»;

 • не припиняти дію пункту «і» статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо безоплатного користування квартирою з опаленням і освітленням медичними працівниками сільської місцевості. Річна потреба в додаткових бюджетних коштах на ці цілі — 80 млн грн.;

 • для регіонів з критичним станом екології при розрахунках обсягів бюджетних асигнувань на охорону здоров’я необхідно застосовувати підвищений екологічний коефіцієнт;

 • виділити кошти в розмірі 10 млн грн. на  заходи, спрямовані на припинення спаду та забезпечення розвитку в Україні потужної індустрії дитячого харчування;

 • з метою забезпечення виконання Комплексної програми розвитку медичної промисловості України на 1997–2003 рр., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1996 р. № 1538, виділити кошти в розмірі 100 млн грн. на завершення будівництва і введення в дію потужностей, передбачених цією програмою;

 • передбачити виділення додаткових коштів у сумі 8 млн грн. Національній Академії Наук України для закупівлі медичного обладнання;

 • виділити додатково 10 млн грн. на  придбання санітарного транспорту та обладнання для проведення санітарно-епідеміологічних досліджень;

 • виділити окремим рядком видатки для здіснення високотехнологічної медичної допомоги (високовартісних хірургічних втручань) в розмірі 30 млн грн.;

 • передбачити збільшення видатків Міністерству охорони здоров’я України на  фундаментальні, прикладні дослідження, виконання наукової частини державних цільових програм в сумі понад 8,4 млн грн.;

 • для забезпечення лікування малозабезпечених хворих з травмами хребта і спинного мозку передбачити цільовим призначенням видатки в сумі 1 млн грн. на  закупівлю для потреб закладів охорони здоров’я стабілізуючих систем «Мост» виробництва Харківського ВКП «Восток-Н» та Інституту патології хребта та суглобів АМН України (м. Харків);

 • виділити 11,6 млн грн. державних капіталовкладень на будівництво лікувального корпусу Інституту невідкладної та відновної хірургії АМН України у м. Донецьку, а також кошти, необхідні для завершення реконструкції та розширення клінічної бази Інституту нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова АМН України в м. Києві та Інституту онкології АМН України у м. Києві.

Таким чином, Комітет вважає, що видатки на фінансування системи охорони здоров’я мають бути збільшені на 2 млрд грн. і доведені в загальній сумі до 8,5 млрд грн., що складатиме 3,4% від ВВП.

Крім того, необхідно:

 • забезпечити відповідними бюджетними ресурсами виконання вимог нової редакції Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», згідно з яким розмір державної допомоги сім’ям з дітьми не може бути меншим від суми, що дорівнює 25% розміру прожиткового мінімуму;

 • у кінці четвертого абзацу частини другої статті 44 проекту Закону про Державний бюджет України на 2003 рік після слів «прожиткового мінімуму» додати слова «для сім’ї»;

 • частину третю статті 44 проекту Закону про Державний бюджет України на 2003 рік вилучити;

 • забезпечити бюджетними ресурсами організацію безкоштовного харчування учнів 1–3-х класів шкіл та малозабезпечених дітей з числа учнів ПТУ згідно з вимогами частини 7 ст. 5 закону України «Про охорону дитинства»;

 • передбачити в бюджетних видатках окремим рядком кошти в розмірі 20 млн грн. для організації оздоровлення дітей, зокрема дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як механізми залучення додаткових коштів, необхідних для фінансування системи охорони здоров’я та заходів соціального захисту сімей з дітьми, на думку Комітету, можуть бути використані:

збільшення чистого трансферту до місцевих бюджетів (різниця між дотаціями, субвенціями та коштами, що передаються до державного бюджету) на 500 млн грн. і першочергового спрямування цих коштів на охорону здоров’я (заробітна плата та медикаменти);

використання коштів, передбачених пунктом 2 статті 38 проекту Закону про Державний бюджет України на 2003 рік, на додаткову дотацію на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ;

реальні заходи щодо легалізації тіньових виплат в системі охорони здоров’я;

цільове спрямування на потреби охорони здоров’я частини коштів, одержаних від акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби (що, до речі, передбачено Указом Президента України від 8 серпня 2000 року «Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню України»), збільшення ставок акцизного збору на зазначені товари до середніх рівнів, прийнятих у країнах Європи;

скорочення бюджетних витрат на потреби, пов’язані зі збільшенням кількості працівників апарату центральних і місцевих органів влади (Державна Податкова адміністрація, Адміністрація Президента України, силові відомства тощо), витрат на їх утримання.

Просимо врахувати. Голова Комітету М.Є. ПОЛІЩУК»

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті