Розширення ролі фармацевтів за період пандемії COVID-19

Як відомо, фармацевти є одними з найбільш доступних медичних працівників для пацієнтів. У зв’язку з цим роль аптек у кризових умовах, таких як поточна пандемія COVID-19, має вирішальне значення. Адже аптечні заклади часто є першим і останнім пунктом контакту системи охорони здоров’я з пацієнтами, яким необхідна актуальна та перевірена інформація, а також надійні рекомендації фахівців. У даному контексті фармацевти вже підтвердили високу значимість своєї діяльності. За останні 4 десятиліття роль фармацевта перейшла від постачальника лікарських засобів до постачальника послуг та інформації і, нарешті, до активного учасника в процесі лікування пацієнтів. Поточна пандемія COVID-19 є додатковим фактором розвитку цієї тенденції. У даній публікації пропонуємо ознайомитися з глобальним оглядом даних, що стосуються розширення ролі фармацевтів за період пандемії COVID-19.

За час пандемії COVID-19 роздрібні аптеки в багатьох країнах стикнулися зі значним спект­ром нових обов’язків, що сприяло розширенню ролі фармацевтів.

Перш за все, фармацевти сьогодні несуть відповідальність за реалізацію керівних принципів, спрямованих на забезпечення безпеки клієнтів аптеки. Однією з найскладніших частин цього завдання є сприяння соціальному дистанціюванню. Дане обмеження спрямоване на те, щоб лімітувати кількість пацієнтів в аптеці і збільшити між ними відстань. Для цього фармацевти повин­ні організовувати приміщення аптеки таким чином, щоб це перешкоджало поширенню вірусу.

Однак найбільш важливим інструментом для фармацевтів є постійне інформування пацієнтів про те, як вони можуть захистити себе від інфекції.

Зокрема, слід виділити два аспекти такого інформування. По-перше, пацієнт може сам поставити фармацевту запитання, що стосується COVID-19. У цьому разі фармацевтам рекомендується не обмежуватися вузькою відповіддю. Важливо надати пацієнту більш широкий спектр інформації, що включає різні нюанси профілактики COVID-19.

По-друге, для пацієнтів важливо, щоб рекомендація ґрунтувалася на сучасних даних, тому фармацевтам необхідно регулярно оновлювати отриману інформацію. Формування цієї звички може допомогти поліпшити прихильність пацієнтів до дотримання обмежень і, отже, підвищити рівень їх безпеки.

У цілому на прикладі пандемії COVID-19 можна переконатися в тому, що роздрібні аптеки відіграють вагому роль у захисті громадського здоров’я. У зв’язку з цим більш комплексне включення роздрібних аптечних закладів в управління пандемією є невід’ємною частиною національної політики багатьох країн.

Навіть у тих країнах, де фармацевтична допомога потребує істотних доробок, досвід свідчить, що роздрібні аптеки спричиняють значний позитивний вплив на зміцнення сфери охорони здоров’я, особливо в результаті розширення освітніх ініціатив.

Які нові послуги почали надавати фармацевти?

У період пандемії уряди багатьох країн впровадили нові фармацевтичні послуги і розширили ті, які існували до цього, особливо у сфері призначення лікарських засобів. Значний вплив на цей процес має електронна система охорони здоров’я.

У табл. 1 представлені приклади розширення деяких аспектів діяльності фармацевтів у різних країнах. Для впровадження більшості з представлених змін була необхідна законодавча підтримка.

Таблиця 1. Приклади розширення діяльності фармацевтичної спільноти за період пандемії COVID-19
Країна Діяльність
Австрія • Впровадження електронних рецептів.

• Значні пом’якшення правил, що стосуються призначення ліків та їх заміни для пацієнтів. Такі пом’якшення були впроваджені у березні 2020 р. Федеральним міністерством охорони здоров’я (Federal Ministry of Health) з метою подолання коронавірусної кризи. Наприклад, зміни торкнулися правил видачі опіоїдної замісної терапії. Наразі фармацевт може відпустити пацієнту більш значні обсяги препарату, щоб позбавити його від необхідності щодня відвідувати аптеку.

Бельгія • Надання аптекам ексклюзивного дозволу на продаж певних медичних виробів, засобів індивідуального захисту та біоцидів, у тому числі водно-спиртового гелю і масок, з наступними обмеженнями:

– уряд залишає за собою право в будь-який час затребувати запаси всіх перерахованих вище продуктів для організації їх більш доцільного розподілу між аптеками;
– фармацевти можуть без жодного докору сумління встановити, хто є пріоритетною цільовою групою для поширення цих засобів (наприклад в пріоритеті можуть бути члени сім’ї інфікованої людини, пацієнти з імуносупресією або імуносупресивним лікуванням і т. ін.).

Канада • Послаблення вимог, що стосуються відпуску контрольованих речовин. Фармацевти отримали дозвіл в обмеженій кількості випадків призначати, відпускати або надавати контрольовані речовини, а також:

– продовжувати і оновлювати рецепти (на період, який перевищує термін, встановлений законом);
– дозволити практикуючим лікарям робити усні призначення контрольованих речовин;
– доставляти контрольовані речовини пацієнтам (доставка додому або в інше місце).

• Звільнення фармацевтів від обов’язку надавати лікарю інформацію про коригування або заміну лікарського засобу. За умови, що лікар не вимагає надати цю інформацію.

Хорватія • Червоний Хрест і Хорватська палата (Croatian Chamber) працюють разом, щоб розширити доставку лікарських засобів вразливим групам населення. Препарати доставляються фармацевтами-волонтерами.

• Препарати для лікування гемофілії відразу відпускаються у кількості, яка необхідна на 2 міс.

• Впроваджені електронні рецепти на ортопедичні пристрої.

Франція • Дозвіл аптекам на приготування водно-спиртових гелів (якщо їх немає в наявності) відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

• Оскільки пандемія коронавірусу змушує країни у всьому світі вживати безпрецедентні кроки з обмеження пересування своїх громадян, кількість випадків домашнього насильства різко збільшилася. Експерти зазначають, що жертви насильства часто не можуть — або занадто бояться — викликати поліцію. У зв’язку з цим у Франції жертв домашнього насильства почали закликати звертатися в аптеки. Якщо людина не має змоги говорити відкрито, то може просто вимовити кодове слово («маска 19») фармацевту.

Німеччина • Дозвіл аптекам на приготування водно-спиртових гелів (якщо їх немає в наявності) відповідно до рекомендацій ВООЗ.
Італія • Впровадження електронних рецептів.

• Запуск служби доставки лікарських засобів для вразливих груп населення за підтримки Червоного Хреста і національної федерації «Federfarma», яка представляє понад 19 тис. приватних аптек.

• Сприяння виробництву дезінфікуючих засобів в аптеках, а також протидія спекулятивним цінам.

Нідерланди • Проведення дистанційних консультацій з пацієнтами (відеодзвінки, телефонні дзвінки, електронна пошта) для забезпечення безперервності фармацевтичної допомоги.

• Участь у кампанії, яка присвячена боротьбі з насильством у сім’ї. Використовуючи кодове слово «маска 19», клієнти аптеки можуть повідомити фармацевту, що вони є жертвами домашнього насильства. В історичній перспективі цей сервіс є новою сферою психологічних втручань, які можуть стати частиною діяльності роздрібних аптек та зміцнити новий погляд на майбутню роль фармацевтів.

Польща • Скорочення терміну переказу коштів в аптеки з Національного фонду охорони здоров’я (National Health Fund).

• Дозвіл для фармацевтів на приготування антисептичних розчинів для рук.

• Тільки пацієнти віком старше 65 років можуть перебувати в аптеці з 10:00 до 12:00 (крім невідкладних ситуацій).

• Усі пацієнти в аптеці зобов’язані носити одноразові рукавички.

Португалія • Розширення лінії екстреної доставки ліків на всю країну. Лінія, яка називається SAFE, дозволяє пацієнтам дізнатися, в якій аптеці є необхідні лікарські засоби. Після того, як аптека підтверджує наявність певного продукту і приймає замовлення, вона відповідає за контакт з пацієнтом і визначення способів доставки і оплати.

• Створення нового протоколу доставки лікарських засобів пацієнтам — результат співпраці Націо­нальної асоціації аптек (Associacao Nacional das Farmacias — ANF) з Португальською поштовою службою. Протокол спрямований на допомогу фармацевтам у доставці лікарських засобів пацієнтам додому.

Іспанія • Генеральна рада фармацевтів (General Council of Pharmacists) і Червоний Хрест з дозволу Міністерства охорони здоров’я Іспанії підписали угоду про те, що всі люди, які значною мірою постраждали від поточної пандемії, повинні мати доступ до своїх лікарських засобів, не виходячи з дому. Мережа з 22 102 аптек і понад 200 тис. добровольців Червоного Хреста об’єднали зусилля, щоб полегшити доставку лікарських засобів додому пацієнтам, які перебувають на карантині, мають проблеми з рухливістю, хронічні респіраторні захворювання, цукровий діабет і серцево-судинні захворювання.
Великобританія • Фармацевти отримали повноваження відпускати пацієнтам певні контрольовані лікарські засоби без рецепта.

• Впроваджена можливість доставки лікарських засобів пацієнтам, які знаходяться на самоізоляції.

США • Створення центрів з тестування на COVID-19 на базі роздрібних аптек.

При цьому однією з найбільш вагомих ролей фармацевта, як і раніше, залишається відпуск лікарських засобів. Ця життєво важлива послуга неминуче пов’язана з професією фармацевта і місцем роздрібної аптеки в системі охорони здоров’я.

Однак, як відомо, пандемія коронавірусу SARS-CoV-2 призвела до погіршення геополітичної ситуації, що негативно вплинуло на доступність лікарських засобів. У табл. 2 наведені прик­лади правових рішень, які були прийняті різними країнами для усунення нестачі лікарських засобів.

Таблиця 2. Правові рішення проблеми нестачі лікарських засобів у період пандемії COVID-19
Країна Рішення
Отримання того ж препарату з альтернативних дозволених джерел (на національному рівні) Заміна на такий самий препарат в іншому дозуванні Генерична заміна Терапевтична заміна Екстемпоральна рецептура Імпорт медикаментів з іншої країни
Австрія
Бельгія
Хорватія
Кіпр
Чехія
Данія
Франція
Німеччина
Греція
Ірландія
Італія
Латвія
Мальта
Норвегія
Нідерланди
Польща
Португалія
Румунія
Словаччина
Словенія
Іспанія
Швеція
Великобританія

Куди спрямований фокус фармацевтів, крім COVID-19?

Загалом фармацевтична допомога сьогодні спрямована на вирішення таких завдань, як захист здоров’я населення за допомогою пропаганди здорового способу життя, профілактики різних захворювань, а також оцінки, ініціювання та контролю правильного курсу фармакотерапії в тісній співпраці з пацієнтом і, при необхідності, з іншими фахівцями сфери охорони здоров’я.

Крім того, фармацевтична допомога спрямована на забезпечення раціонального і безпечного застосування лікарських засобів, що необхідно для оптимізації якості життя пацієнта, досягнення позитивних клінічних результатів і зменшення витрат на лікування.

Надання лікарських і терапевтичних засобів, вакцин і ключових медичних послуг населенню — одне з найважливіших завдань аптек. При цьому роль фармацевта все частіше полягає в гарантуванні того, що медикаментозна терапія пацієнта відповідає призначенню, є найбільш ефективною із доступних, а також найбільш безпечною і зручною для пацієнта.

Взявши на себе пряму відповідальність за потреби пацієнта, пов’язані з прийомом лікарських засобів, фармацевти можуть зробити унікальний внесок в результати медикаментозної терапії.

Зараз основна увага більшості медичних служб приділяється реагуванню на спалах COVID-19. Однак не варто забувати, що люди також страждають і від інших, не пов’язаних з COVID-19 симптомів і станів, які також потребують професійної уваги.

У зв’язку з цим під час пандемії фармацевти повинні зосередитися не тільки на зниженні ймовірності поширення вірусу, але й на повсякденних потребах пацієнтів, пов’язаних із прийомом лікарських засобів.

У період пандемії фармацевтам варто звернути особливу увагу на виконання наступних специфічних завдань:

  • сприяння боротьбі з пандемією;
  • активне надання рекомендацій населенню щодо ведення хронічних захворювань з метою поліпшення прихильності пацієнтів до медикаментозного лікування і підтримки їх самоконтролю ефективності та безпеки поточної терапії;
  • інструктаж пацієнтів щодо режиму прийому лікарських засобів. Важливо донести до пацієнтів, що дотримання приписів може дозволити їм уникнути недоцільних візитів до лікарні під час пандемії;
  • навчання пацієнтів із хронічними захворюваннями самоконтролю симптомів і побічних реакцій на лікарські засоби в домашніх умовах;
  • надання додаткових рекомендацій пацієнтам з онкологічною патологією, запальними захворюваннями кишечнику або іншими хронічними захворюваннями, а також пацієнтам, які приймають препарати високого ризику в хронічному режимі;
  • надання психологічної підтримки. Фармацевти повинні звертати увагу на емоційний і психологічний стан пацієнтів і виявляти осіб з надмірною тривогою, занепокоєнням або страхом;
  • надання фактичної і достовірної інформації про захворювання та пов’язані з ними симптоми, у тому числі й про COVID-19.
Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»
Фото з сайту www.amny.com
Список використаної літератури знаходиться в редакції

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті