Новий Національний перелік лікарських засобів у цифрах

Як відомо, постановою КМУ від 16 березня 2017 р. № 180 затверджено нову редакцію Національного переліку основних лікарських засобів (далі — Національний перелік), який набув чинності 25 березня у зв’язку з опублікуванням документа в «Урядовому кур’єрі» № 57. Наше видання підготувало перелік торговельних назв лікарських засобів з урахуванням лікарської форми, що включені до Національного переліку. У рамках даної публікації ми про­аналізуємо Національний перелік на предмет відповідності Базовому переліку основних лікарських засобів ВООЗ, а також з’ясуємо, яку частку в загальному обсязі ринку становлять лікарські засоби, що увійшли до нового Національного переліку, та як змінилася структура включених до нього препаратів у порівнянні з попередньою редакцією Національного переліку, затвердженою постановою КМУ № 333. Під час підготовки матеріалу використано дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компанії «Proxima Research».

Новий Національний перелік базується на 19-му виданні Базового переліку основних лікарських засобів, рекомендованих ВООЗ. Ліки, що в установленому законом порядку зареєстровані в Укра­їні та включені до Національного переліку основних лікарських засобів, підлягають закупівлі закладами й установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів. За умови задоволення в повному обсязі потреби в ліках, включених до Національного переліку, замовники зможуть закуповувати препарати, що не включені до зазначеного Національного переліку. При цьому перевага надаватиметься препаратам, включеним до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Відповідно до вимог постанови КМУ від 17 жовтня 2008 р. № 955 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 17.03.2017 р. № 152) на препарати, включені до Національного переліку, розповсюджується вимога щодо встановлення граничних постачальницько-збутових та роздрібних надбавок у розмірі 10 та 25% відповідно.

Порівняння з попередньою редакцією документа

Новий Національний перелік включає 377 МНН лікарських засобів. Попередня редакція Національного переліку налічувала 215 МНН. За підсумками 2016 р. загальні обсяги аптечного продажу та госпітальних закупівель лікарських засобів становлять 58,7 млрд грн. за 1,14 млрд упаковок. У досліджуваний період сумарна частка лікарських засобів, включених до нового Національного переліку, охоплює 20,3% ринку в грошовому і 24,5% в натуральному вираженні (рис. 1). Попередня редакція Національного переліку охоплювала 19,4 та 27,5% ринку відповідно.

Рис. 1
 Загальні обсяги аптечного продажу та госпітальних закупівель лікарських засобів у грошовому і натуральному вираженні із зазначенням частки препаратів, включених до попередньої редакції Національного переліку (постанова КМУ № 333) та чинної редакції Національного переліку (постанова КМУ № 180), за підсумками 2016 р.
Загальні обсяги аптечного продажу та госпітальних закупівель лікарських засобів у грошовому і натуральному вираженні із зазначенням частки препаратів, включених до попередньої редакції Національного переліку (постанова КМУ № 333) та чинної редакції Національного переліку (постанова КМУ № 180), за підсумками 2016 р.

Щодо препаратів, включених до нового Національного переліку, у розрізі груп АТС-класифікації слід зазначити, що в загальному обсязі аптечного продажу та госпітальних закупівель за підсумками 2016 р. в натуральному вираженні фіксується суттєве зниження частки препаратів АТС-груп A «Засоби, що впливають на травну систему і метаболізм» та D «Дерматологічні засоби» у порівнянні з попередньою редакцією Національного переліку. У той же час значно збільшився обсяг препаратів АТС-груп C «Засоби, що впливають на серцево-судинну систему» та R «Засоби, що діють на респіраторну систему». При цьому в грошовому вираженні для АТС-групи А частка майже не змінилася (рис. 2).

Рис. 2
46789
Структура аптечного продажу та госпітальних закупівель лікарських засобів, які входять до попередньої редакції Національного переліку (постанова КМУ № 333) та чинної редакції Національного переліку (постанова КМУ № 180), у розрізі груп АТС-класифікації 1-го рівня в натуральному та грошовому вираженні за підсумками 2016 р.

За підсумками 2016 р., частка препаратів зарубіжного виробництва (за власником ліцензії), включених до нового Національного переліку, збільшилася з 14,6 до 19,8% порівняно з попередньою редакцією Національного переліку. При цьому у грошовому вираженні їх частка майже не змінилася (рис. 3). У звя’зку зі зміною структури препаратів, включених до нового Національного переліку, у порівнянні з попередньою редакцією змінилася і середньозважена вартість 1 упаковки. При цьому для вітчизняних препаратів вона стала вищою, а для зарубіжних — нижчою (рис. 4). Загалом середньозважена вартість 1 упаковки препаратів, включених до нового Національного переліку, підвищилася з 36,4 до 42,6 грн. за 1 упаковку.

Рис. 3
 Структура аптечного продажу та госпітальних закупівель лікарських засобів вітчизняного та зарубіжного виробництва (за власником ліцензії), які входять до попередньої редакції Національного переліку (постанова КМУ № 333) та чинної редакції Національного переліку (постанова КМУ № 180), в натуральному та грошовому вираженні за підсумками 2016 р.
Структура аптечного продажу та госпітальних закупівель лікарських засобів вітчизняного та зарубіжного виробництва (за власником ліцензії), які входять до попередньої редакції Національного переліку (постанова КМУ № 333) та чинної редакції Національного переліку (постанова КМУ № 180), в натуральному та грошовому вираженні за підсумками 2016 р.
Рис. 4
 Середньозважена вартість 1 упаковки препаратів зарубіжного та вітчизняного виробництва (за власником ліцензії) в роздрібному та госпітальному сегменті, які включені до попередньої редакції Національного переліку (постанова КМУ № 333) та чинної редакції Національного переліку (постанова КМУ № 180) за підсумками 2016 р.
Середньозважена вартість 1 упаковки препаратів зарубіжного та вітчизняного виробництва (за власником ліцензії) в роздрібному та госпітальному сегменті, які включені до попередньої редакції Національного переліку (постанова КМУ № 333) та чинної редакції Національного переліку (постанова КМУ № 180) за підсумками 2016 р.

Порівняння з переліком ВООЗ

У новий Національний перелік не включено більше 50 МНН лікарських засобів у порівнянні з 19-м виданням Базового переліку основ­них лікарських засобів, рекомендованих ВООЗ (табл. 1). При цьому до Національного переліку включено деякі МНН, які відсутні в переліку ВООЗ (табл. 2). Більшість із цих препаратів пропонується використовувати як альтернативу препаратам з переліку ВООЗ. Також на близько 70 МНН, включених до Національного переліку, розширено вимоги щодо дозувань та упаковки лікарських засобів порівняно з Базовим переліком ВООЗ.

Таблиця 1 Перелік МНН, які включені до 19-го видання Базового переліку ВООЗ, але не включені до Національного переліку основних лікарських засобів в Україні
з/п МНН
1 Hyoscine hydrobromide
2 Trimethoprim
3 Bedaquiline
4 Stavudine
5 Darunavir
6 Lopinavir + ritonavir
7 Lamivudine + nevirapine + stavudine
8 Lamivudine + nevirapine + zidovudine
9 Valganciclovir
10 Simeprevir
11 Daclatasvir
12 Dasabuvir
13 Ledipasvir + sofosbuvir
14 Ombitasvir + paritaprevir + ritonavir
15 Suramin sodium
16 Eflornithine
17 Melarsoprol
18 Nifurtimox
19 Benznidazole
20 Asparaginase
21 Mesna
22 Leuprorelin
23 Whole blood
24 Coal tar
25 Podophyllum resin
26 Copper-containing device
27 Condoms
28 Diaphragms
29 Hpv vaccine
30 Pneumococcal vaccine
31 Rotavirus vaccine
32 Japanese encephalitis vaccine
33 Yellow fever vaccine
34 Tick-borne encephalitis vaccine
35 Cholera vaccine
36 Hepatitis a vaccine
37 Meningococcal meningitis vaccine
38 Typhoid vaccine
39 Influenza vaccine (seasonal)
40 Varicella vaccine
41 Bevacizumab
42 Nicotine replacement therapy (nrt)
43 Glucose with sodium chloride
44 Ascorbic acid
45 Calcium
46 Cholecalciferol
47 Ergocalciferol
48 Iodine
49 Nicotinamide
50 Pyridoxine
51 Retinol
52 Riboflavin
53 Sodium fluoride
54 Thiamine
Таблиця 2 Перелік МНН, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів в Україні, але не включені до 19-го видання Базового переліку ВООЗ
з/п МНН
1 Гідроморфон (Hydromorphone) (може бути використаний як альтернатива морфіну)
2 Оксикодон (Oxycodone) (може бути використаний як альтернатива морфіну)
3 Теризидон (Terizidone) (може бути використаний як альтернатива циклосерину)
4 Протіонамід (Protionamide) (може бути використаний як альтернатива етіонаміду)
5 Офлоксацин (Ofloxacin)(може бути використаний як альтернатива левофлоксацину)
6 Моксифлоксацин (Moxifloxacin) (може бути використаний як альтернатива левофлоксацину)
7 Надропарин (Nadroparin) (може бути використаний як альтернатива еноксапарину)
8 Далтепарин (Dalteparin)(може бути використаний як альтернатива еноксапарину)
9 Деферасірокс (Deferasirox) (може бути використаний як альтернатива дефероксаміну)
10 Декстран 1 (Dextran 1) (може бути використаний як альтернатива декстрану 70)
11 Декстран 40 (Dextran 40) (може бути використаний як альтернатива декстрану 70)
12 Атенолол (Atenolol)
13 Глібенкламід (Glibenclamide) (може бути використаний як альтернатива гліклазиду)
14 Гоматропін (гідробромід) (Homatropine hydrobromide) (може бути використаний як альтернатива атропіну)
15 Циклопентолат (гідрохлорид) (Cyclopentolate) (може бути використаний як альтернатива атропіну)
16 Бупренорфін (Buprenorphine)

Подвійна регуляція

Як вже повідомлялося, з 25 березня 2017 р. на препарати, включені до Національного переліку, розповсюджується вимога щодо встановлення граничних постачальницько-збутових та роздрібних надбавок у розмірі 10 та 25% відповідно. Однак слід звернути увагу операторів ринку на те, що до Національного переліку включено деякі лікарські форми препаратів, які також входять до переліку МНН лікарських засобів, затвердженого постановою КМУ від 9 листопада 2016 р. № 863 «Про запровад­ження відшкодування вартості лікарських засобів». На ці препарати, відповідно до постанови КМУ від 17 жовтня 2008 р. № 955 (із змінами, внесеними постановою КМУ від 17.03.2017 р. № 152), з 1 квітня 2017 р. встановлюється гранична постачальницько-збутова та роздрібна надбавка на рівні 10 та 15% відповідно. При цьому для госпітальних закупок граничні надбавки встановлено на рівні 10 та 10% відповідно.

Роз’яснення МОЗ України

31 березня 2017 р. на офіційному сайті МОЗ України розміщено роз’яснення щодо реалізації залишків лікарських засобів, у якому зазначається, що:

  • лікарські засоби, закуплені операторами ринку фармацевтичної діяльності, у тому числі аптечними мережами, до 25 березня 2017 р., регулюються нормативно-правовими актами, чинними на момент закупівлі таких препаратів;
  • лікарські засоби, включені до Національного переліку, закуплені операторами ринку фармацевтичної діяльності, у тому числі аптечними мережами, після 25 березня 2017 р., необхідно реалізовувати з дотриманням вимог державного регулювання цін шляхом встановлення на них граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (зі змінами). А саме: встановлення граничних постачальницько-збутових та роздрібних надбавок 10 та 25% відповідно на препарати, включені до Національного переліку, та 10 і 15% — на препарати, вартість яких підлягає відшкодуванню.

P.S. Зазначимо, що ідеологічно Базовий перелік основ­них лікарських засобів, рекомендованих ВООЗ, має рекомендаційну функцію і не застосовується для цілей цінового регулювання ліків. Натомість в Україні Національний перелік є регуляторним у контексті державного регулювання цін на лікарські засоби. Запровадження нових вимог цінового регулювання прийнято без надання операторам ринку перехідного періоду для адаптації своїх облікових систем до нових вимог цінового регулювання. Зважаючи на те, що оновлений Національний перелік сформований за МНН препаратів з урахуванням дозувань та кількості в упаковці, суб’єктам господарювання необхідний час для того, щоб визначити торгові назви препаратів, на які розповсюджується вимога щодо встановлення граничних постачальницько-збутових та роздрібних надбавок у розмірі 10 та 25% відповідно. Наше видання опублікувало перелік торгових назв лікарських засобів, що включені до Національного переліку. Також на нашому сайті наданий сервіс пошуку лікарських засобів, які включені до нового Націо­нального переліку. Для того щоб отримати перелік торгових назв лікарських засобів, що включені до Національного переліку, в електронному вигляді з унікальними кодами/кодами Моріон, можна звертатися за тел.: (044) 585-97-12 або e-mail: alex@morion.ua.

Денис Кірсанов

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті