Фармацевтичне право: за підсумками конференцій

У 2006 р. у Чернігові (в лютому), Луганську (у вересні) та Харкові (в листопаді) відбулися науково-практичні конференції «Фармацевтичне право в системі правовідносин: держава — закон — виробник — лікар — пацієнт — провізор — ліки — контролюючі та правоохоронні органи» (див. «Щотижневик Аптека № 38 (559) від 2.10.2006 р.; № 42 (563) від 30.10.2006 р. та № 47 (568) від 4.12.2006 р.). З урахуванням рішень цих конференцій кафедра фармацевтичного права Національного фармацевтичного університету (КФП НФаУ) та Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації звернулися з проханням до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та запропонували низку рекомендацій.

Фармацевтичне право: за підсумками конференцій

За результатами обговорення учасники конференцій рекомендують такі основні напрями та заходи щодо протидії нелегальному обігу наркотичних засобів, психотропних, отруйних, сильнодіючих речовин і прекурсорів та поліпшення проблеми легального їх відпуску в сучасних умовах із аптечної мережі.

І. Просити Верховну Раду України (ВР):

1. Прискорити обговорення та прийняття Кримінально-процесуального кодексу України, законів «Про фармацевтичну діяльність», «Про внесення змін до Кримінального кодексу до ст. 227 (щодо випуску та реалізації недоброякісної продукції) та ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин)».

2. Залучити науковців КФП НФаУ до робочої групи МОЗ України щодо вдосконалення нормативно-правової бази, яка регулює обіг лікарських засобів (ЛЗ) усіх класифікаційно-правових груп.

ІІ. Звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією:

1. Прийняття постанови «Про затвердження Переліку отруйних і сильнодіючих речовин».

2. Розробки і внесення до ВР закону «Про обіг отруйних і сильнодіючих речовин».

3. Розробки і внесення до ВР закону «Про заходи протидії незаконному обігу отруйних і сильнодіючих речовин та зловживання ними».

ІІІ. Рекомендувати:

1. Раді національної безпеки і оборони України:

 • до складу Міжвідомчої комісії з питань протидії наркобізнесу додатково включити авторитетних учених у галузі судової фармації та фармацевтичного права.

2. Верховному Суду України:

 • провести за участю НФаУ, Департаменту боротьби з незаконним обігом наркотиків (ДБНОН), слідчих управлінь, Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (ДНДЕКЦ) при МВС України, Генеральної Прокуратури, Служби безпеки України, Інституту фармакології та токсикології АМН України та ДП «Державний фармакологічний центр» (ДФЦ) МОЗ України узагальнення судової практики щодо розгляду кримінальних справ про злочини, пов’язані з обігом ЛЗ і речовин різних класифікаційно-правових і номенклатурно-правових груп.

3. Міністерству охорони здоров’я України:

 • розробити наказ «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів отруйних і сильнодіючих речовин»;
 • розробити ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, зберігання, перевезення, придбання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення отруйних та сильнодіючих ЛЗ;
 • розробити правила перевезення (транспортування) та зберігання отруйних та сильнодіючих ЛЗ;
 • розробити зміни до наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360 щодо обігу трамадолу (п. 3), Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення (ч. 2 п. 1.13, ч. 2 п. 1.14, п. 1.15, п. 1.16), Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень (п. 2, п. 10);
 • розробити заходи соціального менеджменту забезпечення хворих ЛЗ і речовинами різних класифікаційно-правових і номенклатурно-правових груп, зокрема створити відповідні реєстри хворих; розрахувати квоти держзамовлення;
 • у форматі доказової медицини та доказової фармації провести моніторинг щодо використання вітчизняних ЛЗ (наприклад трамадолу, налоксону, буторфанолу, бупренорфіну, діазепаму, кеторолаку) при замісній терапії наркохворих із залученням фахівців КФП НФаУ і кафедри наркології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України;
 • залучати науковців НФаУ до рецензування проектів нормативно-правових актів МОЗ України або безпосередньої розробки проектів законодавчих актів, інших нормативно-правових актів з питань удосконалення контрольно-дозвільного обігу ЛЗ з їх наступними експертним дослідженням та експертною оцінкою на кафедрі КФП НФаУ і поданням на реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 • запропонувати ДП «Науково-експертний фармакопейний центр» включити у Державну Фармакопею України розділ «Режим контролю», в якому чітко розмежувати класифікаційно-правові групи ЛЗ, що буде сприяти упорядкуванню їх обігу;
 • ДФЦ внести зміни до вимог до упаковок на ЛЗ, які надходять до роздрібної реалізації, мають психоактивні властивості, впливають на здатність управляти транспортними засобами або іншими механізмами. Для цього на етикетках-упаковках препаратів розміщувати попереджувальний знак — червоний трикутник ▲. В інструкції для медичного застосування передбачити відповідні підрозділи;
 • залучити науковців КФП НФаУ до робочої групи МОЗ України щодо вдосконалення нормативно-правової бази, яка регулює обіг ЛЗ усіх класифікаційно-правових груп.

4. Міністерству внутрішніх справ України:

 • винести МОЗ України і НФаУ пропозицію про створення судово-експертного (судово-фармацевтичного) факультету, розробку спільними зусиллями програми підготовки судових провізорів (хіміків) для структурних підрозділів ДНДЕКЦ МВС України.

5. Міністерству освіти і науки України:

 • розробити базову програму «Основи фармацевтичного права» і відповідні галузеві програми для студентів вищих навчальних фармацевтичних закладів та фармацевтичних факультетів медичних навчальних закладів України.

6. Вищій атестаційній комісії України:

 • ввести спеціальність 15.00.04 — судова фармація або сприяти вдосконаленню назви спеціальності «15.00.01 — технологія ліків та організація фармацевтичної справи» на «15.00.01 — технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» та включити питання про найважливіші аспекти судової фармації та фармацевтичного права до програм кандидатських іспитів.

7. КФП НФаУ:

 • створити регіональний центр з моніторингу причин і умов, що сприяють вживанню не за призначенням лікаря ЛЗ, які мають психоактивні властивості;
 • створити судово-експертний (судово-фармацевтичний) факультет, розробити спільними зусиллями програму підготовки судових провізорів (хіміків) для структурних підрозділів ДНДЕКЦ при МВС України та НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України.

8. Керівникам облдержадміністрацій:

 • створити обласні комітети з протидії наркотизації населення.

9. Редакціям науково-практичних журналів:

 • ініціювати дискусії з питань судової фармації, фармацевтичного права та організації фармацевтичної та медичної справи в аптеках та лікувально-профілактичних закладах, удосконалення системи правовідносин: держава — закон — виробник — лікар — провізор — ліки — пацієнт — контролюючі та правоохоронні органи;
 • заснувати науково-практичний міжвідомчий журнал «Фармацевтичне право України» (як фаховий для фармацевтичних, медичних і юридичних наук), на сторінках якого висвітлювати проблеми державної політики та діяльності МВС України, судів, судово-експертних (медичних, наркологічних, психіатричних), судово-криміналістичних установ щодо протидії наркозлочинності та заходи системи охорони здоров’я з лікування при наркоманії, токсикоманії, ВІЛ/СНІДі, розладах здоров’я внаслідок ДТП та інших захворюваннях.

10. Засобам масової інформації:

 • активно висвітлювати проблеми, пов’язані з наркоманією, токсикоманією, ВІЛ/СНІДом та іншими захворюваннями, зумовленими вживанням не за призначенням лікаря ЛЗ, які мають психоактивні властивості, популяризувати досягнення сучасної науки та фармацевтичного права, знаходити форми загальнодоступного викладу нового наукового знання, протидіяти наукоподібним вимислам.

Завідуюча кафедрою фармацевтичного права НФаУ, доктор фармацевтичних наук, професор В.О. Шаповалова;

завідуючий кафедрою наркології Харківської медичної академії післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор І.К. Сосін;

перший заступник начальника СУ ГУ МВС України в Харківській області, полковник міліції, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри фармацевтичного права В.В. Шаповалов n

Открыть

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті