Прогноз економічного та соціального розвитку України НА 2004  р.

19 червня 2003 р.в Міністерстві економіки та з питань Європейської інтеграції (Мінекономіки) України відбулася презентація Прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2004 р. за участю заступника Державного секретаря Мінекономіки Людмили Мусіної.

Протягом останніх трьох років в Україні триває економічне зростання. Реальний приріст ВВП у 2000 р. становив 5,9%, у 2001 р. — 9,2%, у 2002 р. — 4,8%, упродовж 5 міс поточного року — 7,3%, що свідчить про стабільність макроекономічного середовища. За період із січня по травень 2003 р. зростання обсягів виробництва у промисловості становить 11,7%, а темпи зростання експорту товарів (за даними Держкомстату) — 27,8%, імпорту — 29,1%, сальдо товарів — 406,8 млн дол. США. Реальна заробітна плата штатних працівників підвищилася на 15,1%, а наявні доходи населення — на 4,6%. Інфляція за цей період становить 4,5% (підвищення споживчих цін у 2003 р. є компенсаційним після дефляції 2002 р.).

Результати розвитку економіки за січень–травень 2003 р. наближені до параметрів цільового прогнозу. Міжнародний валютний фонд переглянув в бік зменшення прогнози для країн зони євро, США та світової економіки. У світі зберігається невизначеність щодо ситуації на Близькому Сході. Під впливом цих обставин не виключається можливість уповільнення темпів економічного зростання України. Тому на 2003 р. залишається два сценарії прогнозу економічного та соціального розвитку — цільовий та консервативний.

На 2004 р. ці сценарії збережено відповідно до передбачених прогнозами результатів 2003 р. припущень щодо реалізації економічної політики Уряду та ризиків, які можуть перешкоджати досягненню визначених цілей.

Вихідними положеннями цільового сценарію прогнозу розвитку економіки є програмні орієнтири Уряду. Прийняття Верховною Радою України Програми діяльності Уряду означає, що Україна вступила в новий економічний цикл, характерною особливістю якого мають стати прискорене реформування економіки, утвердження платіжної дисципліни, подальша відкритість торговельного простору, включення в міжнародну систему розподілу праці. Затвердження Програми Верховною Радою означає зниження ризиків політичних протистоянь і відкриття перспектив плідної співпраці між різними політичними силами для пошуку ефективних механізмів прискорення реформування економічної системи України. Реалізація заходів за наявності сприятливих зовнішніх факторів і завдяки цьому за відсутності негативних дозволить у 2003–2004 рр. досягти відповідно 6 та 8% реального зростання ВВП.

Суть економічної стратегії Уряду полягатиме в переході від екстенсивних важелів та інструментів реформування економіки і державного регулювання у 2003 р. до інтенсивних, які стимулюють приватну ініціативу, — у 2004 р.

Така гнучкість і послідовність зміни пріоритетів повинна виконати роль автоматичних стабілізаторів під час проведення активних реформаторських змін, cтруктурної реформи економіки.

У 2003 р. Уряд продовжуватиме зосереджувати свої зусилля на вирішенні низки фінансових проблем, що матимуть суттєві економічні та соціальні наслідки, з метою підтримки започаткованого відновлення економіки та створення надійного підгрунтя для зміни моделі розвитку економіки у 2004 р., яка не несе ніякої загрози. Це:

— фінансове оздоровлення реального сектору економіки, покращання платіжної дисципліни в паливно-енергетичному комплексі, вдосконалення механізму виведення неефективних підприємств з економічного процесу; припинення нарощування прострочених заборгованостей;

— вдосконалення прав власності в аграрному секторі економіки, захист майнових прав селян, зокрема, права приватної власності на землю, стимулювання сільськогосподарської кооперації підприємств у сфері агросервісу, переробки і збуту продукції; вдосконалення механізмів захисту національного аграрного ринку, дозволених нормами СОТ;

— реформування житлово-комунального господарства;

— зниження рівня монополізації виробництва та розвиток конкурентного середовища;

— розширення інструментів кредитного ринку та введення в дію у другому півріччі законів України «Про іпотеку», «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно», «Про внесення змін до закону України «Про заставу»;

— вирішення питання щодо заснування Українського банку реконструкції та розвитку, а також іпотечної кредитної установи; реалізація механізмів довгострокового рефінансування комерційних банків, що кредитують реконструкцію та технічне переоснащення ключових секторів економіки;

— посилення адресності та ефективності соціальної підтримки найменш захищених верств населення та покращання добробуту населення за рахунок поступового погашення заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат, підвищення заробітної плати працівників окремих галузей бюджетної сфери;

— активізація переговорного процесу щодо вступу України до СОТ.

У 2004 р. Уряд України вперше за роки незалежності перейде до політики управління трансформаційними процесами за рахунок поліпшення відтворювальних пропорцій ВВП через запровадження нового механізму стимулювальної фіскальної політики. Зниження ставок оподаткування підприємств та населення, створення рівних умов господарювання — основні чинники утвердження в Україні інноваційно-інвестиційної моделі економічного розвитку. Уряд реалізовуватиме заходи, спрямовані на ліквідацію податкових звільнень та пільг, що врешті і призведе до усунення податкової дискримінації. Іншим стимулом підвищення конкурентоспроможності економіки за рахунок активізації інвестиційної діяльності стане інтеграція національного господарства у світове співтовариство.

З цією метою Уряд вживатиме рішучих заходів, спрямованих на:

— прийняття в першому півріччі 2003 р. та введення в дію з 01.01.2004 р. законів України «Про податок на доходи фізичних осіб», «Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість», «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»;

— максимальне залучення в національну економіку коштів, які можуть бути отримані внаслідок виведення економіки з тіні та легалізації (амністії) доходів, прихованих від надмірного оподаткування;

— проведення політики залучення приватного капіталу, підвищення інвестиційної привабливості підприємств; посилення прозорості приватизації та комплексного підходу до роздержавлення стратегічно важливих підприємств (надходження від приватизації до бюджету становитимуть 795 млн грн. на рік);

— продовження політики підвищення добробуту населення за рахунок запровадження єдиної ставки оподаткування доходів фізичних осіб та подальшого наближення розміру мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму;

— завершення переговорного процесу з країнами ЄС і США та визнання ними України як держави з ринковою економікою;

— завершення двосторонніх переговорів з країнами — членами СОТ та, відповідно, вступ України до цієї організації.

Така політика як у 2003, так і в 2004 р. активізує процеси залучення нових, більш якісних трудових ресурсів та капіталу, що сприятиме підвищенню розвитку економіки та, відповідно, розширенню виробництва в умовах мінімізації витрат. Це дасть змогу зберегти високі темпи економічного зростання та закріпити цю тенденцію у довгостроковій перспективі, зменшити залежність економіки від несприятливих зовнішніх факторів та пом’якшити вплив демографічного тиску. Як наслідок формуватиметься база для підвищення економічної безпеки держави. Примноження багатства нації створить умови для утвердження принципів соціальної захищеності і піднесення добробуту громадян України.

Хоча Уряд у Програмі діяльності і ставить перед собою амбіційне завдання щодо забезпечення у 2003–2004 рр. високих темпів зростання — 6 та 8% відповідно, в основу розрахунків бюджету пропонується закладати такий сценарій прогнозу розвитку економіки, який можна назвати реалістично-консервативним. Цей підхід був використаний і під час складання бюджету на 2003 р. Його мета — забезпечити недопущення штучного завищення дохідної частини і як результат — недопущення фінансових диспропорцій в економіці. Тобто об’єктивно забезпечується використання механізму зниження ризиків. Відповідно до консервативного сценарію розвитку реальне зростання ВВП у 2003–2004 рр. становитиме 4,7 та 4,8% відповідно.

Прес-служба
«Щотижневика АПТЕКА»

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті