Психічні захворювання — реальна загроза, на яку необхідно відкрити очі. Чим можуть допомогти фармацевти?

«У громадській аптеці ми, ймовірно, бачимо більше пацієнтів з психічними захворюваннями і тих, хто за ними доглядає, ніж десь у системі охорони здоров’я. Лікарі займаються тяжкими випадками, але ті, у кого тривога чи депресія від легкого до помірного ступеня, звертаються за допомогою до громадської аптеки», — зазначив Хемант Патель (Hemant Patel), який протягом 26 років обіймав посаду секретаря місцевого фармацевтичного комітету північно-східного Лондона. Безумовно, доступність фармацевтів відкриває їм широкі можливості у сфері психологічної допомоги населенню. Однак донедавна їх внесок у цьому напрямі зовсім не сприймався та не вивчався. Ситуація почала змінюватися після того, як основні фармацевтичні організації опублікували звіти, у яких наголошують на ефективності фармацевтів у психіатричній допомозі, зокрема, у скринінгу психічних захворювань, зменшенні стигми, а також управлінні медикаментозним лікуванням. Про те, чому це так важливо сьогодні, як трансформується роль фармацевтів у цій сфері та з якими труднощами вони стикаються – поговоримо далі.

Чому питання психічного здоров’я стає настільки гострим?

Крім грандіозного охоплення — понад 1 млрд осіб у всьому світі — психічні розлади пов’язані зі значною захворюваністю та смертністю. За оцінками, близько 14,3% усіх смертей у світі (приблизно 8 млн) щороку можуть бути пов’язані з психічними захворюваннями.

Зокрема, в осіб з тяжкими психічними хворобами очікувана тривалість життя скорочується на 10–25 років у порівнянні з людьми без таких захворювань. Причини цього лежать на поверхні. Очевидно, що таким пацієнтам важче контролювати і утримувати увагу на масі факторів, важливих для підтримання здоров’я. Наприклад, якісне харчування, фізичні навантаження, своєчасне лікування та профілактика супутніх захворювань (серцево-судинна патологія, цукровий діабет тощо). Разом із цим у таких пацієнтів частіше виявляють інфекційні хвороби, зокрема, ВІЛ, гепатит та туберкульоз.

Крім того, значний внесок у смертність роблять суїциди. У 2019 р. було зареєстровано близько 700 тис. смертей, пов’язаних із самогубством. Це означає, що внаслідок самогубства помирає більше людей, ніж від ВІЛ, малярії, раку молочної залози чи вбивства.

Незважаючи на це, більшість людей не отримують допомоги. У країнах з низьким та середнім рівнем доходів понад 75% осіб із психічними, неврологічними розладами чи розладами, пов’язаними з вживанням психоактивних речовин, не проходять жодного лікування.

Ситуацію посилює соціальна стигматизація та нестача кваліфікованих кадрів. Згідно з Атласом психічного здоров’я Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у 2022 р. середня кількість працівників у сфері психічного здоров’я становила 13 осіб на 100 тис. населення. Крім того, значно ускладнює ситуацію пандемія COVID-19, а також військові конфлікти. Інтенсивний страх, тривога, безсоння та ціла низка інших тяжких психічних станів погіршують якість життя багатьох людей прямо зараз.

Скільки коштує ігнорування цієї проблеми?

Незважаючи на значні втрати, пов’язані з психічними захворюваннями, країни всього світу витрачають лише близько 2% бюджетів охорони здоров’я на психічне здоров’я.

Разом із цим депресія і тривога коштують світовій економіці 1 трлн дол. США на рік. Загалом, за оцінками, погане психічне здоров’я коштує світовій економіці приблизно 2,5 трлн дол. на рік. Такі втрати є результатом незадовільного стану здоров’я та зниження продуктивності праці. За оцінками, до 2030 р. ці витрати можуть збільшитися приблизно до 6 трлн дол.

Ця суспільна проблема стає невідкладною. Сьогодні вкрай важливо, щоб уряди переглянули свої погляди на роль служб охорони психічного здоров’я та збільшили інвестиції в цей напрям. Тим більше, що такі інвестиції є рентабельними: на кожен долар, вкладений у розширення масштабів лікування пацієнтів з депресією та тривогою, припадає 4 дол. у вигляді покращення здоров’я та продуктивності населення.

Одним з варіантів розвитку цього напряму є залучення фармацевтів.

Залучення фармацевтів до психіатричної допомоги

Що спільного між фармацевтичною та психіатричною допомогою? Звичайно, сфера призначення та прийому ліків. З нею пов’язано безліч функцій фармацевта, наприклад:

  • консультування пацієнтів щодо особливості дії препаратів, режиму прийому, факторів, які можуть вплинути на ефективність лікування, можливі побічні ефекти тощо;
  • моніторинг безпеки та ефективності психотропних препаратів;
  • контроль за лікарськими взаємодіями, поліпрагмазією;
  • профілактика залежностей, розладів, пов’язаних з вживанням психоактивних речовин та передозування;
  • моніторинг підроблених рецептів.

Надання цих послуг може значно підвищити ефективність роботи всієї команди фахівців, які працюють з пацієнтом. Особливо це стосується залучення до роботи клінічних фармацевтів. Безліч досліджень підтверджують, що вони привносять до команди унікальний набір знань та навичок, які сприяють покращенню результатів лікування людей із психічними захворюваннями. Звичайно, повнота цієї ролі фармацевтів багато в чому пов’язана з організацією системи охорони здоров’я у країні та її законодавством.

Разом із цим сьогодні спектр фармацевтичних послуг активно розширюється і виходить за рамки управління ліками. Нові горизонти відкриває сфера всебічної підтримки благополуччя та здорового способу життя населення.

Один з прикладів поточних зусиль фармацевтів щодо зміцнення психічного здоров’я та благополуччя населення представлений в Англії, де майже всі аптечні заклади класифікуються як аптеки здорового способу життя. Аптечним командам рекомендується просувати питання, пов’язані з темами здоров’я, зокрема психічного. Особливо якщо проводяться заходи до дня поінформованості щодо певної проблеми, наприклад, Всесвітній день психічного здоров’я, Всесвітній день запобігання самогубствам і т.д.

Існує ціла низка тем, які фармацевти можуть вибрати для покращення психічного благополуччя своїх пацієнтів. У рамках особистих консультацій чи семінарів вони можуть зосередитися на перевагах фізичної активності, освоєння нових навичок комунікації, участі в заходах з розвитку усвідомленості, зниження стресу чи достатнього сну.

Фармацевти також можуть зосередитися на зниженні стигми, пов’язаної з психічними захворюваннями та психіатричним лікуванням (включаючи прийом ліків та проходження психотерапії).

Добре навчені фармацевти можуть відігравати важливу роль у виявленні ранніх симптомів порушення психічного здоров’я, розпізнаванні рецидивів, підвищувати обізнаність про служби охорони психічного здоров’я.

Як перейти від ідеї до реалізації?

Як зазначалося вище, лікуванню пацієнтів з психологічними захворюваннями часто приділяють досить мало уваги, також не вистачає ресурсів. Тому дуже важливо, щоб роль фармацевтів у наданні допомоги таким хворим вивчали в якісних достовірних дослідженнях. Вони мають продемонструвати як ефективність, так і економічну доцільність такої практики. Реальні дані можуть мати значний вплив на формування політики країн у розширенні цієї ролі фармацевтів.

В останні роки вдалося отримати фінансування для розробки та оцінки моделей психіатричної допомоги під керівництвом фармацевта у громадських аптеках. Наприклад, у Новій Шотландії (провінція Канади) програма Bloom була «призначена для покращення опіки фармацевтами людей, які пережили психічні захворювання та залежності».

Програма Bloom оцінювалася у рамках 27-місячного демонстраційного проєкту. Зокрема, вона сприяла вирішенню або зменшенню вираженості 78% проблем з ліками, включаючи, крім іншого, побічні ефекти, недоречну поліпрагмазію та синдром відміни. Важливо зазначити, що задоволеність програмою Bloom була високою, про що свідчать 89% споживачів, які оцінили її як «відмінно чи дуже добре». Програма Bloom наразі фінансується Департаментом охорони здоров’я та благополуччя Нової Шотландії, демонструючи, що за відповідної винагороди та навчання фармацевти можуть надавати послуги, які виходять за межі традиційно очікуваних. Вони мають усі можливості для надання послуг, які дуже цінуються людьми, що живуть з психічними захворюваннями, включаючи, крім іншого, соціальну підтримку, направлення до фахівців та подальше спостереження.

Чи готові ви до панічної атаки у вашій аптеці?

Організація «Mental Health First Aid» зазначає, що фармацевтам з більшою ймовірністю потрібно відреагувати на епізод психічного захворювання, ніж на ситуацію, яка потребує серцево-легеневої реанімації.

Тому фармацевтам дуже необхідні спеціальні навчальні програми, які озброять їх необхідним набором навичок. Сьогодні з’являється низка даних про те, що такі програми вже включаються до навчальних планів фармацевтів.

Однією з них є програма «Перша допомога в галузі психічного здоров’я» (Mental Health First Aid — MHFA), яка отримала міжнародне визнання як актуальне та необхідне навчання для передових медичних працівників, включаючи фармацевтів. Результативність цієї програми для фармацевтичної практики підтверджує низка досліджень.

Крім того, досить гостро стоїть питання підвищення кваліфікації фармацевтів у галузі запобігання суїцидам. На сьогодні думки щодо інтеграції цієї ролі фармацевтів розділилися. Поки немає достатнього рівня розуміння організації цього процесу, не встановлені канали зв’язку зі службами професійної підтримки, а рівень освіти фармацевтів у цьому напрямі є досить низьким.

Тим не менш ці та інші перешкоди, у тому числі брак часу та закритих зон в аптеках для розмов на тему психічного здоров’я, не завадили фармацевтам надавати допомогу у разі суїциду. Дослідження, проведені в США, Австралії та Канаді, показали, що фармацевти часто взаємодіють з людьми, які мають суїцидальні думки та поведінку. При цьому дані з Австралії та Канади вказують на те, що до 85% фармацевтів допомагали людині з ризиком самогубства хоча б 1 раз і приблизно 10% фармацевтів робили це більше 10 разів.

Водночас у концепції ВООЗ «Live Life» 2021 р. медичні працівники загального профілю визнаються ключовими зацікавленими сторонами, які можуть брати участь у запобіганні самогубствам. Особливо наголошується на ролі фармацевтів через їх доступність.

Таким чином, обов’язкове стандартизоване базове навчання та підготовка до кризової ситуації у сфері психічного здоров’я наразі є точкою розвитку для фармацевтів. Хоча така підготовка нині не є обов’язковою для більшості фармацевтів, мінімальний стандарт такого підходу до навчання є, оскільки штат Вашингтон, США, уже запровадив обов’язковий курс для фармацевтів щодо запобігання самогубствам.

Крім того, знаковим є те, що для підтримки фармацевтів у наданні вкрай необхідних послуг у галузі психічного здоров’я Міжнародна фармацевтична федерація (International Pharmaceutical Federation — FIP) опублікувала 2 нових довідники: «Психічне здоров’я — настанова для фармацевтів» та «Довідник зі знань та навичок» для професійного розвитку у галузі охорони психічного здоров’я».

Римма Москаленко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті