Відкритий лист стосовно заборони реклами біологічно активних добавок

Голові Антимонопольного
комітету України

Костусєву О.О.

Першому заступнику
голови Антимонопольного комітету,
державному уповноваженому

Кравченку Ю.Г.
Міністру економіки України
Цушко В.П.
Голові Держспоживстандарту України
Матвійчуку О.С.
Голові комітету з питань регуляторної політики та підприємництва
Бродському М.Ю.
Голові Комітету ВР України з питань
охорони здоров’я
Бахтєєвій Т.Д.

Відкритий лист
стосовно заборони реклами біологічно активних добавок

Шановні Олексію Олексійовичу ?та Юрію Григоровичу!

Від імені Асоціації виробників, розробників та операторів ринку спеціальних харчових продуктів та лікувально-профілактичних косметичних засобів (надалі — Асоціація) та компаній — членів Асоціації засвідчуємо Вам свою повагу та бажаємо успіхів.

Відкритий лист  стосовно заборони реклами біологічно активних добавокНаша Асоціація є міжнародною суспільною організацією та успішно працює в Україні з 2006?р. Одним із головних завдань нашої Асоціації є представництво та захист інтересів іноземних та вітчизняних виробників, розробників та операторів ринку спеціальних харчових продуктів та лікувально-профілактичних косметичних засобів, що працюють в країні.

Серед компаній — членів Асоціації є представники різних країн світу, які є лідерами у відповідних сферах діяльності. Ці компанії надають робочі місця сотням і тисячам громадян України та відкривають їм можливості професійного розвитку, що базується на міжнародній практиці.

Останнім часом питання щодо заборони реклами біологічно активних добавок та лікарських засобів постає все нагальніше і непокоїть членів Асоціації, оскільки така заборона загрожує закриттям та втратою роботи багатьом громадянам України та іншими негативними наслідками, які важко спрогнозувати.

31 серпня 2010?р. Антимонопольний комітет України на чолі з головою Комітету Костусєвим О.О. провів відкриті слухання із вказаного питання за участю представників Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я, Мінекономіки, МОЗ, Держспоживстандарту, а також професійних асоціацій, об’єднань, ВАТ «Фармак» та ЗАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод».

За результатами заходу Комітет вирішив офіційно звернутися до Кабінету Міністрів та Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я з пропозицією внести відповідні зміни до Закону України «Про рекламу». Для напрацювання деталізованих змін запропоновано створити робочу групу з фахівців Комітету, Мінекономіки, МОЗ, Держспоживстандарту та представників ринку фармацевтики. Заборону рекламування медикаментів та біологічно активних добавок у ЗМІ підтримали всі учасники слухань за виключенням представника Асоціації.

Після висловлення учасниками заходу своїх думок до віце-президента Асоціації Климчука В.В. звернувся перший заступник голови Комітету — державний уповноважений Кравченко Ю.Г. з проханням надати Комітету опис конкретних заходів, яких Асоціація вважає за необхідне вжити для покращання ситуації, що склалася на ринку лікарських засобів, а особливо біологічно активних добавок.

На виконання взятих на себе обов’язків щодо надання такої інформації члени Асоціації вважають за необхідне вказати на таке стосовно біологічно активних добавок.

У чинному законодавстві України існують усі юридичні механізми та важелі щодо регулювання ринку рекламування біологічно активних добавок та відсутності необхідності повної заборони реклами біологічно активних добавок шляхом прийняття відповідних законопроектів або внесення змін до Законів України.

Вказане вище підтверджується таким.

Чинне українське законодавство не містить офіційного терміна «біологічно активні добавки». Законодавчо закріплений термін міститься у ст. 1?Закону України «Про безпечність і якість харчових продуктів» від 23.12.1997?р. № 771/97-ВР, де вказано, що дієтична добавка — це вітамінні, вітамінно-мінеральні або трав’яні добавки окремо та/або в поєднанні у формі пігулок, таблеток, порошків, що приймаються перорально разом з їжею або додаються до їжі в межах фізіологічних норм, для додаткового порівняно із звичайним харчуванням вживання цих речовин; дієтичні добавки також містять або включають різні речовини або суміші речовин, у тому числі протеїни, вугле­води, амінокислоти, їстівні масла та екстракти рослинних і тваринних матеріалів, що вважаються необхідними або корисними для харчування та загального здоров’я людини.

Таким чином, можна зробити висновок, що дієтична добавка, або біологічно активна добавка, не є лікарським засобом, оскільки офіційне тлумачення терміна «лікарський засіб» надається у ст. 2 Закону України «Про лікарські засоби» (від 04.04.1996?р. №?123/96-ВР), яка вказує, що лікарські засоби — це речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму.?До лікарських засобів належать: діючі речовини (субстанції); готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби; засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до харчових продуктів.

У вказаному законі жодного разу не згадується термін «добавка» або «дієтична добавка».

П. 2 ст. 21?Закону України «Про рекламу» прямо вказує, які саме лікарські засоби заборонені: Забороняється реклама лікарських засобів, які вживаються та розповсюджуються тільки за приписом (рецептом) лікаря.

Ч. 1 ст. 39 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» забороняє рекламу харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок без попереднього погодження її тексту з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, проте Положення про Міністерство охорони здоров’я України, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006?р. №?1542, не передбачає повноважень міністерства як центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я щодо погодження текстів реклами. Таким чином, виникає прогалина у законодавстві, коли у законі вказано, що центральний орган повинен погоджувати, а у положенні про МОЗ повноваження щодо процедури погодження текстів реклами відсутні взагалі.

Також жодним нормативно-правовим актом не передбачено порядку, документів, термінів тощо, які необхідні для погодження тексту реклами.

Ст. 15-1?Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» чітко прописано випадки інформації, що вводить в оману.

Отже, якщо реклама біологічно активних добавок або дозволених до реклами лікарських засобів вводить в оману, існує механізм заборони розповсюдження саме такої реклами, використовуючи саме ті законодавчі, нормативно-правові та адміністративні важелі, що вже існують у чинному законодавстві України.

Гл. 5 Закону України «Про захист від недобро­совісної конкуренції» визначені види відповідальності, процедура накладення штрафів, відшкодування шкоди, вилучення товарів та спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей.

Ст. 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» чітко прописує процедуру та розміри штрафів, що накладаються на порушника.

Окрім значних фінансових санкцій, ст. 54 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та ст. 164-3, 166-4?Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлюють адміністративну відповідальність.

Отже, механізм заборони реклами вже існує. Відсутній механізм втілення у практику вказаних норм законів.

Як вже вказувалося вище, ч. 1 ст. 39?Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» забороняє рекламу харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок без попереднього погодження її тексту з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я. Але жодним нормативно-правовим актом не передбачено порядку, документів, термінів тощо, які необхідні для погодження тексту реклами.

На підставі вищевикладеного Асоціація пропонує:

  • не вводити тотальної заборони на рекламування харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок;
  • МОЗ на виконання положень ст. 39?Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» розробити та довести до відома усіх учасників ринку Положення про процедуру погодження реклами харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок. Даний документ повинен містити чіткий порядок, перелік необхідних документів та встановлювати терміни, протягом яких проводиться погодження реклами;
  • заборонити ЗМІ розміщувати рекламні матеріали без надання замовниками реклами дозволу встановленої форми на текст реклами (зображення та ін.);
  • ввести персональну відповідальність представників ЗМІ за розміщення такої реклами без отримання відповідного пакета документів та дозволу встановленого зразка, що дозволяє рекламування харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок.

Прогноз щодо негативних наслідків введення заборони на рекламу

Негативні наслідки від введення заборони реклами харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок відчують в першу чергу вітчизняні виробники — робото­давці та їх робітники — учасники ринку дієтичних добавок, оскільки значно скоротяться обсяги виробництва добавок і на тлі фінансової кризи виробники вимушені будуть згорнути виробництво, що в свою чергу негативно вплине на кількість робочих місць, які були на підприємствах, а також на надходження до Державного бюджету через податки та відрахування.

Більш того, існує велика ймовірність, що ринок дієтичних добавок як вітчизняних виробників, так і зарубіжних постачальників піде в тінь, оскільки лише реклама таких дієтичних добавок надає можливість виробникам та постачальникам просувати та продавати свій продукт. Не буде реклами — не буде ринку, контрольованого державою. Наслідки переходу ринку дієтичних добавок у тінь можуть бути набагато страшнішими та небезпечнішими, ніж ситуація, що склалася зараз з оманливою рекламою. Відсутність будь-якого контролю зі сторони держави призведе до неконтрольованого збільшення смертей та погіршення здоров’я нації.

Заборона реклами дієтичних добавок також позначиться на добросовісних виробниках, які і так дотримуються тих вимог, що пред’являє до дієтичних добавок вітчизняне законодавство. Тіньовий ринок добавок як не дотримувався жодних законів, так і не буде їх дотримуватися надалі. Більш того, кількість тих, хто продає дієтичні добавки в обхід закону, різко зросте. І попит на такі дієтичні добавки неминуче буде рости. А де росте попит, там буде рости і пропозиція, — це закони ринку, і з ними не посперечаєшся. У випадку повного позбавлення громадян офіційної інформації про дієтичні добавки вони будуть отримувати інформацію від тих недобросовісних розповсюджувачів, яким взагалі жодні закони не писані.

Ми будемо вдячні Вам за розгляд зазначеного листа та прийняття до уваги пропозицій, наданих у ньому, а також за можливість зустрітися та обговорити це важливе питання більш детально. Будь ласка, ще раз прийміть запевнення у нашій глибокій повазі та побажання успіху.

У разі виникнення будь-яких питань або коментарів стосовно цього листа просимо Вас звернутися до нас. Ми сподіваємося на продовження плідної співпраці з Вами у майбутньому.

3?повагою
президент Асоціації виробників,
розробників та операторів
ринку спеціальних харчових продуктів
та лікувально-профілактичних
косметичних засобів
О.Ю. Шевчук
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті