ПДВ на лікарські засоби та вироби медичного призначення: звернення ООРММП України до Міністра фінансів України

13 Травня 2014 3:45 Поділитися

ПДВ на лікарські засоби та вироби медичного призначення: Звернення ООРММП України до Міністра фінансів УкраїниУ зв’язку з набуттям чинності Законом України від 27.03.2014 р. № 1166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», яким введено податок на додану вартість (далі — ПДВ) у розмірі 7% за операціями з постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також з постачання виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, виникло багато невирішених питань, зокрема: чи буде нараховуватися 7% ПДВ на вхідний імпорт і АФІ (активні фармацевтичні інгредієнти, субстанції) для ліків віт­чизняного виробництва, які виключені з поняття «лікарські засоби» (наказ МОЗ України від 04.01.2013 р. № 3); який механізм коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту на повернення товару з 01.04.2014 р., що реалізований до 01.04.2014 р., та інші. Через це Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (далі — ООРММПУ) направило листа на ім’я міністра фінансів України з проханням надати роз’яснення з питань, що виникли. Пропонуємо увазі читачів відповідь Міністерства фінансів України на їх звернення.

ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ МЕДИЧНОЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

від 03.04.2014 р. № 01/48

Міністру фінансів України

Шлапаку О.В.

Шановний Олександре Віталійовичу!

Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України висловлює Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13–17, с. 112) внесено наступні зміни: «… у пункті 193.1 статті 193: у підпункті «а» цифри «17» замінити цифрами «20»; доповнити підпунктом «в» такого змісту:

«в) 7 відсотків по операціях з постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також з постачання виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України».

Закон був оприлюднений у газеті «Голос України» від 31.03.2014 р. № 60-61 та набув чинності з 01.04.2014 р., при цьому проект закону містив зовсім іншу редакцію вищенаведеного пункту. Відповідно, виробники, дистриб’ютори та аптечні заклади дізналися, що Закон прийнято в новій редакції тільки 01.04.2014 р. і здійснювали в цей день свою діяльність у звичайному режимі.

Згідно з підпунктом 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України «Зміни в будь-які елементи податків та зборів не можуть вноситися пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки».

Введення ПДВ у розмірі 7% без перехідного періоду та відповідної підготовки учасників фармринку викликало ряд питань, які потребують негайного роз’яснення з боку податківців та розв’язання, а саме:

1. Немає затверджених звітних форм, а також форм первинних документів, згідно з якими відображається дана група ПДВ в облікових регістрах та звітності (податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, податкової декларації з ПДВ).

2. Не виділено часу для проведення інвентаризації залишків товарів на складах, що підлягають нарахуванню ПДВ за ставкою 7%.

3. У програмному забезпечені Міндоходів (реєстр виданих та отриманих податкових накладних) немає можливості приймати щоденні звіти про роздрібний продаж в електронному вигляді за ставкою 7% ПДВ.

4. Даним законом у пункті 13 виключено підпункт 197.1.27 пункту 197.1. статті 197, у якому було посилання на перелік, затверджений КМУ «Державний реєстр лікарських засобів і виробів медичного призначення». Який перелік буде застосовуватися з 01.04.2014 р., та за якою ставкою буде обкладатися — незрозуміло.

5. Комп’ютерні ліцензовані програми не адаптовані під нові вимоги даного законодавства і потребують додаткових розробок та напрацювань.

6. Неможливо за такий короткий термін провести перепрограмування касових апаратів (необхідно отримати дозвіл від податкової на перепрограмування касових апаратів, яку здійснюють лише окремі фірми, включені до спецреєстру).

7. Немає механізму коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту на повернення товару з 01.04.2014 р., який реалізований до 01.04.2014 р.

8. Вхідний ПДВ на залишки сировини і допоміжні матеріали на складі (7% чи 20%?).

9. Чи буде нараховуватись 7% ПДВ на вхідний імпорт і АФІ (активні фармацевтичні інгредієнти, субстанції) для ліків вітчизняного виробництва, які виключені з поняття «лікарські засоби» (наказ № 3 МОЗ від 04.01.2013 р.).

10. Немає механізму пропорційного розподілення ПДВ (податкового кредиту) за придбанням товарів та послуг до 01.04.2014 р. в оподатковуваних і неоподаткованих операціях після 01.04.2014 р.:

  • як враховувати податковий кредит за податковими накладними, отриманими після 01.04.2014 р.;
  • як враховувати податковий кредит за податковими накладними, отриманими до 01.04.2014 р.;
  • який механізм розрахунку частки ПДВ, який можливо включати до податкового кредиту і як бути з тією часткою ПДВ, яка включається до податкового кредиту в 2014 р., яка розрахована на основі даних 2013 р.;
  • як дані операції відображаються в обліку та звітності.

11. Не розмитнюються лікарські засоби іноземного виробництва в формі in bulk та АФІ (субстанції), оскільки митниця вимагає сплати 20% ПДВ замість 7%, що призведе до дефіциту імпортних ліків (у тому числі онкопрепаратів, ретровірусних засобів тощо) та може призвести до зупинки виробництва вітчизняних ліків.

Через відсутність роз’яснень щодо цих питань наразі призупинена діяльність як виробників, дистриб’юторів, так і аптечних мереж.

У зв’язку з вищенаведеним просимо Вас, шановний Олександре Віталійовичу, надати доручення відповідним службам щодо термінового вирішення нагальних проблем і підготовки та оприлюднення необхідних роз’яснень.

З повагою

Президент, член Колегії

МОЗ України В.К. Печаєв

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

від 25.04.2014 р. № 31-08120-10-10/9855

Об’єднання організацій

роботодавців медичної

та мікробіологічної

промисловості України

Про надання відповіді

Міністерство фінансів України розглянуло лист Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України від 03.04.2014 р. № 01/48 щодо практичного застосування норм Закону України від 27.03.2014 р. № 1166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» і повідомляє.

Стосовно встановлення перехідного періоду для забезпечення технічного переходу до законодавчих нововведень щодо налаштування облікових та роздрібних товарних продуктів, перепрограмування РРО повідомляємо, що 10.04.2014 р. Верховною Радою України прийнято Закон України № 1200 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства», внесений Кабінетом Міністрів України, яким встановлено, що з 01.04.2014 р. до 01.06.2014 р. до платників податку на додану вартість, які застосовують ставку 7 відсотків за операціями з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення, не застосовуються вимоги нормативно-правових актів щодо відображення в касовому чекові: коду ставки податку на додану вартість за одиницею товару; загальної суми податку на додану вартість за кожною позицією (групою товарів); загальної суми коштів, що підлягає сплаті покупцем, з урахуванням податку на додану вартість.

Водночас цим законом уточнено, що за ставкою 7 відсотків оподатковуються операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Тобто, законодавчо чітко визначено перелік операцій, що оподатковуються за ставкою 7 відсотків, та передбачено період незастосування фінансових санкцій до платників, що здійснюють операції з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення із використанням реєстраторів розрахункових операцій.

Також слід зазначити, що 09.04.2014 р. на засіданні Кабінету Міністрів України затверджений перелік медичних виробів, операції з постачання яких підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків, розроблений Міністерством охорони здоров’я України, який на даний час знаходиться на доопрацюванні та оформленні відповідно до Регламентних вимог Кабінету Міністрів України.

Стосовно інших питань щодо практичного застосування Закону України від 27.03.2014 р. №1166-VІІ «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» Міністерство доходів і зборів України листом від 04.04.2014 р. № 7860/7/99-99-19-04-02-17 повідомило платників податків та підпорядковані органи Міндоходів про особливості адміністрування податку на додану вартість та ведення податкового обліку операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення. 

Заступник Міністра –
керівник апарату В. Матвійчук
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті