Постанови Кабінету Міністрів України № 1121 та № 1122: реакція фармацевтичної спільноти

Звернення фармацевтичної спільноти до Президента України

Президенту України
Ющенку В.А.
Копія Генеральному прокурору України
Медведьку О.І.

З В Е Р Н Е Н Н Я

Шановний Вікторе Андрійовичу!

Прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко разом із міністром охорони здоров’я України Василем Князевичем та головою нелегітимної Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Геннадієм Падалком продовжується ігнорування статей 106 і 113 Конституції України, а також Вашого Указу від 3.12.2008 р. № 1139/2008 «Про зупинення дії постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року № 827 і № 837, від 17 жовтня 2008 року № 955 та від 19 листопада 2008 року № 1022».

Так, своїм розпорядженням від 17.12.2008 р. № 1548. Ю. Тимошенко призначила на посаду заступника голови Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Андрія Захараша, незважаючи на те, що відповідно до указу Президента України дія постанови КМУ від 10.10.2008 р. № 837 про утворення зазначеного центрального органу виконавчої влади зупинена.

З метою легалізації створеної всупереч чинному законодавству Держлікінспекції Кабінетом Міністрів України видано постанови від 20.12.2008 р. № 1121 та 1122, якими затверджено нове положення про вказану інспекцію та передано частину функцій, передбачених раніше виданими постановами КМУ для інших органів державного нагляду (контролю).

Проявлений правовий нігілізм з боку КМУ свідчить про нехтування принципами верховенства права та зводить нанівець авторитет Президента України як гаранта Конституції.

Останнім кроком є розміщення 6.01.2009 р. на офіційному сайті Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України оголошення за підписом Головного державного інспектора з контролю якості лікарських засобів Г. Падалка про початок прийому Держлікінспекцією документів та видачі ліцензій на виробництво, оптову та роздрібну реалізацію лікарських засобів з 8 січня 2009 р.

Підставою для вказаних дій керівництво Держлікінспекції вважає прийняті КМУ 20.12.2008 р. постанови № 1121 і 1122 та керується у своїй діяльності новим положенням про Держлікінспекцію, нехтуючи Указом Президента України № 1139 про зупинення дії постанови, якою Держлікінспекція утворена! Адресою прийому документів та видачі ліцензій вказано м. Київ, просп. Перемоги, 120, який зазначався у п. 5 постанови № 837, дія якої зупинена.

Незаконні дії Уряду, Міністерства охорони здоров’я та нелегітимної Держлікінспекції викликають обурення фармацевтичної спільноти, руйнують наше уявлення про принципи верховенства права у нашій країні, становлять загрозу для безпеки України і стабільності в суспільстві.

На підставі викладеного просимо Вас:

1. Дати доручення Генеральній Прокуратурі України вжити відповідних заходів щодо припинення незаконних дій з боку Кабінету Міністрів України, міністра охорони здоров’я України В. Князевича, голови нелегітимної Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Г. Падалка. Притягнути до відповідальності посадовців, винних у невиконанні вимог Конституції України, законів України, Указу Президента № 1139/2008.

2. Зупинити дію постанов Кабінету Міністрів України від 20.12.2008 р. № 1121 та 1122, які суперечать нормам Конституції України, законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про лікарські засоби», Указу Президента України від 7 лютого 2003 р. № 91.

3. Доручити Кабінету Міністрів України привести у відповідність із законами України систему органів державного нагляду (контролю) у фармацевтичній сфері, задля чого до результатів розгляду Конституційним Судом України відповідного подання відновити повноваження Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України та Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Міністерства охорони здоров’я.

З повагою за дорученням фармацевтичної спільноти України
голова Миколаївської фармацевтичної асоціації Олена Пруднікова

Звернення фармацевтичної спільноти до Генерального прокурора України

Генеральному прокурору України
Медведьку О.І.

Шановний Олександре Івановичу!

Міністром охорони здоров’я України Василем Князевичем усупереч Указу Президента України від 3 грудня 2008 р. № 1139/2008 «Про зупинення дії постанов Кабінету Міністрів України від 10.09 2008 р. № 827 і № 837, від 17 жовтня 2008 р. № 955 та від 19 листопада 2008 р. № 1022» до сьогодні не видано наказ про призупинення ліквідації Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України та Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення. Вказані органи державного контролю ліквідуються відповідно до постанов КМУ від 10.09.2008 р. № 827 і № 837, проте їх дія припинена до розгляду Конституційним Судом України питання їх відповідності законодавству та Конституції України.

Бездіяльність В. Князевича щодо відновлення функцій вказаних органів державного нагляду (контролю) сприяє настанню негативних наслідків у сфері виготовлення, імпорту та обігу лікарських засобів і виробів медичного призначення. Дії міністра спрямовані на лобіювання інтересів голови Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Г. Падалко. Вказана Держлікінспекція створюється відповідно до постанови КМУ від 10.09.2008 р. № 837, дія якої припинена Указом Президента України № 1139/2008. Незважаючи на це, Кабінетом Міністрів України прийнято постанови від 20.12.2008 р. № 1121 і № 1122 стосовно затвердження Положення про Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів та внесення змін у деякі постанови Кабінету Міністрів України щодо повноважень вказаної інспекції.

Зазначені постанови не відповідають положенням законів, які регулюють фармацевтичну галузь, та йдуть у розріз із вимогами Указу Президента України від 3.12.2008 р. № 1139/2008, зміни, що вносяться, стосуються постанов, які знаходяться на розгляді у Конституційному Суді України за відповідним поданням Президента України.

Можливою метою посадових осіб Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України та Держлікінспекції на чолі із Г. Падалко є подальше витрачання бюджетних коштів на фінансування інспекції, діяльність якої припинена, а питання її існування буде вирішено у разі прийняття Конституційним Судом України рішення про невідповідність Основному закону та діючому законодавству постанови КМУ № 837. Наслідками вказаних дій можуть бути значні збитки для бюджету країни.

На підставі викладеного просимо Вас:

1. Спонукати міністра охорони здоров’я України В.М. Князевича відповідно до Указу Президента України № 1139/2008 призупинити ліквідацію Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів та Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Міністерства охорони здоров’я.

2. Дати оцінку законності прийняття КМУ постанов від 20.12.2008 р. № 1121 і 1122 у період дії Указу Президента України № 1139/2008 та розгляду Конституційним Судом України його подання щодо законності прийнятих КМУ постанов з цих же питань.

3. У разі виявлення порушень діючого законодавства при фінансуванні створеної постановою КМУ № 837 Держлікінспекції, вжити заходів щодо збереження бюджетних коштів держави.

Голова Миколаївської
фармацевтичної асоціації
Олена Пруднікова

Звернення фармацевтичної спільноти до Голови Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Г.В. Падалко

Голові Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів
Падалко Г.В.

Начальникам територіальних інспекцій з контролю якості лікарських засобів в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі

У зв’язку з набуттям чинності Указу Президента України від 3.12.2008 р. № 1139/2008 «Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 827 і № 837, від 17 жовтня 2008 р. № 955 та від 19 листопада 2008 р. № 1022» зупинено дію Постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 р. № 837 «Питання державного контролю якості лікарських засобів» до моменту прийняття відповідного рішення Конституційним Судом України. Постановою КМУ № 837 було утворено Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів, таким чином до моменту прийняття відповідного рішення Конституційним Судом України утворення вказаного органу та виконання ним своїх функцій повинно бути зупинено.

Кабінет Міністрів України усвідомлює наслідки, до яких призвело незаконне прийняття Постанови від 10.09.2008 р. № 837, про що свідчить поданий до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері охорони здоров’я» із відповідною пояснювальною запискою до нього. Спроба внести зміни у закони України зайвий раз підкреслює, що прийнятих усупереч із Указом Президента України № 1139/2008 Постанов КМУ від 20.12.2008 р. № 1121та 1122 замало для законного існування та функціонування нової Держлікінспекції.

У зв’язку із відсутністю відповідних змін або припинення дії Указу Президента України від 7 лютого 2003 р. № 91 «Про заходи щодо поліпшення забезпечення населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення, а також підвищення ефективності державного управління у цій сфері», відповідно до якого була створена Державна служба лікарських засобів та виробів медичного призначення, вважаємо незаконними дії Держлікінспекції щодо видачі ліцензій на  виробництво, оптову та роздрібну реалізацію лікарських засобів і виробів медичного призначення з 8 січня 2009 р.

Одночасно закликаємо Вас утримуватись від анулювання або скасування раніше виданих ліцензій до моменту прийняття рішення Конституційним Судом України, відміни Указу Президента України № 1139/2008 або прийняття Верховною Радою України відповідних змін у закони України.

Ми звертаємось до Вас на підставі ч. 1 ст. 20 «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», оскільки громадські організації мають право здійснювати захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання і робитимуть це відповідно до закону.

Задля збереження громадського спокою, підтримання стабільності у фармацевтичній галузі та законності у нашій правовій державі, просимо прислухатись до нашого звернення.

Голова Миколаївської
фармацевтичної асоціації
Олена Пруднікова
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті