Громадська рада при МОЗ України: курс на конструктивний толерантний діалог

28 квітня 2015 р. у великій конференц-залі МОЗ України відбулося перше засідання Громадської ради при МОЗ України нового скликання. Варто нагадати, що ще наприкінці минулого року з метою ефективної реалізації положень Закону України «Про очищення влади» Урядом було ініційовано оновлення громадських рад при органах виконавчої влади. Тоді (26 листопада 2014 р.) Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 688 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996», якою припинив повноваження громадських рад при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів АР Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністраціях, утворених до 22 лютого 2014 р. На виконання цієї урядової постанови наказом МОЗ України від 22.12.2014 р. № 989 припинено повноваження Громадської ради при МОЗ України. А невдовзі було створено ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при МОЗ України (наказ МОЗ України від 05.02.2015 р. № 57), до складу якої увійшли 32 особи, серед яких представники міністерства, громадських організацій та ЗМІ; власне ж установчі збори відбулися 24 березня.

Відкриваючи перше засідання Громадської ради при МОЗ України в оновленому складі, Максим Іонов, голова ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при МОЗ України, повідомив про наявність кворуму: присутні 119 представників інститутів громадянського суспільства із 191, що входять до її складу на момент початку засідання.

Олександра ПавленкоУ вступному слові Олександра Павленко, перший заступник міністра охорони здоров’я України, зосередила увагу на очікуваннях щодо форм співпраці та принципів взаємодії між Громадською радою та профільним міністерством. Вона запевнила, що для МОЗ дуже важливо чітко сформулювати, яким чином воно буде реагувати на вияв громадської думки та суспільної активності:

— Уперше Громадська рада являє собою настільки численний орган. МОЗ України затвердило її склад у кількості 191 осіб: це безпрецедентний факт і це ваш вибір — не обмежувати кількість своїх членів. Ми розуміємо, що це наочний прояв глибокої зацікавленості сучасного українського суспільства у питаннях охорони здоров’я. Але водночас така чисельність потребуватиме особливо виважених підходів до налагодження дієвих форматів та організації ефективної співпраці. Зокрема — і це прохання до вас — такий великий орган має бути чітко структурованим і системно побудованим у сере­дині. Якщо раніше з 15 постійних комісій Громадської ради дійсно працювали (за нашою інформацією) не більше 5–6, то відтепер хочу закликати вас усіх активно працювати в комісіях, які ви для себе оберете. Нам потрібна реально діюча, жвава Громадська рада. Наше громадянське суспільство різнобарвне й розмаїте. У ньому дехто віддає перевагу протестним формам. Але ми з вами — експертне середовище. Тому ми очікуємо від вас саме експертних думок і раціональних пропозицій. Для нас дуже важливо, щоб кожна конструктивна експертна пропозиція відтворювалася в конкретних нормативно-правових актах. І щоб при цьому були дотримані толерантність, взаємоповага, тактовність. Тож пропоную взяти курс на професійний, відкритий, толерантний діалог, — закликала посадовець.

На закінчення свого виступу перший заступника також торкнулася питань євроінтеграції України, зазначивши, що дієва, солідарна та паритетна взаємодія між органами виконавчої влади та громадянським суспільством є наріжним каменем та запорукою успіху цього стратегічного державотворчого процесу.

Далі учасники зборів проголосували за затвердження порядку денного, на який було винесено такі основні питання, як обрання лічильної комісії першого засідання, голови Громадської ради при МОЗ України, заступників голови та членів секретаріату, затвердження принципів формування Громадської ради, входження до її складу представників інститутів громадянського суспільства, які подали заяви на вступ, але з певних об’єктивних причин не мали змоги взяти участь в установчих зборах, а також низку організаційних та дискусійних моментів в розділі «Різне».

На посаду голови Громадської ради при МОЗ України було запропоновано 7 кандидатур: Максим Іонов, Радмила Гревцова, Михайло Калініченко, Роман Ступницький, Олена Беденко, Ігор Найда та Владислав Онищенко. Усі кандидати отримали змогу виступити з трибуни перед громадою, щоб ознайомити її зі своїм фаховим доробком, поділитися поглядами та міркуваннями, стратегічними планами та пропозиціями, відповісти на численні запитання з зали.

Р. Гревцова та М. Калініченко взяли самовідвід на користь М. Іонова.

Врешті, за результатами відкритого голосування, зі значною перевагою (понад удвічі більше голосів порівняно з найближчими конкурентами) головою Громадської ради при МОЗ України було обрано М. Іонова — лікаря невідкладних станів Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва, члена Всеукраїнського лікарського товариства, координатора сектору медицини Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський волонтерський рух», одного з координаторів медичної служби Євромайдану.

— Для мене велика честь і відповідальність разом з вами мати можливість взяти участь у процесі розбудови громадянського суспільства в медичній сфері Україні. Події на Євромайдані 2013–2014 рр. дали поштовх переглянути підходи і ставлення до представників інститутів громадянського суспільства і їх діалогу з владою. У нас є можливість використати це надбання, яке виборене життями людей у ході Революції Гідності, — і це те, що дає нам можливість спільно працювати. Не можна відволікатися на ті чинники, які нас розпорошують та роз’єднують: запорука успіху в консолідації. Нині з’явилося чимало організацій, які виявляють бажання працювати для людей. У той же час у країні склалася ситуація, яка недостатньо сприяє розвитку громадянського суспільства та його впливу на органи виконавчої влади. Але саме з цієї причини ми з вами і маємо консолідувати всі зусилля, об’єднатися здібностями, професійним досвідом і персональними здобутками заради втілення у життя наших цілей щодо покращення системи охорони здоров’я і добробуту наших співгромадян.

У моєму баченні та сприйнятті голова Громадської ради — це комунікатор між усіма нами. Мені б не хотілося приймати за основоположні критерії певні особистісні якості: хтось кращий, хтось досвідченіший тощо. У кожного з тих, хто тут зібрався, є право висловлювати свою думку і бути почутим в рамках колегіального експертного діалогу, а також впроваджувати напрацювання з використанням усіх важелів та механізмів, притаманних Громадській раді. Ми одна велика команда. Сподіваюся на конструктивну співпрацю з усіма вами! — наголосив новообраний голова Громадської ради при МОЗ України.

Як кандидат на посаду голови Громадської ради при МОЗ України М. Іонов окреслював своє бачення основних видів діяльності дорадчого органу відповідно до основних функцій Громадської ради, а саме:

 • експертна (експертна оцінка та пропозиції щодо підготовки проектів законів та нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я);
 • контролююча (здійснення громадського контролю за врахуванням Міністерством охорони здоров’я пропозицій та зауважень громадськості, а також громадська антикорупційна експертиза);
 • комунікативна (інформування громадськості про діяльність Громадської ради, яка узагальнює та подає до МОЗ України інформацію та пропозиції від своїх членів — інститутів громадянського суспільства; організація публічних заходів для обговорення актуальних питань);
 • консультативна (консультації з громадськістю та МОЗ України).

Серед пріоритетів діяльності Громадської ради при МОЗ України ним було названо:

 • моніторинг і громадську експертизу проектів нормативно-правових актів, що розробляються МОЗ України;
 • організацію і проведення громадського обговорення найбільш актуальних питань у сфері охорони здоров’я та комунікацію результатів;
 • громадський контроль (моніторинг) ефективності заходів щодо реформування охорони здоров’я,

а серед першочергових проектів:

 • сприяння побудові системи громадського здоров’я;
 • розробку дієвих механізмів захисту прав пацієнтів;
 • запровадження самоврядування медичних і фармацевтичних працівників.

Громадська рада при МОЗ України:курс на конструктивний толерантний діалог

Також було запропоновано створити у складі Громадської ради при МОЗ України міжвідомчу (спільно з представниками Громадських рад при Міністерстві оборони України та Міністерстві соціальної політики України) робочу групу з координації медичної допомоги в зоні АТО, медичного забезпечення та реабілітації постраждалих та тимчасово переміщених осіб; відновити роботу над удосконаленням нормативно-правових актів стосовно участі інститутів громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я (зокрема в контексті підготовки проекту Закону України «Про громадськість» тощо).

Структуру Громадської ради при МОЗ України було запропоновано залишити сталою:

 • правління,
 • голова,
 • заступники голови,
 • секретаріат,
 • постійні комісії (комітети),
 • робочі групи (постійні/тимчасові).

Під час перебігу засідання його учасники обговорили шляхи структуризації діяльності Громадської ради при МОЗ України та першочергові кроки, які потрібно здійснити для забезпечення ефективної діяльності дорадчого органу. Зокрема, у ході дискусій жваво обговорювалися питання чинності існуючих Положення про Громадську раду при МОЗ України та Регламенту Громадської ради при МОЗ України, порядку формування комісій тощо. З приводу правових аспектів цих питань фахове роз’яснення надала один з найбільш досвідчених членів Громадської ради при МОЗ України та експерт-юрист зі світовим визнан­ням (яка обіймала посаду заступника голови Громадської ради при МОЗ України з правового напряму у попередній каденції — і переобрана на цю посаду нині) Радмила Гревцова, кандидат юридичних наук, адвокат, доцент, директор Навчально-наукового центру медичного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, представник Союзу юристів України у Громадській раді при МОЗ України, член Ради директорів Всесвітньої асоціації медичного права, керівник Українського відділення Кафедри ЮНЕСКО з біоетики.

Щодо власного самовідводу, то оратор мотивувала його не неготовністю виконувати функції голови, а насамперед значним браком часу для координації усіх напрямків діяльності Громадської ради у зв’язку з багатьма сферами основної професійної діяльності, — а принагідно надала аргументацію, чому самовідвід зроблено на користь саме М. Іонова:

— Мені сподобався його виступ. Попри те, що цей виступ був, можливо, не зразковим з точку зору риторики, піару, але в ньому вбачаються дві основні ознаки. По-перше, у людини болить те, про що вона говорить, — людина зсередини знає ті проблеми, яких торкається. По-друге, кандидат запропонував деякі дуже суттєві речі. Зокрема, цілком влучно окреслено пріоритети діяльності (громадський моніторинг ефективності реформи тощо) та напрямки проектної роботи. На мій погляд, це свідчить про глибоке розуміння цією людиною проблем у сфері охорони здоров’я.

І наостанок додам ще один аргумент — у мене складається враження, що цій людині не притаманна авторитарність. Адже члени Громадської ради — це люди з потужним експертним та лідерським потенціалом, яких потрібно лише ефективно координувати на демократичних засадах. Отже, з огляду на ці міркування я знімаю свою кандидатуру на користь М. Іонова, але готова усіляко допомагати йому або будь-якому іншому кандидатові, якого Громадська рада при МОЗ України обере собі за керівника, — підсумувала Р. Гревцова.

За поданням голови Громадської ради при МОЗ України збори обрали йому заступників у кількості 5 осіб — ними стали:

 • Радмила Гревцова — медико-правовий напрямок,
 • Михайло Калініченко — реформа охорони здоров’я,
 • Оксана Олександрова — пацієнтський напрямок,
 • Інна Оліференко — громадське здоров’я,
 • Ганна Шевчук — волонтерська діяльність і благодійність.

На закінчення засідання головуючий пообіцяв членам Громадської ради при МОЗ України провести звіт (як робочих органів, так і Громадської ради загалом) до 100 днів її функціонування в оновленому складі.

А наше видання, зі свого боку, продовжуватиме моніторувати та об’єктивно висвітлювати для свого читача роботу громадського осередку медичної галузі, — щиро сподіваючись, що це буде не просто осередок, а її передовий ешелон, діяльність якого приноситиме безпосередню користь людині: пацієнтові та медичному працівникові.

П. Снєгірьов,
фото автора
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті