Щеплення в аптеці: європейські моделі та досвід

Розробка вакцини проти COVID-19 ще триває, а в Польщі фармацевтична громадськість готується прийняти від дослідників естафетну паличку і вакцинувати в аптеках — доступно як з фізичної, так і з економічної точки зору. «Для припинення пандемії може знадобитися програма вакцинації в безпрецедентних масштабах», — відзначено у звіті з фармацевтичної опіки (Antczak A., 2020). З цією метою, беручи зарубіжний досвід у якості прикладу, розробляють відповідну юридичну й економічну базу. При цьому особливо привабливим вважають досвід Португалії, де пацієнти сплачують щеплення власним коштом. А як аргументація цієї нової для фармацевтів сфери відповідальності могла б виглядати в нашій країні?

Аптека — заклад охорони громадського здоров’я, і може з успіхом реалізовувати широке коло завдань у цій сфері завдяки широкій доступності та високопрофесійним кадрам. Актуальність завдання підвищується зі старінням популяції (рис. 1). Мета фармацевтичної допомоги — раціоналізація й оптимізація фармакотерапії, поліпшення пов’язаної зі здоров’ям якості життя пацієнтів (табл. 1). У Польщі сподіваються, що ухвалення закону про професію фармацевта може бути важливим кроком на шляху до розширення участі аптек в охороні здоров’я, що сприятиме скороченню витрат, пов’язаних з використанням медичних ресурсів (Felix J, et al., 2017).

РИС. 1
Демографічне навантаження населення віком 15–64 років (особами віком 65 років і старше) (1989–2020 рр., за даними Держстандарту України)
Таблиця 1. Обсяг фармацевтичних послуг на прикладі Португалії (Felix J, et al., 2017)
Бронхіальна астма • Моніторинг захворювання та терапії
• Навчання техніці інгаляції
• Сприяння дотриманню принципів терапії
• Кампанії з виявлення пацієнтів з неконтрольованим захворюванням
Хронічна обструктивна хвороба легенів
Цукровий діабет, дисліпідемія, ожиріння, артеріальна гіпертензія
Порушення згортання крові
Загальна та спеціальна підтримка лікувального процесу • Коригування дозування ліків
• Відпуск через загальнодоступні аптеки замість госпітальних
• Підтримка переходу пацієнтів на амбулаторне лікування після виписки
• Раннє виявлення ВІЛ
Вагітність/грудне вигодовування • Консультація
• Техніка використання виробів для догляду
• Тести на вагітність
Допомога в організації лікування • Перша допомога
• Вакцини та щеплення
• Доставка ліків додому
• Заміна шприців, відмова від паління
• Сприяння прихильності до терапії
• Дозуючі пристрої, органайзери
• Допомога при лікуванні в умовах будинку престарілих
• Профілактичні та просвітницькі програми

Фармацевтична допомога, за проєктом закону, — це медична послуга, що надається фармацевтом; задокументований процес, за якого фармацевт у співпраці з пацієнтом і лікарем бере участь у процесі лікування і, у разі необхідності, із залученням представників інших медичних професій, контролює правильний курс індивідуальної фармакотерапії, у тому числі за допомогою:

  • фармацевтичних консультацій;
  • проведення оглядів ліків;
  • розробки індивідуального плану фармацевтичної допомоги (проєкт закону про професію фармацевта).

Проведення профілактичних щеплень у дорослих в аптеках є одним з найбільш ефективних фармацевтичних втручань (Ernst & Young, 2015.). Європейські аптеки масово долучилися до вакцинації проти грипу та інших інфекційних захворювань після пандемії 2009–2010 рр., збільшуючи таким чином кількість щеплених людей в суспільстві (Bonner L., 2017; Drozd E.M., Miller L., 2017; Steyer T.E., 2004).

Доступність

У грудні 2009 р. Рада Європейського Союзу рекомендувала досягти цільового рівня вакцинації проти грипу в групі літніх людей у 75% з розширенням за можливості на інші групи ризику, тобто всіх осіб старше 6 міс із діагностованими хронічними захворюваннями (2009/1019/EU).

Низьким залишається охоплення імунізацією в Україні: за минулий сезон грипу (2019–2020 рр.) проти грипу вакцинувалися 238 079 осіб (0,6% населення). Із 15,1 млн людей, які знаходяться в групі ризику, вакцинувалися лише 1,6 %, та із 379 000 медичних працівників — 12,8%. У той же час у 2001 р. українців щеплено майже вдвічі більше — 455 275, тобто із часом охоплення вакцинацією проти грипу погіршилося.

У Польщі рівень вакцинації серед людей віком старше 65 років є одним з найнижчих у ЄС (рис. 2). Незадовільним є також охоплення осіб із інших груп ризику з різних причин (табл. 2). При цьому низький рівень вакцинації серед лікарів (6–7% у Польщі) є фактором ризику низького популяційного охоплення (Antczak A., 2013; Brydak L.B., 2012). Як і в Україні, система перенавантажена, відчуває дефіцит кадрів. Проте наші сусіди роблять кроки щодо підвищення фінансової доступності вакцинації: починаючи з сезону 2018–2019 рр., особи у віці старше 65 років можуть використовувати відшкодування в розмірі 50% вартості вакцини (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019). Крім того, безкоштовні щеплення організовує значна частина місцевих органів влади.

РИС. 2
Частка вакцинованих проти грипу серед людей старше 65 років (2017 р., за даними Євростату)
Таблиця 2. Фактори, що впливають на долучення до вакцинації
Перешкоджають Сприяють
• Оцінка особистого ризику як низького, переконаність у міцному здоров’ї
• Негативне враження про ефективність вакцинації
• Побоювання щодо побічних ефектів
• Організаційні та фінансові бар’єри
• Висока обізнаність про захворювання і його наслідки
• Надання рекомендацій від працівника охорони здоров’я
• Лікар, що опікується пацієнтом, сам щеплений проти грипу
Особисте ставлення лікарів до вакцинації може бути важливим фактором, що впливає на рекомендації щодо щеплення (State of vaccine confidence in the EU, 2018)

Європейські моделі

Європейська обсерваторія з політики і систем охорони здоров’я (European Observatory on Health Systems and Policies) зазначає, що обмеження можливості введення вакцини проти грипу лише лікарями є істотним організаційним бар’єром для національних програм вакцинації (Rechel, B. et al., 2019). У квітні 2018 р. фармацевтична група Європейського союзу (Pharmaceutical Group of the European Union — PGEU) опублікувала документ із зазначенням кращих практик у сфері послуг і видів діяльності, що надаються фармацевтами по всій Європі, зокрема, вакцинопрофілактики інфікування пневмококами, вірусом папіломи людини, оперізуючим лишаєм, грипом, а також під час подорожей (PGEU, 2018). До речі, у 2019 р. президентом цієї організації був Михал Биліняк (Michał Byliniak) з Вищої аптечної палати ((Naczelna Izba Aptekarska — NIA) Польщі. У 2020 р. PGEU очолює Дуарте Сантос (Duarte Santos) з Португалії.

Так, у 2019 р. щеплення від грипу пропонували в аптеках у 40% європейських країн, і 17% також мали інші доступні щеплення (n = 30). У світі вакцинацію проти грипу можна проводити в аптеках 24 країн з 74 проаналізованих (WHO, 2019).

Станом на квітень 2018 р. в Європі не було зареєстровано жодного випадку анафілактичної реакції після введення вакцини фармацевтом (PGEU, 2018).

Систематичний аналіз досліджень ефективності щеплень, що проводяться в аптеках (рис. 3), доводить, що досягнуті показники залучення є вищими порівняно з традиційними системами (відносний ризик 2,64; 95% довірчий інтервал 1,81–3,86) (Isenor JE, 2016). Позитивний ефект вказує на можливі переваги розширення сфери фармацевтичної практики.

Фармацевтичні послуги поширюються подібно іншим інноваціям, спочатку серед молодих людей (Chun G.J., 2016)
РИС. 3
Європейські країни, де в аптеках проводять щеплення проти грипу. Окрім зазначених, існують змішані моделі, наприклад, у Португалії

Португалія

Португалія була однією з перших європейських країн, яка ввела вакцинацію в аптеках (Kirkdale C.L., 2017) (табл. 3). У сезон грипу 2008–2009 рр. послуги було надано дорослим у 1273 аптеках, в яких виконувалися 36,4% всіх щеплень від грипу в Португалії. Ця кількість збільшилася до 49% в сезон 2011–2012 рр. У наступні роки в результаті змін у відшкодуванні вакцин проти грипу, які дозволили людям старше 65 років безкоштовно проходити вакцинацію в громадських закладах охорони здоров’я, загальна кількість щеплень, проведених в аптеках, скоротилася. У сезон 2014–2015 рр. в аптеці була проведена кожна четверта вакцинація проти грипу в Португалії (25,8%) (Dias de Almeida P., 2017).

Таблиця 3. Основні засади вакцинації проти грипу в аптеках
Португалія Велика Британія Франція
Рік початку 2008 2002 2017
Підстава Наказ із силою закону (Decreto-Lei n.º 307/2007), рецепт Договірні відносини між Національною службою охорони здоров’я (National Health Service — NHS) та аптеками (РНЕ, 2013), рецепт не потрібний Кодекс громадської охорони здоров’я (Сode de la sante publique), без рецепта
Виконувач Фармацевти та медсестри Фармацевти Фармацевти
Пацієнти Дорослі Дорослі Дорослі
Вимоги до фармацевтів Відповідно до вказівок Португальського фармацевтичного товариства (Associacao Nacional das Farmacias); обов’язкове навчання та сертифікація кожні 5 років; обов’язковий базовий тренінг з невідкладної допомоги Відповідно до встановлених мінімальних національних стандартів; програмне фахове навчання в галузі вакцинації (Direcao Nacional da Ordem dos Farmaceuticos, 2013) Накази міністра на виконання рішень Вищого органу охорони здоров’я (Haute Autorite de sante)
Звітність Електронна система Sifarma Електронні (різні) системи Електронні системи
Фінансування Цілком за рахунок пацієнта NHS або пацієнтом Повне відшкодування вартості вакцини та послуг у разі належності до груп ризику (Ministere Des Solidarites Et De La Sante, 2019)
Відсоток аптек, що надають послугу 78% (сезон 2017–2018 рр.) (Horta R., 2017) 71,2% (сезон 2017–2018 рр.) (PJ, 2017) 56% (80% у пілотних регіонах) (www.lexpress.fr)
Охоплення вакцинацією осіб віком старших за 65 років 65% (сезон 2017–2018 рр.) (Mereckiene J., 2018) 72,6% (сезон 2017–2018 рр.) (House of Lords, 2018) 46,8% (сезон 2018–2019 рр.) (www.santepubliquefrance.fr)

За даними з 2017 р., в Португалії 3700 фармацевтів мають сертифікати, що дозволяють проводити щеплення. У даний час щеплення можливі приблизно в 2260 аптеках, що представляють 78% всіх аптечних закладів у Португалії (Horta R., 2017). Щеплення в аптеках, як і більшість пропонованих фармацевтичних послуг, повністю фінансуються пацієнтами (Felix J, et al., 2017). Особи без рецептів інформуються протягом сезону грипу про переваги вакцинації та направляються до лікаря, щоб він прописав вакцину. За згодою пацієнта вакцинація проводиться за процедурою та про неї повідомляється в електронній системі.

Великобританія

З 2002 р. фармацевти можуть вакцинувати пацієнтів у приватному порядку, виписуючи рецепти або виконуючи місцеві узгоджені інструкції щодо направлень групи пацієнтів (patient group direction — PGD). PGD забезпечили правову основу для застосування вакцин та ліків у попередньо визначених групах пацієнтів без відвідування лікаря. У 2013 р. Національний інститут якості медичної допомоги (National Institute for Health and Clinical Excellence — NICE) представив керівні принципи для підготовки PGD, а Центр післядипломної фармацевтичної освіти (Centre for Pharmacy Postgraduate Education — CPPE) розробив модель і декларацію професійних компетенцій (NICE, 2013). В угоді про щеплення проти грипу зазначено: цільові групи населення, період обслуговування, вимоги до оплати і конфіденційності, обладнання, приміщення для консультацій, стандартні робочі процедури і навчання.

Франція

У 2017 р. уряд Франції ініціював пілотний проєкт, у рамках якого вакцинацію проти грипу застосували в аптеках, розташованих у чотирьох регіонах. Проєкт завершився 1 березня 2019 р., після чого вакцинація стала однією з місій, яку можуть виконувати фармацевти по всій країні. Фармацевти зможуть проводити щеплення, перелік яких повинен бути визначений наказом міністра охорони здоров’я після висновку Вищого органу охорони здоров’я (Haute Autorité de Santé — HAS). На даний час фармацевти можуть робити щеплення проти сезонного грипу дорослим, крім людей з алергічними реакціями в анамнезі на продукти, що містять білок курячого яйця або попередні щеплення. Вартість послуг з вакцинації пацієнтів з певних груп ризику відшкодовується (Ministère Des Solidarités Et De La Santé; 2019).

Організаційні підстави та безпека

Підвищити доступність щеплень допомагає можливість видачі фармацевтом рецепта на вакцини для конкретних груп населення. Такі рішення існують у деяких країнах Європейського Союзу (DZP, 2019). Навчання фармацевтів, організоване в європейських країнах, включає ряд теоретичних і практичних аспектів проведення вакцинації. Вважають, що переваги вакцинації, пов’язані з усуненням, зниженням тягаря хвороб і зменшенням витрат на охорону здоров’я, переважають ризики, пов’язані із щепленням. Частоту побічних реакцій, зокрема, за результатами опитування пацієнтів, оцінюють як невисоку — <1% (97,98)

Фінансування

Фармацевти повинні отримувати плату за послугу вакцинації в аптеці. У різних країнах існують різні механізми оплати послуги — від повного відшкодування (як у Британському національному плані імунізації проти грипу) до оплати цілком з кишені пацієнта (Португалія). Вартість вакцинації однієї людини в різних країнах представлена в табл. 4.

Таблиця 4. Вартість фармацевтичних послуг, пов’язаних з вакцинацією проти грипу, в країнах ЄС
Країна Послуга Вартість (дол. США у ПКС*)
Естонія Вакцинація 24–28
Фінляндія Рецепт, вакцина і вакцинація (ціна залежить від аптеки) 32–34
Франція Вакцинація (ціна залежить від місця розташування аптеки) 7
Норвегія Вакцина та щеплення 22
Велика Британія Вакцинація (послуга згідно з Національним планом імунізації проти грипу) 12
*Паритет купівельної спроможності (ПКС) для індивідуального споживання на 2019 р. (у доларах США)

Підбиваючи підсумок, можна сказати, що фармацевти Європейського співтовариства можуть поліпшити доступність і зручність вакцинації в якості додаткової послуги. Так, понад 2/3 європейців можуть отримати доступ до аптеки протягом 5 хв, після чого можна проконсультуватися з місцевим фармацевтом без попереднього запису (www.europeanfiles.eu). У ситуації із вакцинацією це дозволяє долучити до неї широкі верстви населення.

Список використаної літератури

1. Antczak A., Ciszewski A. et al. Szczepienia przeciw grypie wśród pracowników ochrony zdrowia w Polsce — teraźniejszość i perspektywy. Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy; Warszawa, 2013.
2. Antczak A., Balcerzak M. et al. Szczepienia przeciw grypie w aptekach. Raport opieka farmaceutyczna. Fundacja Nadzieja dla Zdrowia. Warszawa, 2020, 64 p.
3. Bonner L. With proper tools, pharmacists increase adult vaccination rates. Pharmacy Today 2017; 23: 33.
4. Brydak L.B., Kosek A.W., Nitsch-Osuch A. Influenza vaccines and vaccinations in Poland — past, present and future. Med Sci Monit 2012; 18: RA166–171.
5. Dias de Almeida P. Flu vaccination in pharmacies in Portugal. [Accessed October 25, 2017]. Available from: https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/preparedness_response/docs/ev_20150430_co06_en.pdf.
6. Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos. RECONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DE FARMACÊUTICOS. Administração de vacinas e medicamentos injetáveis em farmácia comunitária; Portugalia, 2013.
7. Chun G.J., Sautter J.M. et al. Diffusion of Pharmacy-Based Influenza Vaccination Over Time in the United States. Am J Public Health 2016; 106: 1099-1100.
8. Council Recommendation of 22 December 2009 on seasonal influenza vaccination (2009/1019/EU) Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:348:0071:0072:EN:PDF.
9. Decreto-Lei n.º 307/2007. Diário da República: Ministério da Saúde; 2007. p. 6083–6091.
10. Domański Zakrzewski Palinka sp. k. (DZP). Zwiększenie Dostępności Szczepień Zalecanych w Polsce. Raport. Warszawa, 2019
11. Drozd E.M., Miller L., Johnsrud M. Impact of Pharmacist Immunization Authority on Seasonal Influenza Immunization Rates Across States. Clin Ther 2017; 39: 1563–1580 e1517.
12. Felix J., Ferreira D. et al. Social and economic value of Portuguese community pharmacies in health care. BMC Health Serv Res 2017; 17: 606
13. Grypa i jej koszty. Wstępne studium w projekcie dotyczącym wypracowania rozwiązania na poziomie narodowym umożliwiającego istotne zwiększenie wyszczepialności przeciw grypie sezonowej w Polsce. Ernst & Young; Warszawa, 2015.
14. Horta R, editor Vaccination in Community Pharmacies. The Portuguese Experience. Rencontres sur la grippe et sa prevention; 2017; Lyon: Associcao Nacional das Farmacias
15. House of Lords. Flu vaccination programme in England. Ninth Report of Session 2017–19. In: Technolgii KNi, editor. Londyn; 2018.
16. Infarmed. Deliberação n.º 139/CD/2010; Portugalia, 2010.
17. Isenor J.E., Edwards N.T. et al. Impact of pharmacists as immunizers on vaccination rates: A systematic review and meta-analysis. Vaccine 2016; 34: 5708-5723.
18. Kirkdale C.L., Nebout G. et al. Implementation of flu vaccination in community pharmacies: Understanding the barriers and enablers. Ann Pharm Fr 2017; 75: 9–16.
19. Mereckiene J. Seasonal influenza vaccination and antiviral use in EU/EEA Member States — Overview of vaccine recommendations for 2017–2018 and vaccination coverage rates for 2015–2016 and 2016–2017 influenza seasons.: European Centre for Disease Prevention and Control; Stockholm, 2018.
20. Ministère Des Solidarités Et De La Santé; Arrêté du 2 septembre 2019 portant approbation de l’avenant no 16 à la convention nationale du 4 mai 2012, organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie Paryż: 2019.
21. NICE; Medicines practice guideline [MPG2]. Londyn, 2013.
22. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia: Ministerstwo Zdrowia; 2019
23. The Pharmaceutical Journal, PJ June 2017 online, online | DOI: 10.1211/PJ.2017.20203039
24. Public Health England (РНЕ). Annual flu programme [Internet]. Londоn; 2013.
25. PGEU Best Practice Paper on Communicable Diseases and Vaccination. Pharmaceutical Group of the European Union; Brussels, 2018
26. Rechel B. Priaulx J. et al. The organization and delivery of vaccination services in the European Union. European Journal of Public Health. 2019; 29. 10.1093/eurpub/ckz185.375.
27. State of vaccine confidence in the EU 2018. Luxembourg: Publications Ofice of the European Union, 2018
28. Steyer T.E., Ragucci K.R. et al. The role of pharmacists in the delivery of influenza vaccinations. Vaccine 2004; 22: 1001–1006.
29. WHO. The legal and regulatory framework for community pharmacies in the WHO European Region. Copenhagen, 2019.
Дар’я Полякова
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті