Інфраструктура аптечного ринку: еволюційний шлях консолідації роздрібного сегмента

Консолідація аптечного сегмента рухається еволюційним шляхом. Частка топових мереж потроху зростає з року в рік. Проте слід зазначити, що карантинні обмеження дещо сповільнили темпи приросту. Також продовжується невелика тенденція до скорочення загальної кількості торгових точок. Якою є актуальна картина аптечного ринку та як розвиваються основні тренди, читачі зможуть дізнатися з даної публікації. Для підготовки матеріалу застосовано дані синдикативної бази даних «Axioma», а також дані компанії «Proxima Research».

Методологія

Дослідження базується на даних про суб’єктів господарювання — зареєстрованих в установленому законодавством порядку юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з роздрібною торгівлею лікарськими засобами, а також фізичних осіб — підприємців (ФОП), які здійснюють діяльність у зазначеній сфері.

У дослідженні використовується поняття «аптечна мережа». Аптечною мережею можуть бути як окремі аптечні підприємства (мережі централізованого типу), так і їх сукупність (мережі холдингового типу), об’єднані спільним власником або за рядом договірних параметрів (цілі, засоби, бренд і т.ін.). Разом з тим холдингові аптечні мережі можуть включати кілька десятків ліцензіатів.

Для аналізу використані дані станом на кінець листопада 2018 р., 2019 р. та 2020 р., уточнені й актуалізовані синдикативною базою даних «Ахіоma». Дослідження вивчає інфраструктуру аптечного сегмента України (на території, підконтрольній українському Уряду).

У рамках даного дослідження передбачено розподіл торгових точок за різними параметрами:

  • типом населеного пункту: місто, селище міського типу (смт), село;
  • розмір аптечної мережі: одиночна (торгова точка, яка є самостійною юридичною особою і не має інших торгових точок), мала (2–5 торгових точок), середня (6–10 торгових точок), крупна (11–25 торгових точок), велика (26–50 торгових точок), мегамережа (більше 50 торгових точок);
  • форма власності: ФОП та юридична особа, комунальні та приватні аптечні заклади;
  • географічне охоплення аптечного підприємства: локальні (1 область), регіональні (1 регіон), мультирегіональні (не менше 5 областей у не менш ніж 2 регіонах), національні (усі регіони, не менше 100 торгових точок у не менш ніж 15 областей).

У публікації також наводяться дані щодо середнього виторгу на місяць у розрахунку на 1 торгову точку. Важливо зазначити, що методологія моніторингу цього показника дозволяє бачити всю генсукупність торгових точок, у тому числі ФОП, із щомісячною дискретністю і за категоріями товарів.

Наприкінці 2019 р. в аптечному сегменті намітилася невелика тенденція до скорочення кількості торгових точок (рис. 1). За останні 3 роки кількість торгових точок в аптечному сегменті зменшилася на 689 одиниць. Станом на кінець листопада 2020 р. в Украї­ні налічується 16,2 тис. аптек та 3,7 тис. аптечних пунктів.

Рис. 1
Кількість торгових точок у розрізі типу аптечного підприємства станом на кінець листопада 2018–2020 рр.
Кількість торгових точок у розрізі типу аптечного підприємства станом на кінець листопада 2018–2020 рр.

Щільність аптечних закладів

Маючи в сумі трохи менше 20 тис. торгових точок та населення більше ніж 37 млн осіб*, в Україні їх щільність становить 53 аптечних заклади на 100 тис. населення.

Для порівняння в Польщі, де кількість населення налічує 37,9 млн осіб, за даними Європейської асоціації фармдистриб’юторів (Groupement International de la Répartition Pharmaceutique — GIRP), функціонує 14,9 тис. аптек, а їх щільність становить 39 аптек на 100 тис. населення (рис. 2). Слід зазначити, що 25 червня 2017 р. у Польщі набула чинності поправка до закону про лікарські засоби «Аптека для фармацевта» (Apteką dla Aptekarza). Саме після введення даної регуляції кількість аптек в країні почала поступово зменшуватися.

Рис. 2
Кількість аптек та їх щільність на 100 тис. населення в 29 європейських країнах за даними GIRP
Кількість аптек та їх щільність на 100 тис. населення в 29 європейських країнах за даними GIRP

А в Німеччині, за даними GIRP, налічується 19,7 тис. аптек при кількості населення 82,8 млн осіб, тож щільність становить 24 аптеки на 100 тис. жителів.

Географія

Більшість з активних в Україні станом на кінець листопада 2020 р. торгових точок функціо­нує у містах (рис. 3). У селищах міського типу (смт) та селах працює трохи більше чверті аптек та аптечних пунктів. Найбільше торгових точок сконцентровано у столиці. Лідерами серед регіонів України за кількістю торгових точок є Дніпропетровська, Одеська, Харківська та Львівська області (рис. 4).

Рис. 3
Структура торгових точок у розрізі типів населених пунктів станом на кінець листопада 2020 р.
Структура торгових точок у розрізі типів населених пунктів станом на кінець листопада 2020 р.
Рис. 4
Кількість торгових точок в областях України станом на кінець листопада 2020 р.
Кількість торгових точок в областях України станом на кінець листопада 2020 р.

Інфраструктура в розрізі форм власності

За останні 3 роки кількість торгових точок у власності юридичних осіб збільшилася на 418, а у фізичних осіб — підприємців (ФОП) зменшилася більш ніж на 1 тис. (рис. 5). На кінець листопада 2020 р. 76% торгових точок належать юридичним особам, а ФОП — 24%. Левова частка торгових точок, що належать ФОП, — це одиночні аптеки або малі мережі (до 5 аптечних закладів) (рис. 6).

Рис. 5
Кількість торгових точок у розрізі форм власності станом на кінець листопада 2018–2020 рр.
Кількість торгових точок у розрізі форм власності станом на кінець листопада 2018–2020 рр.
Рис. 6
Питома вага торгових точок, що належать ФОП та юридичним особам, у розрізі розмірів аптечної мережі станом на кінець листопада 2020 р.
Питома вага торгових точок, що належать ФОП та юридичним особам, у розрізі розмірів аптечної мережі станом на кінець листопада 2020 р.

Станом на кінець листопада 2020 р. в Украї­ні налічується менше 2 тис. торгових точок комунальної форми власності (менше 10% загальної кількості аптек та аптечних пунктів). З них ліцензію на екстемпоральне виробництво мають 184 комунальні заклади (рис. 7). Слід зазначити, що сегмент аптечних підприємств з екстемпоральним виробництвом в Україні розвинений дуже слабко та представлений лише 279 (1,4%) торговими точками, більшість з яких — аптеки комунальної форми власності, число яких з року в рік поступово зменшується.

Рис. 7
Кількість торгових точок, які мають ліцензію на екстемпоральне виготовлення препаратів, станом на кінець листопада 2020 р.
Кількість торгових точок, які мають ліцензію на екстемпоральне виготовлення препаратів, станом на кінець листопада 2020 р.

У середньому на 1 торгову точку припадає близько 3–4 співробітників** залежно від типу закладу і форми власності (рис. 8).

Рис. 8
Забезпеченість торгових точок кадрами в розрізі типу аптечного підприємства (А), форми власності (Б), комунальних і приватних підприємств (В) станом на кінець листопада 2020 р.
Забезпеченість торгових точок кадрами в розрізі типу аптечного підприємства (А), форми власності (Б), комунальних і приватних підприємств (В) станом на кінець листопада 2020 р.

Консолідація

Частка мегамереж (у складі яких налічується більше ніж 50 торгових точок) активно збільшується, і на кінець листопада 2020 р. становить 48,4% (рис. 9).

Рис. 9
Питома вага торгових точок у розрізі розмірів аптечної мережі станом на кінець листопада 2018–2020 рр.
Питома вага торгових точок у розрізі розмірів аптечної мережі станом на кінець листопада 2018–2020 рр.

Активно збільшується кількість регіональних аптечних мереж (що охоплюють більше 5 областей). Проте більшість аптечних мереж все є локальними (охоплюють 1 область). Загалом станом на кінець листопада 2020 р. в Україні налічується 4,1 тис. локальних та 1,5 тис. регіональних мереж (рис. 10). Національних аптечних мереж (що охоп­люють усі регіони в більш ніж 15 областях) налічується лише 8, мультирегіональних (охоплюють більш ніж 2 регіони) — 29.

Рис. 10
Кількість торгових точок у розрізі розмірів аптечної мережі станом на кінець листопада 2018–2020 рр.
Кількість торгових точок у розрізі розмірів аптечної мережі станом на кінець листопада 2018–2020 рр.

Станом на кінець листопада 2020 р. лідером серед аптечних мереж за кількістю торгових точок є «Аптека-Магнолія» (АНЦ, Благодія, Копійка). Топ-5 також формують «Гамма-55» (Аптека 911), «Сіріус-95» (Бажаємо здоров’я), «Подорожник», а також «Фармастор» (Аптека Доброго Дня) (табл. 1). Загалом топ-5 аптечних мереж володіє 3,9 тис. торгових точок (19,5%), а топ-100 аптечних мереж — більш ніж 11 тис. торгових точок (55,6%). Слід зазначити, що карантинні обмеження дещо сповільнили темпи агрегації топових мереж (рис. 11).

Таблиця 1. Топ-10 аптечних мереж за кількістю торгових точок станом на кінець листопада 2020 р.
№ п/п Аптечна мережа Кількість торгових точок станом на кінець листопада 2020 р. Приріст/спад кількості торгових точок до аналогічного періоду попереднього року, %
1 Аптека-Магнолія 913 8,6
2 Гамма-55 896 17,3
3 Сіріус-95*** 836 17,4
4 Подорожник 815 30,8
5 Фармастор 414 -3,5
6 Фармація 363 27,4
7 Мед-Сервіс 341 0,6
8 Здорова родина 302 18,0
9 299 12,0
10 Д.С. 275 11,3
Рис. 11
Топ-3, топ-5, топ-10 та топ-100 аптечних мереж за кількістю торгових точок станом на кінець листопада 2018–2020 рр. із зазначенням темпів приросту
Топ-3, топ-5, топ-10 та топ-100 аптечних мереж за кількістю торгових точок станом на кінець листопада 2018–2020 рр. із зазначенням темпів приросту

Середній виторг на 1 торгову точку

За підсумками січня–вересня (трьох кварталів) 2020 р. середній виторг 1 торгової точки в цілому по Україні становить 473,4 тис. грн на місяць (рис. 12).

Рис. 12
Середній виторг 1 торгової точки на місяць за даними січня–вересня 2018–2020 рр.
Середній виторг 1 торгової точки на місяць за даними січня–вересня 2018–2020 рр.

У розрізі різних типів торгових точок показник середнього виторгу варіює: за даними січня–вересня 2020 р. для аптек цей показник становить 530 тис. грн на місяць, для аптечних пунктів — 231,4 тис. грн на місяць (рис. 13).

Рис. 13
Середній виторг 1 торгової точки на місяць у розрізі різних її типів за даними січня–вересня 2018–2020 рр.
Середній виторг 1 торгової точки на місяць у розрізі різних її типів за даними січня–вересня 2018–2020 рр.

Середній виторг на місяць 1 торгової точки, що належить юридичній особі, становить 580,9 тис. грн. Для аптечних закладів, що перебувають у власності приватних підприємців, цей показник нижчий у 4,3 раза (рис. 14).

Рис. 14
Середній виторг на 1 торгову точку на місяць у розрізі форм власності за даними січня–вересня 2018–2020 рр.
Середній виторг на 1 торгову точку на місяць у розрізі форм власності за даними січня–вересня 2018–2020 рр.

Середній виторг відрізняється і в розрізі типів населених пунктів: чим більший населений пункт, тим вищий середній виторг з розрахунку на 1 торгову точку (що може бути зумовлено великою кількістю населення і більш високою купівельною спроможністю) (рис. 15).

Рис. 15
Середній виторг на 1 торгову точку на місяць у розрізі типів населених пунктів за даними січня–вересня 2018–2020 рр.
Середній виторг на 1 торгову точку на місяць у розрізі типів населених пунктів за даними січня–вересня 2018–2020 рр.

Левову частку товарообігу аптекам забезпечують лікарські засоби (рис. 16).

Рис. 16
Середній виторг на 1 торгову точку на місяць у розрізі категорій товарів «аптечного кошика» за даними січня–вересня 2018–2020 рр.
Середній виторг на 1 торгову точку на місяць у розрізі категорій товарів «аптечного кошика» за даними січня–вересня 2018–2020 рр.

Частка топ-100 аптечних мереж за обсягами товарообігу за підсумками III кв. 2020 р. становить 81,2% (рис. 17).

Рис. 17
Динаміка зміни частки топ-3, топ-5, топ-10 та топ-100 аптечних мереж за обсягами товарообігу з I кв. 2018 по III кв. 2020 р.
Динаміка зміни частки топ-3, топ-5, топ-10 та топ-100 аптечних мереж за обсягами товарообігу з I кв. 2018 по III кв. 2020 р.

Розвиток аптечних об’єднань

Відмічається тенденція до активізації роботи віртуальних аптечних об’єднань. Так, у топ-10 аптечних мереж за обсягами товарообігу із врахуванням аптечних об’єднань за підсумками січня–жовтня 2020 р. увійшло віртуальне об’єднання аптечних мереж «АСНОВА». Топ-10 також сформували «Аптека-Магнолія», «Сіріус-95», «Гамма-55», «Подорожник», «Фармастор», «Мед-Сервіс», «Д.С.», «Фармація» (Одеса) та «Здорова родина» (табл. 2).

Таблиця 2. Топ-10 аптечних мереж з врахуванням аптечних об’єднань за обсягами товарообігу за підсумками січня–жовтня 2020 р.
№ п/п Аптечна мережа Частка в загальному
товарообігу, %
Приріст обсягів товарообігу до аналогічного періоду попереднього року, %
1 Аптека-Магнолія 12,6 10,3
2 Сіріус-95*** 9,7 11,3
3 Гамма-55 8,8 26,0
4 Подорожник 6,4 46,6
5 Фармастор 4,3 16,3
6 Мед-Сервіс 2,3 18,5
7 Д.С. 2,0 17,3
8 АСНОВА 1,9 7,3
9 Фармація 1,8 19,8
10 Здорова родина 1,5 8,7

Підсумки

Консолідація аптечних мереж рухається еволюційним шляхом. Топ-100 аптечних мереж забезпечують більш ніж 80% товарообігу за підсумками III кв. 2020 р.

Протягом останніх трьох років в Україні відмічається незначне скорочення загальної кількості торгових точок. Але слід враховувати, що щільність аптечних закладів на кількість населення в Україні дуже висока — набагато вища порівняно з країнами — членами ЄС. Це зумовлює високу конкуренцію на ринку.

У 2020 р. проблем додали карантинні обмеження, стрімка зміна попиту на фоні пандемії коронавірусу, нестача обігових коштів. Все це вплинуло на швидкість консолідації топових мереж (зниження темпів екстенсивного розвитку топових мереж, а також перші прецеденти деконсолідації) та розвиток аптечних об’єднань.

Катерина Дмитрик
*За даними електронного перепису чисельність наявного населення України станом на 1 грудня 2019 р. становить 37,289 млн осіб (дані оприлюднено 23 січня 2020 р.).
**Звертаємо увагу на те, що кількість співробітників екстрапольована на підставі нативних даних синдикативної бази даних «Ахіоma» й усереднених даних за кількістю співробітників на 1 торгову точку.
***Структура аптечної мережі відображена сумарно станом на І півріччя.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті