Аптеки-ФОП, окрім РРО, зобов’язані забезпечити можливість безготівкового розрахунку

18 грудня в Державній регуляторній службі України (далі — ДРС) відбулося засідання, присвячене громадському обговоренню проекту постанови КМУ «Про затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)». Його розробником виступило Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Даним проектом, зокрема, передбачається, що до 1 липня 2019 р. суб’єкти господарювання, які здійснюють реалізацію лікарських засобів, зобов’язані забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за допомогою платіжних пристроїв або через електронні платіжні сервіси (далі — безготівкові розрахунки).

Зауважимо, що цей проект документа розроб­лявся Мінекономрозвитку ще до прийняття Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII, який зобов’язує фізичних осіб — підприємців (ФОП), які здійснюють реалізацію лікарських засобів та медичних виробів, встановити реєстратори розрахункових операцій (далі — РРО). У зв’язку із цим для аптечного сегмента відхилення вище­згаданого проекту постанови не покращує ситуацію. Оскільки відповідно до постанови КМУ від 29.09.2010 р. № 878 у суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері продажу товарів і використовують у своїй діяльності РРО, виникає зобов’язання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари, наприклад, шляхом встановлення банківських терміналів, які нададуть споживачам можливість розраховуватися банківськими картками.

При цьому уточнюється, що кількість платіжних терміналів повинна становити не менше ніж 50% кількості РРО, а в разі наявності одного РРО необхідно мати й один платіжний термінал.

Винятками згідно з даною постановою є лише суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 25 тис. осіб, що є актуальним і для аптечного сектору.

Відповідно до Закону України від 05.04.2001 р. № 2346 «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» для встановлення платіжних засобів необхідно укласти договір з обраним суб’єктом господарювання банком, який обслуговуватиме платіжний термінал.

Відповідно до розділу V Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням (далі — Положення), затвердженого постановою КМУ від 05.11.2014 р. № 705, банк зобов’язаний зазначити в договорі такі умови:

 • найменування платіжних систем (Visa, MasterCard, American Express і т.д.), електрон­ні платіжні засоби яких приймаються торговцем до оплати, та типи електронних платіжних засобів із визначенням їх ознак платіжності;
 • порядок оформлення документів за операціями з використанням електронних платіжних засобів;
 • порядок і терміни розрахунків банку з торговцем;
 • розмір комісійної винагороди, яку торговець сплачує банку за розрахункове обслуговування;
 • процедури безпеки, яких має дотримуватися торговець під час приймання платежів з використанням електронних платіжних засобів, та передавання даних банку про проведені операції;
 • інші умови відповідно до законодавства України або на розсуд банка та торговця.

Обов’язком банку за договором є забезпечення технологічного й інформаційного обслуговування суб’єктів господарювання та інших осіб і проведення розрахунків з ними за операції, які здійснені між торговцями та користувачами з використанням електронних платіжних засобів, на підставі договору.

Також банк повинен забезпечити торговцю можливість встановлення одного платіжного пристрою, який приймає електронні платіжні засоби як мінімум 3 платіжних систем, однією з яких є багатоемітентна платіжна система, платіжною організацією якої є резидент України. Наприклад, термінал повинен забезпечити прийняття банківських карток платіжних систем Visa, MasterCard та національної платіжної системи «ПРОСТІР».

У свою чергу, торговець зобов’язаний:

 • дотримуватися правил здійснення платіжної операції з використанням електронного платіжного засобу та процедур безпеки, встановлених договором з банком;
 • не надавати дані про користувача особам, які не мають на це законного права або пов­новажень, не дозволяти їм використовувати за призначенням електронний платіжний засіб;
 • не копіювати електронний платіжний засіб чи його реквізитів та не вносити повний номер електронного платіжного засобу до облікових книг та/або до електронних баз даних комп’ютерних програм торговця тощо.

Положенням встановлено вимогу стосовно того, що переказ між банками і суб’єктами господарювання за операціями з використанням електронних платіжних засобів здійснюється виключно в гривнях.

Сам платіжний термінал можна безпосередньо придбати чи орендувати в банку або самостійно придбати за погодженням з банком. Основна вимога, щоб він відповідав технічним (функціональним) вимогам і вимогам безпеки.

Згідно з розділом VII Положення операції з використанням платіжного терміналу повин­ні виконуватися з оформленням квитанції, яка має містити такі обов’язкові реквізити:

 • ідентифікатор еквайра та торговця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати;
 • ідентифікатор платіжного пристрою;
 • дату та час здійснення операції;
 • суму та валюту операції;
 • суму комісійної винагороди;
 • реквізити електронного платіжного засобу, які дозволені правилами безпеки платіжної системи;
 • вид операції;
 • код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі.

Таким чином, споживачу надається як квитанція платіжного терміналу, так і розрахунковий документ РРО (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), який підтверджує факт продажу (повернення) товарів.

Ст. 16315 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачені штрафні санкції за порушення вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів. За таке порушення передбачається штраф у розмірі від 1700 до 3400 грн. У випадку якщо таке порушення вчинено особою, яку протягом року вже було оштрафовано за таке ж порушення, штраф сягатиме від 8500 до 17 000 грн.

Нагадаємо, що закон № 2628 набуває чинності 1 січня 2019 р., тому у ФОП, які здійснюють реалізацію лікарських засобів, виникає зобов’язання використовувати РРО. Однак відповідно до ст. 11 Закону України від 06.07.1995 р. № 265/95 «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» термін переведення суб’єктів господарювання на облік розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі встановлюється Урядом. Наразі є чинна постанова КМУ від 07.02.2001 р. № 121 «Про терміни переведення суб’єктів підприємницької діяльності на облік розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій», однак у цьому документі зазначаються лише строки переведення суб’єктів господарювання на застосування РРО в разі перевищення ними граничного річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів.

Тому через відсутність чіткого розуміння, у які строки необхідно встановити РРО і почати їх використовувати у своїй господарській діяльності, ГО «Всеукраїнське об’єднання «Миколаївська фармацевтична асоціація ФАРМРАДА» звернулася до Прем’єр-міністра України Володимира Гройс­мана. Організація попросила надати ФОП, які здійснюють реалізацію лікарських засобів, додатковий термін для переходу на використання РРО.

Також ГО «Фармацевтична асоціація Дніп­ропетровської області» написала відкритий лист Президенту України Петру Порошенку, у якому повідомила, що через прийняття закону № 2628 аптеки в сільській місцевості почнуть закриватися через неможливість виконати вимоги закону.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Коментарі

Микола 21.12.2018 12:20
ВІдбулося засідання!!!!!!!! Ура!!!! А що робити ФОПам велике питання. Де результат панове?????
Дядько Федор 22.12.2018 9:02
Що робити ФОПам? Перестати скиглити та починати працювати чесно та прозоро з касовими апаратами як і решта аптечних установ....
елена 22.12.2018 11:55
результата нет!
Олена Пруднікова 22.12.2018 5:07
Шановні фізичні особи підприємці! Паніку влаштовуть аптечні мережі монополісти! РРО не купуємо! Після вступу в дію закону подтрібна постанову КМУ! На даний час не має навіть проекту постанови! Все що можливо ми разом з Вами робимо! Як що комусь не зрозуміло телефонуйте 050 651 40 11
сергей 22.12.2018 8:57
Олена Пруднікова полностью поддерживаю. Я - провизор, у меня одна аптека (один ФОП) , если мы все объединимся, то мы не сделаем "подарка" монополистам.
Тамара Литвиненкова 23.12.2018 11:55
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, ЗАКОН ПРИЙНЯТО З ПОРУШЕННЯМ РЕГЛАМЕНТУ ВР УКРАЇНИ, ОСКІЛЬКИ ДАНА НОРМА БУЛА ВНЕСЕНА З ГОЛОСУ БЕЗ ОБГОВОРЕННЯ В КОМІТЕТАХ . ТОМУ , НАВІТЬ, ЯКЩО НІХТО , З СЛУГ НАРОДУ, В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ, НЕ ВІДМІНИТЬ ДАНУ НОРМУ, ВОНА НІЯКА БЕЗ ПОСТАНОВИ КМУ. ПРОШУ ВАС ЗБЕРІГАТИ СПОКІЙ, НЕ ХВИЛЮВАТИСЯ І ,ПЕРЕДЧАСНО, НЕ ЗАКРИВАТИ АПТЕКИ. І НАДСИЛАЙТЕ СВОЇ ЗВЕРНЕННЯ ДО НАШОЇ АСОЦІАЦІЇ АБО ТЕЛЕФОНУЙТЕ 0679473917.
Ольга 24.12.2018 1:22
А як Вам, шановні фахівці фармації, ініціатива міністра охорони здоровя щодо повернення ліків в аптеку!? Хто буде відповідати за якість повернутих ліків, що зберігалися невідомо де ( в сумочці, дома на шафі, біля батареї опалення...). І чи хотіли б Ви придбати в аптеці повернуті ліки та приймати їх для свого лікування? Жах!
Микола 26.12.2018 10:55
Для "Дядько Федора" Якщо є докази що ФОП працює не чесно то повідомляйте,не скигліть!!!! Але від РРО чесність у мережевих аптеках не зявилась. До прикладу більшість АЗС мережеві,і кожна обладнана і РРО і карточкою розраховуємося, а гарантії чесності нема,
Альона 26.12.2018 1:25
Сьогдні 26 грудня. Ніякої інформаціїї? ФОПи дійсно в паніці, і жодного роз яснення так і немає. Що робити: встановити РРО, закрити ті аптеки чи чекати? Чи має фіскальна служба права прямо з 1го січня перевіряти чи встановлені РРО ?
Аптекарь 27.12.2018 7:18
Сегодня общалась негласно с налоговым инспектором.Сказали , что этот закон,изменения к налоговому кодексу и никакой поставновы КМУ не будет.Идите и быстро регистрируйтесь.Я сама ,тоже еще не бегу,надеюсь на чудо,на какае не знаю.Заседание КМУ сегодня последнее в этом году. С 1 января имеют право штрафовать
Провізор 03.01.2019 4:08
Сьогодні був у податковій, сказали що потрібно встановлювати касовий. Дайте пояснення , що робити, який саме РРО потрібно придбати.
Елена Приходько 03.01.2019 11:46
Шановний провізор, на сьогодні Державний реєстр РРО затверд­жено наказом Державної фіскальної служби від 22.10.2018 р. № 688. детальніше тут https://www.apteka.ua/article/484633

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті