Детально про Кабометикс®: огляд клінічної та економічної ефективності

Кабометикс® — це інноваційний лікарський засіб, який застосовується для лікування поширеного нирково-клітинного раку (НКР). Препарат зареєстровано на території США і Європи у 2016 р., а в Україні — у 2018 р. До складу Кабометикс® входить діюча речовина кабозантиніб — інгібітор тирозинкінази нового покоління, який блокує дію таких важливих компонентів пухлинної прогресії, як VEGFR, MET, AXL, тим самим перешкоджаючи пухлинному ангіогенезу, інвазивності, метастазуванню та дозволяє долати резистентність до проведеної раніше антиангіогенної терапії (Крысанов И.С. и соавт., 2020). У даній публікації пропонуємо розглянути, яку клінічну позицію наразі займає Кабометикс® як препарат першої та другої лінії для лікування НКР.

У квітні 2016 р. Кабометикс® отримав схвалення для застосування за таким показанням, як поширений НКР у пацієнтів, які раніше отримували один вид антиангіогенної терапії. Схвалення базувалося на результатах відкритого багатоцентрового рандомізованого дослідження III фази METEOR, у якому взяли участь 658 пацієнтів з поширеним НКР, які раніше отримували щонайменше 1-шу лінію лікування інгібіторами рецепторів тирозинкінази VEGF.

Пацієнтів рандомізовано у 2 групи, одна з яких (330 хворих) отримувала кабозантиніб (60 мг 1 раз на добу), а друга (328 хворих) — еверолімус (10 мг 1 раз на добу). Середня тривалість лікування становила 7,6 міс для кабозантинібу та 4,4 міс — для еверолімусу. За результатами даного дослідження, медіана виживаності без прогресування (ВБП) у групі хворих, які отримували кабозантиніб, становила 7,4 міс проти 3,8 міс у контрольній групі. Порівняно з еверолімусом кабозантиніб знижував ризик прогресування або смерті на 42%. Медіана загальної виживаності також була вищою в групі хворих, які отримували кабозантиніб (21,4 та 16,5 міс відповідно). Частота об’єктивної відповіді становила для кабозантінібу — 17%, для еверолімусу — 3% (Choueiri T.K. et al., 2015; Choueiri T.K. et al., 2016). На підставі цього дослідження було доведено, що Кабометикс® є ефективним схваленим варіантом лікування 2-ї лінії для пацієнтів з поширеним НКР після попередньої терапії, спрямованої на VEGF (Osanto S., van der Hulle T., 2018).

У 2018 р. показання до застосування Кабометикс® було розширено, і тепер включають лікування поширеного НКР у дорослих пацієнтів, які раніше не отримували лікування і мають середній та високий ризик за класифікацією Міжнародного консорціуму баз даних метастатичних форм НКР (International Metastatic RCC Database Consortium — IMDC).

Згідно з IMDC, яка використовується для оцінки прогнозу при проведенні таргетної терапії у раніше не лікованих пацієнтів, до прогностично несприятливих факторів належать: загальний стан за індексом Карновського <80%, час від встановлення діагнозу до початку застосування інгібіторів тирозинкінази <1 року, коригована концентрація кальцію сироватки крові вища за верхню межу норми, рівень гемоглобіну нижчий за нижню межу норми, кількість тромбоцитів вища за верхню межу норми, абсолютна кількість нейтрофілів перевищує верхню межу норми (Ko J.J. et al., 2015).

Рішення про розширення показань базується на тому, що у відкритому багатоцентровому рандомізованому дослідженні ІІ фази CABOSUN Кабометикс® продемонстрував перевагу в ефективності порівняно зі стандартною терапією сунітинібом у раніше не лікованих пацієнтів з поширеним НКР з високим та середнім ризиком за IMDC. Встановлено, що Кабометикс® достовірно збільшує ВБП порівняно з сунітинібом (8,6 vs 5,3 міс відповідно), знижуючи ризик прогресування на 52%. Частота об’єктивних відповідей досягла 20% у групі кабозантинібу і 9% — у групі сунітинібу. Стабілізація захворювання зареєстрована у 54 і 38% пацієнтів відповідно. Профіль безпеки препарату Кабометикс® був зіставним із сунітинібом.

Перевага Кабометикс® зберігалася незалежно від демографічних характеристик, соматичного статусу, часу з моменту діагностики НКР до системного лікування, поперед­ньої нефректомії, кількості, розмірів і локалізації пухлинних вогнищ, а також групи ризику IMDC.

Так, у групі високого ризику (n=30) медіа­на ВБП у пацієнтів, рандомізованих у групу терапії кабозантинібом, досягла 6,8 міс, що було значимо більше, ніж у хворих, які отримували сунітиніб (2,7 міс). У групі середнього ризику (n=127) дані показники становили 11,4 і 6,1 міс відповідно. Зважаючи на отримані дані, Кабометикс® є важливим препаратом 1-ї лінії для лікування НКР у дорослих пацієнтів, які раніше не отримували лікування і мають середній та високий ризик (Choueiri T.K. et al., 2018; Lyseng-Williamson K.A., 2018).

Наразі згідно з останніми клінічними рекомендаціями Національної загальної онкологічної мережі (National Comprehensive Cancer Network — NCCN), Європейської асоціації урологів (European Association of Urology — EAU) та Європейського товариства медичної онкології (European Society for Medical Oncology — ESMO) кабозантиніб включено у 1-шу та 2-гу лінії терапії світлоклітинного НКР, переважно для лікування пацієнтів із середнім та високим ризиком.

З точки зору Національної служби охорони здоров’я Англії (National Health Service — NHS), також проаналізована економічна ефективність кабозантинібу для пацієнтів з поширеним НКР у першій та другій лінії терапії (після неефективності попередньої терапії, спрямованої на VEGF). За даними NICE (National Institute of Health and Care Exellence), Великобританія, кабозантиніб рекомендується в рамках дозволу на продаж при умові комерційної угоди дорослим з попередньо не лікованою нирково-клітинною карциномою з середнім або високим ризиком.

Для другої лінії терапії встановлено, що порівняно з ніволумабом кабозантиніб є більш ефективним варіантом лікування з меншими витратами.

Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників

КАБОМЕТИКС. Склад: 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить кабозантинібу (S)-малату, що еквівалентно кабозантинібу 20 мг, або 40 мг, або 60 мг. Фармакотерапевтична група. Антинеопластичні лікарські засоби. Інгібітори протеїнкінази. Кабозантиніб. Код АТХ L01XE26. Показання. Нирково-клітинна карцинома (НКК). КАБОМЕТИКС показаний для лікування поширеної НКК: у дорослих пацієнтів, які раніше не отримували лікування і мають середній або високий ризик; у дорослих пацієнтів після попереднього лікування засобами, які впливають на фактор росту ендотелію судин (VEGF). Гепатоцелюлярна карцинома (ГЦК). КАБОМЕТИКС показаний як монотерапія при гепатоцелюлярній карциномі (ГЦК) у дорослих пацієнтів, які раніше отримували лікування сорафенібом. Протипоказання. Гіперчутливість до діючої речовини або будь-якої з допоміжних речовин лікарського засобу. Побічні реакції. Найбільш поширеними серйозними побічними реакціями у пацієнтів з НКК (частота ≥1%) є діарея, артеріальна гіпертензія, зневоднення, гіпонатріємія, нудота, зниження апетиту, емболія, втомлюваність, гіпомагніємія, синдром долонно-підошовної еритродизестезії. Найбільш поширеними серйозними побічними реакціями у пацієнтів з ГЦК (частота ≥1%) є печінкова енцефалопатія, синдром долонно-підошовної еритродизестезії, астенія та діарея. Категорія відпуску. За рецептом. Виробник. Патеон Франція. Р.п. UA/16766/01/03; UA/16766/01/02; UA/16766/01/01. Термін дії з 05.06.2018 до 05.06.2023 р. З повною інформацією можна ознайомитися в інструкціях для медичного застосування препарату КАБОМЕТИКС.
Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*