Постанова КМУ від 29.03.2021 р. № 267

Документ набув чинність 31.03.2021 р.,

та застосовується з 01.04.2021 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29.03.2021 р. № 267
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 квітня 2021 р., крім:

пункту 5 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з дня опублікування цієї постанови і застосовується з 1 січня 2021 р.;

абзаців першого – третього підпункту 1 пункту 6 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з дня опублікування цієї постанови і застосовуються з 30 червня 2021 року.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29.03.2021 р. № 267

ЗМІНИ,
що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України

1. У підпункті 3 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825; 2017 р., № 26, ст. 749; 2018 р., № 26, ст. 933; 2019 р., № 21, ст. 716, № 22, ст. 779) слова і цифри «переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749), з урахуванням змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 135» замінити словами «переліку станів та міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, реімбурсація яких передбачена програмою державних гарантій медичного обслуговування населення».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3102; 2017 р., № 26, ст. 749; 2019 р., № 21, ст. 716; 2020 р., № 34, ст. 1141):

1) в абзаці другому пункту 3 слова і цифри «переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749), з урахуванням змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 135» замінити словами і цифрами «переліку станів та міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, реімбурсація яких передбачена програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (крім лікарських засобів, наведених у розділі «Ревматичні хвороби» таблиці пункту 136 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у ІІ—ІV кварталах 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 19, ст. 792)»;

2) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

«У разі зміни офіційного курсу гривні до долара США, установленого Національним банком, більш як на 5 відсотків на місяць або на 10 відсотків за квартал здійснюється позачерговий перерахунок граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби.».

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749; 2019 р., № 21, ст. 716; 2020 р., № 18, ст. 688, № 34, ст. 1141):

1) у Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2. Реімбурсації підлягають зареєстровані в Україні готові лікарські засоби, які включені до:»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«переліку станів та міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, реімбурсація яких передбачена програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — перелік міжнародних непатентованих назв лікарських засобів);»;

2) абзац другий пункту 10 Порядку визначення розміру реімбурсації лікарських засобів, затвердженого зазначеною постановою, замінити абзацами такого змісту:

«Під час перерахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби у разі зміни офіційного курсу гривні до долара США, установленого Національним банком, як це передбачено абзацом другим пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3102; 2017 р., № 26, ст. 749; 2020 р., № 34, ст. 1141), здійснюється позачергове оновлення Реєстру згідно з пунктами 7–9 цього Порядку.

У разі внесення змін до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів до Реєстру вносяться відповідні зміни. Лікарські засоби включаються до Реєстру відповідно до пунктів 7–9 цього Порядку.».

4. Абзац третій підпункту 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 426 «Про референтне ціноутворення на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 43, ст. 1483) викласти в такій редакції:

«лікарські засоби, включені до переліку станів та міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, реімбурсація яких передбачена програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;».

5. В абзацах другому, п’ятому, дев’ятому та десятому пункту 173 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та I кварталі 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та І кварталі 2021 року» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688; 2021 р., № 2, ст. 88, № 7, ст. 345), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 229, слова і цифри «передбачених главами 2, 8, 15–26» замінити словами і цифрами «передбачених главами 8, 15–26».

6. У Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у ІІ–ІV кварталах 2021 року, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II–IV кварталах 2021 року» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 19, ст. 792):

1) у пункті 4:

підпункт 6 викласти в такій редакції:

«6) реабілітації у сфері охорони здоров’я;»;

в абзаці десятому слова і цифри «передбачення відповідних видатків у Законі України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» замінити словами «виділення додаткових коштів»;

2) абзац другий пункту 11 після слів «розрахованої на підставі поданих пропозицій» доповнити словами і цифрами «з урахуванням максимальної кількості послуг за відповідними пакетами медичних послуг, визначених в розділі ІІ цього Порядку»;

3) абзац перший пункту 24 після слів «розраховується як добуток» доповнити цифрами «1/12»;

4) абзац перший пункту 27 після слів і цифр «яка становить 235 гривень» доповнити словами «на рік»;

5) у пункті 31:

в абзаці пʼятому:

після слів і цифр «за 2019 рік» доповнити словами і цифрами «(за 2020 рік — для надавачів медичних послуг, які не провадили діяльність у 2019 році)»;

слова і цифри «за виключенням груп послуг, оплата яких передбачається за пакетами медичних послуг, визначеними в главах 4–7, 19–22, 24 розділу ІІ цього Порядку,» виключити;

в абзаці шостому:

після слів «звіту за 2019 рік» доповнити словами і цифрами «(за 2020 рік — для надавачів медичних послуг, які не провадили діяльність у 2019 році)»;

слово «груп» замінити словом «кількості»;

6) абзац девʼятнадцятий пункту 89 після слів і цифр «звіту за 2019 рік» доповнити словами і цифрами «(за 2020 рік — для надавачів медичних послуг, які не провадили діяльність у 2019 році)»;

7) пункт 92 викласти в такій редакції:

«92. НСЗУ укладає договори щодо надання протягом періоду з 1 липня по 31 грудня 2021 р. психіатричної допомоги мобільними мультидисциплінарними командами, які діють в порядку, затвердженому МОЗ, укомплектованими штатними медичними працівниками надавачів медичних послуг, які мають договір щодо надання стаціонарної психіатричної допомоги дорослим та дітям і відповідають умовам закупівлі (одна мобільна мультидисциплінарна команда на одного надавача медичних послуг).

Подальше збільшення кількості мобільних мультидисциплінарних команд, створених надавачем медичних послуг, здійснюється у разі, коли кожна з існуючих мобільних мультидисциплінарних команд одночасно протягом одного місяця надає психіатричну допомогу щонайменше 65 пацієнтам, за даними електронної системи охорони здоров’я, за умови, що загальна кількість мобільних мультидисциплінарних команд, створених на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, не перевищує кількості, розрахованої із відношення — одна мобільна мультидисциплінарна команда на 200 000 населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, та з урахуванням абзацу третього цього пункту. Надавач медичних послуг під час прийняття рішення щодо збільшення кількості мобільних мультидисциплінарних команд перевіряє наявність умов щодо їх створення шляхом надсилання запиту до НСЗУ.

У разі необхідності створення одночасно кількома надавачами медичних послуг додаткових мобільних мультидисциплінарних команд, що може призвести до перевищення їх максимальної кількості, встановленої в абзаці другому цього пункту, такі команди створюються у надавача (надавачів) медичних послуг, визначеного (визначених) Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, про що інформуються відповідні надавачі медичних послуг та НСЗУ протягом одного робочого дня після прийняття відповідного рішення.»;

8) в абзацах четвертому – восьмому пункту 127 слово «госпіталізованих» замінити словами «виписаних (в тому числі переведених, померлих)»;

9) пункт 132 викласти в такій редакції:

«132. НСЗУ укладає договори із надавачами медичних послуг, визначеними у переліку, затвердженому керівником робіт, для забезпечення вакцинації від COVID-19, яка здійснюється командами, що утворюються із співробітників надавача медичних послуг як мобільні команди або команди, які безпосередньо працюють в пунктах щеплень, з урахуванням умов абзацу десятого пункту 4 розділу І цього Порядку:

з дати отримання першої партії вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, — з надавачами медичних послуг, які здійснювали вакцинацію від COVID-19 та не укладали відповідний договір про медичне обслуговування населення;

з 1 квітня 2021 р. — з надавачами медичних послуг, які надавали медичні послуги з вакцинації від COVID-19 за аналогічним договором до 31 березня 2021 р. включно;

з дати отримання першої партії вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, — з надавачами медичних послуг, які не надавали таких послуг до 31 березня включно.».

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29.03.2021 р. № 267

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Абзац четвертий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749).

2. Абзац шостий підпункту 1 та підпункт 4 пункту 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 135 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 21, ст. 716).

3. Підпункт 2 пункту 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 р. № 286 «Деякі питання забезпечення доступності лікарських засобів для лікування» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 34, ст. 1141).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 і від 5 лютого 2020 р. № 65, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 р. № 1299 «Питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2021 році» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 2, ст. 88).

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті