МІОРИТМІЛ-ДАРНИЦЯ: досвід дарує впевненість

Сьогодні арсенал лікаря об’єднує значну кількість лікарських засобів для терапії пацієнтів із порушеннями серцевого ритму. Але досі аритмії залишаються однією з основних нозологій, з якою стикаються у своїй практичній діяльності як кардіологи, так і лікарі загальної практики, через те, що причини їх виникнення надзвичайно різноманітні: ішемічна хвороба серця (ІХС), порушення електролітного балансу, артеріальна гіпертензія, гіперфункція щитоподібної залози тощо. Враховуючи актуальність проблеми, ми продовжуємо цикл публікацій, що ставлять за мету ознайомлення читачів з досвідом застосування ефективних антиаритмічних засобів, зокрема, препарату виробництва «Фармацевтичної фірми «Дарниця» МІОРИТМІЛ-Дарниця («Щотижневик АПТЕКА», № 47 (418) від 8 грудня та № 48 (419) від 15 грудня 2003 р.) в клінічній практиці. У цій публікації узагальнено досвід застосування препарату МІОРИТМІЛ-Дарниця на основі клінічного дослідження, що проводилося в  Кримському республіканському кардіологічному диспансері (керівник дослідження — головний кардіолог МОЗ АР Крим, головний лікар Кримського республіканського кардіологічного диспансеру П.І. Філін).

Аміодарон — один із препаратів, який найчастіше використовують у пацієнтів з порушенням серцевого ритму. Досвід клінічного застосування (з 1967 р.) аміодарону налічує близько 35 років. Це основний антиаритмічний засіб, що включений до останніх рекомендацій Європейського співтовариства кардіологів з лікування фібриляцій передсердь (Fuster V. et al., 2001), серцевої недостатності (СН) (Remme J., Swedberg K., 2001), профілактики раптової смерті (Priori D. et al., 2001). Результати великої кількості контрольованих досліджень, проведених за участю хворих із суправентрикулярними та шлуночковими аритміями, переконливо свідчать, що аміодарон — один із найефективніших засобів для лікування пацієнтів з порушеннями серцевого ритму і єдиний, що здатний знижувати смертність серед осіб із кардіальною патологією (Amiodarone Trials Meta-Analysis Investigators, 1997). Світовий досвід застосування аміодарону свідчить, що це ефективний антиаритмічний засіб, «надійний» не тільки для купірування нападу аритмії, але і для запобігання її рецидиву.

Перед тим як призначати препарат, кожний лікар прагне впевнитися в його ефективності. Ця впевненість формується не лише на підставі обгрунтованих даних наукових досліджень щодо ефективності лікарського засобу, але й на власному досвіді його клінічного застосування.

Препарат МІОРИТМІЛ-Дарниця виведений на український ринок не так давно, але кількість лікарів, які використовують його у своїй практичній діяльності, швидко збільшується. Підбито підсумки чергового клінічного дослідження препарату МІОРИТМІЛ-Дарниця, що проводилося протягом 7 міс (з квітня по жовтень) 2003 р. в Кримському республіканському кардіологічному диспансері, метою якого була оцінка ефективності препарату як антиаритмічного засобу. У дослідженні брали участь 47 пацієнтів (27 чоловіків (57,5%) та 20 жінок (42,5%)) віком від 41 року (табл. 1) з різними видами порушення серцевого ритму (табл. 2).

Таблиця 1

Розподіл пацієнтів за віком

Вік, роки

Кількість хворих (%)

41-49

4 (8,5)

50-59

15 (31,9)

60-69

18 (38,3)

70 і більше

10 (21,3)

Таблиця 2

Порушення ритму у пацієнтів, які брали участь у дослідженні

Форми порушення ритму

Кількість випадків

Кількість хворих (%)

Пароксизмальна миготлива аритмія

18

31 (44,7)

Пароксизм тріпотіння передсердь

8

Пароксизмальна шлуночкова тахікардія

5

Постійна миготлива аритмія

15

15 (31,9)

Шлуночкова екстрасистолія високих градацій

8

11 (23,4)

Суправентрикулярна екстрасистолія

3

У пацієнтів відзначали різні нозологічні форми аритмії (табл. 3) та ступінь СН (табл. 4).

Таблиця 3

Нозологічні форми порушення ритму у пацієнтів, які брали участь у дослідженні

Нозологія

Кількість хворих (%)

ІХС

28 (59,6)

ІХС у поєднанні з постінфарктним кардіосклерозом

4 (8,5)

Міокардіофіброз

3 (6,4)

Ревматизм різного ступеня активності

4 (8,5)

Дилатаційна кардіоміопатія

3 (6,4)

Хронічний обструктивний бронхіт

1 (2,1)

Дисметаболічна кардіоміопатія

3 (6,4)

Аутоімунний тиреоїдит (діагностований у процесі лікування)

1 (2,1)

Таблиця 4

Ступінь вираженості СН

Функціональний клас СН

Кількість хворих (%)

I

13 (27,7)

IIА

25 (53,2)

IIБ

9 (19,1)

III

0 (0)

Препарат призначали з урахуванням порушення серцевого ритму. Купірування пароксизмальних форм порушення серцевого ритму починали з одноразового внутрішньовенного введення аміодарону в дозах 450 мг (3 пацієнтам) і 300 мг (4) із наступним переведенням на застосування МІОРИТМІЛУ-Дарниця в насичувальній дозі. У решти хворих порушення серцевого ритму усували шляхом призначення МІОРИТМІЛУ-Дарниця в насичувальній дозі з наступним її зниженням до підтримувальної, що становило в середньому 200 мг/добу (табл. 5).

Таблиця 5

Насичувальна доза препарату МІОРИТМІЛ-Дарниця

Доза

Кількість хворих (%)

800 мг

10 (21,3)

600 мг

28 (59,6)

400 мг

8 (17,0)

200 мг

1 (2,1)

При застосуванні МІОРИТМІЛУ-Дарниця в цьому дослідженні досягнуто відновлення синусового ритму в усіх випадках гострих пароксизмів аритмій (21 хворий — 44,7%). Двом хворим для посилення антиаритмічного ефекту було призначено МІОРИТМІЛ-Дарниця в комбінації з блокаторами b-адренорецепторів, одному — з внутрішньовенним уведенням дигоксину. Ще в одному випадку для відновлення синусового ритму при тріпотінні передсердь виникла необхідність проведення черезстравохідної електрокардіостимуляції на фоні прийому МІОРИТМІЛУ-Дарниця в насичувальній дозі.

У 15 (31,9%) хворих із постійним порушенням ритму у вигляді миготіння/тріпотіння передсердь після терапії препаратом МІОРИТМІЛ-Дарниця тахісистолічна форма аритмії переведена в еусистолічну. Для зменшення вираженості СН семи пацієнтам крім МІОРИТМІЛУ-Дарниця було призначено дигоксин. Одному хворому для посилення антиаритмічного ефекту досліджуваного препарату його призначали в комбінації з блокатором b-адренорецепторів.

У ході дослідження було виявлено високу ефективність препарату МІОРИТМІЛ-Дарниця в лікуванні пацієнтів із шлуночковою екстрасистолією високих градацій, а також із суправентрикулярною екстрасистолією. Серцевий ритм у цих хворих нормалізувався.

Отже, препарат МІОРИТМІЛ-Дарниця виявився високоефективним у 43 (91,5%) пацієнтів, які брали участь у дослідженні: у 18 — з пароксизмальними формами порушення серцевого ритму, у 14 — з постійною формою миготіння/тріпотіння передсердь, в 11 — з шлуночковою та надшлуночковою екстрасистолією. Помірну ефективність препарату відзначено у 4 (8,5%) хворих, що потребувало застосування МІОРИТМІЛУ-Дарниця в комбінації з блокаторами b-адренорецепторів та проведення черезстравохідної електрокардіостимуляції для досягнення антиаритмічного ефекту (рисунок).

Рисунок. Ефективність препарату МІОРИТМІЛ-Дарниця

У більшості хворих переносимість препарату МІОРИТМІЛ-Дарниця була доброю. Лише у 3 (6,4%) із них прийом препарату було відмінено через загострення хронічного бронхіту та діагностування аутоімунного тиреоїдиту. Слід зазначити, що відміна препарату була зумовлена супутніми захворюваннями, виявленими у процесі лікування та обстеження, що є протипоказанням до застосування аміодарону.

Результати проведеного дослідження свідчать, що МІОРИТМІЛ-Дарниця — високоефективний антиаритмічний препарат для усунення порушень та контролю серцевого ритму у пацієнтів з різними формами аритмії. Він показаний для купірування пароксизмальних форм порушень серцевого ритму, нормалізації частоти серцевих скорочень при постійній формі миготіння/тріпотіння передсердь, відновлення ритму при шлуночковій та надшлуночковій екстрасистолії. Лікування пацієнтів з тяжкими пароксизмальними формами аритмії потрібно починати з внутрішньовенного введення аміодарону та наступним призначенням препарату МІОРИТМІЛ-Дарниця в насичувальній дозі. Інколи для підсилення антиаритмічного ефекту доцільно використовувати МІОРИТМІЛ-Дарниця в комбінації з блокаторами b-адренорецепторів. При постійній формі миготіння/тріпотіння передсердь, особливо якщо вона супроводжується СН, ефективним є застосування МІОРИТМІЛУ-Дарниця в комбінації з дигоксином.

Завдяки добрій переносимості МІОРИТМІЛ-Дарниця стає препаратом вибору у пацієнтів з різними формами аритмії, в тому числі і за наявності в них ІХС та СН, оскільки його використання мінімально пригнічує скоротливу функцію міокарда і виявляє помірну антиангінальну активність.

З БІОГРАФІЇ ПРЕПАРАТУ

2001 р. — проведено відкрите порівняльне клінічне дослідження ефективності та переносимості препарату МІОРИТМІЛ-Дарниця на базі кафедри факультетської терапії № 2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

2002 р. — препарат виведено на  фармацевтичний ринок.

2003 р. — проведено багатоцентрове клінічне дослідження препарату МІОРИТМІЛ-Дарниця в 12 областях України за участю 225 хворих з різними видами порушень серцевого ритму 32 кардіологічних відділень. Доведено його високу ефективність та добру переносимість. Результати дослідження підтвердили, що препарат нормалізує серцевий ритм у 32—97% випадків та запобігає його порушенню у 36—83% хворих.

2004 р. — зміцнення позицій МІОРИТМІЛУ-Дарниця як базового препарату в  лікуванні аритмій та оптимального у фармакоекономічному плані.

Результати подальших досліджень препарату МІОРИТМІЛ-Дарниця та досвід його клінічного застосування практичними лікарями висвітлюватимуться на сторінках «Щотижневика АПТЕКА». o

Олена Кучерук

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Антидепрессанты и седативные препараты. Два разных пути к душевной гармонии

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті