Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форми звіту про обсяги виробництва лікарських засобів з використанням спирту етилового»

ПОВІДОМЛЕННЯ

На публічне обговорення виноситься проект наказу МОЗ України «Про затвердження форми звіту про обсяги виробництва лікарських засобів з використанням спирту етилового».

25.12.2008 р. Законом України № 797-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування» встановлено на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, ставку акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 л 100% спирту.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 242 «Деякі питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів» затверджені обсяги квот, у межах яких здійснюється відвантаження спирту етилового для виробництва лікарських засобів за ставкою акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 л 100% спирту, перелік лікарських засобів, для виробництва яких використовується спирт етиловий, за ставкою акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 л 100% спирту етилового, та внесені зміни до деяких актів Кабінету Міністрів України.

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» держава здійснює регулювання виробництва і обігу спирту етилового, в тому числі того, який використовується у медичній галузі та у виробництві лікарських засобів.

Препарати, для виробництва яких використовується спирт етиловий, — необхідний, соціально значущий товар, що споживається найбільш незахищеними верствами населення. Що стосується медичної галузі — то її забезпечення спиртом етиловим має не лише соціальний, а й медичний аспект.

З метою належного виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 242 «Деякі питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів» Міністерством охорони здоров’я розроблено проект наказу «Про затвердження форми звіту про обсяги виробництва лікарських засобів з використанням спирту етилового».

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу надсилайте до 22.05.2009 р. за адресами:

01021, Київ, вул. Грушевського, 7, тел.: (044) 253-61-94, tolkacheva@moz.gov.ua — Міністерство охорони здоров’я України;

01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, mail@dkrp.gov.ua — Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Законом України від 25.12.2008 р. № 797-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування» встановлено на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб’єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, ставку акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 л 100% спирту.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 242 «Деякі питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів» затверджені обсяги квот, у межах яких здійснюється відвантаження спирту етилового для виробництва лікарських засобів, за ставкою акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 л 100% спирту, перелік лікарських засобів, для виробництва яких використовується спирт етиловий, за ставкою акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 л 100% спирту етилового та внесені зміни до деяких актів Кабінету Міністрів України.

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» держава здійснює регулювання виробництва і обігу спирту етилового, в тому числі того, який використовується у медичній галузі та виробництві лікарських засобів.

Препарати, для виробництва яких використовується спирт етиловий, — необхідний, соціально значущий товар, який споживається найбільш незахищеними верствами населення. Що стосується медичної галузі — то її забезпечення спиртом етиловим має не лише соціальним, а й медичний аспект.

З метою належного виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 242 «Деякі питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів» Міністерством охорони здоров’я розроблено проект наказу «Про затвердження форми звіту про обсяги виробництва лікарських засобів з використанням спирту етилового» (далі — проект наказу).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу є виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 242 «Деякі питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів», якою передбачено затвердження форми звіту про обсяги виробництва лікарських засобів з використанням спирту етилового, котрий є підставою для погашення податкового векселя.

3. Правові аспекти

У цій сфері суспільних відносин діють:

  • Закон України від 07.05.1996 р. № 178/96 «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої»;
  • Закон України вiд 04.04.1996 р. № 123/96-ВР «Про лікарські засоби»;
  • постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2005 р. № 796 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується для виготовлення окремих видів продукції»;
  • постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р. № 1266 «Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом».
  • постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 242 «Деякі питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Ведення в дію вимог цієї постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Позиції заінтересованих органів буде врахована після подання проекту наказу на погодження.

6. Регiональний аспект

Впливу на регіональний аспект немає.

7. Громадське обговорення

Проект наказу акту розміщено для публічного обговорення на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України — www.moz.gov.ua.

8. Прогноз результатiв

З прийняттям цього наказу суб’єкти підприємницької діяльності, які отримують спирт етиловий для виробництва лікарських засобів з акцизного складу, матимуть можливість погасити податковий вексель.

Заступник міністра

З.М. Митник

Проект

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
від __________ р. № ____________
«Про затвердження форми звіту про обсяги виробництва лікарських засобів з використанням спирту етилового»

На виконання підпункту 3 п. 2 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 242 «Деякі питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів» та відповідно до положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 р. № 1542,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму звіту суб’єкта підприємницької діяльності, який отримує спирт етиловий з акцизного складу для виробництва лікарських засобів (у тому числі, компонентів крові та виготовлених з них препаратів) (далі — суб’єкт підприємницької діяльності) про обсяги виробництва лікарських засобів з використанням спирту етилового (далі — звіт), який є підставою для погашення податкового векселя, що додається.

2. Встановити, що суб’єктом підприємницької діяльності складається звіт у 3 примірниках та подається до Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров’я МОЗ України (далі — Департамент) для погодження.

2.1 Два погоджених примірники звіту повертаються суб’єктам підприємницької діяльності, один — залишається у Департаменті.

3. Департаменту забезпечити в установленому порядку:

3.1. Погодження цього наказу з Міністерством фінансів України;

3.2 Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

3.3. Доведення змісту наказу до відома виробників спиртовмісних лікарських засобів.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра — В.Д. Юрченка

Міністр

В.М. Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства
охорони здоров’я України
від ____________ р. № ______

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту регуляторної
політики у сфері обігу лікарських засобів та
продукції в системі охорони здоров’я
МОЗ України

МП________________________________________________________________________________________

(підпис) (ПІБ)

____________________________________________________________________________________________

(число, місяць, рік)

Звіт про обсяги виробництва лікарських засобів з використанням спирту етилового

за _______________________20___ р.

____________________________________________________________________________________________

(повна назва суб’єкта підприємницької діяльності)

?

№ з/п

Найменування готових лікарських засобів

Міжнародна непатентована назва

Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб

Одиниця виміру

Обсяг виробництва у натуральному вираженні

Норма витрат на одиницю вимірювання згідно з нормативно-технічною документа цією (дал)

Ставка акцизного збору, (грн.)

Фактично використано спирту етилового на виробництво лікарських засобів (дал)

Сума для погашення податкового векселя (грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Всього

?
?
?
?
?

Реквізити:

Місцезнаходження

Номер, дата видачі ліцензії;

ЄДРПОУ

Поточний рахунок

МФО

Керівник суб’єкта підприємницької діяльності ___________________________________________

(ПІБ) (підпис)

Головний бухгалтер ______________________________________________________________________

(ПІБ) (підпис)

МП

Директор Департаменту регуляторної політики
у сфері обігу лікарських засобів та продукції
в системі охорони здоров’я МОЗ України

Ю.Б. Константінов

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті