Перспективи запровадження ПДВ на ліки в Україні

Наповнення Державного бюджету — одне з найактуальніших завдань, яке постає перед країною. З метою збільшення джерел бюджетних надходжень, серед іншого, Світовий банк рекомендує привести пільги зі сплати податку на додану вартість (ПДВ) у відповідність з європейськими рекомендаціями. Отже, нині в Україні знов піднято питання щодо необхідності введення ПДВ на лікарські засоби та вироби медичного призначення, а також медичні послуги. З цього приводу в МОЗ України відбулася робоча нарада керівників профільного Міністерства та представників професійних асоціацій.

Світлана Буніна, заступник міністра охорони здоров’я України, звернула увагу на те, що в 2009 р. обсяг ринку лікарських засобів у грошовому вираженні становив близько 20 млрд грн. Враховуючи те, що товаропровідний ланцюг від виробника до споживача часто налічує декілька посередників, Міністерство статистики та Державна податкова адміністрація України відмічають здійснення великої кількості фінансових операцій. Слід звернути увагу на те, що один і той же препарат часто перепродається між декількома посередниками. Отже, його вартість декілька разів потрапляє до облікової документації.

Це стало основною причиною того, що під час розгляду питання щодо необхідності запровадження ПДВ на лікарські засоби, яке відбувалося в Міністерстві економіки України минулого тижня, було значно перевищено показник недонадходження до Державного бюджету України кош­тів через пільгове оподаткування поставок лікарських засобів. Закон України «Про податок на додану вартість» визначає, що поставка товарів — це, серед іншого, будь-які операції, що здійс­нюються згідно з договорами купівлі-продажу.

З огляду на головні державні пріоритети, С. Буніна звернула увагу на необхідність оптимізації надходжень до бюджету країни. Тому відповідні державні органи, такі як Міністерство фінансів, Державна податкова адміністрація Украї­ни сьогодні окреслюють завдання, які необхідно вирішувати в короткі терміни.

Крім того, як зазначила С. Буніна, під час засідання в Міністерстві економіки України було озвучено інформацію щодо рекомендацій Світового банку стосовно скасування пільги зі звільнення від ПДВ ліків у нашій державі.

МОЗ України, враховуючи державні пріоритети, займає таку позицію: погодитися із введенням пільгової ставки ПДВ — 10% на лікарські засоби та вироби медичного призначення з 2011 р. При цьому, за словами С. Буніної, доцільно також одночасно з введенням ПДВ на лікарські засоби запровадити і механізм відшкодування їх вартості для соціально незахищених верств населення за переліком, який має визначатися Кабінетом Міністрів України. Було направлено відповідні листи з пропозиціями щодо введення ПДВ на лікарські засоби та вироби медичного призначення, прем’єр-міністру України, в Міністерство фінансів, готує­ться лист до Міністерства економіки.

Олександр Гудзенко, заступник міністра охорони здоров’я, зазначив, що до останнього часу фармацевтичний сектор чинив супротив введенню ПДВ на лікарські засоби, мотивуючи тим, що ймовірним наслідком реалізації цього рішення стане подорожчання фармацевтичної продукції. Але загалом в Україні не має розуміння суті цього питання. О. Гудзенко підкреслив, що у багатьох країнах запроваджено ПДВ на лікарські засоби і вироби медичного призначення. Зарубіжні постачальники оподатковуються в своїх країнах згідно із законодавством. ПДВ експортованого товару їм повертає­ться. Тому для зарубіжних компаній вигідно мати на власному ринку високу ціну на свою продукцію, адже від неї залежить розмір коштів, які повертаю­ться за рахунок ПДВ. З іншого боку, якщо зарубіжні постачальники сплачуватимуть ПДВ в Украї­ні, ціни на їх продукцію знизяться.

О. Гудзенко зазначив, що за умов запровадження ефективного механізму відшкодування вартості лікарських засобів соціально незахищеним верствам населення можна поліпшити доступність життєво необхідних ліків. Тому найближчим часом необхідно визначити перелік життєво необхідних лікарських засобів, вартість яких буде повністю або частково відшкодовуватися певним категоріям споживачів. На думку заступника міністра, в переліку необхідно врахувати нозологію захворювань.

За словами О. Гудзенко, сьогодні триває обговорення порядку відшкодування ПДВ на лікарські засоби. В Україні є певні труднощі з поверненням цього податку, пов’язані з дефіцитом бюджету. Затримки у поверненні ПДВ особливо небезпечні для діяльності аптеки. Тому пропонує­ться запровадити пільговий рецептурний відпуск ліків та виробів медичного призначення, що входитимуть у визначений перелік життєво необхідних певним категоріям населення. Звіти за рецептами подаватимуться в податкову адміністрацію. На їх основі суб’єкта господарювання буде звільнено від сплати ПДВ на ліки, що були реалізовані за рецептами.

Також важливо пам’ятати, що комунальні та комерційні аптечні заклади знаходяться в нерівних умовах. Тому слід передбачити пільги в оподаткуванні комунальних аптек.

Далі в ході наради присутнім було запропоновано висловитися щодо можливих наслідків введення ПДВ на лікарські засоби. Володимир Дудка, голова асоціації фармацевтичних дистриб’юторів «ФАРМУКРАЇНА», зазначив, що введення ПДВ обов’язково призведе до подорожчання ліків. Він погодився з тим, що у більшості країн Європи ПДВ на лікарські засоби та вироби медичного призначення сплачується, але за пільговою ставкою, що необхідно врахувати під час розробки відповідних змін до Закону Украї­ни «Про податок на додану вартість» та інших підзаконних актів.

Також В. Дудка підтримав думку щодо необхідності одночасного введення разом з ПДВ механізму відшкодування вартості ліків споживачам. За рахунок ПДВ бюджет отримає додаткові кошти. На думку голови асоціації «ФАРМУКРАЇ­НА», важливо визначити механізм відшкодування. Наприклад, встановити розмір відшкодування відносно кожної міжнародної непатентованої назви препарату, який включено до переліку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Валерій Печаєв, президент Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України, підкреслив, що терміново слід розробити перелік життєво необхідних лікарських засобів, вартість яких буде відшкодовуватися державою.

Він також висловився на користь рівних податкових умов для поставки лікарських засобів та субстанцій, адже останні часто закуповуються у дистриб’юторів. Виробник відпускає товар с відстрочкою платежів мінімум 60 днів. Питання ж виплати ПДВ вирішується за фактом здійс­нення поставки.

Крім того, виробникам та дистриб’юторам спільно необхідно розробити зміни до Закону України «Про податок на додану вартість» з урахуванням інтересів різних боків ринку. Також разом із фахівцями державної податкової служби важливо уточнити деякі деталі щодо віднесення затрат на сплату ПДВ.

Стосовно державної реєстрації цін на лікарські засоби С. Буніна зазначила, що сьогодні можлива лише декларативна реєстрація ціни, адже в умовах економічної нестабільності існує багато факторів, які можуть впливати на неї.

Максим Мягченко, начальник аналітично-експертного відділу Асоціації фармацевтичних виробників України, повідомив, що підприємства — члени Асоціації обов’язково братимуть участь в опрацюванні питання впровадження в Україні ПДВ на лікарські засоби, а також інших питань, які розглядалися на нараді. Підготовлені пропозиції будуть надані МОЗ України та іншим зацікавленим державним органам.

Також під час наради розглянуто питання стосовно змін до процедури закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти. Міністерством економіки України було видано роз’яснення № 3303-25/2973-07 від 14.04.2010 р. за підписом заступника міністра Ю. Вітренко, згідно з яким передбачено обов’язкове надання учасником — переможцем процедури закупівлі довідки щодо відповідності ціни тендерної пропозиції середньо­ринковим цінам на аналогічні товари, роботи і послуги, виданої центральним апаратом Державної інспекції з контролю за цінами. Суб’єкти ринку підготували відповідні звернення до керівників регуляторних органів з проханням сприяти у зупиненні дії цього роз’яснення та наведенні порядку у сфері державних закупівель (див. нижче)

Міністру економіки України
Цушку В.П.

Шановний Василю Петровичу!

Фармацевтична громадськість Украї­ни засвідчує глибоку повагу та повідом­ляє про наступне. Міністерством економіки України видано роз’яснення № 3303-25/2973-07 від 14.04.2010 р. за підписом заступника міністра Вітренка Ю.М. щодо внесення змін до процедури закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти.

Даним роз’ясненням передбачається обов’язкове надання учасником– переможцем процедури закупівлі довідки щодо відповідності ціни тендерної пропозиції середньоринковим цінам на аналогічні товари, роботи і послуги, виданої центральним апаратом Державної інспекції з контролю за цінами. У разі встановлення факту закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти за завищеними цінами замовник повинен розглянути питання про відміну процедури закупівлі.

На думку професійної фармацевтичної спільноти, це роз’яснення, яким змушені керуватись у своїх діях як співробітники Державної інспекції з контролю за цінами, так і розпорядники бюджетних коштів, супере­чить діючим нормативно-правовим актам, що регулюють сферу державних закупівель товарів, робіт та послуг. Зокрема, надання довідки Державної інспекції з контролю за цінами не передбачено такими нормативно-правовими актами, як:

  • Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 р. № 1017);
  • Наказ Мінекономіки від 30.01.2009 р. № 63 «Про здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель» (з додатками);
  • Наказ Мінекономіки від 30.01.2009 р. № 61 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель».

Також статтею 6 Господарського кодексу (ГК) України до загальних принципів гос­подарювання віднесено заборону незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини. Незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності суб’єктів господарювання з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду забороняються (частина 5 статті 19 ГК).

Слід зазначити, що порушуються не тільки постанова Уряду України, підзаконні акти, але й Конституція України, в статті 19 якої, зокрема, зазначено: «Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».

Роз’яснення Міністерства економіки Украї­ни містить нові правові норми.

Відповідно до пункту 9 Методичних рекомендацій щодо приведення нормативно-правових актів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю у відповідність з Конституцією України та іншими законодавчими актами України, наданих Міністерством юстиції України (Додаток до листа Міністерства юстиції України від 12 грудня 2000 р. № 33-8/1732) у ряді випадків органами виконавчої влади встановлюються нові правові норми листами, телеграмами тощо (далі — листи). Разом з тим листи повинні носити лише розпорядчий, роз’яснювальний або довідковий характер. При виявленні таких листів вони підлягают­ь відкликанню з місць та скасуванню наказом органу виконавчої влади, що їх видав.

Крім того, згідно із поширеною в ЗМІ інформацією, в Україні є лише декілька приватних організацій, які мають право надавати такі висновки. Орієнтовна вартість експертних висновків дуже висока і становить 3,5–4% від запланованої суми закупівлі. Суб’єкти господарювання — переможці торгів змушені враховувати ці видатки у своїй ціновій пропозиції, що фактично призводить до знач­них додаткових витрат коштів державного бюджету та суттєвого здорожчання лікарських засобів для кінцевого споживача. Це є абсолютно неприйнятним, особливо в умовах жорсткої економії державних фінансів під час економічної кризи.

Введення в дію цього роз’яснення паралізує процедуру державних закупівель по всій країні. Стосовно фармацевтичної продукції воно вже призвело до зриву багатьох процедур державних закупівель, що відбулися з дотриманням усіх вимог діючого законодавства, враховуючи постачання лікарських засобів за обмеженою державою націнкою не вище 10% від оптово-відпускної ціни. Під загрозою опинилось здоров’я та життя тисяч хворих громадян України. Щоденне зволікання із закупівлями необхідних лікувально-профілактичним закладам лікарських засобів та виробів медичного призначення може коштувати державі самого цінного — життя її громадян.

Шановний Василю Петровичу, знаючи Вас як відповідального політика та прагматичного державного діяча, чиї зусилля завжди спрямовані на захист національних інтересів України та її громадян, професійні фармацевтичні асоціації та громадські організації просять Вас скасувати вказане роз’яснення Міністерства економіки від 14.04.2010 р. № 3303-25/2973-07 та навести порядок у надважливій сфері державних закупівель.

З повагою
Асоціація фармацевтичних
виробників України
Асоціація виробників
інноваційних ліків «АПРаД»
Асоціація фармацевтичних
дистриб’юторів «ФАРМУКРАЇНА»
Асоціація представників
Міжнародних фармацевтичних виробників
Всеукраїнська громадська організація
«Аптечна професійна асоціація України»
Миколаївська фармацевтична асоціація
Об’єднання організацій роботодавців
медичної та мікробіологічної
промисловості України
23 квітня 2010 р.

(Прим. ред. — аналогічні звернення були направлені: Сергію Тігіпко, віце-прем’єр-міністру України; Зіновію Митнику, міністру охорони здоров’я України, Олександ­ру Лавриновичу, міністру юстиції України, та Михайлу Бродському, голові Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва).

Олена Приходько,
фото Любові Столяр
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті