З 12 грудня 2012 р. з прилавків українських аптек зникли препарати, що містять похідні триптамінів

Як повідомлялося раніше на сторінках нашого видання (див. «Щотижневик АПТЕКА» № 50 (871) від 24.12.2012 р.), 12 грудня набула чинності постанова КМУ від 05.12.2012 р. № 1129 «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Відповідно до пп. 2 п. 1 цієї постанови в примітку Списку № 2 таблиці 1 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» постанови КМУ від 06.05.2000 р. № 770 додано абзац, згідно з яким до цього списку також включаються серед інших речовин похідні триптамінів.

До похідних триптамінів відносяться речовини, що входять до складу низки лікарських засобів, а саме: золмітриптан, суматриптан, фроватриптан, мелатонін. До речі, мелатонін входить до складу деяких дієтичних добавок.

За інформацією, яку редакція «Щотижневика АПТЕКА» отримала від суб’єктів фармацевтичного ринку, у зв’язку із забороною обігу лікарських засобів, які містять перелічені речовини, всі операції з вказаними препаратами та дієтичними добавками були припинені 5 грудня поточного року, тобто з дня опублікування постанови КМУ № 1129. З дати набуття нею чинності такі препарати не реалізуються та не зберігаються оптовими постачальниками та аптечними закладами.

На запит Аптечної професійної асоціації України (АПАУ) МОЗ надало перелік лікарських засобів, що зареєстровані/перереєстровані в Україні станом на 12.12.2012 р. та містять золмітриптан або суматриптан, або фроватриптан, або мелатонін.

Звертаємо увагу на те, що згідно зі статтею 1 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» поняття «обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» серед іншого включає їх виробництво, зберігання, придбання, реалізацію (відпуск) тощо. Тобто, навіть зберігання (розміщення в карантині) заборонених до обігу психотропних речовин з 12 грудня поточного року є злочином.

Громадські організації звернулися із запитами до Державної служби України з контролю за наркотиками, у яких вони закликають терміново зупинити дію постанови КМУ № 1129, а також ініціювати внесення змін у частині вилучення зі списку № 2 таблиці І похідних триптаміну. На даний час відповіді вони не отри­мали.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюють Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України, центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державної митної справи, захисту державного кордону, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу та інші органи виконавчої влади в межах наданих їм законом повноважень.

Для одержання доказів злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, може бути проведена оперативна закупка — операція щодо придбання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.

Відповідальність за здійснення операцій з особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено, передбачена статтею 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України.

Так, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів караються позбавленням волі на строк від 4 до 8 років. Ці ж дії, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах, караються позбавленням волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Поняття «особливо великі розміри» визначено в наказі МОЗ від 01.08.2000 р. № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особ­ливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу». Відповідно до цього наказу особливо великі розміри перевищують 1000 встановлених добових доз (definite daily dose – DDD).

Також звертаємо увагу на те, що відповідно до пункту 2 постанови КМУ № 1129 примітку до списку № 1 таблиці II «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено» доповнено абзацом такого змісту: «декстрометорфан (+)-3-метокси-N-метилморфінан) і декстрорфан (+)-3-гідрокси-N-метилморфінан)-ізомери виключені зі сфери дії заходів міжнародного контролю відповідно до Єдиної конвенції ООН про наркотичні засоби 1961 року».

У свою чергу, ця примітка визначає речовини, які додаються до списку № 1 «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено» таблиці II.

Виникає питання, включені чи виключені декстрометорфан (+)-3-метокси-N-метил­морфінан) і декстрорфан (+)-3-гідрокси-N-метил­морфінан)-ізомери зі списку № 1 «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено» таблиці II?

На думку редакції «Щотижневика АПТЕКА», постановою КМУ від 05.12.2012 р. № 1129 декстрометорфан та декстрорфан визначено непідконтрольними речовинами з 12 грудня 2012 р. Отже, зазначені вище хімічні речовини не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 р. № 770, тому їх обіг на території України не підпадає під дію заходів контролю відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори». Це також підтверджується відповідями Державної служби України з контролю за наркотиками, наданими окремим суб’єктам господарювання щодо означеного питання. З відповідями служби ми ознайомимо наших читачів у наступних номерах «Щотижневика АПТЕКА».

Відповідно до пункту 3 постанови КМУ № 1129 абзац другий примітки до списку № 2 таблиці IV «Прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю» викладено в такій редакції: «Речовини, що містять не менше ніж 50 відсотків таких прекурсорів, як ацетон, етиловий ефір, толуол, та 80 відсотків таких прекурсорів, як метилетилкетон, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.».

До редакції «Щотижневика АПТЕКА» надійшла інформація від суб’єкта господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами, щодо застосування адміністративного стягнення (штрафу) у зв’язку із зберіганням та реалізацією препарату для лікування мозолів, ороговіння та папілом шкіри, гіперкератозу, до складу якого входить ацетон, але не є його діючою речовиною. Стягнення штрафу з суб’єкта господарювання викликає питання щодо правомірності застосування цієї санкції. Але воно також свідчить про те, що контролюючі органи вже проводять перевірки щодо виконання вимог постанови КМУ № 1129.

На сторінках нашого видання також надано правову оцінку наслідків набуття чинності цим документом.

Залишається додати, що після набуття чинності постановою КМУ № 1129 пацієнти, які застосовують лікарські засоби, що містять похідні триптамінів, для купірування нападів мігрені, залишилися без життєво необхідних препаратів.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Наталья 27.12.2012 9:49
В статье идёт речь о факте наложения на субъекта хозяйствования административного штрафа. Следует ли понимать это так, что это является активностью Гослекслужбы? Какова аргументация контролирующего органа?
Елена Приходько 28.12.2012 1:59
Наталья, проверки выполнения норм постановления КМУ № 1129 осуществляют органы МВС, ДСКН и др., но НЕ Гослекслужба. Аргументация - наличие ацетона, хотя в указанном препарате, во-первых, ацетон не является действующим веществом, во-вторых, его содержится менее 50%. Поэтому речь идет о том, что применение этой санкции, в данном случае, вызывает вопросы относительно ее правомерности.
Наталья 29.12.2012 6:23
Только на Украине возможно такое издевательство над больными мигренью.Во всём мире, наоборот, увеличивают выпуск и качество препаратов, содержащих триптамины. Помогите страдающим этой невыносимой болезнью вернуть препараты в аптеки!
Наталья 29.12.2012 7:00
Многие эксперты отмечают, что суматриптан (действующее вещество в атимигрене, имигране и т.д.) не относится к группе триптаминов, а относится к группе триптанов. Следственно, его изъятие из аптек может быть следствием ошибки кого-то из чиновников Государственной службы по контролю за лекарственными препаратами. В самой службе, осуществляющей контроль за исполнением постановления №1129, не смогли назвать точную причину, по которой изымаются медпрепараты и назвать дату, когда они будут возвращены в аптеки. Отдел мониторинга наркоситуации Государственной службы по наркотическим средствам, к компетенции которого были отнесены медицинские препараты антимигрен и суматриптан, не только не отвечает на запросы, но и не принимает телефонных звонков уже несколько дней. Директор по маркетингу фармацевтической компании Здоровье, производителя препарата «Антимигрен-Здоровье», Юлия Попова рассказала LB.ua, что причин отнесения препарата в категорию содержащих наркотические средства в фармацевтической компании не знают.
Alik 04.01.2013 2:14
Химическая структура триптана и триптамина абсолютно разные. Суматриптан и мелатонин - это производные именно триптамина
Галунко Виктория 07.01.2013 3:53
Такое Постановление могли принять только абсолютно непрофессиональные руководители, не представляющие даже минимальных последствий от его принятия. Страдаю приступами мигрени вот уже двадцать лет. Продолжительность приступа от 48 до 72 часов. Мигрень НЕ ЛЕЧИТСЯ. Снимают боль ТОЛЬКО триптаны (суматриптан, золмитриптан). За 20 лет перепробовала всё: анальгетики, спазмолитики и пр. При сильном приступе не помогает даже кетанов. Последние 10 лет спасаюсь только триптанами, что позволяет продуктивно работать, содержать семью, помогать детям и растить внука. Вы понимаете, что этим постановлением миллионы граждан обрекаются на ужасные страдания? Кто придумал, что это "особо опасные наркотические вещества"?! В таком случае я уже давно должна была окончить свои дни в наркологическом диспансере ( или где там оканчивают свои дни наркоманы со стажем?) Как можно просто так взять и запретить? Это всё равно, что отобрать кусок хлеба у умирающего от голода, отобрать глоток воды у страдающего от жажды! Дайте врачам возможность выписывать рецепты в конце концов! Я сегодня обошла 10 аптек - НИГДЕ и НИЧЕГО! Спрашиваю, какой формы рецепт нужен - отвечают, что никто ничего не знает. Требуемых препаратов просто нет. Ни по рецепту, НИКАК .... А приступ у меня - через неделю примерно. И что нам теперь делать? Пишу в общем-то без всякой надежды даже на разъяснение или хоть какой-то ответ, потому что родилась в Украине, прожила здесь 50 лет и прекрасно понимаю, что главные враги нашего государства - это его граждане. И принятие вышеуказанного постановления лишний раз это подтверждает.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*