Вітчизняні фармвиробники розробили пропозиції до законопроектів щодо поліпшення інвестиційного клімату фармацевтичної галузі

10 Квітня 2017 3:20 Поділитися

108507Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України надіслало листа Ользі Богомолець, голові Комітету Верхов­ної Ради України з питань охорони здоров’я, у якому містяться пропозиції до законопроектів від 22.04.2016 р. № 4508 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо сприяння інвестиційним проектам з виробницт­ва лікарських засобів та медичних виробів)» та від 22.04.2016 р. № 4509 «Про внесення змін до пункту 4 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (щодо сприяння інвестиційним проектам з виробництва лікарських засобів та медичних виробів)».

Зокрема, організація зазначає, що передбачені проектами документів вимоги до суб’єктів господарювання, які реалізовуватимуть інвестиційні проекти, дотримання яких знизить їх податкове навантаження, не відповідають реальним потребам в інвестиційних проектах галузі.

У зв’язку із цим організація надала свої пропозиції до цих вимог, відповідно до них загальний розмір інвестицій для здійснення інвестиційного проекту у сфері виробницт­ва фармацевтичної продукції має бути не менший ніж 5 млн євро (у проекті зазначено 15 млн євро). Також пропозиціями передбачено, що кількість створених нових робочих місць для працівників повинна перевищувати 50 одиниць, а не 200, як це зазначено в проекті документа. Пропонуємо увазі повний текст листа з пропозиціями організації.

Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України

Голові Комітету Верховної Ради України
з питань охорони здоров’я
Богомолець О.В.

Шановна Ольго Вадимівно!

Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (далі — ООРММПУ) засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

Фармацевтична галузь — це потужний сектор економіки та одна з вітчизняних галузей, що найбільш динамічно розвивається.

Аналізуючи діяльність українських фармацевтичних підприємств, можна зробити вис­новок, що більшість з них має однакові інвестиційні інтереси, які полягають у наступному: модернізація та розширення виробничих потужностей; підвищення технологічного рівня виробництва; забезпечення та контроль якості продукції відповідно до міжнародних стандартів; розвиток продуктового портфелю; дослідження та розробка нових препаратів; розвиток бренду та будівництво нових виробництв.

Складна макроекономічна ситуація та несприятливий інвестиційний клімат уповільнюють надходження інвестицій на фармацевтичний ринку України. У той же час позитивна динаміка ринку та значний потенціал росту є приваб­ливими як для іноземних, так і для вітчизняних інвесторів. Але в Україні дотепер не створено обґрунтованої системи реальної підтримки інвестиційної діяльності у сфері охорони здоров’я та у створенні сучасних фармацевтичних виробництв.

На жаль, багато стратегічних інвесторів не зацікавлені у виробничих активах в Україні, оскільки відсутні жорсткі обмеження на імпорт лікарських препаратів, запровадження системи компенсаційних виплат. Стратегічні інвестори з нетерпінням чекають покращання інвестиційного клімату в Україні, щоб отримати можливість вийти на місцевий ринок.

З метою поліпшення інвестиційної привабливості та забезпечення реального притоку інвестицій у галузь було розроблено та зареєстровано у Верховній Раді України два законопроекти від 22.04.2016 р. № 4508 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо сприяння інвестиційним проектам з виробництва лікарських засобів та медичних виробів)» та від 22.04.2016 р. № 4509 «Про внесення змін до пункту 4 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (щодо сприяння інвестиційним проектам з виробництва лікарських засобів та медичних виробів)».

ООРММПУ в цілому підтримує дані законопроекти та вважає їх вкрай необхідними для галузі для досягнення інвестиційної привабливості, залучення значних інвестиційних коштів, що в кінцевому результаті забезпечить українського споживача широким спектром безпечних, ефективних та економічно доступних лікарських засобів та підвищить експортний потенціал України.

Нашими провідними фахівцями було ретельно опрацьовано дані законопроекти та з урахуванням висновків членів організації підготовлено наступні зауваження та пропозиції, а саме: ми повністю підтримуємо необхідність формування інвестиційної привабливості фармацевтичного сектору України шляхом створення сприятливих умов для розвитку виробництва лікарських засобів та медичних виробів в Украї­ні, що гарантуватиме не тільки заміщення імпортованих лікарських засобів вітчизняними, але й розширення трансферу знань і новітніх технологій у фармацевтичну галузь та інтеграцію виробництва сучасних іноземних лікарських засобів та медичних виробів на території України у статусі резидентів.

Проте прийняття зазначених проектів законів у наданій редакції значно звузить можливість створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного виробництва лікарських засобів і медичних виробів та притоку інвестицій у галузь охорони здоров’я.

Так, проектами передбачається зниження податкового навантаження на суб’єктів господарювання, що здійснюватимуть інвестиційні проекти з виробництва лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується під час їх виробництва. Зокрема, передбачається, що суб’єкти господарювання, які реалізовуватимуть інвестиційні проекти з виробництва лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується під час їх виробництва, повинні забезпечити виконання наступних вимог:

  • загальний розмір інвестицій для здійснення інвестиційного проекту у сфері виробницт­ва лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується під час їх виробництва, становить не менше суми, еквівалентної 15 млн євро;
  • кількість створених нових робочих місць для працівників перевищує 200 одиниць.

Встановлені норми не відповідають реальним потребам в інвестиційних проектах галузі та створюють штучні перешкоди для інвестування в середній бізнес. Проаналізувавши реальні потреби для створення нових виробництв, цехів, майданчиків, що відповідати­муть найвищим стандартам виробництва — вимогам належної виробничої практики (Good Manufacturing Practice — GМР), а також з метою розширення можливостей для інвесторів та покращання інвестиційної привабливості, вважаємо за необхідне викласти п. 141.8.2. закону в наступній редакції:

«п. 141.8.2. Для застосування ставок, визначених підпунктом 141.8.1 цього пункту, платник податку повинен відповідати таким критеріям:

  • загальний розмір інвестицій для реалізації інвестиційного проекту у сфері виробництва лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується при їх виробництві, становить не менше суми, еквівалентної 5 млн євро;
  • кількість створених нових робочих місць для працівників перевищує 50 одиниць;
  • нарахована за кожний місяць звітного (податкового) періоду заробітна плата (дохід) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншою, ніж дві з половиною мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом;
  • дохід платника податку, отриманий від здійс­нення інвестиційних проектів у сфері виробництва лікарських засобів та медичних виробів, а також обладнання, яке застосовується при їх виробництві, становить не менше 75 відсотків від загальної суми його доходу за звітний (податковий) період».

Також для розвитку вітчизняного виробництва лікарських засобів та медичних виробів передбачено звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України обладнання для виробництва медичних виробів та лікарських засобів, в тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів.

Проте наданий у Проекті перелік обладнання за кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) не відповідає реальним потребам виробництва лікарських засобів та вказує на те, що проектом передбачається підтримка інвестицій у виробництво медичних виробів під якогось конкретного замовника, що є неприпустимим.

З метою забезпечення рівних умов у процесі залучення інвестицій у фармацевтичну галузь, підвищення доступності до інвестпроектів потенційних інвесторів пропонуємо доповнити перелік необхідного обладнання, виклавши редакцію підпункту 13 такого змісту:

«13. До 1 січня 2027 р. — обладнання для виробництва медичних виробів та лікарських засобів (цілісні об’єкти, технологічні лінії, заводи для виробництва одноразових медичних виробів, стерильних або нестерильних кімнат, включаючи окремі складові частини та обладнання, призначене для будівництва (складання) зазначених об’єктів) за кодами згідно з УКТЗЕД 4010 12 00 10, 8415 81 00 90, 8421 39 20 00, 8422 30 00 99, 8422 90 90 06, 8428 20 20 00, 8428 20 80 00, 8428 90 90 00, 8477 10 00 00, 8477 20 00 00, 8477 30 00 00, 8477 40 00 00, 8477 59 10 90, 8477 90 80 00, 8480 71 00 90; 8405100000; 8419200000; 8419390090; 8422200000; 8422300099; 8423200000; 8479820000; 8479899730; 9031803800.

Зазначені у цьому підпункті товари звільняються від оподаткування ввізним митом за умови, що вони застосовуються платником податків для власного виробництва лікарських засобів та медичних виробів, та якщо ідентичні ввезеним товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів та/або предметів платник податку зобов’язаний сплатити мито та пеню в порядку і розмірах, визначених цим кодексом.

Зазначені у цьому підпункті товари не звільняються від оподаткування митом, якщо вони мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаної державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом».

З метою досягнення мети законопроектів, а саме стимулювання розвитку вітчизняного виробництва лікарських засобів і медичних виробів та притоку інвестицій в галузь охорони здоров’я просимо Вас, шановна Ольго Вадимівно, підтримати наші пропозиції та ініціювати внесення відповідних змін під час розгляду законопроектів від 22.04.2016 р. № 4508 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо сприяння інвестиційним проектам з виробництва лікарських засобів та медичних виробів)» та від 22.04.2016 р. № 4509 «Про внесення змін до пункту 4 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (щодо сприяння інвестиційним проектам з виробництва лікарських засобів та медичних виробів)».

З повагою президент ООРММПУ,
член колегії МОЗ України
В.К. Печаєв
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті