ТАКСОТЕР® компанії “Авентіс”Шанс на життя для хворих на рак молочної залози

Ми вже повідомляли про обнадійливі результати дослідження застосування оригінального протипухлинного препарату ТАКСОТЕР (доцетаксел) виробництва компанії «Авентіс» (Франція) у хворих на рак молочної залози на ранніх стадіях, які були вперше оголошені 5 грудня 2003 р. на  симпозіумі з проблем раку молочної залози у м. Сан-Антоніо («Щотижневик АПТЕКА», № 48 (419) від 15 грудня 2003 р.). Дані цього новаторського дослідження переконливо свідчать про те, що включення ТАКСОТЕРУ до схем хіміотерапії підвищує виживаність таких пацієнток та знижує ризик смерті від цього захворювання порівняно зі стандартним лікуванням. Безсумнівно, отримані результати вплинуть на подальші рекомендації щодо терапії цих хворих. 23 грудня 2003 р. у приміщенні Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» відбулася прес-конференція на тему «Сенсаційне дослідження: шанс на життя отримує кожна третя хвора жінка. Чи можлива загалом перемога над  раком молочної залози », присвячена результатам цього дослідження. У прес-конференції взяли участь Володимир Ігнатов, голова медичного комітету Європейської Бізнес Асоціації, голова представництва компанії «Авентіс» в Україні; Ярослав Шпарик, кандидат медичних наук, доцент кафедри онкології та медичної радіології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, завідувач відділу хіміотерапії Львівського державного онкологічного лікувально-діагностичного центру; Галина Майстрюк, онколог-гінеколог, національний представник Європейської коаліції проти раку «Європа донна», член експертної ради Федерації європейських протиракових товариств, президент благодійного фонду «Здоров’я жінок і планування сім’ї». Вони висвітлили медичні та соціальні аспекти зазначеного дослідження та дали вичерпні відповіді на запитання журналістів. Варто зазначити, що оприлюднення результатів таких вагомих досліджень у галузі онкології закономірно викликає значний інтерес фахівців і широких кіл громадськості, тому ця прес-конференція привернула неабияку увагу засобів масової інформації. Пропонуємо читачам докладну розповідь про основні питання, обговорені під час цього заходу.

Зліва направо: Володимир Ігнатов, Галина Майстрюк, Ярослав Шпарик

На початку прес-конференції учасники наголосили на актуальності проблеми раку молочної залози — найпоширенішого онкологічного захворювання у жінок. Це не лише медична, а й соціально-економічна та етична проблема. Захворюваність жіночого населення України на рак молочної залози є досить високою. За даними Національного канцер-реєстру України, у 2001 р. цей показник становив 58,4 випадку на 100 тис. жіночого населення. Значну частину хворих на рак молочної залози становлять жінки працездатного віку. В Україні смертність від раку молочної залози у 2001 р. становила 29,7 випадку на 100 тис., а 13,7% пацієнток, у яких вперше було виявлено це захворювання, не прожили і року після встановлення діагнозу. Питання пошуку нових засобів ефективного лікування хворих на рак молочної залози надзвичайно актуальне для медичної спільноти і громадськості.

Важлива роль у вирішенні цієї проблеми належить фармацевтичним компаніям — виробникам протипухлинних лікарських препаратів. Значних успіхів у цьому досягла компанія «Авентіс», яка є одним із провідних світових виробників лікарських засобів. Основне завдання компанії полягає у науковій розробці нових лікарських препаратів для лікування найбільш поширених захворювань. У 2002 р. товарообіг компанії досяг 17,6 млрд євро, понад 3,1 млрд євро було інвестовано у клінічні дослідження і розвиток нових препаратів. Як зазначив В. Ігнатов, керівництво компанії «Авентіс», усвідомлюючи актуальність проблеми лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вкладає чимало зусиль і коштів у розроблення нових протипухлинних засобів. Результатом цієї роботи стала поява таких препаратів, як ТАКСОТЕР, КАМПТО (іринотекан), ГРАНОЦИТ (ленограстим), які успішно застосовують в онкології. Також значні зусилля компанії «Авентіс» зосереджені на проведенні клінічних досліджень, які грунтуються на стандартах доказової медицини і дозволяють вдосконалити існуючі схеми лікування та суттєво підвищити їх ефективність. Нова інформація, отримана в результаті проведеного дослідження препарату ТАКСОТЕР у хворих на рак молочної залози на ранніх стадіях з ураженням регіонарних лімфатичних вузлів, є переконливим підтвердженням прогресу, досягнутого протягом останніх років у лікуванні онкологічної патології, зокрема раку молочної залози. Як зазначив В. Ігнатов, діагноз «рак» перестав бути вироком, це захворювання, яке лікарі здатні подолати, застосовуючи сучасні лікарські засоби. Для цього їм необхідна інформація про новітні досягнення в онкології. Представництво компанії «Авентіс» в Україні надає українським лікарям можливість отримувати таку інформацію, підтримує їх участь у світових конгресах з питань хіміотерапії, проводить конференції та семінари з цього питання.

ТАКСОТЕР належить до групи таксанів і є найбільш перспективним ним протипухлинним препаратом виробництва компанії «Авентіс». Уперше він з’явився на світовому фармацевтичному ринку в 1994 р. і широко застосовується для лікування місцево-прогресуючого та метастазуючого раку молочної залози, метастатичної карциноми яєчників та недрібноклітинного раку легень. У 2002 р. обсяг продажу ТАКСОТЕРУ у світі становив 1,3 млрд євро. Компанія «Авентіс» очікує, що після оприлюднення результатів цього дослідження та майбутнього розширення показань до застосування ТАКСОТЕРУ цей показник істотно підвищиться.

Про результати дослідження ТАКСОТЕРУ, проведеного Міжнародною групою з вивчення раку молочної залози на базі 112 клінік у 20 країнах світу за участю 1491 жінки, докладно розповів Я. Шпарик. Він зазначив, що мета дослідження полягала у порівнянні ефективності та безпеки стандартної схеми лікування, яка застосовується найчастіше (комбінація флуороуроцилу, доксорубіцину та циклофосфаміду — FAC), зі схемою з використанням ТАКСОТЕРУ (ТАКСОТЕР, доксорубіцин, циклофосфамід — TAC) у хворих на рак молочної залози на ранніх стадіях з ураженням регіонарних лімфатичних вузлів. Учасниць дослідження було розподілено на дві групи, після оперативного втручання їм проводили лікування за схемою FAC або TAC. Дані першого аналізу цього дослідження за 33-місячний період спостереження, представлені у травні 2002 р. на конференції Американського товариства онкологів (ASCO), свідчать про те, що хіміотерапія із застосуванням ТАКСОТЕРУ ефективна у всіх жінок незалежно від чутливості рецепторів пухлини до гормонів. Результати 55-місячного спостереження за цими хворими, представлені у 2003 р., справили велике враження на фахівців. Встановлено, що показник безрецидивної виживаності жінок, яких лікували із застосуванням ТАКСОТЕРУ, становив 75%, а у групі стандартного лікування — лише 68%. На перший погляд, ця різниця може здатися не суттєвою, але це означає, що після проведеного стандартного лікування рецидив виникає у кожної 3-ї жінки (32%), тоді як при лікуванні із застосуванням ТАКСОТЕРУ — у кожної 4-ї (25%). В онкології ці результати можна без перебільшення вважати значним досягненням. За майже 5-річний період спостереження у жінок, яким проводили комбіновану хіміотерапію на основі ТАКСОТЕРУ, відзначено зниження ризику смерті на 30% (p=0,008) та ймовірності виникнення рецидиву на 28% (p=0,001) порівняно з показниками у жінок, які отримували стандартне лікування.

Як зазначила Г. Майстрюк, дані цього дослідження — обнадійлива інформація для хворих на рак молочної залози. Особливого значення набуває питання відповідності лікування цих пацієнток в Україні європейським стандартам. Громадські організації докладають значних зусиль, відстоюючи права цих хворих на безкоштовне сучасне та адекватне лікування з використанням високоефективних препаратів. Держава приділяє велику увагу вирішенню проблеми забезпечення хіміопрепаратами пацієнтів з онкологічними захворюваннями. У 2002 р. Кабінет Міністрів України затвердив Державну програму «Онкологія» на 2002–2006 рр., спрямовану на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб населення у спеціалізованій онкологічній допомозі. Багатьох присутніх на прес-конференції цікавило питання практичної реалізації цієї програми, зокрема забезпечення хворих сучасними хіміопрепаратами. У 2003 р. згідно з цією програмою Міністерству охорони здоров’я України з державного бюджету виділено значні кошти на закупівлю протипухлинних препаратів, у тому числі ТАКСОТЕРУ. Це свідчить про увагу держави до проблеми лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Як зазначив В. Ігнатов, завдяки цьому, а також регіональним програмам, у 2003 р. терапію із застосуванням ТАКСОТЕРУ проведено у приблизно 500 пацієнток, причому вони не витрачали власні кошти на придбання препарату. На жаль, поки що це набагато менше реальної потреби, але є підстави сподіватися, що це високоефективне лікування стане доступним для значно більшої кількості пацієнток, які його потребують.

Чимало запитань, які прозвучали на прес-конференції, були пов’язані з вартістю ТАКСОТЕРУ. Як відомо, цей препарат є високовартісним. Але з точки зору фармакоекономіки важлива не безпосередня вартість лікарського засобу, а ефективність використання коштів. Зрозуміло, що хворі не повинні самі купувати такі життєво необхідні препарати, як протипухлинні, цю проблему має вирішувати система охорони здоров’я країни. Державі раціональніше витрачати кошти на своєчасну закупівлю високоефективних ліків для пацієнтів з онкологічними захворюваннями, аніж інвестувати їх у дешеві, але малоефективні програми, в результаті зазнаючи значних економічних збитків, пов’язаних із втратою пацієнтами працездатності. Важливим є і морально-етична сторона цієї проблеми, адже у разі онкологічних захворювань йдеться не про вартість лікування, а про життя і долю реальних людей.

Таким чином, результати дослідження ефективності застосування ТАКСОТЕРУ у хворих на рак молочної залози на ранніх стадіях відкривають перед лікарями значні перспективи ефективної терапії, а пацієнткам дають надію на вилікування і шанс на повноцінне тривале життя.

Олена Барсукова
Фото Євгена Чорного

На правах реклами

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті