Наукова підсумкова сесія Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска», присвячена пам’яті М.Д.Стражеска

Асоціація кардіологів України
Національний науковий центр
„Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска”

ЗАПРОШЕННЯ І ПРОГРАМА

наукової підсумкової сесії Національного наукового центру
“Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска”,
присвяченої пам’яті М.Д.Стражеска

19–20 лютого 2009 року
м. Київ

Організаційний комітет сесії

Голова оргкомітету: В.М. Коваленко
Заступник голови: М.І. Лутай
Члени оргкомітету: В.В.Братусь, О.П. Вікторов, Г.С.Воронков, Л.Г.Воронков, Т.І. Гавриленко, О.С. Гавриш, А.П. Дорогой, М.Г. Ілляш, В.М. Корнацький, Г.Д. Костиря, О.І. Мітченко, Л.С. Мхітарян, О.М.Пархоменко, С.Ю. Савицький, Є.П.Свіщенко, Ю.М.Сіренко, І.К.Следзевська, І.П.Смірнова, Ю.М.Соколов, О.С.Сичов, М.К.Фуркало, В.О. Шумаков.
Секретаріат: Л.Л. Вавілова – відповідальний секретар

Генеральний спонсор – Компанія OMRON (Японія)

Під час проведення Сесії будуть працювати виставки лікарських препаратів і медичних приладів провідних компаній:
     ACTAVIS (Ісландія)
     BITTNER (Австрія)
     BOEHRINGER INGELHEIM (Німеччина)
     BOSNALIJEK (Боснія-Герцеговина)
     GEDEON RICHTER (Угорщина, Україна)
     OLFA (Латвія)
     OMRON (Японія)
     PFIZER (США)
     ratiopharm (Німеччина)
     SANOFI-AVENTIS (Франція)
     SERVIER (Франція)
     УкрТелеМед (Україна)
     ФАРМАК (Україна)

Інформаційний спонсор – газета “Здоров’я України”
Інформаційний спонсор – “Еженедельник АПТЕКА”

Запрошення

Вельмишановний (а) __________________________________________

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі підсумкової наукової сесії, присвяченої пам`яті академіка М.Д.Стражеска.

Сесія відбудеться 19-20 лютого 2009 року у конференц-залі Національного наукового центру “Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска”.

Відкриття сесії 19 лютого о 9.00, реєстрація учасників з 8.00 у вестибюлі Національного наукового центру.

Адреса Національного наукового центру:
03151 м.Київ, вул. Народного ополчення, 5 (їхати тролейбусами № 8, 9, 21, 22 до зупинки вул. Смілянська )

Телефон для довідок: (044) 249-70-03

Факс: (044) 249-70-03, 275-42-09

Електронна пошта E-mail: [email protected]

                                                                                                                                                                             ? Оргкомітет


Програма

Четвер, 19 лютого

9.00 – 9.05
ВІДКРИТТЯ СЕСІЇ.

9.05 – 9.30
АКТОВА ПРОМОВА

Творчий шлях академіка М.Д.Стражеска та його школи
Як це було? Сторічний ювілей інфаркту міокарда.
Професор В.О.Шумаков

9.30 – 10.00
Лекція. О.М.Пархоменко Інфаркт міокарда і антитромботична терапія

10.00 – 12.00

НАУКОВЕ ЗАСІДАННЯ

Інфаркт міокарда у фокусі сучасної кардіології

Президія: Чл.-кор. АМНУ професор В.М.Коваленко, професор Л.Г.Воронков, професор М.І.Лутай, професор О.М.Пархоменко, професор І.К.Следзевська, професор О.М.Соколов, професор В.О.Шумаков

1. Гостра серцева недостатність у хворих на інфаркт міокарда: особливості перебігу, вплив на коротко- та довготривалий прогноз.
О.М.Пархоменко, О.І.Іркін, С.М.Кожухов – 15 хвилин

2. Реперфузійна терапія гострого інфаркту міокарда.
Ю.М.Соколов – 15 хвилин

3. Результати реабілітації хворих на інфаркт міокарда в Україні в ХХI столітті.
І.К.Следзевська, Л.М.Бабій – 15 хвилин

4. Внутрішньосудинні методи дослідження, що проводяться при коронарному атеросклерозі.
В.Т.Терентьєв – 15 хвилин

5.Можливості стресехокардіографії у виявленні ішемії та життєздатного міокарду у хворих, що перенесли інфаркт міокарда.
М.І.Лутай, О.О.Немчина – 15 хвилин

6.Фібриляція передсердь у хворих на ІХС і постінфарктний кардіосклероз.
О.С.Сичов, О.М.Романова, О.В.Срібна, Є.В.Могильницький, О.І.Гай – 15 хвилин

7.Фактори ризику виникнення коронарних подій та інсульту у хворих з артеріальною гіпертензією, що лікувалися у спеціалізованому відділенні (результати ретроспективного 5-річного спостереження)
Ю.М.Сіренко, Г.Д.Радченко – 15 хвилин

8. Клініко-патогенетичні особливості ХСН після перенесеного інфаркту міокарда.
Л.Г.Воронков, Є.М.Бесага, Н.А.Ткач, Т.І.Гавриленко – 15 хвилин

12.00-12.30

Круглий стіл: Сучасні підходи в лікуванні гострого коронарного синдрому Учасники: О.М.Пархоменко, Ю.М.Сіренко, Ю.М.Соколов, В.О.Шумаков

12.30 – 13.00
Сателітний симпозіум фірми OMRON

13.00 – 14.00
Перерва

14.00 – 17.00

НАУКОВЕ ЗАСІДАННЯ (продовження)

Інфаркт міокарда у фокусі сучасної кардіології

Президія: Чл.-кор. АМНУ професор В.М.Коваленко, професор В.М.Корнацький, професор О.М.Пархоменко, професор Є.П.Свіщенко, професор Ю.М. Соколов, професор Т.В.Талаєва, професор В.О.Шумаков

9. Ремоделювання лівих камер серця та їх систолічної функції у хворих з хронічною серцевою недостатністю при хронічному міокардиті.
В.М.Коваленко, Е.В.Онищенко, Е.С.Рей, Н.А.Солобюкова, Д.В.Рябенко – 15 хвилин

10. Роль системного запалення та його аутоімунного компоненту? як факторів розвитку гострого коронарного синдрому.
Т.В.Талаєва, В.В.Братусь – 15 хвилин

11. Виявлення факторів ризику серцево-судинних ускладнень у хворих з постінфарктним кардіосклерозом та поширеним атеросклеротичним ураженням на тлі цукрового діабету.
О.І.Мітченко – 15 хвилин

12. Динаміка деяких показників атерогенезу після перенесеного інфаркту міокарда на тлі медикаментозного лікування.
В.О.Шумаков, Т.В.Талаєва, В.В.Братусь, І.Е.Малиновська, Л.П.Терешкевич – 15 хвилин

13. Взаємозв’язок нових факторів ризику серцево-судинних захворювань з ураженням органів-мішеней у хворих на гіпертонічну хворобу.
Є.П.Свіщенко, Л.А.Міщенко, О.Г.Купчинська – 15 хвилин

14. Вплив стресу на розвиток і перебіг інфаркту міокарда в сучасних умовах України.
В.М.Корнацький, Г.В.Третяк – 15 хвилин

15. Динаміка по віковій смертності населення України від інфаркту міокарда та інших гострих форм ішемічної хвороби серця.
А.П.Дорогой – 15 хвилин

16. Визначення клініко-діагностичної значущості сироваткового рівня антитіл до циклічного цитрулінового пептиду у хворих з різною тривалістю ревматоїдного артриту.
О.П.Борткевич, Ю.В.Білявська – 15 хвилин

17. Вільнорадикальні окислювальні реакції у хворих на  ІХС з постінфарктним атеросклерозом.
Л.С.Мхітарян, Н.М.Орлова, І.Н.Євстратова, Н.М.Василинчук, Т.Ф.Дроботько – 15 хвилин

18. Значення імунологічних досліджень в патогенезі гострого коронарного синдрому.
Т.І.Гавриленко, А.К.Пархоменко, Н.А.Рижкова – 15 хвилин

19.Адаптаційні та патологічні зміни міокарда при гострій коронарній недостатності.
О.С.Гавриш – 15 хвилин

20.Моніторинг побічних реакцій нестероїдних протизапальних лікарських засобів при їх медичному застосуванні.
О.П.Вікторов, О.Є.Базика, С.І.Деяк, Т.Л.Шевченко, О.В.Кашуба, В.Г.Кучер – 15 хвилин

П’ЯТНИЦЯ, 20 ЛЮТОГО

9.00 – 14.00
Організаційно-методичний семінар та нарада головних кардіологів України з питань організації та стандартизації лікування гострих порушень коронарного кровообігу із застосуванням реперфузійної терапії.

Президія: чл.-кор. АМНУ професор В.М.Коваленко, професор О.М.Пархоменко, професор Ю.М.Сіренко, професор В.Й. Целуйко

Оптимізація надання дошпитальної допомоги пацієнтам ГКС з елевацією сегмента ST: фокус на фактор часу

1. Cтратегія виділення хворих високого ризику розвитку гострого коронарного синдрому.
В.М.Коваленко (Київ)

2. Що нового в наукових рекомендаціях з лікування ГКС із елевацією сегмента ST?
Г.В.Дзяк (Дніпропетровськ)

3. Адьювантна антикоагулянтна терапія. Стратегія вибору.
О.М.Пархоменко, В.З.Нетяженко (Київ)

4. Адьювантна антитромбоцитарна терапія у хворих ГКС із елевацією сегмента ST.
К.М.Амосова (Київ)

5. Стратегія інтервенційних перкутанних коронарних втручань після проведення тромболізісу.
Ю.М.Соколов (Київ)

6. Як підвищити ефективність лікування ГКС: завдання кардіологічної служби.
Ю.М.Сіренко (Київ)

Перерва

Круглий стіл: Шляхи оптимізації дошпитального етапу допомоги хворим на? гострий коронарний синдром із елевацією сегмента ST

Координатор: А.В.Вершигора

Учасники: В.К.Гринь, В.Й.Целуйко, Киржнер, А.В.Ягенський

Панельна дискусія з питань навчання, сертифікації, правового захисту.

Учасники: В.М.Коваленко, Г.В.Дзяк, К.М.Амосова, А.В.Вершигора, В.К.Гринь, Киржнер, В.З.Нетяженко, О.М.Пархоменко, Ю.М.Сіренко, В.Й.Целуйко, А.В.Ягенський

Заключне слово Голови

Закриття сесії

Оригінал запрошення

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті