Наказ Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України, Державної митної служби України від 10 грудня 2001 р. № 304/793

На виконання підпункту «б» пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001р. № 915 «Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини» НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок контролю за тарою (упаковкою), у якій надходять імпортні товари, що підлягають митному оформленню в режимі випуску у вільний обіг на території України, що додається.

2. Державній компанії «Укрекокомресурси» Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію Міністерству юстиції України.

3. Державній митній службі України забезпечити тиражування та розсилання цього наказу до митних органів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника Департаменту розвитку ринків Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України Кушніренка А.В. і на першого заступника Голови Державної митної служби України Єгорова О.Б.

Міністр економіки та з питань європейської інтеграції України О. Шлапак
Голова Державної митної служби України М. Каленський

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Державної митної служби України
від 10 грудня 2001 р. № 304/793

ПОРЯДОК
контролю за тарою (упаковкою), у якій надходять імпортні товари, що підлягають митному оформленню в режимі випуску у вільний обіг на території України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою контролю за тарою (упаковкою), у якій імпортуються товари на територію України і яка підлягає переробці та утилізації.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на тару (упаковку), у якій ввозяться на митну територію товари, наведені в додатку 1, якщо ці товари підлягають митному оформленню в режимі випуску у вільний обіг на території України.

1.3. Перелік товарів, на які поширюється дія цього Порядку, може змінюватися у відповідності до чинного законодавства України.

1.4. Дія цього Порядку не поширюється на тару, у якій надходять вантажі гуманітарної допомоги, міжнародної технічної допомоги.

2. Митне оформлення

2.1. Митне оформлення товарів, наведених у додатку 1, якщо вони надходять у тарі (упаковці) і заявлені митному органу для оформлення в режимі випуску у вільний обіг на території України (далі — товари), здійснюється в порядку, установленому чинним митним законодавством України та цим Порядком.

2.2. Підставою для митного оформлення товарів є аркуш про пакування, оформлений відповідно до розділу 3 цього Порядку. Зразок аркуша про пакування наведено у додатку 2.

2.3. Аркуш про пакування у трьох примірниках надається митному органу одержувачем товару або особою, що здійснює декларування товару, разом з документами, передбаченими чинним законодавством для здійснення митного оформлення.

2.4. Посадова особа митного органу приймає товар для митного оформлення, якщо відомості про товар (реквізити одержувача, назва та вага товару), наведені в аркуші про пакування, відповідають даним товаросупровідних документів.

2.5. Посадова особа митного органу здійснює реєстрацію аркуша про пакування шляхом присвоєння номера та занесення даних про нього в спеціальний журнал, зразок якого наведено в додатку 3.


порядковий номер товару

/


номер вантажної митної декларації

________________________________________________________________________

(графа 32 вантажної митної декларації)

/

(графа 7 вантажної митної декларації)

Посадова особа митного органу засвідчує номер аркуша про пакування шляхом проставлення відбитка особистої номерної печатки та дати на всіх його примірниках.

2.6. Перший примірник аркуша про пакування залишається у митному органі, другий надається одержувачу товару, а третій надсилається в регіональні відділення Державної компанії «Укрекокомресурси» (далі — Компанія). Інформацію про створення своїх регіональних відділень Компанія надсилає до Державної митної служби заздалегідь.

2.7. Якщо одержувач (імпортер) здійснює митне оформлення товару у митному органі поза місцем своєї державної реєстрації, то аркуш про пакування передається до регіонального відділення Компанії за місцем митного оформлення цього товару. Передача інформації, зазначеної в аркуші про пакування, до місця державної реєстрації одержувача товару здійснюється регіональним відділенням Компанії.

2.8. Порядок передачі митним органом аркуша про пакування відділенням Компанії встановлюється митним органом разом з регіональним відділенням Компанії на місцях. Факт передачі фіксується в графах 6 та 7 журналу обліку аркушів про пакування.

3. Оформлення аркуша про пакування

3.1. Аркуш про пакування заповнюється декларантом чи одержувачем товару на бланку, виготовленому за допомогою комп’ютера, формату А-4 у відповідності до порядку заповнення аркуша про пакування (додаток 2).

3.2. У аркуші про пакування мають бути зазначені:

  • реквізити одержувача (назва, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, банківський розрахунковий рахунок);
  • назва товару;
  • код товару згідно з УКТ ЗЕД;
  • вага брутто (кг);
  • вага нетто (кг);
  • вид упаковки;
  • матеріал упаковки;
  • призначення упаковки;
  • сума сплати за послуги із збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки) згідно з тарифами за наявності договору з Компанією.

Сплата за послуги контролюється Компанією відповідно до договору між нею та одержувачем товару.

3.3. Інформування підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо порядку заповнення аркуша про пакування здійснюють регіональні відділення Компанії; а підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору, — митний орган, у зоні діяльності якого вони розташовані.

3.4. Сплата за послуги із збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки) повинна здійснюватися Компанії не пізніше семи днів із часу митного оформлення вантажу, про що зазначається в умовах договору між Компанією та одержувачем (імпортером) товару.

У разі несплати за ці послуги в зазначений термін одержувач товару несе відповідальність у порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.5. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених в аркушах про пакування, несе одержувач товару (при самостійному декларуванні) або підприємство, що здійснює декларування товару на підставі договору.

Керівник Департаменту розвитку ринків Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції

А. Кушніренко

Начальник Управління нетарифного регулювання Державної митної служби України

О. Пашинний


Додаток 1
до Порядку контролю за тарою (упаковкою), у якій надходять імпортні товари, що підлягають митному оформленню в режимі випуску у вільний обіг на території України

ПЕРЕЛІК
ТОВАРІВ, МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА УМОВИ
НАДАННЯ МИТНИЦІ АРКУША ПРО ПАКУВАННЯ


№ з/п


Назва товару


Код товару згідно
з УКТ ЗЕД

1

Шоколад та інші готові харчові продукти, що мають у своєму складі какао

1806

2

Кава розчинна

2101

3

Безалкогольні та алкогольні напої

2201 — 2208

4

Сигари, сигари з обрізаними кінцями, сигарили (тонкі сигари) та сигари з тютюну чи його замінників

2402

5

Мастила моторні, компресорні і турбінні

2710 00 87 00

6

Лікарські засоби (ліки), що складаються зі змішаних чи незмішаних продуктів та використовуються в терапевтичних чи профілактичних цілях, розфасовані у вигляді дозованих лікарських форм чи в упаковки для роздрібної торгівлі

3004

7

Зубні порошки та пасти

3306 10 00 00

8

Мило туалетне (включаючи і лікувальне)

3401 11 00 00

9

Мийні засоби та засоби чищення

3402 20; 3402 90

10

Взуття

6401 — 6105

11

Електричні водонагрівачі, електрокип’ятильники, що занурюються, електроустаткування для обігрівання приміщень та обігрівання грунту, електротермічні апарати для догляду за волоссям, сушарки для рук, електропраски, побутові електронагрівальні пристрої

8516

М. п.

(інспектора митниці)


Додаток 2
до Порядку контролю за тарою (упаковкою), у якій надходять імпортні товари, що підлягають митному оформленню в режимі випуску у вільний обіг на території України

АРКУШ ПРО ПАКУВАННЯ №__

«___» ____________ 200_ р.

Назва підприємства __________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ _____________________________________________________________

Місцезнаходження ____________________________________________________________

Тел./факс _____________________________________________________________________

Банківські реквізити ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

П. І. Б. керівника _______________________________________________________________

Найменування вантажу
Призначення упаковки
(непотрібне закреслити)
загальне для продукції дитячого харчування та медпрепаратів
Вага брутто, кг
Вага, нетто, кг
Вага упаковки, кг


Матеріали упаковки, кг

папір, картон

жерсть

фольга, алюміній

метал інший

дерево

скло

полімери

комбіновані

інші

Вид упаковки

Бочки
Каністри
Піддони
Ящики
Коробки

Мішки

Пляшки

Банки

Інші

Тариф на тару (упаковку), грн./кг

Сумарна вага тари (упаковки), кг

Сума оплати за послуги, грн.

ПДВ 20 %

Усього до сплати, грн.

М. п.                                                                     ____________________________________
(посада, П. І. Б. та підпис особи,
яка відповідальна за достовірність відомостей,
зазначених в аркуші про пакування)

Порядок заповнення аркуша про пакування

Цей порядок регламентує заповнення аркуша про пакування. Аркуш про пакування виготовляється на одному аркуші формату А-4 за допомогою комп’ютера. Порядковий номер надає посадова особа митного органу. У графах аркуша про пакування необхідно зазначити:

«Назва підприємства» — повну назву одержувача та його юридичний статус;

«Місцезнаходження» — поштову адресу з вказівкою поштового індексу;

«Телефон/Факс» — діючий на момент заповнення аркуша про пакування номер контактного телефону одержувача;

«Банківські реквізити» — назву банку, розрахунковий рахунок, МФО, ЄДРПОУ банку;

«Код згідно з ЄДРПОУ» — код згідно з ЄДРПОУ;

«П. І. Б. керівника» — прізвище, ім’я та по батькові керівника;

«Найменування вантажу» — найменування товару із зазначенням коду згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД);

«Призначення упаковки» — непотрібне призначення упаковки закреслити;

«Вага брутто» — вага брутто товару, що імпортується згідно з товаросупровідними документами;

«Вага нетто» — вага нетто товару, що імпортується згідно з товаросупровідними документами;

«Вага упаковки» — вага упаковки товару, яка обчислюється як різниця між вагою брутто та вагою нетто товару, що імпортується згідно з товаросупровідними документами.

Графа «Вид упаковки» заповнюється таким чином:

у графі «Вид упаковки» одержувач знаходить вид упаковки та за графою «Матеріали упаковки» знаходить матеріал, з якого виготовлено упаковку. На перехресті цих двох граф вписується вагове значення упаковки; у випадку, якщо вид та матеріал упаковки не входить у перелік матеріалів, зазначених в аркуші про пакування таблиці 1, підприємство вносить назву виду і матеріалу упаковки в графу «Інші» та фіксує вагове значення упаковки на перехресті цих граф;

у незаповнених графах необхідно поставити риску окремо в кожній;

у графу «Тариф на тару (упаковку)» вноситься тариф згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 915; зведена таблиця тарифів додається до цього порядку;

у графу «Сумарна вага тари» вносяться сумарні вагові характеристики всіх видів тари (упаковки);

у графі «Сума оплати за послуги» зазначається грошове значення сплати, яке отримується шляхом множення розміру тарифу на сумарну вагу тари (упаковки);

сума, що вказується, не містить ПДВ;

у графі «ПДВ 20 %» зазначають суму ПДВ на сплату за послуги;

у графі «Усього до сплати» цифрами та словами зазначається сума до сплати, яка містить усі суми до сплати за всіма видами тари (упаковки);

у графі «М. п.» ставиться печатка одержувача товару.

Аркуш про пакування має завірятися у порядку, аналогічному порядку заповнення графи 54 вантажної митної декларації відповідно до Інструкції про порядок заповнення граф вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.97 № 307 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за № 443/2247.

у графі «Усього до сплати» цифрами та словами зазначається сума до сплати, яка містить усі суми до сплати за всіма видами тари (упаковки);

у графі «М. п.» ставиться печатка одержувача товару.

Аркуш про пакування має завірятися у порядку, аналогічному порядку заповнення графи 54 вантажної митної декларації відповідно до Інструкції про порядок заповнення граф вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.97 № 307 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за № 443/2247.

Зведена таблиця тарифів, гривень/кг


Призначення упаковки

Матеріали упаковки

папір, картон

жерсть

фольга, алюміній

метал інший

дерево

скло

полімери

комбіновані

інші

Загальне 0,17 0,19 0,53 0,09 0,09 0,05 0,42 0,64 0,13
Для продукції дитячого харчування та медпрепаратів 0,09 0,10 0,27 0,04 0,04 0,03 0,21 0,32 0,07

Зразок заповнення аркуша про пакування додається.

М. п.

(інспектора митниці)

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ АРКУША ПРО ПАКУВАННЯ № __

«01» грудня 2001 року

Назва підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю «Астра»

Код за ЄДРПОУ 25276768

Місцезнаходження 00001, м. Київ, вул. Київська, б. 10, оф. 50

Тел./факс 252-44-44

Банківські реквізити

Р/р 2600000001 у Печерському відділенні Сбербанку України,

МФО 322000, код згідно з ЄДРПОУ банку 22244422

П. І. Б. керівника Іванов Іван Іванович

М. п.                                       ____________________________________
(посада, П. І. Б. та підпис особи,
яка відповідальна за достовірність відомостей,
зазначених у аркуші про пакування)

Додаток 3
до Порядку контролю за тарою (упаковкою), у якій надходять імпортні товари, що підлягають митному оформленню в режимі випуску у вільний обіг на території України

ЖУРНАЛ
обліку аркушів про пакування


Порядковий №


№ аркуша про пакування


Дата оформлення аркуша про пакування


Назва одержувача/імпор- тера (код згідно з ЄДРПОУ)


Відправник


Дата відправлення до відділення Компанії


П. І. Б. особи Компанії, підпис


П. І. Б. інспектора митниці, підпис


Вантажна митна декларація, дата, №

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті